9 alternatív Speaktor

Aplikácie na prevod textu na hlas môžu oživiť slová na obrazovke, či už chcete zvýšiť produktivitu a dostupnosť, alebo vytvoriť umelé hlasové komentáre k videám. Zostavili sme najlepšie alternatívy k aplikácii Speaktor z hľadiska používateľských skúseností, výkonu, výstupu a cien!

Čo je Speaktor?

Tu je niekoľko kľúčových faktov o spoločnosti Speaktor:

 • Speaktor je nástroj na prevod textu na reč, ktorý využíva algoritmy AI a NLP.
 • Ponúka podporu viacerých jazykov, možnosti prispôsobenia hlasu, tónu a rýchlosti a integráciu s rôznymi aplikáciami a zariadeniami.
 • Možno ho použiť na vytváranie zvukového obsahu, e-learningových kurzov a rozhraní s podporou reči.
 • Speaktor dokáže generovať vysokokvalitnú reč, ktorá znie prirodzene a ľudsky.

9 alternatív Speaktor

Vo svete podnikania a v každodennom živote si prevod textu na reč získava čoraz väčšiu popularitu. Okrem zvýšenia produktivity je program užitočný aj pre ľudí so zdravotným postihnutím, napríklad s dyslexiou a poruchami zraku. Aplikácie TTS môžu tiež skrátiť čas strávený pri obrazovke, čím sa zvýši produktivita.

Amazonka Polly:

Amazon Polly je cloudová služba prevodu textu na reč, 60 jazykov a 250 hlasov, pokročilé možnosti prispôsobenia vrátane výslovnosti a rýchlosti hovorenia.

Prevod textu na reč v službe Google Cloud:

Google Cloud Text-to-Speech je výkonná služba syntézy reči s viac ako 220 hlasmi vo viac ako 40 jazykoch, pokročilými možnosťami prispôsobenia, ako je výška tónu, rýchlosť a hlasitosť, podporou viacerých zvukových formátov a integráciou s populárnymi platformami.

IBM Watson Text-to-Speech:

IBM Watson Text-to-Speech je cloudová služba, ktorá má viac ako 25 jazykov, pokročilé možnosti prispôsobenia, ako sú emócie a intonácia, niekoľko neurónových hlasov, podporuje viacero zvukových formátov.

Microsoft Azure Text-to-Speech:

Microsoft Azure Text-to-Speech je cloudová služba, ktorá má viac ako 80 hlasov vo viac ako 45 jazykoch, pokročilé možnosti prispôsobenia, ako je rýchlosť hovorenia, intonácia a dôraz, podporuje viacero zvukových formátov a integráciu s populárnymi platformami.

NaturalReader:

NaturalReader je desktopová aplikácia, ktorá má viac ako 30 jazykov, rôzne možnosti prispôsobenia, ako napríklad rýchlosť a hlasitosť hovorenia, dokáže konvertovať text z obrázkov a súborov PDF, ponúka zvýrazňovanie textu

ReadSpeaker:

ReadSpeaker je cloudová služba na prevod textu na reč, ktorá má viac ako 25 jazykov, niekoľko vysokokvalitných hlasov, pokročilé možnosti prispôsobenia, ako je rýchlosť hovorenia, intonácia a dôraz, jednoduchú integráciu s rôznymi platformami.

Speechify:

Speechify je mobilná aplikácia, ktorá má viac ako 30 jazykov, niekoľko vysokokvalitných hlasov, pokročilé možnosti prispôsobenia, ako je rýchlosť a hlasitosť hovorenia, dokáže čítať dokumenty, články a e-maily a integrovať sa s rôznymi službami cloudového ukladania.

TextAloud:

TextAloud je desktopová aplikácia, ktorá má viac ako 29 jazykov, rôzne možnosti prispôsobenia, ako je výška tónu, rýchlosť a hlasitosť, dokáže čítať dokumenty, články a e-maily, dokáže sa integrovať s populárnymi čítačkami obrazovky a ďalšími nástrojmi pre prístupnosť.

Hlasová čítačka snov:

Voice Dream Reader je mobilná aplikácia s viac ako 30 jazykmi, niekoľkými vysokokvalitnými hlasmi, pokročilými možnosťami prispôsobenia, ako je rýchlosť hovorenia, intonácia a dôraz, ktorá dokáže čítať dokumenty, články a e-maily, dokáže sa integrovať s rôznymi službami cloudového úložiska a podporuje širokú škálu formátov súborov vrátane PDF, EPUB a dokumentov Word.

Aké sú aplikácie technológie prevodu textu na reč?

 • Technológia prevodu textu na reč má rôzne aplikácie v rôznych odvetviach.
 • Vo vzdelávaní môže pomôcť študentom s problémami s čítaním alebo poruchami učenia.
 • V oblasti zábavy vytvára audioknihy, podcasty a hlasy pre videoobsah.
 • V zdravotníctve môže pomáhať pri logopedickej terapii a komunikácii osôb s poruchami reči.
 • Technológia prevodu textu na reč sa môže používať prostredníctvom interaktívnych systémov hlasovej odozvy alebo virtuálnych asistentov.

Dokáže technológia prevodu textu na reč čítať viacero jazykov?

 • Mnohé softvérové riešenia na prevod textu na reč dokážu čítať a vyslovovať text vo viacerých jazykoch.
 • Tieto riešenia ponúkajú celý rad hlasov v rôznych jazykoch.
 • K dispozícii sú možnosti prispôsobenia a kontroly prízvukov a výslovnosti.
 • Pre podniky alebo jednotlivcov, ktorí potrebujú viacjazyčný prevod textu na reč, je dôležité vybrať si riešenie s vysokokvalitnými hlasmi v požadovaných jazykoch.
 • Je dôležité zabezpečiť, aby bolo riešenie kompatibilné so zariadeniami a aplikáciami, v ktorých sa bude technológia používať.

Aké sú najlepšie hlasy na prevod textu na reč?

 • Výber najlepšieho hlasu na prevod textu na reč závisí od osobných preferencií a zamýšľaného použitia.
 • Niektorí poskytovatelia softvéru na prevod textu na reč ponúkajú širokú škálu hlasov s prirodzene znejúcim prízvukom, jasnou výslovnosťou a rôznymi tónmi hlasu.
 • Obľúbení poskytovatelia ponúkajú rôzne hlasy z rôznych jazykov s možnosťami prispôsobenia výšky, rýchlosti a hlasitosti.
 • Najlepší hlas na prevod textu na reč závisí od konkrétnych potrieb používateľa.
 • Na to, ktorý hlas je najvhodnejší, budú mať vplyv faktory, ako je cieľové publikum, jazyk textu a kontext prípadu použitia.

Dobre, to je zatiaľ všetko! Dúfajme, že ste našli tú najlepšiu možnosť. Vyskúšajte si Speaktor zadarmo a sme presvedčení, že sa vám bude páčiť!

Často kladené otázky

Ako si môžem vybrať správny nástroj na prevod textu na reč pre svoje potreby?

Výber správneho nástroja na prevod textu na reč závisí najmä od vašich konkrétnych potrieb a prípadu použitia. Medzi faktory, ktoré treba zvážiť, môže patriť typ a zložitosť syntetizovaného obsahu, cieľové publikum alebo skupina používateľov, požadovaná úroveň prispôsobenia a kontroly a požiadavky na integráciu s existujúcim softvérom alebo platformami.
Pred konečným rozhodnutím môže byť užitočné vyskúšať a porovnať niekoľko rôznych nástrojov na prevod textu na reč. Okrem toho vám pri hľadaní najvhodnejšieho nástroja pre vaše potreby môžu pomôcť odporúčania alebo konzultácie s odborníkmi z odvetvia.

Čo je technológia prevodu textu na reč?

Technológia prevodu textu na reč (TTS) je druh asistenčnej technológie, ktorá bola vyvinutá na prevod písaného textu na počuteľnú reč. Technológia TTS je navrhnutá tak, aby pomáhala ľuďom so zdravotným postihnutím, ako sú zrakové poruchy, problémy s učením alebo čítaním, ako aj tým, ktorí nemôžu čítať z iných dôvodov. Táto technológia využíva algoritmy umelej inteligencie (AI) a spracovania prirodzeného jazyka (NLP) na analýzu a interpretáciu písaného textu vrátane interpunkcie a formátovania a na generovanie zvukového výstupu, ktorý je nahlas nahovorený.

Ako funguje technológia prevodu textu na reč?

Technológia prevodu textu na reč prevádza písaný text na reč pomocou softvéru a hardvéru.
Tento proces zahŕňa tri fázy: analýzu textu, lingvistickú analýzu a syntézu reči.
Analýza textu identifikuje a oddeľuje slová a vety a odstraňuje nepotrebné prvky.
Jazyková analýza určuje význam a kontext.
Syntéza reči generuje zvukový výstup pomocou vopred nahratej reči alebo počítačom vytvorených hlasov.

Aké sú rozdiely medzi bezplatným a plateným softvérom na prevod textu na reč?

Bezplatný softvér na prevod textu na reč môže ponúkať menej možností, obmedzené možnosti prispôsobenia a nižšiu kvalitu hlasov ako platený softvér. Platený softvér poskytuje širšiu škálu vysokokvalitných hlasov, pokročilé možnosti prispôsobenia a lepšiu podporu. Výber medzi bezplatným a plateným softvérom závisí od potrieb a rozpočtu používateľa.

Zdieľať príspevok:

Najmodernejšia A.I.

Začnite so Speaktorom teraz!

Súvisiace články

Prevod textu na reč na Instagrame
Speaktor

Ako previesť text na reč na Instagrame?

Ako pridať text do reči na navijakoch Instagram? Prevod textu na reč je jednou z najnovších aktualizácií Instagramu. Funkcia čítania textu nahlas v službe Instagram prevádza text na zvuk. Okrem