Medzi funkcie sprístupnenia iPhonu patrí VoiceOver, Zoom a funkcia lupy. Siri umožňuje používateľom vykonávať úlohy bez použitia rúk pomocou hlasových príkazov, zatiaľ čo diktovanie im umožňuje hovoriť namiesto písania. Zahŕňajú aj funkciu AssistiveTouch, ktorá ponúka virtuálne tlačidlo na obrazovke pre ľudí s telesným postihnutím. Uzavreté titulky sú určené pre osoby so sluchovým postihnutím a funkcia Guided Access pomáha osobám s poruchami pozornosti a zmyslového vnímania sústrediť sa na úlohu.

Možnosti prístupu k iPhonu sú k dispozícii aj na iných zariadeniach Apple, ako sú iPady, počítače Mac a hodinky Apple Watch.

Aké typy postihnutia umožňujú funkcie sprístupnenia iPhonu?

Ako fungujú funkcie sprístupnenia iPhonu?

Spoločnosť Apple poskytuje používateľom alternatívne spôsoby interakcie so svojimi zariadeniami, čím ich sprístupňuje ľuďom s rôznymi schopnosťami.

VoiceOver:

Táto funkcia využíva technológiu prevodu textu na reč na hlasné čítanie obsahu na obrazovke iPhonu. Používatelia sa v zariadení pohybujú pomocou dotykových gest, ako je posúvanie prstom a ťukanie, zatiaľ čo VoiceOver poskytuje zvukovú spätnú väzbu. Ak chcete zapnúť funkciu VoiceOver, trikrát kliknite na bočné tlačidlo (na iPhone s Face ID) alebo trikrát kliknite na tlačidlo Domov.

Priblíženie:

Zväčšenie umožňuje používateľom zväčšiť obrazovku dvojitým ťuknutím tromi prstami. Ťahaním prstov sa pohybujú po obrazovke a stláčaním upravujú úroveň priblíženia.

Lupa:

Táto funkcia používa fotoaparát iPhonu ako lupu. Používatelia aktivujú lupu z ovládacieho centra alebo trojitým kliknutím na bočné tlačidlo. Pomocou fotoaparátu môžu priblížiť text alebo objekty, upraviť jas a kontrast a zastaviť obraz.

Siri:

Používatelia aktivujú Siri vyslovením „Hey Siri“ alebo stlačením a podržaním tlačidla Domov alebo Bočné tlačidlo. Pomocou hlasových príkazov môžu vykonávať rôzne úlohy, napríklad uskutočniť telefonický hovor, odoslať textovú správu alebo nastaviť pripomienku.

Diktovanie:

Používatelia aktivujú diktovanie z klávesnice ťuknutím na tlačidlo mikrofónu. Pri zadávaní textu do akejkoľvek aplikácie namiesto písania hovoria.

AssistiveTouch:

Funkcia AssistiveTouch poskytuje virtuálne tlačidlo na obrazovke, ktoré si používatelia prispôsobia na vykonávanie rôznych akcií, ako je napríklad prístup na domovskú obrazovku, otvorenie centra oznámení alebo dokonca zhotovenie snímky obrazovky.

Uzavreté titulky:

Používatelia zapnú funkciu Uzavreté titulky v aplikácii Video alebo v iných aplikáciách, ktoré ju podporujú. Na obrazovke sa zobrazujú titulky, ktoré osobám so sluchovým postihnutím uľahčujú sledovanie obsahu videa.

Riadený prístup:

Používatelia aktivujú riadený prístup trojitým kliknutím na tlačidlo Domov alebo Bočné tlačidlo. Obmedzujú zariadenie na jednu aplikáciu a obmedzujú niektoré funkcie, ako sú dotykové gestá alebo klávesnica, aby pomohli osobám s problémami s pozornosťou a zmyslovými problémami sústrediť sa na úlohu.

Hlasové ovládanie:

Hlasové ovládanie je funkcia sprístupnenia v iPhone, ktorá používateľom umožňuje ovládať zariadenie výhradne hlasovými príkazmi.

Zobrazenie a veľkosť textu:

Ak máte farbosleposť alebo iné problémy so zrakom, prispôsobte nastavenia zobrazenia tak, aby bola obrazovka lepšie viditeľná pomocou tučného textu alebo väčšej veľkosti textu. Je tiež možné invertovať farby, zvýšiť kontrast, znížiť priehľadnosť alebo použiť farebné filtre na prispôsobenie obrazovky.

Niektoré funkcie sú k dispozícii len pre iOS 16 a nasledujúce.

Ako používatelia iPhonu povoľujú a prispôsobujú funkcie sprístupnenia?

Používatelia iPhonu povoľujú a prispôsobujú funkcie prístupnosti v aplikácii Nastavenia. Tieto funkcie sú navrhnuté tak, aby boli flexibilné a prispôsobiteľné, takže ich používatelia môžu prispôsobiť svojim individuálnym potrebám a preferenciám.

Funkcie súvisiace so zrakom:

Fyzické a motorické vlastnosti:

Funkcie súvisiace so sluchom:

Aké sú funkcie sprístupnenia iPhonu v aplikáciách na prevod textu na reč?

Funkcie prístupnosti iPhonu v aplikáciách na prevod textu na reč sú navrhnuté tak, aby pomáhali osobám so zrakovým postihnutím alebo poruchami učenia pri prístupe k písanému obsahu v ich zariadeniach. Tu sú niektoré z funkcií prevodu textu na reč dostupných v iPhone:

Často kladené otázky

Ako Speaktor zabezpečuje prístupnosť v iPhone?

Medzi mnohými aplikáciami pre prístupnosť sú aj aplikácie na prevod textu na reč, ktoré umožňujú prístupnosť pre ľudí.
Speaktor je softvér na prevod textu na reč, ktorý je k dispozícii v systéme Android aj iOS. Ak používate zariadenia Apple iPhone alebo iPad, stiahnite si ho z AppStore; ak používate zariadenia so systémom Android, stiahnite si ho z obchodu Google Play.
V aplikácii pre iOS potrebuje aplikácia Speaktor vaše povolenie na zachytenie reči a potom vašu reč prevedie na písaný text.
Speaktor poskytuje syntetizovaný hlas a umožňuje ľuďom s poruchami zraku, učenia alebo jazyka prístup k zvukovým materiálom, čím zabezpečuje prístupnosť pre svojich používateľov.