Co jsou funkce zpřístupnění iPhonu?

Čtečka obrazovky VoiceOver na iPhonu

Mezi funkce zpřístupnění iPhonu patří VoiceOver, Zoom a funkce lupy. Siri umožňuje uživatelům provádět úkoly bez použití rukou pomocí hlasových příkazů, zatímco Diktování jim umožňuje mluvit místo psaní. Jejich součástí je také funkce AssistiveTouch, která nabízí virtuální tlačítko na obrazovce pro osoby s tělesným postižením. Uzavřené titulky jsou určeny pro osoby se sluchovým postižením a funkce Guided Access pomáhá osobám s poruchami pozornosti a smyslového vnímání soustředit se na úkol.

Možnosti přístupu k iPhonu jsou dostupné i na dalších zařízeních Apple, jako jsou iPady, počítače Mac a hodinky Apple Watch.

Jaké typy postižení umožňují funkce zpřístupnění iPhonu?

 • Zrakové postižení: Funkce iPhonu, jako je VoiceOver, Zoom a Lupa, pomáhají osobám se zrakovým postižením, například slabozrakým, orientovat se v zařízení tím, že text a obrázky zviditelní nebo ozvučí.
 • Poruchy sluchu: Funkce skrytých titulků a vizuálních upozornění jsou určeny pro sluchově postižené. Uzavřené titulky poskytují titulky pro video obsah a vizuální upozornění pomocí blikajících světel upozorňují uživatele na příchozí hovory a oznámení.
 • Motorické postižení: AssistiveTouch je funkce iPhonu, která poskytuje virtuální tlačítko na obrazovce, které pomáhá osobám s motorickým postižením provádět úkoly bez použití fyzických tlačítek.
 • Kognitivní poruchy a poruchy učení: Přístup s průvodcem je funkce iPhonu, která omezuje uživatele na jednu aplikaci. Pomáhá osobám s poruchami pozornosti a smyslového vnímání soustředit se na úkol. Funkce Siri a diktování jsou užitečné i pro osoby s kognitivními poruchami a poruchami učení.

Jak fungují funkce zpřístupnění iPhonu?

Společnost Apple nabízí alternativní způsoby interakce se svými zařízeními, a tím je zpřístupňuje lidem s různými schopnostmi.

VoiceOver:

Tato funkce využívá technologii převodu textu na řeč k hlasitému čtení obsahu na obrazovce iPhonu. Uživatelé se v zařízení pohybují pomocí dotykových gest, jako je přejetí prstem a klepnutí, zatímco VoiceOver poskytuje zvukovou zpětnou vazbu. VoiceOver zapnete trojitým kliknutím na boční tlačítko (na iPhonu s Face ID) nebo trojitým kliknutím na tlačítko Domů.

Přiblížení:

Zvětšení umožňuje uživatelům zvětšit obrazovku dvojitým poklepáním třemi prsty. Tažením prstů se pohybují po obrazovce a štípnutím upravují úroveň přiblížení.

Lupa:

Tato funkce používá fotoaparát iPhonu jako lupu. Uživatelé aktivují lupu z ovládacího centra nebo trojitým kliknutím na boční tlačítko. Pomocí fotoaparátu mohou přiblížit text nebo objekty, upravit jas a kontrast a zmrazit obraz.

Siri:

Siri aktivujete vyslovením „Hey Siri“ nebo stisknutím a podržením tlačítka Domů nebo Boční tlačítko. Hlasové příkazy umožňují provádět různé úkoly, například uskutečnit telefonní hovor, odeslat textovou zprávu nebo nastavit upomínku.

Diktování:

Uživatelé aktivují diktování z klávesnice klepnutím na tlačítko mikrofonu. Při zadávání textu do jakékoli aplikace se místo psaní mluví.

AssistiveTouch:

Funkce AssistiveTouch poskytuje virtuální tlačítko na obrazovce, které si uživatelé mohou přizpůsobit tak, aby provádělo řadu akcí, například přístup na domovskou obrazovku, otevření centra oznámení nebo dokonce pořízení snímku obrazovky.

Uzavřené titulky:

Uživatelé zapnou skryté titulky v aplikaci Video nebo v jiných aplikacích, které je podporují. Na obrazovce se zobrazují titulky, které osobám se sluchovým postižením usnadňují sledování obsahu videa.

Řízený přístup:

Uživatelé aktivují řízený přístup trojitým kliknutím na tlačítko Domů nebo Boční. Omezují zařízení na jedinou aplikaci a omezují některé funkce, například dotyková gesta nebo klávesnici, aby pomohly osobám s poruchami pozornosti a smyslového vnímání soustředit se na úkol.

Hlasové ovládání:

Hlasové ovládání je funkce zpřístupnění v iPhonu, která uživatelům umožňuje ovládat zařízení výhradně hlasovými příkazy.

Zobrazení a velikost textu:

Pokud máte barvoslepost nebo jiné problémy se zrakem, upravte nastavení zobrazení tak, aby byla obrazovka lépe viditelná pomocí tučného textu nebo větší velikosti textu. Je také možné invertovat barvy, zvýšit kontrast, snížit průhlednost nebo použít barevné filtry a přizpůsobit tak obrazovku.

Některé funkce jsou dostupné pouze pro iOS 16 a následující.

Jak uživatelé iPhonu povolují a přizpůsobují funkce zpřístupnění?

Uživatelé iPhonu povolují a přizpůsobují funkce přístupnosti v aplikaci Nastavení. Tyto funkce jsou navrženy tak, aby byly flexibilní a přizpůsobitelné, takže je uživatelé mohou přizpůsobit svým individuálním potřebám a preferencím.

 • V iPhonu otevřete aplikaci Nastavení.
 • Přejděte dolů a klepnutím na položku „Zpřístupnění“ otevřete nastavení přístupnosti.
 • Vyberte některou z následujících funkcí:

Funkce související se zrakem:

 • VoiceOver
 • Zoom
 • Zobrazení a velikost textu
 • Pohyb
 • Mluvený obsah
 • Zvukové popisy

Fyzické a motorické vlastnosti:

 • AssistiveTouch
 • Dotykové ubytování
 • Zadní kohoutek
 • Dosažitelnost
 • Směrování zvuku hovorů
 • Vibrace
 • ID obličeje a pozornost
 • Ovládání spínače
 • Hlasové ovládání
 • Boční tlačítko nebo tlačítko Domů
 • Ovládání ukazatele
 • Zrcadlení hodinek Apple Watch
 • Dálkový ovladač Apple TV
 • Klávesnice
 • AirPods

Funkce související se sluchem:

 • Sluchadla
 • Poslech v reálném čase
 • Rozpoznávání zvuku
 • RTT a TTY
 • Monofonní zvuk, vyvážení a potlačení šumu telefonu
 • LED blesk pro upozornění
 • Zvuk do sluchátek
 • Zvuky na pozadí
 • Titulky a popisky
 • Přepisy zpráv Interkomu z HomePodu
 • Živé titulky (tuto funkci je možné zapnout na FaceTime)
 • Uživatelé si také vytvářejí zkratky pro přístupnost, aby mohli rychle zapnout nebo vypnout preferované funkce přístupnosti. To provedete tak, že přejdete do nabídky „Zpřístupnění“ a poté do nabídky „Zkratka pro zpřístupnění“ a vyberete funkce, které chcete do zkratky zahrnout.

Jaké jsou funkce zpřístupnění iPhonu v aplikacích pro převod textu na řeč?

Funkce pro přístupnost iPhonu v aplikacích pro převod textu na řeč jsou navrženy tak, aby pomohly osobám se zrakovým postižením nebo poruchami učení přistupovat k psanému obsahu v jejich zařízeních. Zde jsou některé z funkcí převodu textu na řeč dostupných v iPhonu:

 • VoiceOver: VoiceOver je vestavěná čtečka obrazovky, která využívá technologii převodu textu na řeč k hlasitému čtení obsahu na obrazovce iPhonu. Uživatelé navigují svá zařízení pomocí dotykových gest, zatímco VoiceOver poskytuje zvukovou zpětnou vazbu.
 • Mluvit na obrazovce: Speak Screen je funkce, která uživatelům umožňuje přečíst obsah na obrazovce nahlas přejetím dvěma prsty od horního okraje obrazovky směrem dolů.
 • Výběr řeči: Funkce Speak Selection umožňuje uživatelům nechat vybraný text přečíst nahlas. Uživatelé zvýrazní text a klepnou na možnost „Mluvit“, která se zobrazí v kontextové nabídce.

Často kladené otázky

Jak Speaktor zajišťuje přístupnost v iPhonu?

Mezi mnoha aplikacemi pro přístupnost jsou i aplikace pro převod textu na řeč.
Speaktor je software pro převod textu na řeč, který je k dispozici pro Android i iOS. Pokud používáte zařízení Apple iPhone nebo iPad, stáhněte si ji z AppStore; pokud používáte zařízení Android, stáhněte si ji z obchodu Google Play.
V aplikaci pro iOS potřebuje Speaktor vaše svolení k zachycení řeči a poté převede vaši řeč na psaný text.
Speaktor poskytuje syntetizovaný hlas a umožňuje lidem se zrakovým postižením, postižením při učení nebo jazykovým postižením přístup ke slyšitelnému materiálu.

Sdílet příspěvek:

Nejmodernější technologie A.I.

Začněte se Speaktorem hned teď!

Související články

Otevření funkce převodu textu na řeč v aplikaci TikTok
Speaktor

Jak používat převod textu na řeč v aplikaci TikTok?

Jednou z největších hvězd TikToku je hlasová funkce převodu textu na řeč. Namísto pouhého překrytí textu ve videu si nyní můžete nechat titulky přečíst nahlas pomocí několika možností. Díky funkci

Přizpůsobení nastavení převodu textu na řeč v Dokumentech Google
Speaktor

Jak zapnout převod textu na řeč v Dokumentech Google?

Jak aktivovat rozšíření Google „Screen Reader“ pro převod textu na řeč? V první řadě je třeba vědět, že pouze prohlížeč Google Chrome podporuje rozšíření Google „Screen Reader“, které nabízí sama

Převod textu na řeč na Instagramu
Speaktor

Jak převést text na řeč na Instagramu?

Jak přidat text do řeči na natáčení Instagramu? Převod textu na řeč je jednou z nejnovějších aktualizací Instagramu. Funkce hlasitého čtení textu na Instagramu převádí text na zvuk. Kromě toho