Funkcje dostępności iPhone 'a obejmują VoiceOver, Zoom oraz funkcję lupy. Siri pozwala użytkownikom wykonywać zadania bez użycia rąk za pomocą poleceń głosowych, natomiast Dyktowanie pozwala mówić zamiast pisać. Zawierają również AssistiveTouch, który oferuje wirtualny przycisk ekranowy dla osób z niepełnosprawnością fizyczną. Funkcja Closed Captions jest przeznaczona dla osób z upośledzeniem słuchu, a funkcja Guided Access pomaga osobom z zaburzeniami uwagi i zmysłów skupić się na zadaniu.

Opcje dostępności iPhone’a są również dostępne na innych urządzeniach Apple, takich jak iPady, komputery Mac i Apple Watch.

Jakie rodzaje niepełnosprawności są uwzględniane przez funkcje ułatwiające dostęp do iPhone’a?

Jak działają funkcje dostępności iPhone’a?

Apple zapewnia użytkownikom alternatywne sposoby interakcji ze swoimi urządzeniami, dzięki czemu są one bardziej dostępne dla osób o różnych zdolnościach.

VoiceOver:

Funkcja ta wykorzystuje technologię text-to-speech do czytania na głos treści na ekranie iPhone’a. Użytkownicy poruszają się po urządzeniu za pomocą gestów dotykowych, takich jak przeciąganie i stukanie, a funkcja VoiceOver zapewnia im dźwiękowe informacje zwrotne. Aby włączyć VoiceOver, kliknij trzykrotnie przycisk boczny (w iPhonie z Face ID) lub kliknij trzykrotnie przycisk Home.

Zoom:

Zoom pozwala użytkownikom na powiększenie ekranu poprzez dwukrotne stuknięcie trzema palcami. Przeciągają palce, aby poruszać się po ekranie i szczypią, aby dostosować poziom powiększenia.

Lupa:

Ta funkcja wykorzystuje kamerę iPhone’a jako szkło powiększające. Użytkownicy aktywują Lupę z Centrum Sterowania lub poprzez potrójne kliknięcie przycisku bocznego. Używają aparatu do powiększania tekstu lub obiektów, regulowania jasności i kontrastu oraz zamrażania obrazu.

Siri:

Użytkownicy aktywują Siri mówiąc „Hey Siri” lub naciskając i przytrzymując przycisk Home lub Side. Wydają one polecenia głosowe w celu wykonania różnych zadań, takich jak wykonanie połączenia telefonicznego, wysłanie wiadomości tekstowej lub ustawienie przypomnienia.

Dyktando:

Użytkownicy aktywują Dyktowanie z klawiatury, stukając w przycisk mikrofonu. Mówią zamiast pisać, aby wprowadzić tekst do dowolnej aplikacji.

AssistiveTouch:

AssistiveTouch zapewnia wirtualny przycisk ekranowy, który użytkownicy dostosowują do wykonywania szeregu czynności, takich jak dostęp do ekranu głównego, otwieranie centrum powiadomień, a nawet wykonywanie zrzutów ekranu.

Closed Captions:

Użytkownicy włączają funkcję Closed Captions w aplikacji Video lub innych aplikacjach, które ją obsługują. Na ekranie wyświetlane są napisy, ułatwiające osobom z wadami słuchu śledzenie treści wideo.

Dostęp z przewodnikiem:

Użytkownicy aktywują funkcję Guided Access poprzez potrójne kliknięcie przycisku Home lub Side. Ograniczają one urządzenie do jednej aplikacji i ograniczają niektóre funkcje, takie jak gesty dotykowe czy klawiatura, aby pomóc osobom z zaburzeniami uwagi i sensorycznymi w skupieniu się na zadaniu.

Sterowanie głosem:

Sterowanie głosem to funkcja dostępności w telefonie iPhone, która umożliwia użytkownikom sterowanie urządzeniem w całości za pomocą poleceń głosowych.

Wyświetlanie i rozmiar tekstu:

Jeśli masz ślepotę barw lub inne problemy ze wzrokiem, dostosuj ustawienia wyświetlania, aby ułatwić widzenie ekranu za pomocą pogrubionego tekstu lub większych rozmiarów tekstu. Możliwe jest również odwrócenie kolorów, zwiększenie kontrastu, zmniejszenie przezroczystości lub zastosowanie filtrów kolorystycznych w celu dostosowania ekranu.

Niektóre z funkcji są dostępne tylko dla iOS 16 i kolejnych.

Jak użytkownicy iPhone’a włączają i dostosowują funkcje dostępności?

Użytkownicy iPhone’a włączają i dostosowują funkcje dostępności w aplikacji Ustawienia. Funkcje te zostały zaprojektowane jako elastyczne i konfigurowalne, więc użytkownicy dostosowują je do swoich indywidualnych potrzeb i preferencji.

Cechy związane z widzeniem:

Cechy fizyczne i motoryczne:

Cechy związane ze słuchem:

Jakie są funkcje dostępności iPhone’a w aplikacjach typu Text-to-Speech?

Funkcje dostępności iPhone’a w aplikacjach typu text-to-speech mają na celu ułatwienie osobom z wadami wzroku lub trudnościami w uczeniu się dostępu do treści pisanych na ich urządzeniach. Oto niektóre z funkcji zamiany tekstu na mowę dostępnych w iPhonie:

Najczęściej zadawane pytania

Jak Speaktor zapewnia dostępność w telefonie iPhone?

Wśród wielu aplikacji zapewniających dostępność, aplikacje tekstowe do mowy również zapewniają dostępność dla ludzi.
Speaktor to program do przetwarzania tekstu na mowę, który jest dostępny zarówno na Androida, jak i iOS. Jeśli używasz urządzeń Apple iPhone lub iPad, pobierz ją z AppStore; jeśli używasz urządzeń Android, pobierz ją z Google Play Store.
W aplikacji dla systemu iOS Speaktor wymaga zgody użytkownika na przechwytywanie mowy, a następnie przekształca ją w tekst pisany.
Zapewniając syntezę głosu i umożliwiając dostęp do materiałów dźwiękowych osobom z niepełnosprawnością wzrokową, edukacyjną lub językową, Speaktor zapewnia dostępność swoim użytkownikom.