iPhone-tilgængelighedsfunktioner omfatter VoiceOver, Zoom og forstørrelsesfunktionen. Siri giver brugerne mulighed for at udføre opgaver håndfrit ved hjælp af stemmekommandoer, mens Dictation giver dem mulighed for at tale i stedet for at skrive. De omfatter også AssistiveTouch, som tilbyder en virtuel knap på skærmen til personer med fysiske handicap. Lukkede undertekster er for personer med høreproblemer, og Guided Access hjælper personer med opmærksomheds- og sanseproblemer med at holde fokus på en opgave.

Mulighederne for iPhone-tilgængelighed er også tilgængelige på andre Apple-enheder, f.eks. iPads, Macs og Apple Watch.

Hvilke typer handicaps kan iPhone-tilgængelighedsfunktioner imødekomme?

Hvordan fungerer iPhone-tilgængelighedsfunktioner?

Apple tilbyder alternative måder, hvorpå brugerne kan interagere med deres enheder, hvilket gør dem mere tilgængelige for personer med forskellige evner.

VoiceOver:

Denne funktion bruger tekst-til-tale-teknologi til at læse indholdet på iPhone-skærmen højt. Brugerne navigerer på enheden ved hjælp af berøringsbevægelser, f.eks. ved at stryge og trykke, mens VoiceOver giver akustisk feedback. Du kan aktivere VoiceOver ved at trelukke på sideknappen (på en iPhone med Face ID) eller trelukke på Hjem-knappen for at slå VoiceOver til.

Zoom:

Zoom giver brugerne mulighed for at forstørre skærmen ved at trykke to gange på skærmen med tre fingre. De trækker deres fingre for at bevæge sig rundt på skærmen og kniber for at justere zoomniveauet.

Forstørrelsesglas:

Denne funktion bruger iPhone-kameraet som et forstørrelsesglas. Brugerne aktiverer forstørrelsesglasset fra kontrolcenteret eller ved at treleklikke på sideknappen. De bruger kameraet til at zoome ind på tekst eller objekter, justere lysstyrke og kontrast og fastfryse billedet.

Siri:

Brugerne aktiverer Siri ved at sige “Hey Siri” eller ved at holde Hjem- eller Sideknappen nede. De giver stemmekommandoer til at udføre en række forskellige opgaver, f.eks. foretage et telefonopkald, sende en sms eller indstille en påmindelse.

Diktat:

Brugere aktiverer Diktering fra tastaturet ved at trykke på mikrofonknappen. De taler i stedet for at skrive for at indtaste tekst i en hvilken som helst app.

AssistiveTouch:

AssistiveTouch giver en virtuel knap på skærmen, som brugerne kan tilpasse til at udføre en række handlinger, f.eks. adgang til startskærmen, åbning af meddelelsescenteret eller endda tage et skærmbillede.

Lukkede undertekster:

Brugerne aktiverer lukkede undertekster i videoappen eller andre apps, der understøtter det. Undertekster vises på skærmen, hvilket gør det nemmere for personer med nedsat hørelse at følge med i videoindholdet.

Guidet adgang:

Brugere aktiverer Guidet adgang ved at trelukkede klikke på knappen Hjem eller Side. De begrænser enheden til en enkelt app og begrænser visse funktioner, f.eks. berøringsbevægelser eller tastaturet, for at hjælpe personer med opmærksomheds- og sanseproblemer med at holde fokus på en opgave.

Stemmestyring:

Stemmestyring er en funktion på iPhone, der gør det muligt for brugerne at styre deres enhed udelukkende ved hjælp af stemmekommandoer.

Visning og tekststørrelse:

Hvis du er farveblind eller har andre synsproblemer, kan du tilpasse visningsindstillingerne for at gøre skærmen lettere at se med fed tekst eller større tekststørrelser. Det er også muligt at invertere farver, øge kontrasten, reducere gennemsigtigheden eller anvende farvefiltre for at tilpasse skærmen.

Nogle af funktionerne er kun tilgængelige for iOS 16 og følgende.

Hvordan aktiverer og tilpasser iPhone-brugere tilgængelighedsfunktioner?

iPhone-brugere aktiverer og tilpasser funktioner til tilgængelighed i appen Indstillinger. Disse funktioner er designet til at være fleksible og tilpasselige, så brugerne kan tilpasse dem til deres individuelle behov og præferencer.

Synsrelaterede funktioner:

Fysiske og motoriske træk:

Høringsrelaterede funktioner:

Hvad er iPhone-tilgængelighedsfunktioner i apps til tekst-til-tale?

iPhone-tilgængelighedsfunktioner i tekst-til-tale-apps er designet til at hjælpe personer med synshandicap eller indlæringsvanskeligheder med at få adgang til skriftligt indhold på deres enheder. Her er nogle af de tekst-til-tale-funktioner, der er tilgængelige på iPhone:

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan giver Speaktor tilgængelighed på iPhone?

Blandt de mange tilgængelighedsapps er tekst-til-tale-apps også tilgængelige for mennesker.
Speaktor er en tekst-til-tale-software, som er tilgængelig på både Android og iOS. Hvis du bruger Apple-enheder iPhone eller iPad, skal du downloade den fra AppStore, og hvis du bruger Android-enheder, skal du downloade den fra Google Play Store.
I iOS-appen skal Speaktor have din tilladelse til at optage tale, hvorefter den konverterer din tale til skriftlig tekst.
Ved at levere en syntetisk stemme og give personer med syns-, indlærings- eller sprogvanskeligheder adgang til hørbart materiale giver Speaktor brugerne adgang til det.