Vilka är synskadade personer?

Synskadade personer är personer som har en partiell (synnedsättning) eller fullständig synnedsättning (blindhet). Detta sträcker sig från lindriga synnedsättningar, t.ex. närsynthet eller färgblindhet, till allvarliga synnedsättningar, t.ex. fullständig blindhet. Synskadade personer har svårt att utföra dagliga uppgifter som kräver syn, t.ex. läsa, skriva och navigera i okända miljöer.

synskadade

Vad är läshjälp?

Läshjälp avser verktyg, teknik eller tjänster som hjälper personer med lässvårigheter eller funktionshinder, t.ex. synnedsättning, dyslexi eller kognitiva funktionshinder, att få tillgång till och förstå skrivet material. Dessa verktyg och tekniker sträcker sig från enkla hjälpmedel, som förstoringsglas eller böcker med stora bokstäver, till mer sofistikerade hjälpmedel, som programvaror för text till tal, punktskriftsskärmar och skärmläsare.

Målet med läshjälp är att ge lika tillgång till information. Detta gör det möjligt för personer med lässvårigheter eller funktionshinder att delta fullt ut i samhället.

Varför använder synskadade personer läshjälp?

Synskadade personer använder sig av läshjälp eftersom de har svårt att se skriftligt material eller är helt blinda, vilket gör det svårt för dem att få tillgång till skriftlig information. Läshjälp ger dessa personer möjlighet att få tillgång till och förstå skriftligt material, vilket gör det möjligt för dem att delta i det dagliga livet och uppnå sin fulla potential.

Vilka är de bästa läshjälpmedlen för synskadade?

Det finns flera olika hjälpmedel för synskadade personer som kan hjälpa dem att läsa.

Vilka är de hjälpmedel för synnedsättning som finns för läsning?

Vilka är de mest föredragna programvarorna för skärmläsare och text till tal?

Här finns en lista över de bästa skärmuppläsarna och TTS-programmen:

Vad är Speaktor?

Speaktor är en röstgenerator med artificiell intelligens och text-till-tal-programvara som har ett högkvalitativt röst-API som är utmärkt för e-lärande.

Detta är ett program som du får tillgång till via din mobilapp och på en stationär eller bärbar dator. Du har många naturligt klingande talalternativ som talar till dig i realtid.

Speaktor tillhandahåller AI-röster för text-till-tal på många olika språk, bland annat engelska, italienska, spanska, polska, portugisiska, nederländska och koreanska.

Ofta ställda frågor

Hur är Speaktor fördelaktigt för synskadade personer?

Speaktor, som använder TTS-teknik (text-to-speech), är till nytta för synskadade personer genom att tillhandahålla en ljudrepresentation av skriven text. Detta gör det möjligt för dem att lyssna på och förstå text som de kanske inte kan se. Speaktor används för att läsa högt digitalt innehåll som webbplatser, e-post, dokument, böcker med mera. Detta ökar tillgängligheten och oberoendet för synskadade personer som annars har svårt att få tillgång till skriftlig information.
Dessutom integreras TTS-tekniken i andra hjälpmedel, t.ex. skärmläsare och elektroniska förstoringsapparater, för att förbättra deras funktionalitet och erbjuda en mer heltäckande lösning för personer med nedsatt syn i vardagen.

Hur använder man Speaktor?

Speaktor finns på både iOS- och Android-enheter. Oavsett om du använder iPhone eller iPad kan du installera Speaktor-appen från AppStore. Om du använder Android finns appen också i Google Play Store.