Hur lyssnar man på Koranen?

Gränssnitt för app för recitation av koranen

Varför lyssna på Koranen?

Att lyssna på den heliga Koranen har samma positiva effekter. Det beror på att ljudvågorna från Koranrecitationen är rytmiska och hjälper till att återställa balansen i hjärncellerna. Här finns också andra skäl till muslimska bönestunder:

 • Andlig tillväxt: Lyssna på Koranen fördjupar din tro och hjälper dig att växa andligt. Koranen anses vara Guds bokstavliga ord. Den innehåller vägledning och visdom som hjälper dig att navigera genom livets utmaningar och leva ett mer tillfredsställande och meningsfullt liv.
 • Utbildning: Koranen är en av de mest inflytelserika böckerna i mänsklighetens historia. Den innehåller en mängd information om historia, kultur och religion. Genom att lyssna på Koranen får du en bättre förståelse för världen omkring dig och för de trosuppfattningar och värderingar som människor från olika kulturer och bakgrunder har.
 • Inspiration: Koranens läror är en källa till inspiration och motivation. Koranen innehåller många exempel på människor som övervann hinder, visade mod och levde med tro och uthållighet.
 • Gemenskap med Gud: Att lyssna på Koranen är ett sätt att komma i kontakt med Gud och uppleva hans närvaro i ditt liv. Genom att meditera över Koranens ord kan du gå in i ett tillstånd av bönfull kontemplation. Det hjälper dig att känna dig närmare Gud och fördjupa din tro.

Vad är Koranrecitation?

Koranrecitation avser muntlig recitation eller läsning av Koranens verser eller kapitel. Att recitera Koranen är en form av tillbedjan i islam. Det är också ett sätt för muslimer att få kontakt med Gud och få välsignelser.

Hur sker recitationen av Koranen?

Koranen reciteras ofta på ett rytmiskt och melodiskt sätt. Ordets intonation och uttal är mycket viktiga. Detta beror på att Koranen ursprungligen uppenbarades på arabiska, och en korrekt recitering av orden anses vara avgörande för att förmedla deras innebörd och betydelse.

Muslimer uppmuntras att regelbundet läsa Koranen och många memoriserar stora delar av den. Koranen reciteras ofta i moskéer, särskilt under Ramadan. Det är dock också möjligt att göra det hemma eller i andra privata miljöer.

Är det möjligt att lyssna på Koranen med telefonen?

Allah säger att muslimer ska läsa och lyssna till Koranen i sina liv. Med den nya taltekniken är det möjligt att lyssna på Koranen samtidigt som man gör andra saker, till exempel går. Det är viktigt för muslimer att komma ihåg Rahman Allah (dhikr) i sitt dagliga liv.

Vad är Surah?

En sura är ett kapitel i Koranen, som är islams heliga bok. Koranen är indelad i 114 suraer, som var och en har flera verser, så kallade ayahs. Varje sura har ett unikt namn och de är ordnade i längdordning, från den längsta till den kortaste suraen. Några exempel på suror är Sura al-Baqarah, Sura al-Jinn och Sura al-A’raf.

Vad är Fatwa?

Fatwa är ett islamiskt rättsutlåtande eller beslut av en kvalificerad religiös lärd eller mufti i en specifik fråga eller angelägenhet. Termen ”fatwa” kommer från det arabiska ordet ”fata”, som betyder ”att ge en juridisk dom”.

Koranen

Vad är Dua?

Dua är det arabiska ordet för bön eller bön. I den islamiska traditionen avser dua den handling som innebär att söka Allahs hjälp, vägledning och välsignelser genom bön eller åkallan.

Dua kan vara på vilket språk som helst, men ofta på arabiska, som är språket i Allahs bok. Muslimer tror att Allah alltid lyssnar på deras böner och att dua är ett kraftfullt verktyg för att söka hans barmhärtighet och förlåtelse. Vanligtvis börjar dua med ”Må Allah…”, vilket också förekommer i Koranen.

Vad är Hadith?

Hadith är en samling av profeten Muhammeds ord, handlingar och traditioner, som har förts vidare genom muntliga och skriftliga berättelser. Hadith är den näst viktigaste källan till islamisk lag och vägledning efter Koranen.

Hur lyssnar man på Koranen?

 • Ljudappar för koranen: Det finns många gratisappar för både iOS och Android som erbjuder ljudversioner av koranen, till exempel Quran Majeed, iQuran och Quran Audio.
 • Webbplatser för koran på nätet: Lyssna på Koranen på webbplatser som Quran.com, som erbjuder gratis ljudversioner av Koranen i flera olika översättningar. Här är några personer som läser Koranen på nätet: Mishary Rashed al-Efasy, Tariq Al Noor och Saad el Ghamidi.
 • Podcasts: Det finns flera podcasts som erbjuder dagliga eller veckovisa läsningar av Koranen, till exempel The Quranic Journal och Quran Garden.
 • CD-skivor och MP3-skivor: Köp cd-skivor eller MP3-skivor med Koranen från islamiska bokhandlar eller online-återförsäljare som Amazon eller iTunes.
 • Tjänster i moskén: Många moskéer erbjuder direktsända eller inspelade ljudversioner av sina gudstjänster, som ofta innehåller recitationer ur Koranen.

Vilka är de bästa ljudboksapparna för att lyssna på Koranen?

Här är några ljudboksplattformar för att lyssna på Koranen online:

 • Utforskare av Koranen
 • Assabile
 • SearchTruth

1. Koranutforskare

Quran Explorer är en onlineplattform som erbjuder resurser och verktyg för att studera och lära sig Koranen. Den hjälper muslimer runt om i världen att lättare läsa och förstå Koranen.

Quran Explorer erbjuder en mängd olika funktioner, bland annat en digital version av Koranen med översättningar på flera språk, ljudrecitationer av kända Koranrecitatörer och en sökfunktion för att hitta specifika verser eller ämnen i Koranen. Den innehåller också en rad olika studiematerial, t.ex. tafsir (tolkningar) av Koranen, Hadithsamlingar och islamiska artiklar och resurser.

2. Assabile

Assabile är en onlineplattform som erbjuder resurser och verktyg för att studera och lära sig Koranen. Den hjälper muslimer runt om i världen att lättare läsa, lyssna på och förstå Koranen.

3. SearchTruth

SearchTruth är en online-plattform som erbjuder resurser och verktyg för att studera och lära sig Koranen och Hadith. Den hjälper muslimer runt om i världen att läsa, förstå och praktisera islam mer effektivt.

Ofta ställda frågor

Vad är Koranen?

Koranen är islams heliga bok och anses av muslimerna vara Allahs bokstavliga ord som uppenbarades för Allahs budbärare, profeten Muhammed (Mohamed), under en period av 23 år. Den innehåller 114 kapitel eller suror, som är indelade i verser eller ayor. Koranen är den främsta källan till vägledning och instruktioner för muslimer. Den täcker ett brett spektrum av ämnen, inklusive tro, etik, moral, historia och juridik.
Koranen är skriven på klassisk arabiska. Vissa anser att det är ett av de största litterära verken på det arabiska språket. Det anses också vara ett mirakel av profeten Muhammad, eftersom han var analfabet och inte kunde ha producerat ett sådant verk av så stor litterär och teologisk betydelse på egen hand.
Muslimerna tror att Koranen är den sista uppenbarelsen från Gud och att den innehåller fullständig och perfekt vägledning för mänskligheten. Den är memoriserad och reciteras av muslimer över hela världen. Dess läror har haft en djupgående inverkan på miljontals människors liv genom historien.

Dela inlägget:

State of the art A.I.

Kom igång med Speaktor nu!

Relaterade artiklar

Öppnar text-till-tal-funktionen på TikTok
Speaktor

Hur använder man text till tal på TikTok?

En av TikToks största stjärnor är dess röstfunktion för text till tal. Istället för att bara överlagra text i din video kan du nu få undertexter upplästa med några få

Speaktor

Hur använder man text till tal i Discord?

Hur får jag Discord att läsa dina meddelanden? I sin enklaste form kan du använda kommandot ”/tts” för att använda text till tal. När du har skrivit /tts lämnar du

Anpassa inställningarna för text-till-tal i Google Docs
Speaktor

Hur aktiverar jag text-till-tal med Google Docs?

Hur aktiverar jag Googles text-till-tal-tillägg ”Screen Reader”? Det första du bör veta är att endast webbläsaren Google Chrome stöder Googles tillägg ”Screen Reader” som erbjuds av Google själva text-till-tal-funktionalitet. Google

Konvertera text till tal på Instagram
Speaktor

Hur konverterar man text till tal på Instagram?

Hur lägger man till text till tal på Instagram Reels? Text-till-tal är en av Instagrams senaste uppdateringar. Funktionen för att läsa upp text på Instagram omvandlar text till ljud. Dessutom