Miksi kuunnella Koraania?

Pyhän Koraanin kuuntelu antaa samat myönteiset vaikutukset. Se johtuu siitä, että Koraanin lausumisen ääniaallot ovat rytmikkäitä, ja se auttaa tasapainottamaan aivosoluja. Tässä on myös muita syitä muslimien rukousaikoihin:

Koraani

Mitä on Koraanin lausuminen?

Koraanin lausumisella tarkoitetaan Koraanin säkeiden tai lukujen suullista lausumista tai lukemista. Koraanin lausuminen on islaminuskossa palvonnan muoto. Se on myös muslimien tapa olla yhteydessä Jumalaan ja saada siunauksia.

Miten Koraania lausutaan?

Koraania lausutaan usein rytmikkäästi ja melodisesti. Sanojen intonaatio ja ääntäminen ovat erittäin tärkeitä. Tämä johtuu siitä, että Koraani ilmestyi alun perin arabiaksi, ja sen sanojen oikeanlaisen lausumisen uskotaan olevan ratkaisevan tärkeää niiden merkityksen ja merkityksen välittymisen kannalta.

Muslimeja kannustetaan lausumaan Koraania säännöllisesti, ja monet opettelevat siitä ulkoa suuria osia. Koraania luetaan usein moskeijoissa, erityisesti ramadanin aikana. Se on kuitenkin mahdollista tehdä myös kotona tai muissa yksityisissä tiloissa.

Onko mahdollista kuunnella Koraania puhelimella?

Allah kehottaa muslimeja lukemaan ja kuuntelemaan Koraania elämässään. Uuden puheteknologian ansiosta Koraania on mahdollista kuunnella samalla, kun tekee muita asioita, kuten kävelee. Muslimien on tärkeää muistaa Rahman Allahia (dhikr) jokapäiväisessä elämässään.

Mikä on Sura?

Sura on islamin pyhän kirjan Koraanin luku. Koraani on jaettu 114 suraan, joista jokaisessa on useita säkeitä, joita kutsutaan ayoiksi. Jokaisella Sura on oma nimensä, ja ne on järjestetty pituusjärjestykseen, pisimmästä Suraasta lyhyimpään. Joitakin esimerkkejä suraeista ovat Sura al-Baqarah, Sura al-Jinn ja Sura al-A’raf.

Mikä on fatwa?

Fatwa on islamilainen oikeudellinen lausunto tai päätös, jonka pätevä uskonnonoppinut tai mufti antaa tietystä asiasta tai kysymyksestä. Termi ”fatwa” tulee arabiankielisestä sanasta ”fata”, joka tarkoittaa ”oikeudellisen tuomion antamista”.

Mikä on Dua?

Dua on arabiankielinen sana, joka tarkoittaa rukousta. Islamilaisessa perinteessä dua tarkoittaa Allahin avun, ohjauksen ja siunausten pyytämistä rukouksen tai vetoomuksen avulla.

Dua voi olla millä tahansa kielellä, mutta usein se on arabiaksi, joka on Allahin kirjan kieli. Muslimit uskovat, että Allah kuuntelee aina heidän rukouksiaan ja että dua on tehokas keino pyytää Hänen armoaan ja anteeksiantoaan. Tyypillisesti dua alkaa lauseella ”May Allah…”, myös Koraanissa.

Mikä on hadith?

Hadithilla tarkoitetaan profeetta Muhammedin sanontojen, tekojen ja perinteiden kokoelmaa, joka välittyy suullisesti ja kirjallisesti. Hadith on Koraanin jälkeen toiseksi tärkein islamilaisen lain ja ohjauksen lähde.

Miten kuunnella Koraania?

Mitkä ovat parhaat äänikirjasovellukset Koraanin kuunteluun?

Tässä on joitakin alustoja, joilla voit kuunnella Koraania verkossa:

1. Koraani Explorer

Quran Explorer on verkkoalusta, joka tarjoaa resursseja ja työkaluja Koraanin opiskeluun ja oppimiseen. Se auttaa muslimeja ympäri maailmaa lukemaan ja ymmärtämään Koraania helpommin.

Quran Explorer tarjoaa useita ominaisuuksia, kuten digitaalisen version Koraanista ja käännöksiä useilla kielillä, tunnettujen Koraanin lausujien äänitallenteita ja hakutoiminnon, jolla voi etsiä tiettyjä jakeita tai aiheita Koraanista. Se sisältää myös erilaisia oppimateriaaleja, kuten Koraanin tafsir-tulkintoja, hadith-kokoelmia sekä islamilaisia artikkeleita ja resursseja.

2. Assabile

Assabile on verkkoalusta, joka tarjoaa resursseja ja työkaluja Koraanin opiskeluun ja oppimiseen. Se auttaa muslimeja ympäri maailmaa lukemaan, kuuntelemaan ja ymmärtämään Koraania helpommin.

3. SearchTruth

SearchTruth on verkkoalusta, joka tarjoaa resursseja ja työkaluja Koraanin ja Hadithin opiskeluun ja oppimiseen. Se auttaa muslimeja ympäri maailmaa lukemaan, ymmärtämään ja harjoittamaan islamia tehokkaammin.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Koraani?

Koraani on islamin pyhä kirja, jota muslimit pitävät kirjaimellisesti Allahin sanana, sellaisena kuin se on ilmoitettu Allahin lähettiläälle, profeetta Muhammedille (Mohamed) 23 vuoden aikana. Se sisältää 114 lukua eli sura, jotka on jaettu säkeisiin eli ayahiin. Koraani on muslimien ensisijainen opastuksen ja ohjeiden lähde. Se kattaa monenlaisia aiheita, kuten uskomuksia, etiikkaa, moraalia, historiaa ja lakia.
Pyhä Koraani on kirjoitettu klassisella arabiankielellä. Joidenkin mielestä se on yksi suurimmista arabiankielisistä kirjallisista teoksista. Ihmiset pitävät sitä myös profeetta Muhammedin ihmeenä, sillä hän oli lukutaidoton eikä olisi voinut itse tuottaa näin suurta kirjallista ja teologista teosta.
Muslimit uskovat, että Koraani on Jumalan viimeinen ilmoitus ja että se sisältää täydellisen ja täydellisen ohjeistuksen ihmiskunnalle. Muslimit kaikkialla maailmassa opettelevat sen ulkoa ja lausuvat sitä. Sen opetuksilla on ollut syvällinen vaikutus miljoonien ihmisten elämään kautta historian.