Paras lukemisen apu ADHD:sta kärsiville

Mindfulness- ja rentoutumisharjoitukset lukemista varten

Mikä on ADHD?

ADHD tarkoittaa tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriötä, joka on hermoston kehityshäiriö, joka vaikuttaa sekä lapsiin että aikuisiin. Sille on ominaista oireet, kuten tarkkaamattomuus, hyperaktiivisuus ja impulsiivisuus. Niiden vuoksi yksilöiden on vaikea säädellä käyttäytymistään, keskittää huomionsa ja suorittaa tehtäviä.

ADHD:tä sairastavilla on yleensä oppimisvaikeuksia, sillä he kamppailevat sellaisten tehtävien kanssa, jotka vaativat jatkuvaa tarkkaavaisuutta. Näitä ovat esimerkiksi lukeminen, kirjoittaminen tai kotitehtävien tekeminen. Heillä on myös vaikeuksia organisoinnissa, ajanhallinnassa ja impulssinhallinnassa.

Lisäksi ADHD aiheuttaa vaikeuksia toimeenpanevissa toiminnoissa, paikallaan istumisessa pitkään, ohjeiden kuuntelemisessa ja oman vuoron odottamisessa. ADHD-ihmiset kamppailevat impulsiivisuuden ja hermostuneisuuden kanssa, ja heillä on ongelmia työmuistin kanssa.

Mikä aiheuttaa ADD/ADHD:tä?

Tarkkaavaisuushäiriöön (ADD) tai ADHD:hen ei ole yhtä ainoaa syytä. Tutkimusten mukaan geneettisillä, neurologisilla ja ympäristötekijöillä on kuitenkin merkitystä. Häiriötä hoidetaan yleensä lääkityksen, käyttäytymisterapian ja elämäntapamuutosten yhdistelmällä.

Onko ADHD yhteydessä lukihäiriöön?

ADHD ja lukihäiriö ovat kaksi erillistä sairautta, mutta ne esiintyvät joillakin henkilöillä samanaikaisesti. Noin 30-50 prosentilla dysleksiasta kärsivistä henkilöistä on myös ADHD-oireita, kuten tarkkaamattomuutta, impulsiivisuutta ja hyperaktiivisuutta.

Sekä ADHD- että lukihäiriöpotilaat kamppailevat oppimisen ja tiedonkäsittelyn kanssa. Siksi on tärkeää, että yksilöt saavat asianmukaisen arvion ja tarvittaessa asianmukaista hoitoa.

Onko ADHD yhteydessä autismiin?

Sekä ADHD että autismi ovat neurologisia kehityshäiriöitä, jotka vaikuttavat henkilön kykyyn keskittyä, kiinnittää huomiota ja säädellä käyttäytymistään. Niillä on kuitenkin erilaiset diagnostiset kriteerit, ja ne esiintyvät yksilöillä eri tavoin.

Miten käsitellä ADHD:tä?

ADHD:n kanssa toimiminen on haastavaa, mutta oikeanlaisen tuen ja strategioiden avulla ADHD-oireista kärsivät henkilöt voivat hallita oireitaan. Seuraavassa on muutamia tapoja auttaa ADHD:n hallinnassa:

 • Lääkitys: ADHD:n hoitoon määrätään yleisesti stimuloivia lääkkeitä, kuten Ritalinia tai Adderallia. Nämä lääkkeet auttavat lisäämään tarkkaavaisuutta, keskittymistä ja impulssinhallintaa.
 • Käyttäytymisterapia: Kognitiivinen käyttäytymisterapia auttaa ADHD:sta kärsiviä henkilöitä kehittämään parempia tapoja.
 • Elämäntapamuutokset: Terveelliset elämäntapavalinnat, kuten säännöllinen liikunta ja tasapainoinen ruokavalio, auttavat ADHD-oireiden hallinnassa.
 • Organisointi ja suunnittelu: Tehokkaiden organisointi- ja suunnittelustrategioiden kehittäminen, kuten suunnittelijan käyttäminen tai säännöllisten tapaamisten järjestäminen, auttavat ADHD:sta kärsiviä henkilöitä pysymään kärryillä ja hallitsemaan aikaansa.
 • Ajanhallinta: ADHD:tä sairastavilla henkilöillä on helpompi välttää ylikuormitusta ja keskittyä tavoitteisiinsa.
 • Mindfulness ja rentoutumistekniikat: ADHD:tä sairastavilla henkilöillä on mahdollisuus hallita stressiä, lisätä keskittymistä ja vähentää impulsiivisuutta, kun he harrastavat mindfulnessia, meditaatiota tai muita rentoutumistekniikoita.
 • Tukiverkosto: Tukiverkosto, kuten ystävät, perhe tai tukiryhmä, antaa ADHD:sta kärsiville henkilöille yhteisöllisyyden tunteen ja auttaa heitä tuntemaan itsensä vähemmän eristetyiksi.

Mikä on paras lukemisen tuki ADHD-oireisille?

ADHD:tä (tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö) sairastavat hyötyvät useista lukemisen tukistrategioista, joista tässä on muutamia tehokkaimpia:

 • Visuaaliset apuvälineet: Visuaalisten apuvälineiden, kuten korostuskynien, värikoodauksen tai graafisten järjestäjien käyttö auttaa jäsentämään tekstiä ja helpottaa tiedon ymmärtämistä ja säilyttämistä.
 • Aktiivinen lukeminen: Aktiivinen lukutekniikka, kuten alleviivaaminen, muistiinpanojen tekeminen tai tiivistäminen, auttaa pitämään lukijan keskittymisen ja huomion aineistossa.
 • Taukoja: Lyhyiden taukojen pitäminen 20-30 minuutin välein venyttelyyn, liikkumiseen tai silmien suuntaamiseen auttaa ehkäisemään väsymystä ja lisäämään keskittymistä.
 • Moniaistinen lähestymistapa: Esimerkiksi äänikirjojen kuuntelu tai fyysisten apuvälineiden käyttö auttaa vahvistamaan tiedon ymmärtämistä ja säilyttämistä.
 • Lukemista edeltävä toiminta: Aineiston ennakkotehtävät ennen lukemista, kuten otsikoiden, väliotsikoiden ja kuvien tarkastelu, auttavat luomaan kontekstin lukemiselle ja helpottavat sen seuraamista ja ymmärtämistä.
 • Majoitus: ADHD:tä sairastavien henkilöiden toimintaedellytykset tasoittuvat, kun he saavat esimerkiksi lisäaikaa kokeisiin tai käyttävät apuvälineitä, kuten tekstistä puheeksi -ohjelmistoa.

Miten tekstistä puheeseen -teknologia on hyödyksi ADHD-ihmisille?

Tekstistä puheeksi -teknologia on arvokas apuväline henkilöille, joilla on ADHD. Voit lukea Microsoft Word -asiakirjoja, PDF-tiedostoja, artikkeleita, sähköposteja, e-kirjoja ja paljon muuta.

ADHD-ihmiset hyötyvät tekstistä puheeksi -teknologiasta muun muassa seuraavilla tavoilla:

 • Parempi keskittyminen: Erityisesti ADHD-oireiset henkilöt, joilla on vaikeuksia luetun ymmärtämisessä, voivat keskittyä paremmin ja välttää häiriötekijöitä.
 • Lisääntynyt ymmärrys: Erityisesti ADHD-oireiset henkilöt, joilla on vaikeuksia lukemisen sujuvuuden ja dekoodauksen kanssa, ymmärtävät tekstiä paremmin. TTS:n käyttö lisää ymmärrystä, kun ihmiset lukevat ensimmäistä kertaa.
 • Vähentää silmien rasitusta: Se on erityisen haastavaa ADHD-oireisille, joilla on vaikeuksia keskittyä. Tekstistä puheeksi -tekniikka poistaa tarpeen laajamittaiseen lukemiseen, mikä vähentää silmien rasitusta ja väsymystä.
 • Parempi organisointi: Näin on helpompi hallita lukemisen tahtia ja pysyä materiaalin perässä.
 • Saavutettavuus: Tekstistä puheeksi -teknologia tarjoaa kirjallisen materiaalin saavutettavuuden tason ADHD-oireisille henkilöille, jotka kamppailevat lukivaikeuksien tai näkövammaisuuden kanssa.
 • Tehokkaampi oppiminen: Tekstistä puheeksi -teknologia vapauttaa visuaalisia ja henkisiä resursseja, minkä ansiosta ADHD-oireiset henkilöt voivat omaksua tietoa tehokkaammin ja tuloksekkaammin.

Tekstistä puheeksi -ohjelmistosovellukset ovat hyödyllisiä nuorille, joilla on tarkkaavaisuushäiriö, ja aikuisille ADHD:sta kärsiville.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka Speaktoria käytetään?

Speaktor on saatavilla sekä iOS- että Android-laitteilla. Voit asentaa Speaktor-sovelluksen AppStoresta riippumatta siitä, käytätkö iPhonea vai iPadia. Jos käytät Androidia, sovellus on saatavilla myös Google Play Storesta.

Jaa viesti:

Viimeisintä tekniikkaa edustava tekoäly

Aloita Speaktorin kanssa nyt!

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Tekstistä puheeksi -toiminnon avaaminen TikTokissa
Speaktor

Kuinka käyttää tekstiä puheeksi TikTokissa?

Yksi TikTokin suurimmista tähdistä on sen tekstistä puheeksi -ääniominaisuus. Sen sijaan, että tekstitys vain lisättäisiin videon päälle, voit nyt saada tekstityksen luettua ääneen muutamalla vaihtoehdolla. Tekstistä puheeksi -ominaisuus antaa TikTok-videoille

Speaktor

Kuinka käyttää tekstiä puheeksi Discordissa?

Miten saada Discord lukemaan viestejäsi? Yksinkertaisimmillaan voit käyttää tekstistä puhetta komennolla ”/tts”. Kun olet kirjoittanut /tts, jätä välilyönti ja kirjoita viestisi; äänirobotti puhuu viestisi. Slash-komento ei näy viestissäsi. Kuinka aktivoida

Muunna teksti puheeksi Instagramissa
Speaktor

Kuinka muuntaa teksti puheeksi Instagramissa?

Miten lisätä tekstiä puheeksi Instagram-keloihin? Tekstistä puheeksi -ominaisuus on yksi Instagramin viimeisimmistä päivityksistä. Instagramin ääneen luetun tekstin ominaisuus muuntaa tekstin ääneksi. Lisäksi se tukee nyt erilaisia mies- ja naisääniä. Voit