Co to jest ADHD?

ADHD to skrót od Attention Deficit Hyperactivity Disorder, jest to zaburzenie neurorozwojowe, które dotyka zarówno dzieci jak i dorosłych. Charakteryzuje się takimi objawami jak nieuwaga, nadpobudliwość i impulsywność. Utrudniają one jednostkom regulację zachowania, koncentrację uwagi i realizację zadań.

Osoby z ADHD zazwyczaj mają problemy z nauką, ponieważ zmagają się z zadaniami, które wymagają trwałej uwagi. Są to m.in. czytanie, pisanie, czy wypełnianie zadań domowych. Doświadczają również trudności z organizacją, zarządzaniem czasem i kontrolą impulsów.

Dodatkowo ADHD powoduje trudności z funkcją wykonawczą, siedzeniem w miejscu przez dłuższy czas, słuchaniem wskazówek i czekaniem na swoją kolej. Osoby z ADHD zmagają się z impulsywnością i fidgetingiem oraz mają problemy z pamięcią roboczą.

Co powoduje ADD/ADHD?

Nie ma jednej przyczyny ADD (Attention Deficit Disorder) lub ADHD. Badania sugerują jednak, że rolę odgrywają czynniki genetyczne, neurologiczne i środowiskowe. Zaburzenie to jest zazwyczaj leczone kombinacją leków, terapii behawioralnej i zmian w stylu życia.

Czy ADHD jest powiązane z dysleksją?

ADHD i dysleksja to dwa odrębne schorzenia, ale u niektórych osób współwystępują. Około 30-50% osób z dysleksją ma również objawy ADHD, takie jak nieuwaga, impulsywność i nadpobudliwość.

Zarówno osoby z ADHD, jak i dyslektycy mają problemy z uczeniem się i przetwarzaniem informacji. Dlatego ważne jest, aby osoby otrzymały właściwą ocenę i w razie potrzeby otrzymały odpowiednie leczenie.

Czy ADHD jest powiązane z autyzmem?

Zarówno ADHD, jak i autyzm są zaburzeniami neurorozwojowymi, które wpływają na zdolność osoby do koncentracji, zwracania uwagi i regulowania swojego zachowania. Mają one jednak odrębne kryteria diagnostyczne i różnie prezentują się u poszczególnych osób.

Jak sobie radzić z ADHD?

Radzenie sobie z ADHD jest wyzwaniem, ale z odpowiednim wsparciem i strategiami, osoby z ADHD mogą zarządzać swoimi objawami. Oto kilka sposobów na pomoc w zarządzaniu ADHD:

Jakie jest najlepsze wspomaganie czytania dla osób z ADHD?

Osoby z ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) korzystają z kilku strategii wspomagających czytanie, oto kilka najskuteczniejszych:

Jak technologia Text-to-Speech jest korzystna dla osób z ADHD?

Technologia Text-to-speech jest cennym narzędziem dla osób z ADHD. Możliwe jest czytanie dokumentów Microsoft Word, plików PDF, artykułów, e-maili, ebooków i innych.

Niektóre ze sposobów, w jaki osoby z ADHD korzystają z technologii text-to-speech obejmują:

Aplikacje programowe typu text-to-speech są pomocne dla młodzieży z zaburzeniami koncentracji uwagi i dorosłych z ADHD.

Najczęściej zadawane pytania

Jak używać Speaktor?

Speaktor jest dostępny zarówno na urządzeniach z systemem iOS, jak i Android. Niezależnie od tego, czy używasz iPhone’a czy iPada, możesz zainstalować aplikację Speaktor z AppStore. Jeśli korzystasz z systemu Android, aplikacja jest również dostępna w Google Play Store.