Najlepsza pomoc w czytaniu dla osób z ADHD

Ćwiczenia uważności i relaksacji podczas czytania

Co to jest ADHD?

ADHD to skrót od Attention Deficit Hyperactivity Disorder, jest to zaburzenie neurorozwojowe, które dotyka zarówno dzieci jak i dorosłych. Charakteryzuje się takimi objawami jak nieuwaga, nadpobudliwość i impulsywność. Utrudniają one jednostkom regulację zachowania, koncentrację uwagi i realizację zadań.

Osoby z ADHD zazwyczaj mają problemy z nauką, ponieważ zmagają się z zadaniami, które wymagają trwałej uwagi. Są to m.in. czytanie, pisanie, czy wypełnianie zadań domowych. Doświadczają również trudności z organizacją, zarządzaniem czasem i kontrolą impulsów.

Dodatkowo ADHD powoduje trudności z funkcją wykonawczą, siedzeniem w miejscu przez dłuższy czas, słuchaniem wskazówek i czekaniem na swoją kolej. Osoby z ADHD zmagają się z impulsywnością i fidgetingiem oraz mają problemy z pamięcią roboczą.

Co powoduje ADD/ADHD?

Nie ma jednej przyczyny ADD (Attention Deficit Disorder) lub ADHD. Badania sugerują jednak, że rolę odgrywają czynniki genetyczne, neurologiczne i środowiskowe. Zaburzenie to jest zazwyczaj leczone kombinacją leków, terapii behawioralnej i zmian w stylu życia.

Czy ADHD jest powiązane z dysleksją?

ADHD i dysleksja to dwa odrębne schorzenia, ale u niektórych osób współwystępują. Około 30-50% osób z dysleksją ma również objawy ADHD, takie jak nieuwaga, impulsywność i nadpobudliwość.

Zarówno osoby z ADHD, jak i dyslektycy mają problemy z uczeniem się i przetwarzaniem informacji. Dlatego ważne jest, aby osoby otrzymały właściwą ocenę i w razie potrzeby otrzymały odpowiednie leczenie.

Czy ADHD jest powiązane z autyzmem?

Zarówno ADHD, jak i autyzm są zaburzeniami neurorozwojowymi, które wpływają na zdolność osoby do koncentracji, zwracania uwagi i regulowania swojego zachowania. Mają one jednak odrębne kryteria diagnostyczne i różnie prezentują się u poszczególnych osób.

Jak sobie radzić z ADHD?

Radzenie sobie z ADHD jest wyzwaniem, ale z odpowiednim wsparciem i strategiami, osoby z ADHD mogą zarządzać swoimi objawami. Oto kilka sposobów na pomoc w zarządzaniu ADHD:

 • Leki: Leki stymulujące, takie jak Ritalin lub Adderall, są powszechnie przepisywane w leczeniu ADHD. Leki te pomagają zwiększyć uwagę, koncentrację i kontrolę impulsów.
 • Terapia behawioralna: Terapia behawioralna, taka jak Cognitive Behavioral Therapy pomaga osobom z ADHD wypracować lepsze nawyki.
 • Zmiany stylu życia: Dokonywanie zdrowych wyborów stylu życia, takich jak uzyskanie regularnych ćwiczeń i jeść zrównoważoną dietę pomaga zarządzać objawy ADHD.
 • Organizacja i planowanie: Opracowanie skutecznych strategii organizacyjnych i planowania, takich jak korzystanie z planera lub zaplanowanie regularnych spotkań kontrolnych, pomaga osobom z ADHD pozostać na dobrej drodze i zarządzać swoim czasem.
 • Zarządzanie czasem: Ustalanie priorytetów zadań i dzielenie ich na mniejsze, możliwe do wykonania kroki pomaga osobom z ADHD uniknąć uczucia przytłoczenia i pozostać skupionym na swoich celach.
 • Mindfulness i techniki relaksacyjne: Praktykowanie mindfulness, medytacji lub innych technik relaksacyjnych pomaga osobom z ADHD radzić sobie ze stresem, zwiększyć koncentrację i zmniejszyć impulsywność.
 • Sieć wsparcia: Posiadanie sieci wsparcia, takiej jak przyjaciele, rodzina lub grupa wsparcia, zapewniają osobom z ADHD poczucie wspólnoty i pomagają im czuć się mniej odizolowanymi.

Jakie jest najlepsze wspomaganie czytania dla osób z ADHD?

Osoby z ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) korzystają z kilku strategii wspomagających czytanie, oto kilka najskuteczniejszych:

 • Pomoce wizualne: Używanie pomocy wizualnych, takich jak zakreślacze, kodowanie kolorami lub organizery graficzne, pomaga rozbić tekst i ułatwia zrozumienie i zachowanie informacji.
 • Aktywne czytanie: Zaangażowanie w aktywne techniki czytania, takie jak podkreślanie, robienie notatek lub podsumowywanie pomaga utrzymać skupienie i uwagę czytelnika na materiale.
 • Przerwy: Robienie krótkich przerw co 20-30 minut w celu rozciągnięcia się, poruszenia lub ponownego skupienia wzroku pomaga zapobiegać zmęczeniu i zwiększyć koncentrację.
 • Podejście wielozmysłowe: Włączenie wielozmysłowych technik uczenia się, takich jak słuchanie audiobooków lub używanie fizycznych manipulatorów, pomaga wzmocnić zrozumienie i utrzymanie informacji.
 • Czynności poprzedzające czytanie: Podgląd materiału przed czytaniem, np. oglądanie nagłówków, podtytułów i obrazków, pomaga ustalić kontekst lektury i ułatwia jej śledzenie i zrozumienie.
 • Udogodnienia: Udogodnienia, takie jak dodatkowy czas na egzaminach lub korzystanie z technologii wspomagających, takich jak oprogramowanie text-to-speech, pomagają wyrównać szanse osób z ADHD.

Jak technologia Text-to-Speech jest korzystna dla osób z ADHD?

Technologia Text-to-speech jest cennym narzędziem dla osób z ADHD. Możliwe jest czytanie dokumentów Microsoft Word, plików PDF, artykułów, e-maili, ebooków i innych.

Niektóre ze sposobów, w jaki osoby z ADHD korzystają z technologii text-to-speech obejmują:

 • Poprawa koncentracji: Słuchanie tekstu czytanego na głos pomaga zwiększyć skupienie i zapobiega rozproszeniu uwagi, szczególnie w przypadku osób z ADHD, które mają problemy z czytaniem ze zrozumieniem.
 • Zwiększone zrozumienie: Słyszenie tekstu pomaga poprawić zrozumienie, zwłaszcza w przypadku osób z ADHD, które zmagają się z płynnością czytania i umiejętnością dekodowania. Użycie TTS zwiększa zrozumienie, gdy ludzie czytają po raz pierwszy.
 • Zmniejszone obciążenie oczu: Czytanie przez dłuższy czas jest męczące dla każdego, ale jest to szczególnie trudne dla osób z ADHD, które mają trudności z utrzymaniem koncentracji. Technologia Text-to-speech eliminuje potrzebę obszernego czytania, zmniejszając obciążenie oczu i zmęczenie.
 • Lepsza organizacja: Wiele programów do przetwarzania tekstu na mowę pozwala użytkownikom dostosować prędkość i głośność dźwięku, co ułatwia kontrolowanie tempa czytania i nadążanie za materiałem.
 • Dostępność: Technologia Text-to-speech zapewnia poziom dostępności do materiałów pisemnych dla osób z ADHD, które zmagają się z trudnościami w czytaniu lub wadami wzroku.
 • Bardziej efektywne uczenie się: Uwalniając zasoby wizualne i umysłowe, technologia text-to-speech pozwala osobom z ADHD przyswajać informacje sprawniej i skuteczniej.

Aplikacje programowe typu text-to-speech są pomocne dla młodzieży z zaburzeniami koncentracji uwagi i dorosłych z ADHD.

Najczęściej zadawane pytania

Jak używać Speaktor?

Speaktor jest dostępny zarówno na urządzeniach z systemem iOS, jak i Android. Niezależnie od tego, czy używasz iPhone’a czy iPada, możesz zainstalować aplikację Speaktor z AppStore. Jeśli korzystasz z systemu Android, aplikacja jest również dostępna w Google Play Store.

Udostępnij post:

Najnowocześniejsza sztuczna inteligencja.

Rozpocznij przygodę ze Speaktor już teraz!

Powiązane artykuły

Otwieranie funkcji zamiany tekstu na mowę w TikTok
Speaktor

Jak używać funkcji Text To Speech na TikTok?

Jedną z największych gwiazd TikTok jest jego funkcja głosowa text-to-speech. Zamiast po prostu nakładać tekst na wideo, możesz teraz odczytywać napisy na głos za pomocą kilku opcji. Funkcja zamiany tekstu

Speaktor

Jak używać funkcji Text to Speech w programie Discord?

Jak sprawić, by Discord czytał wiadomości? W najprostszej formie możesz użyć polecenia „/tts”, aby użyć funkcji text-to-speech. Po wpisaniu /tts zostaw spację i napisz wiadomość; bot głosowy wypowie wiadomość. Polecenie

Dostosowywanie ustawień zamiany tekstu na mowę w Dokumentach Google
Speaktor

Jak włączyć zamianę tekstu na mowę w Dokumentach Google?

Jak aktywować rozszerzenie zamiany tekstu na mowę Google „Czytnik ekranu”? Pierwszą rzeczą, którą należy wiedzieć, jest to, że tylko przeglądarka Google Chrome obsługuje rozszerzenie „Screen Reader” oferowane przez Google. Rozszerzenie

Konwersja tekstu na mowę na Instagramie
Speaktor

Jak przekonwertować tekst na mowę na Instagramie?

Jak dodać Text to Speech na Instagramie Reels? Zamiana tekstu na mowę to jedna z najnowszych aktualizacji Instagrama. Funkcja czytania tekstu na głos na Instagramie konwertuje tekst na dźwięk. Ponadto