Nejlepší pomoc při čtení pro lidi s ADHD

Mindfulness a relaxační cvičení pro čtení

Co je ADHD?

ADHD je zkratka pro poruchu pozornosti s hyperaktivitou, jedná se o neurovývojovou poruchu, která postihuje děti i dospělé. Vyznačuje se příznaky, jako je nepozornost, hyperaktivita a impulzivita. Ty ztěžují regulaci chování, soustředění pozornosti a plnění úkolů.

Lidé s ADHD mají obvykle problémy s učením, protože se potýkají s úkoly, které vyžadují trvalou pozornost. Patří mezi ně čtení, psaní nebo plnění domácích úkolů. Mají také potíže s organizací, řízením času a kontrolou impulzů.

ADHD navíc způsobuje potíže s výkonnými funkcemi, dlouhým sezením v klidu, posloucháním pokynů a čekáním, až na ně přijde řada. Lidé s ADHD se potýkají s impulzivitou a neposedností a mají problémy s pracovní pamětí.

Co je příčinou ADD/ADHD?

Neexistuje jediná příčina ADD (poruchy pozornosti) nebo ADHD. Výzkum však naznačuje, že svou roli hrají genetické, neurologické a environmentální faktory. Porucha se obvykle léčí kombinací léků, behaviorální terapie a změny životního stylu.

Souvisí ADHD s dyslexií?

ADHD a dyslexie jsou dvě odlišné poruchy, ale u některých jedinců se vyskytují současně. Přibližně 30-50 % jedinců s dyslexií má také příznaky ADHD, jako je nepozornost, impulzivita a hyperaktivita.

Lidé s ADHD i dyslektici mají problémy s učením a zpracováním informací. Proto je důležité, aby byli jedinci řádně vyšetřeni a v případě potřeby podstoupili vhodnou léčbu.

Souvisí ADHD s autismem?

ADHD i autismus jsou neurovývojové poruchy, které ovlivňují schopnost soustředění, pozornosti a regulace chování. Mají však odlišná diagnostická kritéria a u jednotlivých osob se projevují různě.

Jak se vypořádat s ADHD?

Zvládání ADHD je náročné, ale se správnou podporou a strategiemi mohou jedinci s ADHD své příznaky zvládat. Zde je několik způsobů, jak zvládnout ADHD:

 • Léky: K léčbě ADHD se běžně předepisují stimulační léky, jako je Ritalin nebo Adderall. Tyto léky pomáhají zvýšit pozornost, soustředění a kontrolu impulzů.
 • Behaviorální terapie: Behaviorální terapie, jako je kognitivně behaviorální terapie, pomáhá jedincům s ADHD vytvořit si lepší návyky.
 • Změny životního stylu: Změny životního stylu, jako je pravidelný pohyb a vyvážená strava, pomáhají zvládat příznaky ADHD.
 • Organizace a plánování: Rozvíjení efektivních organizačních a plánovacích strategií, jako je používání plánovače nebo plánování pravidelných kontrol, pomáhá osobám s ADHD udržet si přehled a hospodařit s časem.
 • Řízení času: Rozdělení úkolů podle priorit a jejich rozdělení do menších, zvládnutelných kroků pomáhá osobám s ADHD vyhnout se pocitu zahlcení a soustředit se na své cíle.
 • Mindfulness a relaxační techniky: Všímavost, meditace nebo jiné relaxační techniky pomáhají osobám s ADHD zvládat stres, zvyšovat soustředění a snižovat impulzivitu.
 • Podpůrná síť: Podpůrná síť, jako jsou přátelé, rodina nebo podpůrná skupina, poskytuje osobám s ADHD pocit společenství a pomáhá jim cítit se méně izolovaně.

Jaká je nejlepší pomoc při čtení pro lidi s ADHD?

Lidé s ADHD (poruchou pozornosti s hyperaktivitou) mohou využít několik strategií pomoci při čtení, zde jsou uvedeny některé z nejúčinnějších:

 • Vizuální pomůcky: Použití vizuálních pomůcek, jako jsou zvýrazňovače, barevné kódy nebo grafické organizéry, pomáhá rozčlenit text a usnadňuje pochopení a uchování informací.
 • Aktivní čtení: Aktivní čtení, jako je podtrhávání, dělání si poznámek nebo shrnutí, pomáhá udržet pozornost čtenáře.
 • Přestávky: Krátké přestávky každých 20-30 minut na protažení, rozhýbání nebo zaostření očí pomáhají předcházet únavě a zvyšují soustředění.
 • Multisenzorický přístup: Začlenění multisenzorických výukových technik, jako je poslech audioknih nebo používání fyzických manipulátorů, pomáhá posílit porozumění a uchování informací.
 • Aktivity před čtením: Před čtením si můžete prohlédnout materiál, například nadpisy, podnadpisy a obrázky, které vám pomohou vytvořit kontext a usnadní sledování a pochopení četby.
 • Ubytování: Úpravy, jako je například čas navíc na zkoušku nebo použití asistenční technologie, jako je software pro převod textu na řeč, pomáhají vyrovnat podmínky pro osoby s ADHD.

Jak je technologie převodu textu na řeč prospěšná pro osoby s ADHD?

Technologie převodu textu na řeč je cenným nástrojem pro osoby s ADHD. Je možné číst dokumenty Microsoft Word, soubory PDF, články, e-maily, elektronické knihy a další.

Mezi způsoby, jakými mohou lidé s ADHD využívat technologii převodu textu na řeč, patří:

 • Lepší zaměření: Zejména u osob s ADHD, které mají problémy s porozuměním textu, pomáhá poslech nahlas čteného textu zvýšit soustředění a zabránit rozptylování.
 • Zvýšená srozumitelnost: Slyšení textu pomáhá zlepšit porozumění, zejména u osob s ADHD, které mají problémy s plynulostí čtení a dekódováním. Použití TTS zvyšuje porozumění při prvním čtení.
 • Snížení namáhání očí: Čtení po delší dobu je únavné pro každého, ale pro lidi s ADHD, kteří mají potíže s udržením pozornosti, je to obzvláště náročné. Technologie převodu textu na řeč eliminuje nutnost rozsáhlého čtení, čímž snižuje únavu očí.
 • Lepší organizace: Mnoho programů pro převod textu na řeč umožňuje uživatelům nastavit rychlost a hlasitost zvuku, což usnadňuje ovládání tempa čtení a udržení kroku s materiálem.
 • Přístupnost: Technologie převodu textu na řeč poskytuje určitou úroveň přístupnosti písemných materiálů pro osoby s ADHD, které mají problémy se čtením nebo zrakovým postižením.
 • Efektivnější učení: Technologie převodu textu na řeč umožňuje lidem s ADHD efektivněji a účinněji vstřebávat informace.

Softwarové aplikace pro převod textu na řeč jsou užitečné pro mladé lidi s poruchou pozornosti a pro dospělé s ADHD.

Často kladené otázky

Jak používat Speaktor?

Speaktor je k dispozici na zařízeních se systémem iOS i Android. Aplikaci Speaktor si můžete nainstalovat z AppStore, ať už používáte iPhone nebo iPad. Pokud používáte systém Android, aplikace je k dispozici také v obchodě Google Play.

Sdílet příspěvek:

Nejmodernější technologie A.I.

Začněte se Speaktorem hned teď!

Související články

Otevření funkce převodu textu na řeč v aplikaci TikTok
Speaktor

Jak používat převod textu na řeč v aplikaci TikTok?

Jednou z největších hvězd TikToku je hlasová funkce převodu textu na řeč. Namísto pouhého překrytí textu ve videu si nyní můžete nechat titulky přečíst nahlas pomocí několika možností. Díky funkci

Přizpůsobení nastavení převodu textu na řeč v Dokumentech Google
Speaktor

Jak zapnout převod textu na řeč v Dokumentech Google?

Jak aktivovat rozšíření Google „Screen Reader“ pro převod textu na řeč? V první řadě je třeba vědět, že pouze prohlížeč Google Chrome podporuje rozšíření Google „Screen Reader“, které nabízí sama

Převod textu na řeč na Instagramu
Speaktor

Jak převést text na řeč na Instagramu?

Jak přidat text do řeči na natáčení Instagramu? Převod textu na řeč je jednou z nejnovějších aktualizací Instagramu. Funkce hlasitého čtení textu na Instagramu převádí text na zvuk. Kromě toho