Co je ADHD?

ADHD je zkratka pro poruchu pozornosti s hyperaktivitou, jedná se o neurovývojovou poruchu, která postihuje děti i dospělé. Vyznačuje se příznaky, jako je nepozornost, hyperaktivita a impulzivita. Ty ztěžují regulaci chování, soustředění pozornosti a plnění úkolů.

Lidé s ADHD mají obvykle problémy s učením, protože se potýkají s úkoly, které vyžadují trvalou pozornost. Patří mezi ně čtení, psaní nebo plnění domácích úkolů. Mají také potíže s organizací, řízením času a kontrolou impulzů.

ADHD navíc způsobuje potíže s výkonnými funkcemi, dlouhým sezením v klidu, posloucháním pokynů a čekáním, až na ně přijde řada. Lidé s ADHD se potýkají s impulzivitou a neposedností a mají problémy s pracovní pamětí.

Co je příčinou ADD/ADHD?

Neexistuje jediná příčina ADD (poruchy pozornosti) nebo ADHD. Výzkum však naznačuje, že svou roli hrají genetické, neurologické a environmentální faktory. Porucha se obvykle léčí kombinací léků, behaviorální terapie a změny životního stylu.

Souvisí ADHD s dyslexií?

ADHD a dyslexie jsou dvě odlišné poruchy, ale u některých jedinců se vyskytují současně. Přibližně 30-50 % jedinců s dyslexií má také příznaky ADHD, jako je nepozornost, impulzivita a hyperaktivita.

Lidé s ADHD i dyslektici mají problémy s učením a zpracováním informací. Proto je důležité, aby byli jedinci řádně vyšetřeni a v případě potřeby podstoupili vhodnou léčbu.

Souvisí ADHD s autismem?

ADHD i autismus jsou neurovývojové poruchy, které ovlivňují schopnost soustředění, pozornosti a regulace chování. Mají však odlišná diagnostická kritéria a u jednotlivých osob se projevují různě.

Jak se vypořádat s ADHD?

Zvládání ADHD je náročné, ale se správnou podporou a strategiemi mohou jedinci s ADHD své příznaky zvládat. Zde je několik způsobů, jak zvládnout ADHD:

Jaká je nejlepší pomoc při čtení pro lidi s ADHD?

Lidé s ADHD (poruchou pozornosti s hyperaktivitou) mohou využít několik strategií pomoci při čtení, zde jsou uvedeny některé z nejúčinnějších:

Jak je technologie převodu textu na řeč prospěšná pro osoby s ADHD?

Technologie převodu textu na řeč je cenným nástrojem pro osoby s ADHD. Je možné číst dokumenty Microsoft Word, soubory PDF, články, e-maily, elektronické knihy a další.

Mezi způsoby, jakými mohou lidé s ADHD využívat technologii převodu textu na řeč, patří:

Softwarové aplikace pro převod textu na řeč jsou užitečné pro mladé lidi s poruchou pozornosti a pro dospělé s ADHD.

Často kladené otázky

Jak používat Speaktor?

Speaktor je k dispozici na zařízeních se systémem iOS i Android. Aplikaci Speaktor si můžete nainstalovat z AppStore, ať už používáte iPhone nebo iPad. Pokud používáte systém Android, aplikace je k dispozici také v obchodě Google Play.