Čo je ADHD?

ADHD je skratka pre poruchu pozornosti s hyperaktivitou, ide o neurovývojovú poruchu, ktorá postihuje deti aj dospelých. Vyznačuje sa príznakmi, ako sú nepozornosť, hyperaktivita a impulzívnosť. To jednotlivcom sťažuje reguláciu správania, sústredenie pozornosti a plnenie úloh.

Ľudia s ADHD majú zvyčajne poruchy učenia, pretože majú problémy s úlohami, ktoré si vyžadujú trvalú pozornosť. Patrí medzi ne čítanie, písanie alebo plnenie domácich úloh. Majú tiež problémy s organizáciou, riadením času a kontrolou impulzov.

Okrem toho ADHD spôsobuje ťažkosti s výkonnými funkciami, dlhým sedením, počúvaním pokynov a čakaním, kým na nich príde rad. Ľudia s ADHD majú problémy s impulzívnosťou a neposednosťou a majú problémy s pracovnou pamäťou.

Čo spôsobuje ADD/ADHD?

Neexistuje jediná príčina ADD (poruchy pozornosti) alebo ADHD. Výskum však naznačuje, že svoju úlohu zohrávajú genetické, neurologické a environmentálne faktory. Táto porucha sa zvyčajne lieči kombináciou liekov, behaviorálnej terapie a zmeny životného štýlu.

Súvisí ADHD s dyslexiou?

ADHD a dyslexia sú dve samostatné ochorenia, ale u niektorých jedincov sa vyskytujú súčasne. Približne 30-50 % jedincov s dyslexiou má aj príznaky ADHD, ako je nepozornosť, impulzívnosť a hyperaktivita.

Ľudia s ADHD aj dyslektici majú problémy s učením a spracovaním informácií. Preto je dôležité, aby sa jednotlivcom dostalo náležitého posúdenia a v prípade potreby im bola poskytnutá vhodná liečba.

Súvisí ADHD s autizmom?

ADHD aj autizmus sú neurovývojové poruchy, ktoré ovplyvňujú schopnosť človeka sústrediť sa, venovať pozornosť a regulovať svoje správanie. Majú však odlišné diagnostické kritériá a u jednotlivcov sa prejavujú rôzne.

Ako sa vyrovnať s ADHD?

Zvládanie ADHD je náročné, ale so správnou podporou a stratégiami môžu jedinci s ADHD svoje príznaky zvládnuť. Tu je niekoľko spôsobov, ako zvládnuť ADHD:

Aká je najlepšia pomôcka na čítanie pre ľudí s ADHD?

Ľudia s ADHD (poruchou pozornosti s hyperaktivitou) využívajú niekoľko stratégií na podporu čítania, tu sú niektoré z najúčinnejších:

Ako je technológia prevodu textu na reč prospešná pre ľudí s ADHD?

Technológia prevodu textu na reč je cenným nástrojom pre osoby s ADHD. Je možné čítať dokumenty Microsoft Word, súbory PDF, články, e-maily, elektronické knihy a ďalšie.

Medzi spôsoby, ako môžu ľudia s ADHD využívať technológiu prevodu textu na reč, patria:

Softvérové aplikácie na prevod textu na reč sú užitočné pre mladých ľudí s poruchou pozornosti a dospelých s ADHD.

Často kladené otázky

Ako používať Speaktor?

Speaktor je k dispozícii na zariadeniach so systémom iOS aj Android. Či už používate iPhone alebo iPad, aplikáciu Speaktor si môžete nainštalovať z AppStore. Ak používate systém Android, aplikácia je k dispozícii aj v obchode Google Play.