Miks kuulata Koraani?

Püha Koraani kuulamine annab sama positiivse mõju. See tuleneb sellest, et Koraani ettekandmise helilained on rütmilised ja see aitab ajurakke tasakaalustada. Siin on ka muid põhjusi moslemite palveaegade kohta:

Koraan

Mis on Koraani ettekandmine?

Koraani ettekandmine tähendab Koraani värsside või peatükkide suulist ettekandmist või lugemist. Koraani ettekandmine on islamis jumalateenistuse vorm. Samuti on see moslemite jaoks viis, kuidas saada ühendust Jumalaga ja saada õnnistusi.

Kuidas toimub Koraani ettekandmine?

Koraani ettekandmine toimub sageli rütmiliselt ja meloodiliselt. Sõnade intonatsioon ja hääldus on väga olulised. Selle põhjuseks on see, et Koraan ilmutati algselt araabia keeles ja selle sõnade nõuetekohane ettekandmine on nende tähenduse ja tähenduse edasiandmiseks väga oluline.

Moslemid on julgustatud Koraani regulaarselt ette kandma ja paljud inimesed õpivad sellest suuri osi meelde. Koraani lugemine toimub sageli mošeedes, eriti ramadaani ajal. Siiski on võimalik seda teha ka kodus või muudes privaatsetes tingimustes.

Kas Koraani on võimalik telefoniga kuulata?

Jumal ütleb, et moslemid peavad oma elus Koraani lugema ja kuulama. Tänu uuele kõnetehnoloogiale on võimalik Koraani kuulata ka muid tegevusi, näiteks kõndimist, tehes. Moslemite jaoks on oluline meeles pidada Rahman Allahi (dhikr) oma igapäevaelus.

Mis on Sura?

Sura on peatükk Koraanis, mis on islami püha raamat. Koraan on jagatud 114 sura, millest igaühes on mitu salmi, mida nimetatakse ajaadeks. Igal Sura on unikaalne nimi ja need on järjestatud nende pikkuse järgi, alates pikimast Sura kuni kõige lühemani. Mõned näited süradest on Sura al-Baqarah, Sura al-Džinn ja Sura al-A’raf.

Mis on Fatwa?

Fatwa on islami juriidiline arvamus või otsus, mille on andnud kvalifitseeritud usuteadlane või mufti konkreetse küsimuse kohta. Termin “fatwa” tuleneb araabia sõnast “fata”, mis tähendab “juriidilise otsuse langetamist”.

Mis on Dua?

Dua on araabiakeelne sõna, mis tähendab palvetamist või palvetamist. Islami traditsioonis tähendab dua Jumala abi, juhatust ja õnnistust palve või palve kaudu.

Dua võib olla mis tahes keeles, kuid sageli on see araabia keeles, mis on Jumala raamatu keel. Moslemid usuvad, et Jumal kuulab alati nende palveid ja et dua on võimas vahend Tema halastuse ja andestuse otsimiseks. Tavaliselt algab dua ka Koraanis lause struktuuriga “Olgu Jumal…”.

Mis on Hadith?

Hadith viitab prohvet Muhamedi ütluste, tegude ja traditsioonide kogumikule, mis on edasi antud suuliste ja kirjalike aruannete kaudu. Hadith on Koraani järel teine tähtsaim islami õiguse ja juhiste allikas.

Kuidas Koraani kuulata?

Millised on parimad audioraamatu rakendused Koraani kuulamiseks?

Siin on mõned platvormid Koraani kuulamiseks internetis:

1. Koraani uurija

Quran Explorer on veebiplatvorm, mis pakub ressursse ja vahendeid Koraani õppimiseks ja õppimiseks. See aitab moslemitel kogu maailmas Koraani kergemini lugeda ja mõista.

Quran Explorer pakub mitmesuguseid funktsioone, sealhulgas Koraani digitaalset versiooni koos tõlgetega mitmes keeles, tuntud Koraani retsiteerijate audioretsitatsioone ja otsingufunktsiooni, et leida konkreetseid värsse või teemasid Koraanist. See sisaldab ka mitmesuguseid õppematerjale, nagu Koraani tafsir (tõlgendused), hadithide kogumikud ning islami artiklid ja ressursid.

2. Assabile

Assabile on veebiplatvorm, mis pakub ressursse ja vahendeid Koraani õppimiseks ja õppimiseks. See aitab moslemitel kogu maailmas Koraani kergemini lugeda, kuulata ja mõista.

3. SearchTruth

SearchTruth on veebiplatvorm, mis pakub ressursse ja vahendeid Koraani ja Hadithide õppimiseks ja õppimiseks. See aitab moslemitel kogu maailmas islamit lugeda, mõista ja praktiseerida tõhusamalt.

Korduma kippuvad küsimused

Mis on Koraan?

Koraan on islami püha raamat, mida moslemid peavad sõna-sõnalt Jumala sõnaks, nagu see on ilmutatud Jumala sõnumitoojale, prohvet Muhamedile (Mohamed) 23 aasta jooksul. See sisaldab 114 peatükki ehk sera, mis on jagatud värssideks ehk ajateks. Koraan on moslemite jaoks peamine juhiste ja juhiste allikas. See hõlmab laia teemaderingi, sealhulgas uskumusi, eetikat, moraali, ajalugu ja õigust.
Püha Koraan on klassikalises araabia keeles. Mõned inimesed peavad seda üheks suurimaks araabiakeelseks kirjandusteoseks. Inimesed peavad seda ka prohvet Muhamedi imeks, sest ta oli kirjaoskamatu ja ei oleks saanud ise sellist suurt kirjanduslikku ja teoloogilist tähtsust omavat teost luua.
Moslemid usuvad, et Koraan on Jumala viimane ilmutus ja et see sisaldab täielikku ja täiuslikku juhatust inimkonnale. Seda mäletavad ja loevad moslemid üle kogu maailma. Selle õpetustel on olnud sügav mõju miljonite inimeste elule läbi ajaloo.