Proč poslouchat Korán?

Stejné pozitivní účinky má i poslech Koránu. Je to proto, že zvukové vlny při recitaci Koránu jsou rytmické a pomáhají obnovit rovnováhu mozkových buněk. Zde jsou také další důvody pro muslimské modlitební časy:

korán

Co je to recitace Koránu?

Předčítání Koránu znamená ústní předčítání nebo čtení veršů nebo kapitol Koránu. Předčítání Koránu je v islámu formou uctívání. Pro muslimy je to také způsob, jak se spojit s Bohem a získat požehnání.

Jak se recituje Korán?

Korán se často recituje rytmicky a melodicky. Velmi důležitá je intonace a výslovnost slov. Je to proto, že Korán byl původně zjeven v arabštině a správná recitace jeho slov je považována za klíčovou pro předání jejich smyslu a významu.

Muslimové jsou vybízeni k pravidelnému recitování Koránu a mnoho lidí se učí velké části Koránu nazpaměť. V mešitách se často recituje Korán, zejména během měsíce ramadánu. Je však možné ji provádět i doma nebo v jiném soukromém prostředí.

Je možné poslouchat Korán pomocí telefonu?

Alláh říká, že muslimové mají ve svém životě číst a poslouchat Korán. Díky nové řečové technologii je možné poslouchat Korán i při jiných činnostech, například při chůzi. Pro muslimy je důležité, aby v každodenním životě pamatovali na Rahmána Alláha (dhikr).

Co je súra?

Súra je kapitola Koránu, který je svatou knihou islámu. Korán je rozdělen do 114 súr, z nichž každá má několik veršů, tzv. ájů. Každá súra má jedinečný název a jsou seřazeny podle délky od nejdelší súry po nejkratší. Příklady súr jsou súra al-Baqarah, súra al-Džin a súra al-A’raf.

Co je fatwa?

Fatva je islámský právní názor nebo rozhodnutí vydané kvalifikovaným náboženským učencem nebo muftím ke konkrétnímu problému nebo otázce. Výraz „fatwa“ pochází z arabského slova „fata“, což znamená „vydat právní rozsudek“.

Co je dua?

Dua je arabský výraz pro prosbu nebo modlitbu. V islámské tradici se dua vztahuje k prosbě o Alláhovu pomoc, vedení a požehnání prostřednictvím modlitby nebo vzývání.

Dua může být v jakémkoli jazyce, ale často je v arabštině, která je jazykem Alláhovy knihy. Muslimové věří, že Alláh vždy naslouchá jejich modlitbám a že dua je mocným nástrojem k získání jeho milosti a odpuštění. Dua obvykle začíná větou „Nechť Alláh…“, a to i v Koránu.

Co je to hadís?

Hadís je soubor výroků, činů a tradic proroka Mohameda, které se předávají ústně i písemně. Hadísy jsou po Koránu druhým nejdůležitějším zdrojem islámského práva a vedení.

Jak poslouchat Korán?

Jaké jsou nejlepší aplikace pro poslech Koránu?

Zde je několik platforem pro poslech Koránu online:

1. Korán Explorer

Quran Explorer je online platforma, která poskytuje zdroje a nástroje pro studium a učení Koránu. Pomáhá muslimům na celém světě snadněji číst a porozumět Koránu.

Quran Explorer nabízí celou řadu funkcí, včetně digitální verze Koránu s překlady do několika jazyků, zvukových recitací od známých recitátorů Koránu a funkce vyhledávání pro vyhledání konkrétních veršů nebo témat v Koránu. Obsahuje také řadu studijních materiálů, jako jsou tafsíry (výklady) Koránu, sbírky hadísů a islámské články a zdroje.

2. Assabile

Assabile je online platforma, která poskytuje zdroje a nástroje pro studium a učení Koránu. Pomáhá muslimům na celém světě snadněji číst, poslouchat a porozumět Koránu.

3. SearchTruth

SearchTruth je online platforma, která poskytuje zdroje a nástroje pro studium a učení Koránu a hadísů. Pomáhá muslimům na celém světě číst, chápat a lépe praktikovat islám.

Často kladené otázky

Co je Korán?

Korán je posvátná kniha islámu, kterou muslimové považují za doslovné slovo Alláha, jak bylo zjeveno Alláhovu poslovi, proroku Mohamedovi (Mohamedovi), v průběhu 23 let. Obsahuje 114 kapitol neboli súr, které se dělí na verše neboli ájá. Korán je pro muslimy hlavním zdrojem vedení a poučení. Zahrnuje širokou škálu témat, včetně víry, etiky, morálky, historie a práva.
Korán je v klasické arabštině. Někteří lidé ji považují za jedno z největších literárních děl v arabském jazyce. Lidé ji také považují za zázrak proroka Mohameda, protože byl negramotný a sám by nedokázal vytvořit dílo tak velkého literárního a teologického významu.
Muslimové věří, že Korán je posledním Božím zjevením a že obsahuje úplné a dokonalé vedení pro lidstvo. Muslimové na celém světě se ji učí nazpaměť a recitují ji. Její učení mělo hluboký vliv na životy milionů lidí v celé historii.