Kāpēc klausīties Korānu?

Korāna klausīšanās sniedz tādu pašu pozitīvu efektu. Tas ir tāpēc, ka Korāna deklamēšanas skaņas viļņi ir ritmiski, un tas palīdz atjaunot smadzeņu šūnu līdzsvaru. Šeit ir arī citi iemesli musulmaņu lūgšanu laikiem:

Korāns

Kas ir Korāna deklamēšana?

Korāna deklamēšana ir Korāna pantu vai nodaļu mutiska deklamēšana vai lasīšana. Korāna lasīšana islāmā ir pielūgsmes veids. Turklāt tas ir veids, kā musulmaņi var sazināties ar Dievu un saņemt svētības.

Kā notiek Korāna deklamēšana?

Korāns bieži tiek skaitīts ritmiskā, melodiskā veidā. Ļoti svarīga ir vārdu intonācija un izruna. Tas ir tāpēc, ka Korāns sākotnēji tika atklāts arābu valodā, un tiek uzskatīts, ka tā vārdu pareiza deklamēšana ir izšķiroša, lai nodotu to nozīmi un jēgu.

Musulmaņi tiek mudināti regulāri skaitīt Korānu, un daudzi cilvēki iegaumē lielas tā daļas. Korāna lasīšana bieži notiek mošejās, īpaši Ramadāna mēnesī. Tomēr to ir iespējams veikt arī mājās vai citās privātās telpās.

Vai ir iespējams klausīties Korānu, izmantojot tālruni?

Allah saka musulmaņiem savā dzīvē lasīt un klausīties Korānu. Ar jauno runas tehnoloģiju ir iespējams klausīties Korānu, darot citas lietas, piemēram, ejot. Musulmaņiem ir svarīgi atcerēties Rahmana Allah (dhikr) savā ikdienas dzīvē.

Kas ir Surah?

Sura ir nodaļa Korānā, kas ir islāma svētā grāmata. Korāns ir sadalīts 114 sūrās, no kurām katrai ir vairāki panti, ko sauc par ajām. Katrai sūrai ir unikāls nosaukums, un tās ir sakārtotas to garuma secībā – no garākās sūras līdz īsākajai. Daži suras piemēri ir Surah al-Baqarah, Surah al-Jinn un Surah al-A’raf.

Kas ir fatva?

Fatva ir islāma juridisks atzinums vai nolēmums, ko sniedz kvalificēts reliģijas zinātnieks vai muftijs par konkrētu jautājumu. Termins “fatva” cēlies no arābu valodas vārda “fata”, kas nozīmē “sniegt juridisku spriedumu”.

Kas ir Dua?

Dua ir arābu valodas vārds, kas nozīmē lūgšanu vai lūgšanu. Islāma tradīcijā dua ir lūgšana, ar kuru tiek lūgts pēc Dieva palīdzības, norādījumiem un svētībām, izmantojot lūgšanu vai aicinājumu.

Dua var būt jebkurā valodā, bet bieži vien tā ir arābu valodā, kas ir Allaha grāmatas valoda. Musulmaņi tic, ka Dievs vienmēr uzklausa viņu lūgšanas un ka dua ir spēcīgs līdzeklis, lai meklētu Viņa žēlastību un piedošanu. Parasti dua sākas ar “Lai Dievs…” teikuma struktūru, arī Korānā.

Kas ir hadīss?

Hadīss ir pravieša Muhameda teicienu, darbību un tradīciju apkopojums, kas nodots mutiski un rakstiski. Hadīss ir otrs svarīgākais islāma tiesību un norādījumu avots aiz Korāna.

Kā klausīties Korānu?

Kādas ir labākās audiogrāmatu lietotnes Korāna klausīšanai?

Šeit ir dažas platformas, lai klausītos Korānu tiešsaistē:

1. Korāns Explorer

Quran Explorer ir tiešsaistes platforma, kas nodrošina resursus un rīkus Korāna izpētei un apguvei. Tas palīdz musulmaņiem visā pasaulē vieglāk lasīt un saprast Korānu.

Quran Explorer piedāvā dažādas funkcijas, tostarp digitālu Korāna versiju ar tulkojumiem vairākās valodās, audio deklamācijas, ko lasa pazīstami Korāna deklamētāji, un meklēšanas funkciju, lai atrastu konkrētus pantus vai tēmas Korānā. Tā ietver arī dažādus mācību materiālus, piemēram, Korāna tafsira (interpretācijas), hadīsu krājumus, kā arī islāma rakstus un resursus.

2. Assabile

Assabile ir tiešsaistes platforma, kas nodrošina resursus un rīkus Korāna studēšanai un mācīšanai. Tas palīdz musulmaņiem visā pasaulē vieglāk lasīt, klausīties un saprast Korānu.

3. SearchTruth

SearchTruth ir tiešsaistes platforma, kas nodrošina resursus un rīkus Korāna un Hadīsa studēšanai un mācīšanai. Tas palīdz musulmaņiem visā pasaulē lasīt, saprast un praktizēt islāmu efektīvāk.

Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir Korāns?

Korāns ir islāma svētā grāmata, ko musulmaņi uzskata par burtisku Allah vārdu, kas 23 gadu laikā atklāts Allah vēstnesim, pravietim Muhamedam (Muhamedam). Tajā ir 114 nodaļas jeb sūras, kas sadalītas pantos jeb ajās. Korāns ir galvenais vadlīniju un norādījumu avots musulmaņiem. Tā aptver plašu tēmu loku, tostarp ticību, ētiku, morāli, vēsturi un tiesību aktus.
Svētais Korāns ir klasiskajā arābu valodā. Daži uzskata, ka tas ir viens no izcilākajiem literārajiem darbiem arābu valodā. Cilvēki to uzskata arī par pravieša Muhameda brīnumu, jo viņš bija analfabēts un pats nevarēja radīt tik nozīmīgu literāru un teoloģisku darbu.
Musulmaņi tic, ka Al Korāns ir galīgā Dieva atklāsme un ka tajā ir ietvertas pilnīgas un pilnīgas norādes cilvēcei. To iegaumē un deklamē musulmaņi visā pasaulē. Tās mācībai ir bijusi liela ietekme uz miljoniem cilvēku dzīvi vēstures gaitā.