Kodėl verta klausytis Korano?

Tokį pat teigiamą poveikį turi ir Šventojo Korano klausymasis. Taip yra todėl, kad Korano skaitymo garso bangos yra ritmingos ir padeda atkurti smegenų ląstelių pusiausvyrą. Čia taip pat rasite kitų musulmonų maldos laiko priežasčių:

Koranas

Kas yra Korano skaitymas?

Korano skaitymas – tai žodinis Korano eilučių ar skyrių skaitymas. Korano skaitymas islame yra garbinimo forma. Be to, tai būdas musulmonams užmegzti ryšį su Dievu ir gauti palaiminimų.

Kaip skaitomas Koranas?

Koranas dažnai skaitomas ritmingai ir melodingai. Labai svarbi žodžių intonacija ir tarimas. Taip yra todėl, kad Koranas iš pradžių buvo apreikštas arabų kalba, ir manoma, kad norint perteikti jo prasmę ir reikšmę, labai svarbu tinkamai deklamuoti jo žodžius.

Musulmonai raginami reguliariai skaityti Koraną, o daugelis žmonių moka atmintinai dideles jo dalis. Koranas dažnai skaitomas mečetėse, ypač Ramadano mėnesį. Tačiau tai galima daryti ir namuose ar kitoje privačioje aplinkoje.

Ar galima klausytis Korano telefonu?

Dievas liepia musulmonams skaityti ir klausytis Korano. Naudojant naująją kalbos technologiją, Korano galima klausytis atliekant kitus darbus, pavyzdžiui, vaikštant. Musulmonams svarbu prisiminti Rahman Allah (dhikr) kasdieniame gyvenime.

Kas yra Surah?

Sura – tai Korano, šventosios islamo knygos, skyrius. Koranas suskirstytas į 114 surų, kurių kiekviena turi kelias eilutes, vadinamas aja. Kiekviena sura turi unikalų pavadinimą ir yra išdėstyta pagal ilgį – nuo ilgiausios suros iki trumpiausios. Keletas surų pavyzdžių: Surah al-Baqarah, Surah al-Jinn ir Surah al-A’raf.

Kas yra fatva?

Fatva – tai islamo teisinė nuomonė arba sprendimas, kurį konkrečiu klausimu pateikia kvalifikuotas religijos mokslininkas arba muftijus. Terminas „fatva” kilęs iš arabiško žodžio „fata”, kuris reiškia „teisinį sprendimą”.

Kas yra Dua?

Dua yra arabiškas žodis, reiškiantis maldavimą arba maldą. Islamo tradicijoje dua reiškia maldos ar kreipimosi į Dievą pagalbos, vadovavimo ir palaiminimų siekimą.

Dua gali būti bet kuria kalba, tačiau dažniausiai ji rašoma arabų kalba, kuri yra Alacho knygos kalba. Musulmonai tiki, kad Dievas visada klausosi jų maldų ir kad dua yra galinga priemonė, padedanti siekti Jo gailestingumo ir atleidimo. Paprastai dua prasideda sakinio struktūra „Tegul Dievas…”, taip pat ir Korane.

Kas yra Hadis?

Hadis – tai pranašo Mahometo posakių, veiksmų ir tradicijų, perduotų žodžiu ir raštu, rinkinys. Hadis yra antrasis pagal svarbą islamo teisės ir gairių šaltinis po Korano.

Kaip klausytis Korano?

Kokios yra geriausios garso knygų programos Koranui klausytis?

Štai kelios platformos, kuriose galima klausytis Korano internete:

1. Korano tyrinėtojas

Quran Explorer ” yra internetinė platforma, kurioje pateikiami ištekliai ir įrankiai, skirti Koranui studijuoti ir mokytis. Ji padeda viso pasaulio musulmonams lengviau skaityti ir suprasti Koraną.

„Quran Explorer” siūlo daugybę funkcijų, įskaitant skaitmeninę Korano versiją su vertimais į kelias kalbas, garsių Korano deklamuotojų skaitomus garso įrašus ir paieškos funkciją, leidžiančią rasti konkrečias Korano eilutes ar temas. Joje taip pat pateikiama įvairi studijų medžiaga, pavyzdžiui, Korano tafsirai (aiškinimai), Hadisų rinkiniai, islamo straipsniai ir šaltiniai.

2. Assabile

Assabile” yra internetinė platforma, kurioje pateikiami ištekliai ir priemonės, skirtos Koranui studijuoti ir mokytis. Ji padeda viso pasaulio musulmonams lengviau skaityti, klausytis ir suprasti Koraną.

3. SearchTruth

SearchTruth” yra internetinė platforma, kurioje pateikiami ištekliai ir įrankiai, skirti Koranui ir Hadisams studijuoti ir mokytis. Ji padeda musulmonams visame pasaulyje skaityti, suprasti ir veiksmingiau praktikuoti islamą.

Dažnai užduodami klausimai

Kas yra Koranas?

Koranas yra šventoji islamo knyga, kurią musulmonai laiko pažodiniu Alacho žodžiu, per 23 metus apreikštu Alacho pasiuntiniui pranašui Mahometui (Mohamedui). Ją sudaro 114 skyrių arba surų, kurios suskirstytos į eilutes arba ajas. Koranas yra pagrindinis musulmonų gairių ir nurodymų šaltinis. Jame nagrinėjamos įvairios temos, įskaitant tikėjimą, etiką, moralę, istoriją ir teisę.
Šventasis Koranas parašytas klasikine arabų kalba. Kai kurie žmonės mano, kad tai vienas didžiausių literatūrinių kūrinių arabų kalba. Žmonės jį taip pat laiko pranašo Mahometo stebuklu, nes jis buvo neraštingas ir pats nebūtų galėjęs parašyti tokio didelės literatūrinės ir teologinės svarbos kūrinio.
Musulmonai tiki, kad Al Koranas yra galutinis Dievo apreiškimas ir kad jame pateikti išsamūs ir tobuli nurodymai žmonijai. Ją moka atmintinai ir deklamuoja musulmonai visame pasaulyje. Jos mokymas padarė didžiulę įtaką milijonų žmonių gyvenimui per visą istoriją.