Как да слушаме Корана?

Интерфейс на приложението за рецитиране на Корана

Защо да слушате Корана?

Слушането на Свещения Коран има същия положителен ефект. Това е така, защото звуковите вълни от рецитирането на Корана са ритмични и помагат за възстановяване на баланса на мозъчните клетки. Ето и други причини за мюсюлманското време за молитва:

 • Духовно израстване: Слушането на Корана задълбочава вярата ви и ви помага да израствате духовно. Коранът се смята за буквално Божие слово. Тя съдържа насоки и мъдрост, които ви помагат да се справите с предизвикателствата на живота и да живеете по-пълноценен и целенасочен живот.
 • Образование: Коранът е една от най-влиятелните книги в човешката история. Той съдържа богата информация за историята, културата и религията. Слушайки Корана, вие разбирате по-добре света около вас и вярванията и ценностите на хората от различни култури и среди.
 • Вдъхновение: Ученията на Корана са източник на вдъхновение и мотивация. Коранът съдържа много примери за хора, които са преодолявали препятствия, проявявали са смелост и са живели с вяра и постоянство.
 • Общуване с Бога: Слушането на Корана е начин да се свържете с Бога и да изпитате Неговото присъствие в живота си. Като размишлявате върху думите на Корана, навлезте в състояние на молитвено съзерцание. Това ви помага да се почувствате по-близо до Бога и да задълбочите вярата си.

Какво представлява рецитирането на Корана?

Рецитирането на Корана се отнася до устното рецитиране или четене на стихове или глави от Корана. Четенето на Корана е форма на поклонение в исляма. Освен това това е начин мюсюлманите да се свържат с Бога и да получат благословии.

Как се рецитира Коранът?

Често Коранът се рецитира ритмично и мелодично. Интонацията и произношението на думите са много важни. Това е така, защото Коранът първоначално е разкрит на арабски език и се смята, че правилното произнасяне на думите му е от решаващо значение за предаването на техния смисъл и значение.

Мюсюлманите се насърчават да четат редовно Корана и много хора запомнят големи части от него. Коранът често се чете в джамиите, особено през месец рамазан. Възможно е обаче да го правите и у дома или в други частни помещения.

Възможно ли е да слушате Корана с телефона си?

Аллах казва на мюсюлманите да четат и слушат Корана в живота си. С новата технология за реч е възможно да слушате Корана, докато правите други неща, като например да се разхождате. От съществено значение за мюсюлманите е да помнят Рахман Аллах (дикр) в ежедневието си.

Какво е сура?

Сура е глава от Корана, който е свещената книга на исляма. Коранът е разделен на 114 сури, всяка от които има няколко стиха, известни като ая. Всяка сура има уникално име и е подредена според дължината си – от най-дългата до най-късата сура. Някои примери за сури са Сура ал-Бакара, Сура ал-Джин и Сура ал-А’раф.

Какво е фатва?

Фатва е ислямско правно становище или решение на квалифициран религиозен учен или мюфтия по конкретен проблем или въпрос. Терминът „фетва“ идва от арабската дума „fata“, която означава „издаване на съдебно решение“.

Коран

Какво е Дуа?

Дуа е арабската дума за молба или молитва. В ислямската традиция дуа се отнася до търсенето на помощта, напътствията и благословиите на Аллах чрез молитва или призоваване.

Дуа може да бъде на всякакъв език, но често е на арабски, който е езикът на книгата на Аллах. Мюсюлманите вярват, че Аллах винаги се вслушва в молитвите им и че дуа е мощен инструмент за търсене на Неговата милост и прошка. Обикновено дуа започва със структурата на изречението „Нека Аллах…“, също и в Корана.

Какво е хадис?

Хадисите са сборник от изказвания, действия и традиции на Пророка Мохамед, които се предават устно и писмено. Хадисите са вторият по важност източник на ислямското право и ръководство след Корана.

Как да слушаме Корана?

 • Аудиоприложения на Корана: Има много безплатни приложения за iOS и Android, които предлагат аудиоверсии на Корана, като Quran Majeed, iQuran и Quran Audio.
 • Уебсайтове за онлайн Корана: Слушайте Корана на уебсайтове като Quran.com, който предлага безплатни аудио версии на Корана в множество преводи. Ето някои хора, които четат Корана онлайн: Мишари Рашед ал-Ефаси, Тарик ал-Нур и Саад ел Гамиди.
 • Подкасти: Съществуват няколко подкаста, които предлагат ежедневно или седмично четене на Корана, като например The Quranic Journal и Quran Garden.
 • Дискове и MP3 файлове: Закупете CD или MP3 с Корана от ислямски книжарници или онлайн магазини като Amazon или iTunes.
 • Услуги в джамията: Много джамии предлагат аудиоверсии на своите служби, които често включват рецитации от Корана.

Кои са най-добрите приложения за аудиокниги за слушане на Корана?

Ето някои платформи за аудиокниги , с които можете да слушате Корана онлайн:

 • Коран Explorer
 • Assabile
 • Търсене на истината

1. Quran Explorer

Quran Explorer е онлайн платформа, която предоставя ресурси и инструменти за изучаване на Корана. Той помага на мюсюлманите по света да четат и разбират Корана по-лесно.

Quran Explorer предлага разнообразни функции, включително цифрова версия на Корана с преводи на няколко езика, аудио рецитации от известни рецитатори на Корана и функция за търсене на конкретни стихове или теми в Корана. Той включва и редица учебни материали, като тафсир (тълкувания) на Корана, сборници с хадиси и ислямски статии и ресурси.

2. Assabile

Assabile е онлайн платформа, която предоставя ресурси и инструменти за изучаване на Корана. Той помага на мюсюлманите по света да четат, слушат и разбират Корана по-лесно.

3. Търсене на истината

SearchTruth е онлайн платформа, която предоставя ресурси и инструменти за изучаване на Корана и Хадисите. Той помага на мюсюлманите по света да четат, разбират и практикуват исляма по-ефективно.

Често задавани въпроси

Какво е Коранът?

Коранът е свещената книга на исляма, считана от мюсюлманите за буквалното слово на Аллах, разкрито на пратеника на Аллах, пророка Мохамед (Мохамед), в продължение на 23 години. Той съдържа 114 глави или сури, които са разделени на стихове или ая. Коранът е основният източник на напътствия и инструкции за мюсюлманите. Той обхваща широк кръг от теми, включително вярвания, етика, морал, история и право.
Свещеният Коран е на класически арабски език. Някои хора я смятат за едно от най-великите литературни произведения на арабски език. Хората смятат, че това е чудо на Пророка Мохамед, тъй като той е бил неграмотен и не би могъл сам да създаде такова произведение с огромно литературно и богословско значение.
Мюсюлманите вярват, че Коранът е последното откровение от Бога и че той съдържа пълни и съвършени насоки за човечеството. Той се помни и рецитира от мюсюлманите по целия свят. Нейните учения са оказали дълбоко въздействие върху живота на милиони хора в историята.

Споделяне на публикацията:

Най-съвременните технологии за автоматична идентификация.

Започнете работа с Speaktor сега!

Свързани статии

Конвертиране на текст в реч в Instagram
Speaktor

Как да конвертирате текст в реч в Instagram?

Как да добавите текст към речта в барабаните на Instagram? Преобразуването на текст в реч е една от най-новите актуализации на Instagram. Функцията за четене на текст на глас в