Prečo počúvať Korán?

Rovnaké pozitívne účinky má aj počúvanie Koránu. Je to preto, že zvukové vlny pri recitácii Koránu sú rytmické a pomáhajú obnoviť rovnováhu mozgových buniek. Tu sú aj ďalšie dôvody pre moslimské modlitby:

Korán

Čo je recitácia Koránu?

Recitácia Koránu sa vzťahuje na ústne recitovanie alebo čítanie veršov alebo kapitol Koránu. Recitovanie Koránu je v islame formou uctievania. Pre moslimov je to tiež spôsob, ako sa spojiť s Bohom a získať požehnanie.

Ako sa recituje Korán?

Korán sa často recituje rytmicky a melodicky. Intonácia a výslovnosť slov sú veľmi dôležité. Je to preto, lebo Korán bol pôvodne zjavený v arabčine a verí sa, že správna recitácia jeho slov je rozhodujúca pre odovzdanie ich významu a zmyslu.

Moslimovia sú povzbudzovaní k pravidelnému recitovaniu Koránu a mnohí ľudia sa učia veľké časti Koránu naspamäť. V mešitách sa často recituje Korán, najmä počas mesiaca ramadán. Je však možné ho vykonávať aj doma alebo v iných súkromných priestoroch.

Je možné počúvať Korán pomocou telefónu?

Alah hovorí moslimom, aby vo svojom živote čítali a počúvali Korán. Vďaka novej rečovej technológii je možné počúvať Korán aj pri iných činnostiach, napríklad pri chôdzi. Pre moslimov je dôležité, aby si v každodennom živote pripomínali Rahmána Alaha (dhikr).

Čo je súra?

Súra je kapitola Koránu, ktorý je svätou knihou islamu. Korán je rozdelený do 114 súr, z ktorých každá má niekoľko veršov, známych ako áje. Každá súra má jedinečný názov a sú zoradené podľa dĺžky od najdlhšej po najkratšiu. Niektoré príklady súr sú Surah al-Baqarah, Surah al-Jinn a Surah al-A’raf.

Čo je fatwa?

Fatva je islamský právny názor alebo rozhodnutie vydané kvalifikovaným náboženským učencom alebo muftim na konkrétny problém alebo otázku. Výraz „fatwa“ pochádza z arabského slova „fata“, čo znamená „vydať právny rozsudok“.

Čo je Dua?

Dua je arabský výraz pre prosbu alebo modlitbu. V islamskej tradícii sa dua vzťahuje na akt hľadania Božej pomoci, vedenia a požehnania prostredníctvom modlitby alebo vzývania.

Dua môže byť v akomkoľvek jazyku, ale často je v arabčine, ktorá je jazykom Božej knihy. Moslimovia veria, že Boh vždy počúva ich modlitby a že dua je mocným nástrojom na hľadanie jeho milosti a odpustenia. Dua sa zvyčajne začína vetou „Nech Alah…“, a to aj v Koráne.

Čo je Hadís?

Hadísa označuje zbierku výrokov, činov a tradícií proroka Mohameda, ktoré sa odovzdávajú ústne a písomne. Hadís je po Koráne druhým najdôležitejším zdrojom islamského práva a vedenia.

Ako počúvať Korán?

Aké sú najlepšie aplikácie na počúvanie Koránu?

Tu sú niektoré platformy na počúvanie Koránu online:

1. Korán Explorer

Quran Explorer je online platforma, ktorá poskytuje zdroje a nástroje na štúdium a učenie Koránu. Pomáha moslimom na celom svete ľahšie čítať a porozumieť Koránu.

Quran Explorer ponúka množstvo funkcií vrátane digitálnej verzie Koránu s prekladmi do viacerých jazykov, zvukových recitácií od renomovaných recitátorov Koránu a funkcie vyhľadávania na nájdenie konkrétnych veršov alebo tém v Koráne. Obsahuje aj celý rad študijných materiálov, ako sú tafsíry (výklady) Koránu, zbierky hadísov a islamské články a zdroje.

2. Assabile

Assabile je online platforma, ktorá poskytuje zdroje a nástroje na štúdium a učenie Koránu. Pomáha moslimom na celom svete ľahšie čítať, počúvať a porozumieť Koránu.

3. SearchTruth

SearchTruth je online platforma, ktorá poskytuje zdroje a nástroje na štúdium a učenie Koránu a Hadísu. Pomáha moslimom na celom svete lepšie čítať, chápať a praktizovať islam.

Často kladené otázky

Čo je Korán?

Korán je svätá kniha islamu, ktorú moslimovia považujú za doslovné slovo Božie, ako bolo zjavené poslom Alaha, prorokovi Mohamedovi (Mohamedovi) v priebehu 23 rokov. Obsahuje 114 kapitol alebo súr, ktoré sú rozdelené na verše alebo áje. Korán je pre moslimov hlavným zdrojom vedenia a poučenia. Zahŕňa širokú škálu tém vrátane viery, etiky, morálky, histórie a práva.
Svätý Korán je v klasickej arabčine. Niektorí ju považujú za jedno z najväčších literárnych diel v arabskom jazyku. Ľudia ju tiež považujú za zázrak proroka Mohameda, pretože bol negramotný a sám by nedokázal vytvoriť dielo takého veľkého literárneho a teologického významu.
Moslimovia veria, že Korán je posledným Božím zjavením a že obsahuje úplné a dokonalé vedenie pre ľudstvo. Moslimovia na celom svete sa ho učia naspamäť a recitujú ho. Jeho učenie malo hlboký vplyv na životy miliónov ľudí v celej histórii.