Ako počúvať Korán?

Rozhranie aplikácie na recitáciu Koránu

Prečo počúvať Korán?

Rovnaké pozitívne účinky má aj počúvanie Koránu. Je to preto, že zvukové vlny pri recitácii Koránu sú rytmické a pomáhajú obnoviť rovnováhu mozgových buniek. Tu sú aj ďalšie dôvody pre moslimské modlitby:

 • Duchovný rast: Počúvanie Koránu prehlbuje vašu vieru a pomáha vám duchovne rásť. Korán sa považuje za doslovné Božie slovo. Obsahuje usmernenia a múdrosť, ktoré vám pomôžu zvládnuť životné výzvy a žiť plnší a zmysluplnejší život.
 • Vzdelanie: Korán je jednou z najvplyvnejších kníh v dejinách ľudstva. Obsahuje množstvo informácií o histórii, kultúre a náboženstve. Počúvaním Koránu lepšie pochopíte svet okolo seba a vieru a hodnoty ľudí z rôznych kultúr a prostredí.
 • Inšpirácia: Učenie Koránu je zdrojom inšpirácie a motivácie. Korán obsahuje mnoho príkladov ľudí, ktorí prekonali prekážky, preukázali odvahu a žili s vierou a vytrvalosťou.
 • Spoločenstvo s Bohom: Počúvanie Koránu je spôsob, ako sa spojiť s Bohom a zažiť jeho prítomnosť vo svojom živote. Meditáciou nad slovami Koránu sa uveďte do stavu modlitebného rozjímania. To vám pomôže cítiť sa bližšie k Bohu a prehĺbiť svoju vieru.

Čo je recitácia Koránu?

Recitácia Koránu sa vzťahuje na ústne recitovanie alebo čítanie veršov alebo kapitol Koránu. Recitovanie Koránu je v islame formou uctievania. Pre moslimov je to tiež spôsob, ako sa spojiť s Bohom a získať požehnanie.

Ako sa recituje Korán?

Korán sa často recituje rytmicky a melodicky. Intonácia a výslovnosť slov sú veľmi dôležité. Je to preto, lebo Korán bol pôvodne zjavený v arabčine a verí sa, že správna recitácia jeho slov je rozhodujúca pre odovzdanie ich významu a zmyslu.

Moslimovia sú povzbudzovaní k pravidelnému recitovaniu Koránu a mnohí ľudia sa učia veľké časti Koránu naspamäť. V mešitách sa často recituje Korán, najmä počas mesiaca ramadán. Je však možné ho vykonávať aj doma alebo v iných súkromných priestoroch.

Je možné počúvať Korán pomocou telefónu?

Alah hovorí moslimom, aby vo svojom živote čítali a počúvali Korán. Vďaka novej rečovej technológii je možné počúvať Korán aj pri iných činnostiach, napríklad pri chôdzi. Pre moslimov je dôležité, aby si v každodennom živote pripomínali Rahmána Alaha (dhikr).

Čo je súra?

Súra je kapitola Koránu, ktorý je svätou knihou islamu. Korán je rozdelený do 114 súr, z ktorých každá má niekoľko veršov, známych ako áje. Každá súra má jedinečný názov a sú zoradené podľa dĺžky od najdlhšej po najkratšiu. Niektoré príklady súr sú Surah al-Baqarah, Surah al-Jinn a Surah al-A’raf.

Čo je fatwa?

Fatva je islamský právny názor alebo rozhodnutie kvalifikovaného náboženského učenca alebo muftího o konkrétnom probléme alebo otázke. Výraz „fatwa“ pochádza z arabského slova „fata“, čo znamená „vydať právny rozsudok“.

Korán

Čo je Dua?

Dua je arabský výraz pre prosbu alebo modlitbu. V islamskej tradícii sa dua vzťahuje na akt hľadania Božej pomoci, vedenia a požehnania prostredníctvom modlitby alebo vzývania.

Dua môže byť v akomkoľvek jazyku, ale často je v arabčine, ktorá je jazykom Božej knihy. Moslimovia veria, že Boh vždy počúva ich modlitby a že dua je mocným nástrojom na hľadanie jeho milosti a odpustenia. Dua sa zvyčajne začína vetou „Nech Alah…“, a to aj v Koráne.

Čo je Hadís?

Hadísa označuje zbierku výrokov, činov a tradícií proroka Mohameda, ktoré sa odovzdávajú ústne a písomne. Hadís je po Koráne druhým najdôležitejším zdrojom islamského práva a vedenia.

Ako počúvať Korán?

 • Zvukové aplikácie Koránu: Existuje mnoho bezplatných aplikácií pre iOS aj Android, ktoré ponúkajú zvukové verzie Koránu, napríklad Quran Majeed, iQuran a Quran Audio.
 • Online webové stránky s Koránom: Korán môžete počúvať na webových stránkach ako Quran.com, ktoré ponúkajú bezplatné zvukové verzie Koránu vo viacerých prekladoch. Tu je niekoľko ľudí, ktorí čítajú Korán online: Mishary Rashed al-Efasy, Tariq Al Noor a Saad el Ghamidi.
 • Podcasty: Podcasty: Existuje niekoľko podcastov, ktoré ponúkajú denné alebo týždenné čítanie Koránu, napríklad The Quranic Journal a Quran Garden.
 • CD a MP3: Kúpte si CD alebo MP3 s Koránom v islamských kníhkupectvách alebo v internetových obchodoch, ako je Amazon alebo iTunes.
 • Služby mešity: Mnohé mešity ponúkajú živé alebo nahrané zvukové verzie bohoslužieb, ktoré často obsahujú recitácie z Koránu.

Aké sú najlepšie aplikácie na počúvanie Koránu?

Tu je niekoľko platforiem na počúvanie Koránu online:

 • Korán Explorer
 • Assabile
 • SearchTruth

1. Korán Explorer

Quran Explorer je online platforma, ktorá poskytuje zdroje a nástroje na štúdium a učenie Koránu. Pomáha moslimom na celom svete ľahšie čítať a porozumieť Koránu.

Quran Explorer ponúka množstvo funkcií vrátane digitálnej verzie Koránu s prekladmi do viacerých jazykov, zvukových recitácií od renomovaných recitátorov Koránu a funkcie vyhľadávania na nájdenie konkrétnych veršov alebo tém v Koráne. Obsahuje aj celý rad študijných materiálov, ako sú tafsíry (výklady) Koránu, zbierky hadísov a islamské články a zdroje.

2. Assabile

Assabile je online platforma, ktorá poskytuje zdroje a nástroje na štúdium a učenie Koránu. Pomáha moslimom na celom svete ľahšie čítať, počúvať a porozumieť Koránu.

3. SearchTruth

SearchTruth je online platforma, ktorá poskytuje zdroje a nástroje na štúdium a učenie Koránu a Hadísu. Pomáha moslimom na celom svete lepšie čítať, chápať a praktizovať islam.

Často kladené otázky

Čo je Korán?

Korán je svätá kniha islamu, ktorú moslimovia považujú za doslovné slovo Božie, ako bolo zjavené poslom Alaha, prorokovi Mohamedovi (Mohamedovi) v priebehu 23 rokov. Obsahuje 114 kapitol alebo súr, ktoré sú rozdelené na verše alebo áje. Korán je pre moslimov hlavným zdrojom vedenia a poučenia. Zahŕňa širokú škálu tém vrátane viery, etiky, morálky, histórie a práva.
Svätý Korán je v klasickej arabčine. Niektorí ju považujú za jedno z najväčších literárnych diel v arabskom jazyku. Ľudia ju tiež považujú za zázrak proroka Mohameda, pretože bol negramotný a sám by nedokázal vytvoriť dielo takého veľkého literárneho a teologického významu.
Moslimovia veria, že Korán je posledným Božím zjavením a že obsahuje úplné a dokonalé vedenie pre ľudstvo. Moslimovia na celom svete sa ho učia naspamäť a recitujú ho. Jeho učenie malo hlboký vplyv na životy miliónov ľudí v celej histórii.

Zdieľať príspevok:

Najmodernejšia A.I.

Začnite so Speaktorom teraz!

Súvisiace články

Prevod textu na reč na Instagrame
Speaktor

Ako previesť text na reč na Instagrame?

Ako pridať text do reči na navijakoch Instagram? Prevod textu na reč je jednou z najnovších aktualizácií Instagramu. Funkcia čítania textu nahlas v službe Instagram prevádza text na zvuk. Okrem