Jak používat hlasy umělé inteligence pro dabing?

Distribuční a licenční platformy pro dabing s podporou hlasu AI

Proč používat hlasy umělé inteligence pro dabing?

Existuje několik důvodů, proč se pro dabing rozhodnout použít hlasy umělé inteligence:

 1. Nákladově efektivní: Generování hlasu umělou inteligencí je obecně levnější než najímání lidských hlasových herců pro dabing.
 2. Škálovatelnost: Hlasy umělé inteligence dokáží v krátkém čase vygenerovat velké množství dabovaných verzí téhož scénáře. Jedná se tedy o škálovatelné řešení pro dabování velkého počtu videí nebo multimediálního obsahu.
 3. Jazyková podpora: Avatary s umělou inteligencí lze vycvičit ke generování řeči v mnoha jazycích. Je to tedy ideální řešení pro dabování obsahu do více jazyků.
 4. Přizpůsobení: Některé služby generování hlasu pomocí umělé inteligence umožňují přizpůsobení, například nastavení rychlosti, výšky a tónu řeči.
 5. Rychlost: Hlasy umělé inteligence lze generovat mnohem rychleji než hlasy lidských herců. Je tedy možné rychle vytvářet dabovaný obsah.

Jak fungují hlasové nástroje?

Hlasové nástroje s umělou inteligencí, známé také jako software pro převod textu na řeč (TTS), fungují tak, že převádějí psaný text na mluvená slova. Software toho dosahuje pomocí kombinace technik zpracování přirozeného jazyka (NLP) a předem nahraných vzorků řeči.

Zde jsou uvedeny základní kroky převodu textu na řeč:

 1. Zadávání textu: Uživatel zadává do softwaru psaný text psaním, kopírováním a vkládáním nebo pomocí rozhraní API.
 2. Analýza textu: Software používá k analýze vstupního textu algoritmy. Rozděluje vstupní data na jednotlivá slova a fráze a identifikuje jazykové rysy.
 3. Syntéza hlasu: Software pak na základě této analýzy generuje co nejpřirozeněji znějící řeč. K tomu slouží kombinace předem nahraných ukázek řeči s pravidly pro vyslovování slov, skloňování a intonace.
 4. Zvukový výstup: Konečným výstupem je zvukový soubor s mluveným textem. Software umožňuje výstup zvuku v různých formátech, například MP3, WAV nebo OGG. Služba umožňuje přizpůsobit hlas, rychlost a hlasitost řeči.

Jaké jsou výhody používání nástrojů pro hlasové dabování a jejich případy použití?

Aplikace pro dabování hlasu jsou skvělé pro tvůrce podcastů a obsahu a díky mnoha dostupným výukovým programům jsou ideální pro začátečníky.

Používání nástrojů pro dabing má několik výhod, například:

 1. Pohodlí: Nástroje pro hlasový dabing umožňují rychlý a snadný převod psaného textu na mluvená slova.
 2. Nákladově efektivní: Nástroje pro dabing jsou nákladově efektivnější než najímání lidských hlasových herců, zejména u rozsáhlých projektů.
 3. Jazyková podpora: Hlasové dabingové nástroje jsou vyškoleny pro generování řeči ve více jazycích. Je to ideální řešení pro dabování obsahu do různých jazyků včetně angličtiny, korejštiny, portugalštiny, němčiny atd.
 4. Přizpůsobení: Některé hlasové dabingové nástroje umožňují upravit rychlost, výšku a tón řeči.
 5. Důslednost: Nástroje pro hlasový dabing vytvářejí konzistentní řeč, což může být důležité pro vytvoření profesionálně znějícího dabovaného obsahu.
 6. Přístupnost: K vytváření zvukových verzí psaného obsahu se mají používat nástroje pro hlasový dabing. Díky těmto nástrojům je tedy přístupnější i lidem se zrakovým postižením nebo poruchami čtení.
 7. Automatizace: Nástroje pro hlasový dabing automatizují proces vytváření dabovaného obsahu, čímž uvolňují čas pro jiné úkoly.
 8. Rychlost: Hlasové dabingové nástroje generují řeč mnohem rychleji než lidští hlasoví herci.

Přestože hlasové dabingové nástroje vytvářejí řeč podobnou lidské, nezní vždy tak přirozeně jako lidský hlas. Stále však produkují vysoce kvalitní řeč pro dabing v reálném čase.

dabingový umělec

Jak používat hlasy umělé inteligence pro dabing?

Hlasy umělé inteligence se při dabingu používají v několika krocích:

 1. Nejprve je třeba vybrat software nebo službu pro generování hlasu AI, která vyhovuje vašim potřebám. Mezi oblíbené možnosti patří Amazon Polly, Google Cloud Text-to-Speech a IBM Watson Text-to-Speech.
 2. Po výběru softwaru nebo služby si musíte vytvořit účet.
 3. Poté je třeba softwaru nebo službě poskytnout skript nebo text.
 4. Po zadání scénáře nebo textu můžete pomocí softwaru vygenerovat zvuk dabovaného obsahu.
 5. Nakonec je možné zvukový soubor upravit a poté jej začlenit do videa nebo jiného média.

Jak vytvořit AI hlasový dabing s titulky?

Zde jsou uvedeny kroky k vytvoření hlasového dabingu s umělou inteligencí a titulky:

 1. Vytvoření skriptu: Napište překlad původního scénáře při zachování významu a kontextu původního scénáře.
 2. Vyberte si software nebo službu pro generování hlasu umělé inteligence: Vyberte si software nebo službu, která vyhovuje vašim potřebám. Mezi příklady patří Amazon Polly, Google Cloud Text-to-Speech a IBM Watson Text-to-Speech.
 3. Nastavte potřebná pověření: Vytvoření účtu a nastavení potřebných pověření
 4. Zadejte skript: Poskytněte softwaru nebo službě přeložený skript.
 5. Generování dabovaného zvuku: Pomocí softwaru nebo služby vygenerujte zvukový soubor dabovaného obsahu.
 6. V případě potřeby upravte zvukový soubor: Upravte hlasitost, výšku tónu a další nastavení zvuku podle potřeby.
 7. Vytvoření titulků: Vytvořte titulky pro dabovaný obsah přepisem přeloženého scénáře a synchronizací se zvukem. Zkontrolujte, zda přepis neobsahuje chyby v editačním softwaru.
 8. Integrujte zvuk a titulky: Integrujte zvuk a titulky do videa nebo jiného média.
 9. Otestujte a nastavte: Otestujte dabovaný obsah s titulky a zkontrolujte, zda jsou titulky správně synchronizovány se zvukem.

Jak vylepšit dabovaný hlas?

 1. Používejte vysoce kvalitní nahrávací zařízení: Použijte kvalitní mikrofon a zvukotěsný nahrávací prostor.
 2. Vyberte si správného hlasového herce: Hledejte hlasového herce, který dokáže napodobit původní hlas. Pokud používáte vlastní hlas, podívejte se na výuková videa pro dabing.
 3. Výběr správného hlasu AI: Pokud používáte hlas AI, vyberte ten nejpodobnější.
 4. Cvičte a zkoušejte: Nechte herce procvičit a nacvičit text.
 5. Využijte služeb profesionálního zvukaře: Zajistěte, aby zvuk zněl co nejpřirozeněji a nejlépe.
 6. Použití editoru scénářů: Požádejte editora scénářů, aby zkontroloval správnost a konzistenci scénáře. Proveďte všechny nezbytné úpravy, aby se dabovaná verze co nejvíce blížila originálu.
 7. Otestujte a nastavte: Poslechněte si finální dabovanou verzi. Proveďte všechny potřebné úpravy hlasitosti, výšky tónu a dalších nastavení zvuku.
 8. Používejte více hlasů: Pokud dabujete seriál nebo film, zvažte použití více hlasů pro různé postavy.

Často kladené otázky (FAQ)

Jaký je rozdíl mezi hlasovým hercem a dabérem?

Hlavní rozdíl mezi profesionálním hlasovým hercem a dabérem spočívá v kontextu, ve kterém pracují. Hlasoví herci obvykle namlouvají animované postavy nebo postavy ve videohrách, ale i hrané filmy nebo televizní pořady.
Na druhou stranu se termín voice-over artist často vztahuje na někoho, kdo namlouvá reklamy, dokumentární filmy, audioknihy a další typy nehrané produkce.

Dělají hlasy umělé inteligence při dabingu chyby?

Hlasy umělé inteligence se mohou občas dopustit chyb, ale abyste je omezili, ujistěte se, že obsah videa je přesný z hlediska scénáře. Přesnost hlasového dabingu s umělou inteligencí závisí také na kvalitě použitých souborů. Po dabingu můžete pomocí programů pro úpravu videa zvýšit přesnost dabingu.

Sdílet příspěvek:

Nejmodernější technologie A.I.

Začněte se Speaktorem hned teď!

Související články

Otevření funkce převodu textu na řeč v aplikaci TikTok
Speaktor

Jak používat převod textu na řeč v aplikaci TikTok?

Jednou z největších hvězd TikToku je hlasová funkce převodu textu na řeč. Namísto pouhého překrytí textu ve videu si nyní můžete nechat titulky přečíst nahlas pomocí několika možností. Díky funkci

Přizpůsobení nastavení převodu textu na řeč v Dokumentech Google
Speaktor

Jak zapnout převod textu na řeč v Dokumentech Google?

Jak aktivovat rozšíření Google „Screen Reader“ pro převod textu na řeč? V první řadě je třeba vědět, že pouze prohlížeč Google Chrome podporuje rozšíření Google „Screen Reader“, které nabízí sama

Převod textu na řeč na Instagramu
Speaktor

Jak převést text na řeč na Instagramu?

Jak přidat text do řeči na natáčení Instagramu? Převod textu na řeč je jednou z nejnovějších aktualizací Instagramu. Funkce hlasitého čtení textu na Instagramu převádí text na zvuk. Kromě toho