Ποιες είναι οι Οδηγίες Προσβασιμότητας για εκδότες

Κατάλογος ελέγχου προσβασιμότητας στον ιστό

Μάθετε πώς να δημιουργήσετε μια εμπειρία ανάγνωσης χωρίς αποκλεισμούς, ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες προσβασιμότητας στον εκδοτικό κλάδο. Αυξήστε το αναγνωστικό κοινό και τη δέσμευση κάνοντας το περιεχόμενό σας προσιτό σε όλους.

Ποιες είναι οι βασικές οδηγίες προσβασιμότητας για τους εκδότες;

Για να δημιουργήσουν μια εμπειρία ανάγνωσης χωρίς αποκλεισμούς, οι εκδότες πρέπει να ακολουθούν ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστης πρακτικής για τους εκδότες. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν:

Παροχή εναλλακτικού κειμένου για εικόνες:

Το εναλλακτικό κείμενο ή αλλιώς alt text βοηθά τα άτομα με προβλήματα όρασης να κατανοήσουν το περιεχόμενο της εικόνας. Ως εκ τούτου, οι εκδότες πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλες οι εικόνες έχουν κατάλληλο κείμενο alt.

Χρήση κατάλληλης δομής επικεφαλίδων:

Οι επικεφαλίδες παρέχουν δομή στο περιεχόμενο και βοηθούν τα άτομα με γνωστικές αναπηρίες να κατανοήσουν καλύτερα το περιεχόμενο. Ως εκ τούτου, οι εκδότες πρέπει να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες δομές επικεφαλίδων, συμπεριλαμβανομένων των ετικετών H1, H2 και H3, για να παρέχουν μια σαφή ιεραρχία.

Προσβασιμότητα του πληκτρολογίου στο περιεχόμενο:

Τα άτομα με κινητικές αναπηρίες χρησιμοποιούν πληκτρολόγια για την πλοήγηση σε ψηφιακό περιεχόμενο. Έτσι, οι εκδότες πρέπει να διασφαλίζουν ότι το περιεχόμενό τους είναι προσβάσιμο μέσω πληκτρολογίου, πράγμα που σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο και να διευκολύνουν τη ροή εργασιών.

Παροχή κλειστών υπότιτλων και μεταγράφων για βίντεο:

Τόσο οι κλειστές λεζάντες όσο και τα κείμενα βοηθούν τα άτομα με προβλήματα ακοής να κατανοήσουν το περιεχόμενο του βίντεο. Έτσι, οι εκδότες πρέπει να παρέχουν κλειστές λεζάντες και απομαγνητοφωνήσεις για όλο το περιεχόμενο βίντεο.

Σχεδιασμός για χρωματική αντίθεση:

Τα άτομα με προβλήματα όρασης ή αχρωματοψία μπορεί να δυσκολεύονται να διακρίνουν ορισμένα χρώματα. Έτσι, οι εκδότες πρέπει να διασφαλίζουν ότι υπάρχει επαρκής αντίθεση μεταξύ του κειμένου και του φόντου, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγνωσιμότητα.

Χρήση περιγραφικών συνδέσμων:

Οι σύνδεσμοι θα πρέπει να έχουν περιγραφικό κείμενο για να βοηθούν τα άτομα με προβλήματα όρασης ή γνωστικές αναπηρίες να κατανοήσουν το περιεχόμενο του συνδέσμου. Οι εκδότες θα πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση φράσεων όπως “κάντε κλικ εδώ” ή “διαβάστε περισσότερα” και να χρησιμοποιούν περιγραφικό κείμενο όπως “μάθετε περισσότερα για τις προσβάσιμες εκδόσεις μας”.

Εξασφάλιση της σωστής δομής των πινάκων:

Τα τραπέζια μπορεί να αποτελούν πρόκληση για τα άτομα με οπτικές ή γνωστικές αναπηρίες. Οι εκδότες πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πίνακες έχουν κατάλληλη δομή, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών και των στηλών κεφαλίδας, ώστε να διευκολύνεται η κατανόηση των δεδομένων.

Παροχή ηχητικών περιγραφών για βίντεο:

Οι ηχητικές περιγραφές βοηθούν τα άτομα με προβλήματα όρασης να κατανοήσουν το οπτικό περιεχόμενο των βίντεο. Οι εκδότες θα πρέπει να παρέχουν ηχητικές περιγραφές για όλο το περιεχόμενο βίντεο.

Προσβασιμότητα στα έντυπα:

Τα έντυπα μπορεί να είναι δύσκολα για τα άτομα με κινητικές ή γνωστικές αναπηρίες. Οι εκδότες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα έντυπά τους είναι προσβάσιμα μέσω πληκτρολογίου και διαθέτουν κατάλληλες ετικέτες και οδηγίες.

Παροχή εναλλακτικών μορφών:

Ορισμένα άτομα με αναπηρίες ενδέχεται να έχουν δυσκολία πρόσβασης στο περιεχόμενο σε συγκεκριμένες μορφές. Οι δημιουργοί περιεχομένου θα πρέπει να παρέχουν εναλλακτικές μορφές, όπως απλό κείμενο, HTML, CSS ή xml, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα άτομα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Ποια είναι τα εργαλεία και οι πόροι για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας;

Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν μια έτοιμη αναφορά για τους εκδότες που καλύπτει μη τεχνικές και τεχνικές πτυχές των εκδόσεων χωρίς αποκλεισμούς. Ακολουθούν ορισμένα εργαλεία και πόροι που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκδότες για να διασφαλίσουν την προσβασιμότητα:

Οδηγίες για την προσβασιμότητα του περιεχομένου του ιστοχώρου (WCAG):

Το WCAG 2.0 είναι ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών που αναπτύχθηκε από την Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού (W3C) για να βοηθήσει τους εκδότες να καταστήσουν το περιεχόμενό τους προσβάσιμο. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν συγκεκριμένες συστάσεις για να γίνει το περιεχόμενο του διαδικτύου πιο προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρίες.

Έλεγχος προσβασιμότητας:

Υπάρχουν διάφοροι διαδικτυακοί ελεγκτές προσβασιμότητας που μπορούν να βοηθήσουν τους εκδότες να αξιολογήσουν την προσβασιμότητα του περιεχομένου τους. Ορισμένες δημοφιλείς επιλογές περιλαμβάνουν τα WAVE, Axe και Lighthouse. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να σαρώσουν έναν ιστότοπο ή ένα έγγραφο και να παρέχουν λεπτομερείς αναφορές για θέματα προσβασιμότητας.

Αναγνώστες οθόνης:

Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης είναι βοηθητικές τεχνολογίες που μπορούν να διαβάζουν δυνατά κείμενο σε άτομα με προβλήματα όρασης. Τα δημοφιλή προγράμματα ανάγνωσης οθόνης περιλαμβάνουν τα JAWS, NVDA και VoiceOver. Οι εκδότες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία για να ελέγξουν την προσβασιμότητα του περιεχομένου τους και να διασφαλίσουν ότι μπορεί να διαβαστεί από αναγνώστες οθόνης.

Χρώμα αντίθεση πούλιες:

Η χρωματική αντίθεση είναι απαραίτητη για την αντίληψη του περιεχομένου από τα άτομα με προβλήματα όρασης. Υπάρχουν διάφορα διαθέσιμα διαδικτυακά εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τους εκδότες να αξιολογήσουν την αντίθεση χρωμάτων του περιεχομένου τους. Ορισμένες δημοφιλείς επιλογές περιλαμβάνουν το Contrast Checker και το Color Safe.

Οδηγίες προσβασιμότητας για συγκεκριμένες πλατφόρμες:

Ορισμένες πλατφόρμες, όπως το WordPress και το Shopify, παρέχουν συγκεκριμένες οδηγίες προσβασιμότητας για τους εκδότες. Ορισμένοι εκδότες EPUB 3 και Braille απλώς παραπέμπουν στο αρχείο πλοήγησης για να χρησιμεύσει ως πίνακας περιεχομένων του βιβλίου. Αυτές οι οδηγίες μπορούν να βοηθήσουν τους εκδότες να διασφαλίσουν ότι το περιεχόμενό τους πληροί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της πλατφόρμας.

Εκπαίδευση για την προσβασιμότητα:

Πολλοί οργανισμοί προσφέρουν εκπαίδευση σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας για τους εκδότες. Η κατάρτιση μπορεί να βοηθήσει τους εκδότες να μάθουν πώς να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν προσβάσιμο περιεχόμενο και μπορεί να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την τήρηση των κανονισμών προσβασιμότητας.

Μετατροπή κειμένου σε ομιλία για προσβασιμότητα στις εκδόσεις

Η μετατροπή κειμένου σε ομιλία είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό προσβασιμότητας για άτομα με προβλήματα όρασης ή αναπηρίες ανάγνωσης. Τους επιτρέπει να τους διαβάζουν δυνατά το περιεχόμενο ενός κειμένου χρησιμοποιώντας τεχνολογία συνθετικής ομιλίας. Οι εκδότες μπορούν να προσθέσουν λειτουργικότητα μετατροπής κειμένου σε ομιλία στο περιεχόμενό τους, ώστε να διασφαλίσουν ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν προσβάσιμες μορφές του περιεχομένου τους.

Γιατί η μετατροπή κειμένου σε ομιλία είναι σημαντική για τους εκδότες όσον αφορά την προσβασιμότητα:

Αυξάνει το κοινό:

Η προσθήκη λειτουργιών μετατροπής κειμένου σε ομιλία μπορεί να αυξήσει το κοινό για το περιεχόμενο ενός εκδότη, καθιστώντας το προσβάσιμο σε άτομα με προβλήματα όρασης ή αναπηρίες ανάγνωσης.

Συμμορφώνεται με τις οδηγίες προσβασιμότητας:

Πολλές οδηγίες προσβασιμότητας απαιτούν την παροχή λειτουργιών μετατροπής κειμένου σε ομιλία για το ψηφιακό περιεχόμενο, καθιστώντας το βασικό χαρακτηριστικό για τους εκδότες που θέλουν να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς προσβασιμότητας.

Βελτιώνει τη χρηστικότητα:

Η λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία μπορεί να βελτιώσει τη χρηστικότητα του ψηφιακού περιεχομένου για όλους τους χρήστες, επιτρέποντάς τους να ακούν το περιεχόμενο αντί να το διαβάζουν. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα επωφελές για άτομα που προτιμούν την ακουστική μάθηση.

Παρέχει μια εναλλακτική λύση για το οπτικό περιεχόμενο:

Για περιεχόμενο που περιλαμβάνει οπτικό περιεχόμενο, όπως εικόνες ή διαγράμματα, η λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία μπορεί να παρέχει εναλλακτικά μέσα για την κατανόηση των πληροφοριών από άτομα με προβλήματα όρασης.

Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι η προσβασιμότητα;

Η προσβάσιμη πληροφορία αναφέρεται στο σχεδιασμό ψηφιακού περιεχομένου, προϊόντων και υπηρεσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλα τα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία. Στόχος του είναι να αρθούν τα εμπόδια και να παρέχεται ισότιμη πρόσβαση στις πληροφορίες και την τεχνολογία σε άτομα με αναπηρίες, όπως οπτικές, ακουστικές, δυσλεξίες ή γνωστικές διαταραχές.

Γιατί η προσβασιμότητα έχει σημασία για τους εκδότες;

Η προσβασιμότητα δεν είναι απλώς μια νομική απαίτηση αλλά μια ηθική υποχρέωση να διασφαλιστεί ότι όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ψηφιακές εκδόσεις. Τα πρότυπα προσβασιμότητας έχουν επίσης σημαντικά οφέλη για τους εκδότες. Κάνοντας το περιεχόμενό τους προσβάσιμο, οι εκδότες μπορούν να αυξήσουν το αναγνωστικό τους κοινό και τη συμμετοχή τους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες. Οι εκδότες μπορούν επίσης να βελτιώσουν την κατάταξή τους στο SEO και να αποφύγουν νομικά ζητήματα ακολουθώντας τις οδηγίες προσβασιμότητας.

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Σύγχρονη τεχνολογία A.I.

Ξεκινήστε με Speaktor τώρα!

Σχετικά άρθρα

Άνοιγμα της λειτουργίας μετατροπής κειμένου σε ομιλία στο TikTok
Speaktor

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Text To Speech στο TikTok;

Ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του TikTok είναι η φωνητική λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αντί να επικαλύπτετε απλώς το κείμενο στο βίντεό σας, μπορείτε τώρα να διαβάζετε δυνατά τους

Speaktor

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Text to Speech στο Discord;

Πώς να κάνετε το Discord να διαβάζει τα μηνύματά σας; Στην απλούστερη μορφή της, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή “/tts” για να χρησιμοποιήσετε τη μετατροπή κειμένου σε ομιλία. Αφού πληκτρολογήσετε

Προσαρμογή των ρυθμίσεων μετατροπής κειμένου σε ομιλία στα Έγγραφα Google
Speaktor

Πώς να ενεργοποιήσετε τη μετατροπή κειμένου σε ομιλία με τα Έγγραφα Google;

Πώς να ενεργοποιήσετε την επέκταση μετατροπής κειμένου σε ομιλία “Screen Reader” της Google; Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι μόνο το πρόγραμμα περιήγησης Google Chrome υποστηρίζει την

Μετατροπή κειμένου σε ομιλία στο Instagram
Speaktor

Πώς να μετατρέψετε κείμενο σε ομιλία στο Instagram;

Πώς να προσθέσετε κείμενο σε ομιλία στις μπομπίνες του Instagram; Η μετατροπή κειμένου σε ομιλία είναι μία από τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις του Instagram. Η λειτουργία ανάγνωσης κειμένου του Instagram