Κατευθυντήρια γραμμή προσβασιμότητας για άτομα με ΔΕΠΥ

Οπτικά χρονοδιαγράμματα και ρουτίνες

Τι είναι η ΔΕΠΥ;

Η ΔΕΠΥ σημαίνει Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας, είναι μια νευροψυχολογική διαταραχή που επηρεάζει τόσο τα παιδιά όσο και τους ενήλικες. Χαρακτηρίζεται από συμπτώματα όπως η απροσεξία, η υπερκινητικότητα και η παρορμητικότητα που δυσκολεύουν τα άτομα να ρυθμίσουν τη συμπεριφορά τους, να εστιάσουν την προσοχή τους και να ακολουθήσουν τις εργασίες τους.

Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ΔΕΠΥ;

Τα άτομα με ΔΕΠΥ έχουν συνήθως μαθησιακές δυσκολίες, καθώς δυσκολεύονται με εργασίες που απαιτούν συνεχή προσοχή, όπως η ανάγνωση, η γραφή ή η ολοκλήρωση εργασιών για το σπίτι. Αντιμετωπίζουν επίσης δυσκολίες με την οργάνωση, τη διαχείριση του χρόνου και τον έλεγχο των παρορμήσεων.

Η ΔΕΠΥ επηρεάζει τους μαθητές. Επίσης, επηρεάζει την ψυχική υγεία και ακόμη και τη συνολική ευεξία ενός ατόμου, καθώς αγωνίζεται να επιτύχει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα άτομα με ΔΕΠΥ έχουν συνήθως προβλήματα προσβασιμότητας.

Επιπλέον, η ΔΕΠΥ προκαλεί δυσκολία στις εκτελεστικές λειτουργίες, στο να κάθονται ακίνητοι για αρκετή ώρα, να ακούνε οδηγίες και να περιμένουν τη σειρά τους. Τα άτομα με ΔΕΠΥ αντιμετωπίζουν προβλήματα παρορμητικότητας και νευρικότητας και έχουν προβλήματα με τη μνήμη εργασίας, τα οποία επηρεάζουν σημαντικές δραστηριότητες της ζωής.

Πώς γίνεται η διάγνωση της ΔΕΠΥ;

Η διάγνωση της ΔΕΠΥ δεν είναι ένα εφάπαξ γεγονός, αλλά μάλλον μια συνεχής διαδικασία που μπορεί να περιλαμβάνει συνεχή αξιολόγηση και παρακολούθηση των συμπτωμάτων με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, η διάγνωση της ΔΕΠΥ γίνεται συνήθως από εξειδικευμένο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης και η θεραπεία περιλαμβάνει συνδυασμό φαρμακευτικής αγωγής, συμπεριφορικής θεραπείας και άλλων παρεμβάσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες του κάθε ασθενούς.

χάπια adhd

Ποια είναι τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ;

Τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: απροσεξία, υπερκινητικότητα και παρορμητικότητα. Δεν εμφανίζουν όλα τα άτομα με ΔΕΠΥ και τους τρεις τύπους συμπτωμάτων, ενώ η σοβαρότητα και η παρουσίαση των συμπτωμάτων ποικίλλει από άτομο σε άτομο.

Η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής προκαλεί γνωστικές αναπηρίες και γνωστικές διαταραχές, οι οποίες επηρεάζουν τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων των ατόμων, ιδίως στους εφήβους.

Γιατί πρέπει να δώσετε προτεραιότητα στην ψηφιακή προσβασιμότητα;

Η ψηφιακή προσβασιμότητα έχει προτεραιότητα επειδή προωθεί την ένταξη, τη συμμόρφωση, την καινοτομία, την καλύτερη εμπειρία των χρηστών και την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Ακολουθώντας τις οδηγίες προσβασιμότητας περιεχομένου ιστού, είναι δυνατή η ανάπτυξη γνωστικής προσβασιμότητας για άτομα με ΔΕΠΥ σε ιστοσελίδες και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

 • Συμπερίληψη: Η ψηφιακή προσβασιμότητα διασφαλίζει ότι τα άτομα με αναπηρία δεν αποκλείονται από την πρόσβαση σε πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Κάνοντας το ψηφιακό περιεχόμενο προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρία, δημιουργούμε ένα ψηφιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς που ωφελεί όλους.
 • Συμμόρφωση: Σε πολλές χώρες υπάρχουν νομικές απαιτήσεις για την ψηφιακή προσβασιμότητα. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι δικτυακοί τόποι ορισμένων οντοτήτων απαιτείται να είναι προσβάσιμοι σύμφωνα με την ενότητα 508 του νόμου περί αποκατάστασης και του νόμου για τους Αμερικανούς με αναπηρίες (ADA). Με τη συμμόρφωση με αυτούς τους κανονισμούς, οι οργανισμοί αποφεύγουν τους νομικούς κινδύνους και διασφαλίζουν ότι δεν κάνουν διακρίσεις εις βάρος των ατόμων με αναπηρία.
 • Καινοτομία: Η ψηφιακή προσβασιμότητα οδηγεί σε καινοτομία και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Σχεδιάζοντας ψηφιακό περιεχόμενο που είναι προσβάσιμο από άτομα με αναπηρίες, οι οργανισμοί αξιοποιούν ένα μεγάλο και συχνά παραγνωρισμένο τμήμα της αγοράς.

Είναι εύκολο και βολικό να παρέχεται ψηφιακή προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες, είναι πιο βολικό με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Ποια είναι η κατευθυντήρια γραμμή προσβασιμότητας για άτομα με ΔΕΠΥ;

1. Κάντε την ιστοσελίδα σας προβλέψιμη

Η κατευθυντήρια γραμμή WCAG 3.2, “Προβλεψιμότητα”, είναι μία από τις βασικές αρχές της ψηφιακής προσβασιμότητας. Απαιτεί από τους προγραμματιστές να “κάνουν τις ιστοσελίδες να εμφανίζονται και να λειτουργούν με προβλέψιμους τρόπους”.

Δυστυχώς, πολλοί ιστότοποι αποτυγχάνουν να ακολουθήσουν αυτή την κατευθυντήρια γραμμή κάνοντας απλά λάθη. Για παράδειγμα:

 • Ένας ιστότοπος εκκινεί ένα αναδυόμενο παράθυρο ή μια ειδοποίηση όταν ένα στοιχείο λαμβάνει εστίαση.
 • Μια διαδικτυακή φόρμα υποβάλλεται αυτόματα όταν ο χρήστης συμπληρώσει το τελευταίο πεδίο της φόρμας χωρίς να ειδοποιηθεί ο χρήστης.

2. Γράψτε σαφείς, συγκεκριμένες οδηγίες

Το Κριτήριο Επιτυχίας (ΚΕ) 3.3.2 του WCAG 2.1, “Ετικέτες ή οδηγίες “, απαιτεί από τους ιστότοπους να παρέχουν ετικέτες ή/και οδηγίες όταν το περιεχόμενο απαιτεί την εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Για παράδειγμα, οι διαδικτυακές φόρμες πρέπει να έχουν σαφείς οδηγίες και ακριβείς ετικέτες για κάθε πεδίο φόρμας.

Οι σαφείς οδηγίες βοηθούν όλους τους χρήστες, αλλά όπως σημειώνει το WCAG, οι ετικέτες και οι οδηγίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τα άτομα με γνωστικές, γλωσσικές και μαθησιακές δυσκολίες.

Μερικές γρήγορες συμβουλές:

 • Εάν ένα πεδίο φόρμας απαιτεί δεδομένα σε συγκεκριμένη μορφή (για παράδειγμα, ένα πεδίο ημερομηνίας που απαιτεί “ημέρα/μήνας/έτος”), δώστε παραδείγματα.
 • Οι φόρμες και άλλα διαδραστικά στοιχεία θα πρέπει επίσης να έχουν ακριβείς ετικέτες HTML ή ARIA, οι οποίες βελτιώνουν την εμπειρία για τα άτομα που χρησιμοποιούν υποστηρικτικές τεχνολογίες.

3. Τακτοποιήστε την ιστοσελίδα σας

 • Απλοποιήστε το σχεδιασμό: Χρησιμοποιήστε έναν καθαρό και απλό σχεδιασμό με σαφή διάταξη, άφθονο λευκό χώρο και ευανάγνωστες γραμματοσειρές. Αποφύγετε τη χρήση πολλών χρωμάτων ή στοιχείων που αποσπούν την προσοχή των χρηστών και χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα μεγέθη κειμένου.
 • Χρησιμοποιήστε σαφή και περιεκτική γλώσσα: Χρησιμοποιήστε απλή γλώσσα, σύντομες παραγράφους και σημεία με κουκκίδες για να αναλύσετε τις πληροφορίες σε μικρότερα, εύπεπτα κομμάτια. Αποφύγετε τη χρήση πολύπλοκων όρων και αργκό που μπορεί να μπερδέψουν ή να αποθαρρύνουν τους χρήστες.
 • Χρησιμοποιήστε σαφείς επικεφαλίδες: Χρησιμοποιήστε σαφείς και περιγραφικές επικεφαλίδες για να δομήσετε το περιεχόμενο και να διευκολύνετε τη σάρωση και την πλοήγηση. Οι επικεφαλίδες βοηθούν τους χρήστες να βρίσκουν γρήγορα τις πληροφορίες που χρειάζονται και να αποφεύγουν την αίσθηση ότι κατακλύζονται από ένα μεγάλο όγκο κειμένου.
 • Παροχή βοηθημάτων πλοήγησης: Χρησιμοποιήστε σαφή μενού πλοήγησης, breadcrumbs και λειτουργίες αναζήτησης για να βοηθήσετε τους χρήστες να βρουν τις πληροφορίες που χρειάζονται γρήγορα και εύκολα. Ένα καλά οργανωμένο σύστημα πλοήγησης βοηθά τους χρήστες να μην αισθάνονται χαμένοι ή απογοητευμένοι κατά την πλοήγηση στον ιστότοπό σας.
 • Χρήση οπτικών βοηθημάτων: Χρησιμοποιήστε οπτικά βοηθήματα, όπως εικόνες, infographics και βίντεο, για να εξηγήσετε πολύπλοκες πληροφορίες και να διασπάσετε το κείμενο. Τα οπτικά βοηθήματα βοηθούν τους χρήστες με ΔΕΠΥ να κατανοούν και να διατηρούν καλύτερα τις πληροφορίες.

Συχνές ερωτήσεις

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Σύγχρονη τεχνολογία A.I.

Ξεκινήστε με Speaktor τώρα!

Σχετικά άρθρα

Άνοιγμα της λειτουργίας μετατροπής κειμένου σε ομιλία στο TikTok
Speaktor

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Text To Speech στο TikTok;

Ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του TikTok είναι η φωνητική λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αντί να επικαλύπτετε απλώς το κείμενο στο βίντεό σας, μπορείτε τώρα να διαβάζετε δυνατά τους

Speaktor

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Text to Speech στο Discord;

Πώς να κάνετε το Discord να διαβάζει τα μηνύματά σας; Στην απλούστερη μορφή της, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή “/tts” για να χρησιμοποιήσετε τη μετατροπή κειμένου σε ομιλία. Αφού πληκτρολογήσετε

Προσαρμογή των ρυθμίσεων μετατροπής κειμένου σε ομιλία στα Έγγραφα Google
Speaktor

Πώς να ενεργοποιήσετε τη μετατροπή κειμένου σε ομιλία με τα Έγγραφα Google;

Πώς να ενεργοποιήσετε την επέκταση μετατροπής κειμένου σε ομιλία “Screen Reader” της Google; Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι μόνο το πρόγραμμα περιήγησης Google Chrome υποστηρίζει την

Μετατροπή κειμένου σε ομιλία στο Instagram
Speaktor

Πώς να μετατρέψετε κείμενο σε ομιλία στο Instagram;

Πώς να προσθέσετε κείμενο σε ομιλία στις μπομπίνες του Instagram; Η μετατροπή κειμένου σε ομιλία είναι μία από τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις του Instagram. Η λειτουργία ανάγνωσης κειμένου του Instagram