Τι είναι η ΔΕΠΥ;

Η ΔΕΠΥ σημαίνει Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας, είναι μια νευροψυχολογική διαταραχή που επηρεάζει τόσο τα παιδιά όσο και τους ενήλικες. Χαρακτηρίζεται από συμπτώματα όπως η απροσεξία, η υπερκινητικότητα και η παρορμητικότητα που δυσκολεύουν τα άτομα να ρυθμίσουν τη συμπεριφορά τους, να εστιάσουν την προσοχή τους και να ακολουθήσουν τις εργασίες τους.

χάπια adhd

Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ΔΕΠΥ;

Τα άτομα με ΔΕΠΥ έχουν συνήθως μαθησιακές δυσκολίες, καθώς δυσκολεύονται με εργασίες που απαιτούν συνεχή προσοχή, όπως η ανάγνωση, η γραφή ή η ολοκλήρωση εργασιών για το σπίτι. Αντιμετωπίζουν επίσης δυσκολίες με την οργάνωση, τη διαχείριση του χρόνου και τον έλεγχο των παρορμήσεων.

Η ΔΕΠΥ επηρεάζει τους μαθητές. Επίσης, επηρεάζει την ψυχική υγεία και ακόμη και τη συνολική ευεξία ενός ατόμου, καθώς αγωνίζεται να επιτύχει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα άτομα με ΔΕΠΥ έχουν συνήθως προβλήματα προσβασιμότητας.

Επιπλέον, η ΔΕΠΥ προκαλεί δυσκολία στις εκτελεστικές λειτουργίες, στο να κάθονται ακίνητοι για αρκετή ώρα, να ακούνε οδηγίες και να περιμένουν τη σειρά τους. Τα άτομα με ΔΕΠΥ αντιμετωπίζουν προβλήματα παρορμητικότητας και νευρικότητας και έχουν προβλήματα με τη μνήμη εργασίας, τα οποία επηρεάζουν σημαντικές δραστηριότητες της ζωής.

Πώς γίνεται η διάγνωση της ΔΕΠΥ;

Η διάγνωση της ΔΕΠΥ δεν είναι ένα εφάπαξ γεγονός, αλλά μάλλον μια συνεχής διαδικασία που μπορεί να περιλαμβάνει συνεχή αξιολόγηση και παρακολούθηση των συμπτωμάτων με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, η διάγνωση της ΔΕΠΥ γίνεται συνήθως από εξειδικευμένο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης και η θεραπεία περιλαμβάνει συνδυασμό φαρμακευτικής αγωγής, συμπεριφορικής θεραπείας και άλλων παρεμβάσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες του κάθε ασθενούς.

Ποια είναι τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ;

Τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: απροσεξία, υπερκινητικότητα και παρορμητικότητα. Δεν εμφανίζουν όλα τα άτομα με ΔΕΠΥ και τους τρεις τύπους συμπτωμάτων, ενώ η σοβαρότητα και η παρουσίαση των συμπτωμάτων ποικίλλει από άτομο σε άτομο.

Η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής προκαλεί γνωστικές αναπηρίες και γνωστικές διαταραχές, οι οποίες επηρεάζουν τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων των ατόμων, ιδίως στους εφήβους.

Γιατί πρέπει να δώσετε προτεραιότητα στην ψηφιακή προσβασιμότητα;

Η ψηφιακή προσβασιμότητα έχει προτεραιότητα επειδή προωθεί την ένταξη, τη συμμόρφωση, την καινοτομία, την καλύτερη εμπειρία των χρηστών και την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Ακολουθώντας τις οδηγίες προσβασιμότητας περιεχομένου ιστού, είναι δυνατή η ανάπτυξη γνωστικής προσβασιμότητας για άτομα με ΔΕΠΥ σε ιστοσελίδες και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Είναι εύκολο και βολικό να παρέχεται ψηφιακή προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες, είναι πιο βολικό με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Ποια είναι η κατευθυντήρια γραμμή προσβασιμότητας για άτομα με ΔΕΠΥ;

1. Κάντε την ιστοσελίδα σας προβλέψιμη

Η κατευθυντήρια γραμμή WCAG 3.2, “Προβλεψιμότητα”, είναι μία από τις βασικές αρχές της ψηφιακής προσβασιμότητας. Απαιτεί από τους προγραμματιστές να “κάνουν τις ιστοσελίδες να εμφανίζονται και να λειτουργούν με προβλέψιμους τρόπους”.

Δυστυχώς, πολλοί ιστότοποι αποτυγχάνουν να ακολουθήσουν αυτή την κατευθυντήρια γραμμή κάνοντας απλά λάθη. Για παράδειγμα:

2. Γράψτε σαφείς, συγκεκριμένες οδηγίες

Το Κριτήριο Επιτυχίας (ΚΕ) 3.3.2 του WCAG 2.1, “Ετικέτες ή οδηγίες “, απαιτεί από τους ιστότοπους να παρέχουν ετικέτες ή/και οδηγίες όταν το περιεχόμενο απαιτεί την εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη. Για παράδειγμα, οι διαδικτυακές φόρμες πρέπει να έχουν σαφείς οδηγίες και ακριβείς ετικέτες για κάθε πεδίο φόρμας.

Οι σαφείς οδηγίες βοηθούν όλους τους χρήστες, αλλά όπως σημειώνει το WCAG, οι ετικέτες και οι οδηγίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τα άτομα με γνωστικές, γλωσσικές και μαθησιακές δυσκολίες.

Μερικές γρήγορες συμβουλές:

3. Τακτοποιήστε την ιστοσελίδα σας

Συχνές ερωτήσεις