Καλύτερες συσκευές υποβοήθησης ανάγνωσης

Διεπαφή λογισμικού αναγνώστη οθόνης

Τι είναι η αναγνωστική βοήθεια;

Η αναγνωστική βοήθεια αναφέρεται σε εργαλεία, τεχνολογίες και πόρους που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τα άτομα με αναγνωστικές δυσκολίες. Αυτές περιλαμβάνουν προβλήματα όρασης, δυσλεξία ή εκφυλισμό της ωχράς κηλίδας λόγω ηλικίας, να διαβάζουν πιο εύκολα και αποτελεσματικά. Στόχος της αναγνωστικής βοήθειας είναι να βελτιώσει την πρόσβαση σε γραπτές πληροφορίες για άτομα με δυσκολίες ανάγνωσης.

Ποιος χρειάζεται αναγνωστική βοήθεια;

Οι συσκευές υποβοήθησης ανάγνωσης είναι χρήσιμες για άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την ανάγνωση, όπως:

 • Άτομα με προβλήματα όρασης: Αυτό περιλαμβάνει άτομα με παθήσεις όπως η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, ο καταρράκτης, το γλαύκωμα και η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια.
 • Δυσλεξικοί άνθρωποι: Η δυσλεξία είναι μια μαθησιακή διαταραχή που επηρεάζει τις δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής και ορθογραφίας.
 • Άτομα με χαμηλή όραση: Τα άτομα που έχουν όραση που δεν μπορεί να διορθωθεί πλήρως με γυαλιά ή φακούς επαφής μπορεί να χρειάζονται βοήθεια στην ανάγνωση.
 • Ηλικιωμένα άτομα: Καθώς τα άτομα γερνούν, μπορεί να παρουσιάσουν αλλαγές στην όρασή τους που δυσχεραίνουν την ανάγνωση.
 • Άτομα με αναγνωστικές δυσκολίες: Αυτό περιλαμβάνει άτομα με παθήσεις όπως ΔΕΠΥ, τραυματική εγκεφαλική βλάβη και μαθησιακές δυσκολίες.

Πώς η αναγνωστική βοήθεια είναι χρήσιμη;

Οι συσκευές υποβοήθησης ανάγνωσης βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναγνωστικές δυσκολίες. Τους διευκολύνει να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, να επικοινωνούν και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες αναψυχής.

 • Βελτίωση της προσβασιμότητας σε γραπτές πληροφορίες: Οι συσκευές αναγνωστικής βοήθειας διευκολύνουν την πρόσβαση και την κατανόηση των γραπτών πληροφοριών από τα άτομα.
 • Αυξημένη ανεξαρτησία: Τα άτομα αποκτούν μεγαλύτερη ανεξαρτησία και αυτονομία στην καθημερινή τους ζωή.
 • Βελτιωμένη επικοινωνία: Οι συσκευές υποβοήθησης ανάγνωσης διευκολύνουν τα άτομα να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να κατανοούν τη γραπτή επικοινωνία των άλλων.
 • Ενισχυμένες δραστηριότητες αναψυχής: Διευκολύνοντας την ανάγνωση βιβλίων, εφημερίδων και άλλου γραπτού υλικού, οι συσκευές υποβοήθησης ανάγνωσης βελτιώνουν την ικανότητα των ατόμων να συμμετέχουν σε δραστηριότητες αναψυχής που τους αρέσουν.
 • Βελτίωση των εργασιακών και εκπαιδευτικών επιδόσεων: Με την παροχή λύσεων στις αναγνωστικές δυσκολίες, τα άτομα είναι σε θέση να είναι πιο παραγωγικά και επιτυχημένα στην εργασία τους και στις εκπαιδευτικές τους επιδιώξεις.
 • Βελτιωμένες δεξιότητες ανάγνωσης: Οι συσκευές υποβοήθησης ανάγνωσης αναπτύσσουν τα επίπεδα κατανόησης των αναγνωστών που δυσκολεύονται, δίνοντας μια εναλλακτική λύση στα σχετικά χαμηλά επίπεδα ανάγνωσής τους.
εργαλείο υποβοήθησης της ανάγνωσης

Τι είναι οι συσκευές υποβοήθησης ανάγνωσης;

 • Ηλεκτρονικά βοηθήματα ανάγνωσης: Αυτές οι συσκευές διαβάζουν το κείμενο δυνατά και συχνά διαθέτουν ρυθμιζόμενη ταχύτητα μετατροπής κειμένου σε ομιλία και επιλογές φωνής. Παραδείγματα περιλαμβάνουν το Kindle Oasis της Amazon και το HumanWare VictorReader Stream.
 • Μεγεθυντικοί φακοί βίντεο: Αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούν μια κάμερα και μια οθόνη για να μεγεθύνουν το κείμενο και να το κάνουν πιο ευανάγνωστο. Παραδείγματα περιλαμβάνουν το Enhanced Vision Acrobat HD και τον μεγεθυντικό φακό Sightline.
 • Φορητοί μεγεθυντικοί φακοί βίντεο: Αυτές οι φορητές συσκευές μεγεθύνουν το κείμενο εν κινήσει και είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για άτομα που πρέπει να διαβάσουν μικρά γράμματα σε διάφορα περιβάλλοντα. Παραδείγματα περιλαμβάνουν τον μεγεθυντικό φακό Pro και τον φωτιζόμενο μεγεθυντικό φακό Bell+Howell.
 • Ακουστικά βιβλία: Ηχητικά βιβλία: Τα ηχητικά βιβλία είναι εξαιρετικές εναλλακτικές λύσεις για όσους δυσκολεύονται να διαβάσουν κείμενο. Υπάρχουν πολλοί ιστότοποι και εφαρμογές που προσφέρουν μεγάλη ποικιλία ηχητικών βιβλίων, όπως το Audible και το OverDrive.
 • Συσκευές Braille: Συσκευές Braille: Οι συσκευές Braille είναι ειδικά σχεδιασμένες για τυφλούς ή άτομα με προβλήματα όρασης. Επιτρέπουν στους χρήστες να διαβάζουν και να γράφουν γραφή Braille, η οποία είναι ένα σύστημα από ανάγλυφες κουκκίδες που αναπαριστούν γράμματα και αριθμούς. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν το HumanWare Brailliant και το Eloquence Braille Display.

Ποια είναι τα παραδείγματα υποστηρικτικής τεχνολογίας;

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα εργαλείων υποστηρικτικής τεχνολογίας:

 • Συσκευές επαυξητικής και εναλλακτικής επικοινωνίας: Οι συσκευές αυτές έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τα άτομα που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν προφορικά.
 • Συσκευές πρόσβασης σε υπολογιστή: Αυτό περιλαμβάνει συσκευές που βοηθούν τα άτομα με σωματικές αναπηρίες να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές, όπως εναλλακτικές επιλογές πληκτρολογίου και ποντικιού.
 • Συσκευές κινητικότητας: Αυτές περιλαμβάνουν συσκευές που βοηθούν τα άτομα με σωματικές αναπηρίες να μετακινούνται, όπως αναπηρικά αμαξίδια, σκούτερ και πατερίτσες.
 • Συστήματα περιβαλλοντικού ελέγχου: Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν στα άτομα με σωματικές αναπηρίες να ελέγχουν το περιβάλλον τους, όπως τα φώτα, τις συσκευές και τις πόρτες.
 • Προσαρμοστικό λογισμικό: Αυτό περιλαμβάνει προγράμματα λογισμικού που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν άτομα με γνωστικές ή μαθησιακές δυσκολίες, όπως προγράμματα μετατροπής κειμένου σε ομιλία (TTS) και μεγεθυμένου κειμένου.

Τι είναι τα εργαλεία υποστηρικτικής τεχνολογίας;

Τα εργαλεία υποστηρικτικής τεχνολογίας είναι συσκευές, εξοπλισμός ή λογισμικό που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν άτομα με αναπηρίες ή δυσκολίες. Τα εργαλεία αυτά τους βοηθούν να εκτελούν εργασίες που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να κάνουν ή θα δυσκολεύονταν να κάνουν.

Συσκευές χαμηλής όρασης για βοήθεια στην ανάγνωση

 • Μεγεθυντικοί φακοί: Οι μεγεθυντικοί φακοί χειρός είναι ένα από τα πιο οικονομικά αποδοτικά βοηθήματα ανάγνωσης με χαμηλή όραση. Υπάρχουν και άλλοι μεγεθυντικοί φακοί σε πλατφόρμες με ρυθμιζόμενο ύψος ή υποστηριζόμενοι από έναν ιμάντα που περνάει γύρω από το λαιμό σας.
 • Γυαλιά ανάγνωσης: Ένα άτομο με περιορισμένη όραση επωφελείται από ειδικά γυαλιά ανάγνωσης υψηλής ισχύος που το βοηθούν να διαβάσει τα μικρά γράμματα. Πρόκειται για γυαλιά μονής όρασης ή δίφθαλμα. Αυτά τα γυαλιά είναι αρκετά πιο δυνατά και θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για να προσαρμοστείτε σε αυτά.
 • Τηλεσκόπια για ανάγνωση: Αυτά τα βοηθήματα χαμηλής όρασης συνήθως προσαρμόζονται στους φακούς των γυαλιών και παρέχουν μεγάλη μεγέθυνση, ενώ επιτρέπουν στον χρήστη να διαβάζει από κανονική απόσταση. Και πάλι, η κατάλληλη χρήση αυτών των οργάνων απαιτεί κάποια εκπαίδευση, αν και τα τηλεσκόπια ανάγνωσης είναι συχνά αρκετά χρήσιμα. Διατίθενται επιπλέον εκδόσεις για φορητές συσκευές.
 • Μεγεθυντικοί φακοί βίντεο: Ο φακός μιας κάμερας βρίσκεται μέσα σε αυτές τις επιτραπέζιες συσκευές, οι οποίες εμφανίζουν δραματικά μεγεθυμένες εικόνες σε μια οθόνη βίντεο ή σε μια οθόνη υπολογιστή. Μπορείτε να αλλάξετε τη μεγέθυνση, τη φωτεινότητα, την αντίθεση και το χρώμα της οθόνης ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, καθισμένοι όσο πιο κοντά στην οθόνη χρειάζεται.
 • Ηλεκτρονικοί μεγεθυντικοί φακοί: Διατίθενται επίσης φορητές ηλεκτρονικές συσκευές που μιμούνται ένα iPad ή άλλους ελαφρούς υπολογιστές tablet. Όταν τοποθετείτε αυτή τη συσκευή μπροστά από το αναγνωστικό υλικό, η οθόνη LED εμφανίζει μια μεγεθυμένη προοπτική.
 • Οργανωτές γραφικών: Είναι οπτικές αναπαραστάσεις, όπως τα διαγράμματα και οι χάρτες μυαλού, ιδεών και εννοιών. Τα παιδιά χρησιμοποιούν γραφικούς οργανωτές για να κρατούν σημειώσεις κατά την ανάγνωση, γεγονός που βοηθά στην κατανόηση. Οι γραφικοί οργανωτές είναι είτε ψηφιακοί είτε με στυλό και χαρτί.
 • Συσκευές μετατροπής κειμένου σε ομιλία ή OCR (οπτική αναγνώριση χαρακτήρων): που αναγνωρίζουν κείμενο από βιβλία, οθόνες τηλεφώνων, οθόνες υπολογιστών και άλλες πηγές και το μετατρέπουν σε φωνή υπολογιστή. Οι συσκευές TTS είναι διαθέσιμες σε συσκευές Android και Apple ή σε ορισμένα ευρέως χρησιμοποιούμενα προγράμματα, όπως της Microsoft.

Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι η υποστηρικτική τεχνολογία;

Η υποστηρικτική τεχνολογία είναι συσκευές, εξοπλισμός ή εργαλεία που βοηθούν τα άτομα με αναπηρίες ή δυσκολίες να εκτελούν εργασίες που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να κάνουν ή θα δυσκολεύονταν να κάνουν. Στόχος της υποστηρικτικής τεχνολογίας είναι να παρέχει στα άτομα με αναπηρίες ή δυσκολίες μεγαλύτερη ανεξαρτησία και βελτιωμένη ποιότητα ζωής.
Η υποστηρικτική τεχνολογία είναι διαθέσιμη σε διάφορα περιβάλλοντα, όπως στο σπίτι, στο σχολείο, στο χώρο εργασίας και στην κοινότητα. Βοηθά άτομα με ευρύ φάσμα αναπηριών, συμπεριλαμβανομένων των σωματικών, αισθητηριακών, γνωστικών και μαθησιακών αναπηριών.

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Σύγχρονη τεχνολογία A.I.

Ξεκινήστε με Speaktor τώρα!

Σχετικά άρθρα

Άνοιγμα της λειτουργίας μετατροπής κειμένου σε ομιλία στο TikTok
Speaktor

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Text To Speech στο TikTok;

Ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του TikTok είναι η φωνητική λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αντί να επικαλύπτετε απλώς το κείμενο στο βίντεό σας, μπορείτε τώρα να διαβάζετε δυνατά τους

Speaktor

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Text to Speech στο Discord;

Πώς να κάνετε το Discord να διαβάζει τα μηνύματά σας; Στην απλούστερη μορφή της, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή “/tts” για να χρησιμοποιήσετε τη μετατροπή κειμένου σε ομιλία. Αφού πληκτρολογήσετε

Προσαρμογή των ρυθμίσεων μετατροπής κειμένου σε ομιλία στα Έγγραφα Google
Speaktor

Πώς να ενεργοποιήσετε τη μετατροπή κειμένου σε ομιλία με τα Έγγραφα Google;

Πώς να ενεργοποιήσετε την επέκταση μετατροπής κειμένου σε ομιλία “Screen Reader” της Google; Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι μόνο το πρόγραμμα περιήγησης Google Chrome υποστηρίζει την

Μετατροπή κειμένου σε ομιλία στο Instagram
Speaktor

Πώς να μετατρέψετε κείμενο σε ομιλία στο Instagram;

Πώς να προσθέσετε κείμενο σε ομιλία στις μπομπίνες του Instagram; Η μετατροπή κειμένου σε ομιλία είναι μία από τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις του Instagram. Η λειτουργία ανάγνωσης κειμένου του Instagram