Πώς να αυξήσετε την ψηφιακή προσβασιμότητα;

Συγκεντρώσαμε ορισμένες χρήσιμες συμβουλές για την ενίσχυση της ψηφιακής προσβασιμότητας. Τα βήματα αυτά είναι απλά και μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα επί του παρόντος. Σύντομα θα γίνουν συνήθεια κατά τη δημιουργία περιεχομένου ιστότοπου.

Τι είναι η ψηφιακή προσβασιμότητα;

Η ψηφιακή προσβασιμότητα είναι η πρακτική του σχεδιασμού και της ανάπτυξης ψηφιακού περιεχομένου, εφαρμογών και εργαλείων για άτομα με σωματικές αναπηρίες και προβλήματα όρασης, ώστε να έχουν πρόσβαση χωρίς προβλήματα.

Η ψηφιακή προσβασιμότητα περιλαμβάνει τη χρήση τεχνικών σχεδιασμού και ανάπτυξης που συμπεριλαμβάνουν τα άτομα με αναπηρίες. Αυτό περιλαμβάνει:

 • παροχή εναλλακτικών κειμένων για περιεχόμενο που δεν είναι κείμενο, όπως εικόνες και βίντεο
 • δημιουργία υποτίτλων και μεταγράφων για περιεχόμενο πολυμέσων
 • διασφάλιση της συμβατότητας του περιεχομένου με υποστηρικτικές τεχνολογίες.

Γιατί να δώσετε προτεραιότητα στην ψηφιακή προσβασιμότητα;

Η ψηφιακή προσβασιμότητα προωθεί την ένταξη, την καινοτομία, την καλύτερη εμπειρία των χρηστών και την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Η πρόσβαση όλων στο ψηφιακό περιεχόμενο δημιουργεί ένα ψηφιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς και με μεγαλύτερη ισότητα.

 • Συμπερίληψη: Η ψηφιακή προσβασιμότητα διασφαλίζει ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Κάνοντας το ψηφιακό περιεχόμενο προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρία, δημιουργούμε ένα ψηφιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς που ωφελεί όλους.
 • Συμμόρφωση: Σε πολλές χώρες υπάρχουν νομικές απαιτήσεις για την ψηφιακή προσβασιμότητα. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ιστότοποι ορισμένων φορέων πρέπει να είναι προσβάσιμοι σύμφωνα με το τμήμα 508 του νόμου περί αποκατάστασης και του νόμου για τους Αμερικανούς με αναπηρίες (ADA). Με τη συμμόρφωση με αυτούς τους κανονισμούς, οι οργανισμοί αποφεύγουν τους νομικούς κινδύνους και διασφαλίζουν ότι δεν κάνουν διακρίσεις εις βάρος των ατόμων με αναπηρία.
 • Καινοτομία: Η ψηφιακή προσβασιμότητα οδηγεί σε καινοτομία και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Ο σχεδιασμός προσβάσιμου ψηφιακού περιεχομένου επιτρέπει στους οργανισμούς να αξιοποιήσουν ένα μεγάλο και συχνά παραγνωρισμένο τμήμα της αγοράς.
 • Καλύτερη εμπειρία χρήστη: Η ψηφιακή προσβασιμότητα ωφελεί όλους, όχι μόνο τα άτομα με αναπηρία. Για παράδειγμα, η παροχή υπότιτλων σε βίντεο ωφελεί τα άτομα που δεν μιλούν άπταιστα τη γλώσσα του βίντεο. Επίσης, ο σχεδιασμός περιεχομένου με δυνατότητα πλοήγησης μόνο μέσω πληκτρολογίου ωφελεί τους χρήστες που δεν προτιμούν να χρησιμοποιούν ποντίκι.
 • Εταιρική κοινωνική ευθύνη: Με την εξασφάλιση ψηφιακής προσβασιμότητας, οι οργανισμοί αποδεικνύουν ότι εκτιμούν την ποικιλομορφία και την ενσωμάτωση.

Τι προκαλεί η έλλειψη ψηφιακής προσβασιμότητας;

 • Αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρία: Τα άτομα με αναπηρία δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, υπηρεσίες και προϊόντα που είναι διαθέσιμα σε άλλους. Αυτό οδηγεί σε κοινωνικό αποκλεισμό, περιθωριοποίηση και διακρίσεις.
 • Νομική ευθύνη: Σε ορισμένες χώρες, η ψηφιακή προσβασιμότητα απαιτείται από το νόμο. Οι οργανισμοί που δεν συμμορφώνονται ενδέχεται να αντιμετωπίσουν νομική ευθύνη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πρόστιμα, νομικά έξοδα και βλάβη της φήμης.
 • Μειωμένη ικανοποίηση των χρηστών: Οι χρήστες απογοητεύονται, αποσυνδέονται και δυσανασχετούν με τον οργανισμό ή το προϊόν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της πιστότητας των χρηστών και των εσόδων.
 • Μειωμένο μερίδιο αγοράς: Οι οργανισμοί μπορεί να χάσουν ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς που είναι άτομα με αναπηρία. Αυτό μειώνει τα έσοδα και περιορίζει τις ευκαιρίες ανάπτυξης.
 • Αρνητικός αντίκτυπος στη βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO): Τα ζητήματα ψηφιακής προσβασιμότητας επηρεάζουν αρνητικά τη βελτιστοποίηση των μηχανών αναζήτησης, καθώς οι μηχανές αναζήτησης δίνουν προτεραιότητα στο περιεχόμενο που είναι προσβάσιμο σε όλους τους χρήστες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ορατότητας και της επισκεψιμότητας σε έναν ιστότοπο.

Τι είναι το Digital Experience Analytics;

Ψηφιακή εμπειρία Analytics
(DXA) είναι ένας τομέας που περιλαμβάνει τη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων που σχετίζονται με τις εμπειρίες των χρηστών σε ψηφιακά κανάλια, όπως ιστότοποι, εφαρμογές για κινητά και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η DXA επιτρέπει στους οργανισμούς να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τα ψηφιακά τους κανάλια και πώς βελτιώνουν τη συνολική ψηφιακή εμπειρία.

Πώς να αυξήσετε την ψηφιακή προσβασιμότητα;

Για να αυξηθεί η ψηφιακή προσβασιμότητα, χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι:

 • Χρήση οδηγιών προσβασιμότητας,
 • Ενσωμάτωση της οργανωτικής κουλτούρας προσβασιμότητας,

Πώς να αυξήσετε την ψηφιακή προσβασιμότητα;

Για να αυξηθεί η ψηφιακή προσβασιμότητα, χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι:

 • Χρήση οδηγιών προσβασιμότητας,
 • Ενσωμάτωση της οργανωτικής κουλτούρας προσβασιμότητας,
 • Ενσωμάτωση οπτικών μέσων,
 • Παροχή εναλλακτικού κειμένου,
 • Παραγωγή πολυτροπικών εκστρατειών,
 • Χρησιμοποιώντας σαφή και απλή γλώσσα,
 • Χρήση λεζάντας και μεταγραφής,
 • Προσθήκη υπότιτλων σε βίντεο,
 • Γιορτάζοντας τη διαφορετικότητα,
 • Χρήση της προσβασιμότητας πληκτρολογίου,
 • Έλεγχος αντίθεσης,
 • Δοκιμή προσβασιμότητας,
 • Ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται από κάθε πλατφόρμα,
 • Παροχή υποστήριξης χρηστών,
 • Χρήση κειμένου Alt για εικόνες για αναγνώστες οθόνης,
 • Δοκιμές ψηφιακών εκστρατειών.

Τι είναι η χρήση των οδηγιών προσβασιμότητας;

Χρησιμοποιήστε τις καθιερωμένες οδηγίες προσβασιμότητας, όπως οι Οδηγίες προσβασιμότητας περιεχομένου ιστού (WCAG), για να διασφαλίσετε ότι το ψηφιακό σας περιεχόμενο είναι προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρίες.

Τι είναι η ενσωμάτωση της προσβασιμότητας στην οργανωτική κουλτούρα;

Όταν η ψηφιακή προσβασιμότητα υιοθετείται σε ολόκληρο τον οργανισμό, δεν ενσωματώνεται μόνο σε πολιτικές και διαδικασίες. Η ψηφιακή προσβασιμότητα είναι επίσης αναπόσπαστο μέρος των πρακτικών πρόσληψης, του σχεδιασμού της συνέχειας των λειτουργιών, των προμηθειών, του σχεδιασμού έργων, των επικοινωνιών, της διαρρύθμισης των γραφείων, της δημιουργίας ομάδων, των κοινοτικών πρωτοβουλιών κ.λπ. Γίνεται μια οργανωτική μετατόπιση από την κορυφή προς τα κάτω και όχι ένα καθήκον ή μια λειτουργία για ένα μεμονωμένο τμήμα.

Τι είναι η ενσωμάτωση οπτικών μέσων;

Η χρήση εικόνων γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η χρήση επώνυμων εικόνων υψηλής ποιότητας σε μια καμπάνια ενισχύει την αποτελεσματικότητά της, ενώ παράλληλα αυξάνει τη γνώση και την εξοικείωση με το εμπορικό σήμα. Οι οπτικές πληροφορίες μεταφέρονται στον εγκέφαλο στο 90% του χρόνου και οι εικόνες επεξεργάζονται στον εγκέφαλο 60.000 φορές ταχύτερα από τις λέξεις. Αυτό σας επιτρέπει να επικοινωνείτε με το κοινό σας με σαφήνεια και ταχύτητα. Επιπλέον, τα γραφικά είναι πιο πιθανό να έχουν συναισθηματική σημασία, βοηθώντας σας να επιτύχετε συνάφεια και αυξάνοντας την πιθανότητα το κοινό σας να συνδεθεί πραγματικά με το μήνυμά σας, με αποτέλεσμα την επίτευξη των στόχων σας.

Τι είναι η παροχή εναλλακτικού κειμένου;

Παρέχετε εναλλακτικό κείμενο για εικόνες, βίντεο και άλλο περιεχόμενο πολυμέσων, ώστε τα άτομα με προβλήματα όρασης να κατανοούν το περιεχόμενο.

Τι είναι η παραγωγή μιας πολυτροπικής καμπάνιας;

Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικούς βαθμούς ικανότητας όταν αλληλεπιδρούν με τα ψηφιακά μέσα. Για παράδειγμα, τα άτομα με μειωμένη όραση μπορεί να χρειάζονται πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ή μεγεθυντικό φακό και τα άτομα με προβλήματα ακοής μπορεί να χρειάζονται επιλογές υποτιτλισμού. Αυτές οι προσθήκες είναι απαραίτητες για τη διευκόλυνση μιας ισότιμης εμπειρίας περιήγησης και χωρίς αυτές, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα εμπόδιο που θα εμπόδιζε τους χρήστες με αναπηρίες να αλληλεπιδράσουν. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να μην παραβλέπετε τη σημασία της κατάλληλης προσβασιμότητας για την εκστρατεία σας. Για να διασφαλίσετε ότι η ψηφιακή σας καμπάνια είναι προσβάσιμη και χωρίς αποκλεισμούς για τα άτομα με αναπηρία, δημιουργήστε περιεχόμενο σε διάφορες μορφές. Διασφαλίζοντας ότι τα οπτικά και ηχητικά στοιχεία έχουν καθιερωμένα ισοδύναμα, όπως λεζάντες και μεταγραφές, όλοι οι χρήστες καταναλώνουν το περιεχόμενό σας και μαθαίνουν από αυτό με τρόπο που τους εξυπηρετεί.

Τι είναι η χρήση σαφούς και απλής γλώσσας;

Χρησιμοποιήστε σαφή και απλή γλώσσα για να διασφαλίσετε ότι το περιεχόμενό σας είναι εύκολα κατανοητό για τα άτομα με γνωστικές και μαθησιακές δυσκολίες.

Τι είναι η χρήση λεζάντας και μεταγραφής;

Χρησιμοποιήστε λεζάντες και απομαγνητοφωνήσεις για βίντεο και άλλο περιεχόμενο πολυμέσων, ώστε να είναι προσβάσιμα σε κωφά ή βαρήκοα άτομα.

Τι είναι η προσθήκη υποτίτλων σε βίντεο;

Οι περισσότεροι έμποροι έχουν συνηθίσει να δημιουργούν εξαιρετικές παρουσιάσεις βίντεο για χρήση σε ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εποχή μας και δίνουν μεγάλη προσοχή στην παραγωγή τους.

Τι είναι ο εορτασμός της διαφορετικότητας;

Οι ψηφιακές καμπάνιες και οι διαφημίσεις συχνά απεικονίζουν τέλεια μοντέλα, τα οποία δεν μπορούν να συσχετιστούν με οποιοδήποτε κοινό. Το ποσοστό των μοντέλων με αναπηρία που χρησιμοποιούνται σε καμπάνιες είναι ελάχιστο έως μηδαμινό. Η καμπάνια θα πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούς και να δείχνει διάφορους τύπους ανθρώπων, ώστε τα άτομα με αναπηρία να αισθάνονται ότι συμπεριλαμβάνονται και ότι η μάρκα ενδιαφέρεται για τις ανάγκες και την παρουσία τους.

Τι είναι η χρήση της προσβασιμότητας πληκτρολογίου;

Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στον ιστότοπό σας και στα ψηφιακά σας εργαλεία γίνεται μέσω πληκτρολογίου, καθώς αυτός είναι ένας συνηθισμένος τρόπος πλοήγησης στο διαδίκτυο για τα άτομα με κινητικές αναπηρίες.

Τι είναι ο έλεγχος της αντίθεσης;

Ένας από τους ταχύτερους τρόπους για να κάνετε τις καμπάνιες σας προσβάσιμες και χωρίς αποκλεισμούς είναι να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο όπως το webaim.org για να ελέγξετε την αντίθεση των χρωμάτων της καμπάνιας σας. Όταν δεν υπάρχει αρκετή αντίθεση, όπως ένα γαλάζιο χρώμα κειμένου σε λευκό φόντο, δυσχεραίνεται η ορατότητα τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τους αναγνώστες οθόνης.

Τι είναι ο έλεγχος προσβασιμότητας;

Χρησιμοποιήστε εργαλεία αυτοματοποιημένων δοκιμών και μεθόδους χειροκίνητου ελέγχου για να ελέγξετε την προσβασιμότητα του ιστότοπου και του ψηφιακού περιεχομένου σας.

Accessibility for Text to Speech

Τι είναι η τήρηση των κατευθυντήριων γραμμών που καθορίζονται από κάθε πλατφόρμα;

Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες που καθορίζονται για τις πλατφόρμες για τις οποίες δημιουργείτε περιεχόμενο. Ορισμένες πλατφόρμες μπορεί να διαθέτουν χαρακτηριστικά προσβασιμότητας που διευκολύνουν τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου. Για παράδειγμα, το YouTube διαθέτει μια λειτουργία για βίντεο με κλειστές λεζάντες και έναν μοναδικό ιστότοπο για άτομα με αναπηρίες που επιτρέπει ταχύτερο χρόνο απόκρισης. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι για να βελτιώσετε τις ψηφιακές εκστρατείες ώστε να είναι προσβάσιμες και χωρίς αποκλεισμούς για τα άτομα με αναπηρία.

Τι είναι η παροχή υποστήριξης χρηστών;

Παρέχετε υποστήριξη χρηστών σε άτομα με αναπηρίες, όπως δυσλεξία ή χαμηλή όραση, για να διασφαλίσετε την πρόσβασή τους στο ψηφιακό σας περιεχόμενο.

Τι είναι η χρήση του κειμένου Alt για εικόνες για αναγνώστες οθόνης;

Είτε δημοσιεύετε εικόνες σε μια σελίδα προορισμού είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο πλαίσιο της ψηφιακής σας καμπάνιας, χρησιμοποιήστε alt text για να περιγράψετε την εικόνα που δημοσιεύετε. Οι χρήστες του Διαδικτύου που είναι τυφλοί ή με προβλήματα όρασης μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο. Με το κείμενο alt στις εικόνες, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης μπορεί να διαβάσει ακουστικά την περιγραφή του κειμένου alt της εικόνας που χρησιμοποιείται.

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης Pinterest, Twitter και Instagram έχουν ενσωματώσει επιλογές για την προσθήκη κειμένου alt κατά τη μεταφόρτωση εικόνων στην πλατφόρμα τους. Ένας δικτυακός τόπος έχει συνήθως τη δυνατότητα να προσθέσει alt κείμενο μέσα στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ή οι ετικέτες κωδικοποιούνται χειροκίνητα.

Τι είναι η δοκιμή της ψηφιακής σας καμπάνιας;

Πάντα να δοκιμάζετε την ψηφιακή σας καμπάνια με ένα άτομο με νευροδιαφορετικές ιδιαιτερότητες. Όταν γράφετε κείμενα, γράψτε τα από την οπτική γωνία κάποιου τυφλού ή με προβλήματα όρασης. Με αυτόν τον τρόπο, θα είστε σίγουροι ότι θα αποφύγετε την περιττή ορολογία και τα δύσκολα ακρωνύμια που είναι δύσκολο να αποκρυπτογραφήσετε. Το ίδιο ισχύει και για το περιεχόμενο βίντεο. Είναι δύσκολο να καταλάβετε αν ο ήχος είναι κακής ποιότητας ή αν δεν υπάρχουν λεζάντες. Για να μεταφέρετε με ακρίβεια το μήνυμά σας, δώστε προτεραιότητα στην ποιότητα του ήχου και στους υπότιτλους.

Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως προσομοιωτές αχρωματοψίας και λογισμικό διαχείρισης συμμόρφωσης για να διασφαλίσετε ότι η επιχείρησή σας είναι ευθυγραμμισμένη με τα πρότυπα ψηφιακής προσβασιμότητας και τους ισχύοντες νόμους.

Συχνές ερωτήσεις

Πώς να αυξήσετε την προσβασιμότητα του ιστοτόπου σας;

Η διεξαγωγή μιας εκστρατείας ευαισθητοποίησης για την προσβασιμότητα στον ιστότοπό σας και η δημιουργία προσβάσιμου περιεχομένου είναι πολύ σημαντική.
Χρησιμοποιήστε personas: Θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών σας. Πραγματοποιήστε δοκιμές χρήστη στον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας χρησιμοποιώντας άτομα με αναπηρίες, όταν αυτό είναι δυνατόν.
Απλοποιήστε τη γλώσσα: ώστε το περιεχόμενό σας να είναι προσιτό σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.
Χρωματική αντίθεση: Η εξασφάλιση καλής χρωματικής αντίθεσης διευκολύνει την ανάγνωση του περιεχομένου για τα άτομα με χαμηλή όραση, καθώς και για τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή την εφαρμογή σας όταν βρίσκονται έξω στον ήλιο.

Τι είναι η ψηφιακή ένταξη;

Η ψηφιακή ένταξη αναφέρεται στην πρακτική της διασφάλισης ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες, όπως το διαδίκτυο και οι ψηφιακές συσκευές, καθώς και τις δεξιότητες και τις γνώσεις για την αποτελεσματική χρήση τους.

Η ψηφιακή ένταξη περιλαμβάνει την αντιμετώπιση τόσο των εμποδίων πρόσβασης όσο και των δεξιοτήτων στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. Τα εμπόδια πρόσβασης περιλαμβάνουν την έλλειψη φυσικών υποδομών, όπως το ευρυζωνικό διαδίκτυο, ή το κόστος των ψηφιακών συσκευών και υπηρεσιών. Τα εμπόδια στις δεξιότητες περιλαμβάνουν την έλλειψη γνώσεων ή κατάρτισης σχετικά με την αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών.

Η προώθηση της ψηφιακής ένταξης εξασφαλίζει ότι όλα τα άτομα έχουν ίση πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο και μπορούν να επωφεληθούν από αυτόν. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη κοινωνική και οικονομική ένταξη, καλύτερα αποτελέσματα στην εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη, και βελτιωμένη εμπλοκή των πολιτών και δημοκρατική συμμετοχή.

Μοιραστείτε την ανάρτηση:

Σύγχρονη τεχνολογία A.I.

Ξεκινήστε με Speaktor τώρα!

Σχετικά άρθρα

Άνοιγμα της λειτουργίας μετατροπής κειμένου σε ομιλία στο TikTok
Speaktor

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Text To Speech στο TikTok;

Ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του TikTok είναι η φωνητική λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αντί να επικαλύπτετε απλώς το κείμενο στο βίντεό σας, μπορείτε τώρα να διαβάζετε δυνατά τους

Speaktor

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Text to Speech στο Discord;

Πώς να κάνετε το Discord να διαβάζει τα μηνύματά σας; Στην απλούστερη μορφή της, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή “/tts” για να χρησιμοποιήσετε τη μετατροπή κειμένου σε ομιλία. Αφού πληκτρολογήσετε

Προσαρμογή των ρυθμίσεων μετατροπής κειμένου σε ομιλία στα Έγγραφα Google
Speaktor

Πώς να ενεργοποιήσετε τη μετατροπή κειμένου σε ομιλία με τα Έγγραφα Google;

Πώς να ενεργοποιήσετε την επέκταση μετατροπής κειμένου σε ομιλία “Screen Reader” της Google; Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι μόνο το πρόγραμμα περιήγησης Google Chrome υποστηρίζει την

Μετατροπή κειμένου σε ομιλία στο Instagram
Speaktor

Πώς να μετατρέψετε κείμενο σε ομιλία στο Instagram;

Πώς να προσθέσετε κείμενο σε ομιλία στις μπομπίνες του Instagram; Η μετατροπή κειμένου σε ομιλία είναι μία από τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις του Instagram. Η λειτουργία ανάγνωσης κειμένου του Instagram