Што е АДХД?

АДХД значи нарушување на хиперактивноста со дефицит на внимание, тоа е невро-развојно нарушување кое ги погодува и децата и возрасните. Се карактеризира со симптоми како што се невнимание, хиперактивност и импулсивност. Тие им отежнуваат на поединците да го регулираат своето однесување, да го фокусираат своето внимание и да ги следат задачите.

Луѓето со АДХД обично имаат пречки во учењето додека се борат со задачи кои бараат постојано внимание. Тие вклучуваат читање, пишување или завршување на домашните задачи. Тие исто така имаат потешкотии со организацијата, управувањето со времето и контролата на импулсите.

Дополнително, АДХД предизвикува тешкотии со извршната функција, долго седење мирно, слушање насоки и чекање на редот. Луѓето со АДХД се борат со импулсивноста и нервозата и имаат проблеми со работната меморија.

Што предизвикува ADD/ADHD?

Не постои единствена причина за АДД (Нарушување на дефицит на внимание) или АДХД. Сепак, истражувањата сугерираат дека генетските, невролошките и еколошките фактори играат улога. Нарушувањето обично се третира со комбинација на лекови, бихејвиорална терапија и промени во животниот стил.

Дали АДХД е поврзан со дислексијата?

АДХД и дислексијата се две посебни состојби, но тие се појавуваат кај некои поединци. Приближно 30-50% од лицата со дислексија исто така имаат симптоми на АДХД, како што се невнимание, импулсивност и хиперактивност.

И луѓето со АДХД и дислексичните луѓе се борат да научат и обработуваат информации. Затоа, важно е поединците да добијат соодветна евалуација и да добијат соодветен третман доколку е потребно.

Дали АДХД е поврзан со аутизмот?

И АДХД и аутизмот се невро-развојни нарушувања кои влијаат на способноста на една личност да се концентрира, да обрнува внимание и да го регулира своето однесување. Сепак, тие имаат различни дијагностички критериуми и различно се манифестираат кај поединци.

Како да се справите со АДХД?

Справувањето со АДХД е предизвик, но со соодветна поддршка и стратегии, поединците со АДХД можат да управуваат со своите симптоми. Еве неколку начини да помогнете во управувањето со АДХД:

Која е најдобрата помош за читање за луѓето со АДХД?

Луѓето со АДХД (нарушување на хиперактивност со дефицит на внимание) имаат корист од неколку стратегии за помош при читање , еве некои од најефикасните:

Колку технологијата „Текст во говор“ е корисна за луѓето со АДХД?

Технологијата на текст во говор е вредна алатка за лица со АДХД. Можно е да читате документи на Microsoft Word, PDF-датотеки, статии, е-пошта, е-книги и многу повеќе.

Некои од начините на кои луѓето со АДХД имаат корист од технологијата на текст-во-говор вклучуваат:

Софтверските апликации за текст во говор се корисни за млади луѓе со нарушување на дефицитот на внимание и АДХД кај возрасни.

Најчесто поставувани прашања

Како да се користи Speaktor?

Speaktor е достапен и на iOS и на Android уредите. Без разлика дали користите iPhone или iPad, можно е да ја инсталирате апликацијата Speaktor од AppStore. Ако користите Android, апликацијата е достапна и на Google Play Store.