Wat is ADA?

De Wet voor personen met een handicap (ADA) is een burgerrechtenwet in de Verenigde Staten. Het verbiedt discriminatie van personen met een handicap door het grote publiek. Volgens de ADA is discriminatie op verschillende gebieden verboden. Deze omvatten werkgelegenheid, openbare voorzieningen, vervoer, telecommunicatie en overheidsdiensten om gelijke kansen te creëren. De wet schrijft voor dat redelijke aanpassingen personen met een handicap in staat moeten stellen volledig aan deze gebieden deel te nemen.

Het werkt samen met vele andere handelingen. Enkele voorbeelden zijn de Fair Housing Amendments Act, de Rehabilitation Act, de Regulatory Flexibility Act, en Architectural Barriers Act.

Wat is ADA-toegankelijkheid?

ADA-toegankelijkheid heeft betrekking op het ontwerp van gebouwen, faciliteiten, producten, diensten en technologieën. Zo wordt ervoor gezorgd dat ze bruikbaar zijn voor mensen met een handicap, in overeenstemming met de Wet voor personen met een handicap (ADA).

ADA-toegankelijkheid omvat het ontwerp van gebouwen, toegankelijkheid van websites, toegankelijkheid van vervoer, toegankelijkheid van communicatie en meer.

Wat zijn ADA-normen?

De ADA-normen worden uitgevaardigd door het Department of Justice (DOJ) en het Department of Transportation (DOT). Deze zijn van toepassing op voorzieningen die onder de ADA vallen bij nieuwbouw en verbouwingen. De normen van het DOJ gelden voor alle voorzieningen die onder de ADA vallen, behalve voor voorzieningen voor openbaar vervoer, waarvoor de normen van het DOT gelden.

DOJ neemt nieuwe ADA-normen aan onder titel II en titel III van de ADA, naast de ADA-normen voor toegankelijk ontwerp. Zie ook op de website van DOJ: www.ada.gov.

Op veel plaatsen gelden toegankelijkheidsnormen die zijn uitgevaardigd in het kader van de Wet voor gehandicapten (ADA). Hieronder vallen openbare accommodaties, commerciële voorzieningen en voorzieningen van de staat en de lokale overheid bij nieuwbouw, verbouwingen en uitbreidingen. De ADA-normen zijn gebaseerd op minimumrichtsnoeren van de Access Board.

De eisen moeten worden toegepast tijdens het ontwerp, de bouw, de toevoegingen aan en de wijziging van locaties, faciliteiten, gebouwen en elementen, voor zover vereist door de voorschriften die door federale instanties zijn uitgevaardigd in het kader van de Wet voor personen met een handicap van 1990.

Wat zijn ADA Toegankelijkheidsrichtlijnen (ADAAG)?

Wat is ADA-naleving?

ADA-naleving is de afkorting van de “Americans with Disabilities Act Standards for Accessible Design”. Dat betekent dat alle elektronische informatie en technologie toegankelijk moet zijn voor mensen met een handicap.

De webinhoud moet worden opgesteld volgens de ADA-voorschriften en de ADA-vereisten.

Hoe te voldoen aan digitale toegankelijkheidseisen?

Hoe wordt u ADA-conform met de WCAG 2.1 Niveau AA richtlijnen?

Bijschriften:

Geef bij alle live video’s bijschriften. Voeg bijschriften toe aan uw live video’s met behulp van software of professionele diensten.

Audio beschrijvingen:

Audiobeschrijvingen zijn beschikbaar voor alle vooraf opgenomen inhoud. Het is ook mogelijk een link in de buurt van de inhoud toe te voegen die gebruikers naar uw audiobeschrijving leidt.

Navigatiemogelijkheden:

Bied gebruikers meer dan één optie om een pagina op uw site te vinden, tenzij die pagina het resultaat of de stap in een proces is, zoals het voltooien van een online kassa. Het toevoegen van een HTML-sitemap, site search en een consistent navigatiemenu helpt u dit te doen.

Titels en etiketten:

Gebruik kopjes of labels om het onderwerp of het doel van de inhoud te beschrijven. Streef naar beschrijvende en eenvoudige labels of rubrieken. U moet ook alle site-elementen labelen, zoals een prijstabel of een contactformulier.

Identificatie consistentie:

Site-elementen met dezelfde functie moeten consistent geïdentificeerd worden. Label en benoem deze elementen en gebruik identieke alt-teksten voor elementen met hetzelfde doel.

Fout preventie:

Alle pagina’s die juridische verbintenissen of financiële transacties genereren, door de gebruiker gecontroleerde gegevens wijzigen of verwijderen, of testreacties van gebruikers indienen, moeten omkeerbaar zijn, op fouten worden gecontroleerd en worden bevestigd voordat zij worden ingediend. Maak bijvoorbeeld een orderbevestigingspagina of laat gebruikers bestellingen binnen een bepaalde periode annuleren.

Vaak gestelde vragen

Wat gebeurt er als uw website niet ADA-conform is?

Als uw website niet ADA-conform is, loopt u het risico op een fikse rechtszaak. Zelfs als u per ongeluk de richtlijnen van het Amerikaanse ministerie van Justitie hebt overgeslagen, kunt u nog steeds duizenden dollars aan rechtszaken betalen als uw website niet voor iedereen toegankelijk is.