Wat zijn ADA Toegankelijkheidsrichtlijnen?

Tactiele en braille bewegwijzering
Tactiele en braille bewegwijzering

Speaktor 2023-07-13

Wat is ADA?

De Wet voor personen met een handicap (ADA) is een burgerrechtenwet in de Verenigde Staten. Het verbiedt discriminatie van personen met een handicap door het grote publiek. Volgens de ADA is discriminatie op verschillende gebieden verboden. Deze omvatten werkgelegenheid, openbare voorzieningen, vervoer, telecommunicatie en overheidsdiensten om gelijke kansen te creëren. De wet schrijft voor dat redelijke aanpassingen personen met een handicap in staat moeten stellen volledig aan deze gebieden deel te nemen.

Het werkt samen met vele andere handelingen. Enkele voorbeelden zijn de Fair Housing Amendments Act, de Rehabilitation Act, de Regulatory Flexibility Act, en Architectural Barriers Act.

Wat is ADA-toegankelijkheid?

ADA-toegankelijkheid heeft betrekking op het ontwerp van gebouwen, faciliteiten, producten, diensten en technologieën. Zo wordt ervoor gezorgd dat ze bruikbaar zijn voor mensen met een handicap, in overeenstemming met de Wet voor personen met een handicap (ADA).

ADA-toegankelijkheid omvat het ontwerp van gebouwen, toegankelijkheid van websites, toegankelijkheid van vervoer, toegankelijkheid van communicatie en meer.

Wat zijn ADA-normen?

De ADA-normen worden uitgevaardigd door het Department of Justice (DOJ) en het Department of Transportation (DOT). Deze zijn van toepassing op voorzieningen die onder de ADA vallen bij nieuwbouw en verbouwingen. De normen van het DOJ gelden voor alle voorzieningen die onder de ADA vallen, behalve voor voorzieningen voor openbaar vervoer, waarvoor de normen van het DOT gelden.

DOJ neemt nieuwe ADA-normen aan onder titel II en titel III van de ADA, naast de ADA-normen voor toegankelijk ontwerp. Zie ook op de website van DOJ: www.ada.gov.

Op veel plaatsen gelden toegankelijkheidsnormen die zijn uitgevaardigd in het kader van de Wet voor gehandicapten (ADA). Hieronder vallen openbare accommodaties, commerciële voorzieningen en voorzieningen van de staat en de lokale overheid bij nieuwbouw, verbouwingen en uitbreidingen. De ADA-normen zijn gebaseerd op minimumrichtsnoeren van de Access Board.

De eisen moeten worden toegepast tijdens het ontwerp, de bouw, de toevoegingen aan en de wijziging van locaties, faciliteiten, gebouwen en elementen, voor zover vereist door de voorschriften die door federale instanties zijn uitgevaardigd in het kader van de Wet voor personen met een handicap van 1990.

Wat zijn ADA Toegankelijkheidsrichtlijnen (ADAAG)?

 • Bouwkundige belemmeringen: Dit omvat eisen voor hellingen en liften. Het omvat ook andere voorzieningen die gebouwen en faciliteiten toegankelijk maken voor mensen met mobiliteitsmiddelen.
 • Communicatiebarrières: Dit omvat eisen voor toegankelijke telecommunicatieapparatuur en -apparaten. Daartoe behoren telefoons en videoconferentiesystemen waarmee mensen met gehoor- of spraakproblemen kunnen communiceren.
 • Belemmeringen in het vervoer: Dit omvat eisen voor toegankelijke voertuigen en vervoersdiensten, zoals bussen en treinen, die mensen met een handicap in staat stellen zelfstandig te reizen. Het omvat ook het bieden van toegankelijke parkeergelegenheid.
 • Barrières op het gebied van informatietechnologie: Dit omvat technische vereisten voor toegankelijke websites, software en andere technologieën waarmee mensen met een handicap toegang krijgen tot informatie en kunnen deelnemen aan online activiteiten, zoals brailletoetsenborden en TTY’s.

Wat is ADA-naleving?

ADA-naleving is de afkorting van de “Americans with Disabilities Act Standards for Accessible Design”. Dat betekent dat alle elektronische informatie en technologie toegankelijk moet zijn voor mensen met een handicap.

De webinhoud moet worden opgesteld volgens de ADA-voorschriften en de ADA-vereisten.

Hoe te voldoen aan digitale toegankelijkheidseisen?

 • Voer een toegankelijkheidscontrole uit: Voer een audit uit van uw digitale inhoud om toegankelijkheidsproblemen en hiaten in de naleving van de toegankelijkheidsrichtlijnen op te sporen.
 • Ontwikkel een toegankelijkheidsbeleid: Ontwikkel een beleid dat de inzet van uw organisatie voor toegankelijkheid schetst en de stappen die u zult nemen om ervoor te zorgen dat uw digitale inhoud toegankelijk is.
 • Zorg voor alternatieve tekst voor afbeeldingen: Alle afbeeldingen op uw website en documenten moeten alternatieve tekstbeschrijvingen hebben die worden gelezen door schermlezers.
 • Zorg voor een goed kleurcontrast: Gebruik voldoende kleurcontrast zodat de tekst goed leesbaar is voor mensen met een visuele beperking.
 • Gebruik toegankelijke lettertypes: Gebruik lettertypes die gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor mensen met een visuele beperking.
 • Zorgen voor gesloten ondertiteling en transcripties voor video’s: Zorg voor gesloten ondertiteling en transcripties voor alle video’s om ze toegankelijk te maken voor mensen met gehoorproblemen.
 • Zorg ervoor dat uw website toegankelijk is voor het toetsenbord: Zorg ervoor dat alle websitefuncties toegankelijk zijn met een toetsenbord, zonder dat een muis of ander aanwijsapparaat nodig is.
 • Gebruik de juiste HTML-opmaak: Gebruik de juiste HTML-opmaak om ervoor te zorgen dat webpagina’s goed gestructureerd en toegankelijk zijn voor schermlezers.
 • Test uw digitale inhoud met hulptechnologie: Test uw digitale inhoud met schermlezers en andere ondersteunende technologie om ervoor te zorgen dat deze toegankelijk is voor mensen met een handicap.
 • Train uw personeel over toegankelijkheid: Train uw personeel over toegankelijkheidsrichtlijnen en beste praktijken om ervoor te zorgen dat zij zich bewust zijn van de toegankelijkheidsvereisten en deze in hun werk toepassen.

Hoe wordt u ADA-conform met de WCAG 2.1 Niveau AA richtlijnen?

Bijschriften:

Geef bij alle live video’s bijschriften. Voeg bijschriften toe aan uw live video’s met behulp van software of professionele diensten.

Audio beschrijvingen:

Audiobeschrijvingen zijn beschikbaar voor alle vooraf opgenomen inhoud. Het is ook mogelijk een link in de buurt van de inhoud toe te voegen die gebruikers naar uw audiobeschrijving leidt.

Navigatiemogelijkheden:

Bied gebruikers meer dan één optie om een pagina op uw site te vinden, tenzij die pagina het resultaat of de stap in een proces is, zoals het voltooien van een online kassa. Het toevoegen van een HTML-sitemap, site search en een consistent navigatiemenu helpt u dit te doen.

Titels en etiketten:

Gebruik kopjes of labels om het onderwerp of het doel van de inhoud te beschrijven. Streef naar beschrijvende en eenvoudige labels of rubrieken. U moet ook alle site-elementen labelen, zoals een prijstabel of een contactformulier.

Identificatie consistentie:

Site-elementen met dezelfde functie moeten consistent geïdentificeerd worden. Label en benoem deze elementen en gebruik identieke alt-teksten voor elementen met hetzelfde doel.

Fout preventie:

Alle pagina’s die juridische verbintenissen of financiële transacties genereren, door de gebruiker gecontroleerde gegevens wijzigen of verwijderen, of testreacties van gebruikers indienen, moeten omkeerbaar zijn, op fouten worden gecontroleerd en worden bevestigd voordat zij worden ingediend. Maak bijvoorbeeld een orderbevestigingspagina of laat gebruikers bestellingen binnen een bepaalde periode annuleren.

Post delen

Tekst-naar-spraak

img

Speaktor

Zet uw tekst om in spraak en lees hardop voor