Hoe de digitale toegankelijkheid vergroten?

Speaktor 2024-02-09

We hebben wat nuttig advies verzameld voor het verbeteren van de digitale toegankelijkheid. Deze stappen zijn eenvoudig en kunnen op dit moment gemakkelijk worden geïmplementeerd. Ze zullen snel een gewoonte worden bij het maken van website-inhoud.

Wat is digitale toegankelijkheid?

Digitale toegankelijkheid is de praktijk van het ontwerpen en ontwikkelen van digitale inhoud, toepassingen en hulpmiddelen die voor mensen met een lichamelijke handicap of visuele beperking probleemloos toegankelijk zijn.

Digitale toegankelijkheid houdt in dat ontwerp- en ontwikkelingstechnieken worden gebruikt die rekening houden met gehandicapten. Dit omvat:

 • het verstrekken van tekstalternatieven voor niet-tekstuele inhoud, zoals afbeeldingen en video’s
 • het maken van bijschriften en transcripties voor multimedia-inhoud
 • ervoor zorgen dat de inhoud compatibel is met ondersteunende technologieën.

Waarom prioriteit geven aan digitale toegankelijkheid?

Digitale toegankelijkheid bevordert inclusie, innovatie, een betere gebruikerservaring en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door digitale inhoud voor iedereen toegankelijk te maken, ontstaat een meer inclusieve en rechtvaardige digitale omgeving.

 • Inclusie: Digitale toegankelijkheid zorgt ervoor dat mensen met een handicap online toegang hebben tot informatie, producten en diensten. Door digitale inhoud toegankelijk te maken voor mensen met een handicap creëren we een meer inclusieve digitale omgeving waar iedereen baat bij heeft.
 • Naleving: In veel landen zijn er wettelijke vereisten voor digitale toegankelijkheid. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld moeten de websites van bepaalde entiteiten toegankelijk zijn op grond van Section 508 van de Rehabilitation Act en de Americans with Disabilities Act (ADA). Door aan deze voorschriften te voldoen, vermijden organisaties juridische risico’s en zorgen ze ervoor dat ze mensen met een handicap niet discrimineren.
 • Innovatie: Digitale toegankelijkheid leidt tot innovatie en nieuwe zakelijke kansen. Door toegankelijke digitale inhoud te ontwerpen kunnen organisaties een groot en vaak over het hoofd gezien marktsegment aanboren.
 • Betere gebruikerservaring: Digitale toegankelijkheid komt iedereen ten goede, niet alleen mensen met een handicap. Mensen die de taal van de video niet machtig zijn, hebben bijvoorbeeld baat bij bijschriften bij video’s. Ook het ontwerpen van inhoud die navigeerbaar is via het toetsenbord is gunstig voor gebruikers die liever geen muis gebruiken.
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Door te zorgen voor digitale toegankelijkheid laten organisaties zien dat ze diversiteit en inclusie belangrijk vinden.

Wat veroorzaakt een gebrek aan digitale toegankelijkheid?

 • Uitsluiting van mensen met een handicap: Mensen met een handicap hebben moeite om toegang te krijgen tot informatie, diensten en producten die voor anderen beschikbaar zijn. Dit leidt tot sociale uitsluiting, marginalisatie en discriminatie.
 • Wettelijke aansprakelijkheid: In sommige landen is digitale toegankelijkheid wettelijk verplicht. Organisaties die dit niet doen, kunnen wettelijk aansprakelijk worden gesteld. Dit leidt tot boetes, juridische kosten en reputatieschade.
 • Afgenomen gebruikerstevredenheid: Gebruikers raken gefrustreerd, raken niet betrokken en worden ontevreden over de organisatie of het product. Dit resulteert in verminderde gebruikerstrouw en inkomsten.
 • Verminderd marktaandeel: Organisaties kunnen een aanzienlijk marktaandeel van gehandicapten mislopen. Dit vermindert de inkomsten en beperkt de groeimogelijkheden.
 • Negatief effect op zoekmachineoptimalisatie (SEO): Digitale toegankelijkheidsproblemen hebben een negatief effect op zoekmachineoptimalisatie, omdat zoekmachines prioriteit geven aan inhoud die toegankelijk is voor alle gebruikers. Dit resulteert in een verminderde zichtbaarheid en minder verkeer naar een website.

Wat is Digital Experience Analytics?

Digital Experience Analytics
(DXA) is een gebied dat betrekking heeft op het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens over gebruikerservaringen via digitale kanalen, zoals websites, mobiele apps en sociale media. Met DXA kunnen organisaties beter begrijpen hoe gebruikers omgaan met hun digitale kanalen en hoe ze de algehele digitale ervaring kunnen verbeteren.

Hoe de digitale toegankelijkheid vergroten?

Om de digitale toegankelijkheid te vergroten, worden verschillende methoden gebruikt:

 • Toegankelijkheidsrichtlijnen gebruiken,
 • Verankering toegankelijkheid organisatiecultuur,

Hoe de digitale toegankelijkheid vergroten?

Om de digitale toegankelijkheid te vergroten, worden verschillende methoden gebruikt:

 • Toegankelijkheidsrichtlijnen gebruiken,
 • Verankering toegankelijkheid organisatiecultuur,
 • Het integreren van visuals,
 • Het verstrekken van alternatieve tekst,
 • Het produceren van multimodale campagnes,
 • Duidelijke en eenvoudige taal gebruiken,
 • Bijschriften en transcripties gebruiken,
 • Ondertitels toevoegen aan video’s,
 • Het vieren van diversiteit,
 • Toegankelijkheid van het toetsenbord gebruiken,
 • Contrast controleren,
 • Toetsen op toegankelijkheid,
 • Volgens de richtsnoeren van elk platform,
 • Gebruikersondersteuning bieden,
 • Alt-tekst gebruiken voor afbeeldingen voor schermlezers,
 • Testen van digitale campagnes.

Wat is het gebruik van Toegankelijkheidsrichtlijnen?

Gebruik gevestigde toegankelijkheidsrichtlijnen zoals de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) om ervoor te zorgen dat uw digitale inhoud toegankelijk is voor mensen met een handicap.

Wat is verankering van toegankelijkheid in de organisatiecultuur?

Wanneer digitale toegankelijkheid in de hele organisatie wordt ingevoerd, wordt dit niet alleen ingebouwd in beleid en processen. Digitale toegankelijkheid is ook een integraal onderdeel van aanwervingspraktijken, continuïteitsplanning, inkoop, projectplanning, communicatie, kantoorinrichting, teambuilding, gemeenschapsinitiatieven, enz. Het wordt een organisatorische verschuiving van bovenaf in plaats van een taak of functie voor een afzonderlijke afdeling.

Wat is het integreren van visuals?

Het gebruik van afbeeldingen komt steeds meer voor op socialemediaplatforms. Het gebruik van hoogwaardig merkbeeldmateriaal in een campagne verhoogt de doeltreffendheid ervan en vergroot de kennis en bekendheid van het merk. Visuele informatie wordt 90% van de tijd aan de hersenen doorgegeven, en beelden worden in de hersenen 60.000 keer sneller verwerkt dan woorden. Zo kunt u duidelijk en snel met uw publiek communiceren. Bovendien is de kans groter dat afbeeldingen een emotionele betekenis hebben, waardoor u relevantie bereikt en de kans groter wordt dat uw publiek een echte band met uw boodschap heeft, wat resulteert in het bereiken van uw doelstellingen.

Wat is het verstrekken van alternatieve tekst?

Zorg voor alternatieve tekst voor afbeeldingen, video’s en andere multimedia-inhoud, zodat mensen met een visuele handicap de inhoud begrijpen.

Mensen kunnen in verschillende mate omgaan met digitale media. Zo kunnen slechtzienden een schermlezer of vergrootglas nodig hebben, en kunnen slechthorenden ondertiteling nodig hebben. Deze toevoegingen zijn noodzakelijk om een gelijke surfervaring mogelijk te maken, en zonder deze toevoegingen zou er een barrière kunnen ontstaan die gebruikers met een handicap verhindert om te communiceren. Het is dan ook cruciaal om het belang van een goede toegankelijkheid van uw campagne niet uit het oog te verliezen. Om ervoor te zorgen dat uw digitale campagne toegankelijk en inclusief is voor mensen met een handicap, creëert u inhoud in verschillende formaten. Door ervoor te zorgen dat visuele en audio-elementen vaste equivalenten hebben, zoals bijschriften en transcripties, consumeren alle gebruikers uw inhoud en leren ze ervan op een manier die voor hen werkt.

Wat is het gebruik van duidelijke en eenvoudige taal?

Gebruik duidelijke en eenvoudige taal om ervoor te zorgen dat uw inhoud gemakkelijk te begrijpen is voor mensen met cognitieve en leerstoornissen.

Wat is het gebruik van bijschriften en transcripties?

Gebruik bijschriften en transcripties voor video’s en andere multimedia-inhoud om ze toegankelijk te maken voor doven en slechthorenden.

Wat is Ondertitels toevoegen aan video’s?

De meeste marketeers zijn in deze tijd gewend om uitstekende videopresentaties te maken voor gebruik op websites en sociale media, en aan de productie daarvan wordt veel zorg besteed.

Wat is het vieren van diversiteit?

Digitale campagnes en reclame portretteren vaak beeldschone modellen die voor geen enkel publiek herkenbaar zijn. Het percentage gehandicapte modellen dat in campagnes wordt gebruikt is gering tot nul. De campagne moet inclusief zijn en verschillende soorten mensen tonen om mensen met een handicap het gevoel te geven dat ze erbij horen en dat het merk zich bekommert om hun behoeften en aanwezigheid.

Wat is Toetsenbordtoegankelijkheid?

Zorg ervoor dat je website en digitale hulpmiddelen toegankelijk zijn via een toetsenbord, omdat dit een gebruikelijke manier is voor mensen met een mobiliteitsbeperking om op het web te navigeren.

Wat is Contrast controleren?

Een van de snelste manieren om uw campagnes toegankelijk en inclusief te maken is een tool als webaim.org te gebruiken om het contrast van uw campagnekleuren te controleren. Wanneer er niet genoeg contrast is, zoals een lichtblauwe tekstkleur op een witte achtergrond, maakt dat de zichtbaarheid voor zowel mensen als schermlezers moeilijk.

Wat is Toegankelijkheidstesten?

Gebruik geautomatiseerde testinstrumenten en handmatige testmethoden om de toegankelijkheid van uw website en digitale inhoud te controleren.

Accessibility for Text to Speech

Wat is volgens de richtlijnen van elk platform?

Het is essentieel om de richtlijnen te volgen die gelden voor de platforms waarvoor je content maakt. Sommige platforms hebben toegankelijkheidsfuncties die het creëren van digitale inhoud vergemakkelijken. YouTube heeft bijvoorbeeld een functie voor het ondertitelen van video’s en een unieke site voor mensen met een handicap die een snellere reactietijd mogelijk maakt. Er zijn nog veel meer manieren om digitale campagnes toegankelijk en inclusief te maken voor mensen met een handicap.

Wat is gebruikersondersteuning?

Bied gebruikersondersteuning voor mensen met een handicap, zoals dyslexie of slechtziendheid, om ervoor te zorgen dat ze toegang krijgen tot je digitale content.

Wat is het gebruik van Alt-tekst voor afbeeldingen voor schermlezers?

Of u nu afbeeldingen publiceert op een landingspagina of sociale media als onderdeel van uw digitale campagne, gebruik alt-tekst om de afbeelding die u plaatst te beschrijven. Blinde of slechtziende internetgebruikers kunnen een schermlezer gebruiken om toegang te krijgen tot de inhoud. Met alt-tekst voor de afbeeldingen kan de schermlezer je alt-tekstbeschrijving van de gebruikte afbeelding hoorbaar voorlezen.

De sociale media-platforms Pinterest, Twitter en Instagram hebben opties ingebouwd om alt-tekst toe te voegen bij het uploaden van afbeeldingen op hun platform. Een website heeft meestal de mogelijkheid om alt-tekst toe te voegen binnen het content management systeem of de tags worden handmatig gecodeerd.

Wat is het testen van uw digitale campagne?

Test uw digitale campagne altijd met een neurodiverse persoon. Schrijf kopij vanuit het perspectief van een blinde of slechtziende. Op die manier weet je zeker dat je onnodig jargon en lastige acroniemen die moeilijk te ontcijferen zijn, vermijdt. Hetzelfde geldt voor video-inhoud. Het is moeilijk te begrijpen als de audio van slechte kwaliteit is of als er geen bijschriften zijn. Om je boodschap accuraat over te brengen, moet je prioriteit geven aan audiokwaliteit en ondertiteling.

Gebruik hulpmiddelen zoals simulators voor kleurenblindheid en software voor nalevingsbeheer om ervoor te zorgen dat je bedrijf voldoet aan de normen voor digitale toegankelijkheid en de toepasselijke wetgeving.

Vaak gestelde vragen

Post delen

Tekst-naar-spraak

img

Speaktor

Zet uw tekst om in spraak en lees hardop voor