Tekst naar spraak voor mensen met ADHD

Tekst-naar-spraak gebruiken om mensen met ADHD zich beter te laten concentreren

Wat is ADHD?

ADHD is een wijdverspreide neurologische stoornis. ADHD-symptomen verschillen van persoon tot persoon, afhankelijk van leeftijd en andere factoren. Mensen met ADHD hebben vaak moeite om zich gedurende langere tijd te concentreren op het lezen of leren van materiaal. Sommige mensen met ADHD hebben dyslexiesymptomen, wat lezen en het begrijpen van informatie nog moeilijker maakt. Naast leerstoornissen kan het ook angst en depressie veroorzaken, met alle gevolgen van dien. ADHD symptomen zijn onder andere:

 • Aandachtstekort
 • Hyperactiviteit
 • Gebrek aan concentratie

Voor meer informatie over ADHD, bekijk deze link: Psychiatry.org – Wat is ADHD?

Wat doet ADHD met lezen en schrijven?

Lezen en schrijven kan voor mensen met ADHD op verschillende manieren een uitdaging zijn. Enkele daarvan zijn:

 • Geheugen
 • Concentreren op
 • Informatieverwerking
 • Tijdsplanning
 • Moeite met afleiding

Wat is een tekst-naar-spraak programma?

Tekstlezerplatforms zetten elke vorm van tekst om naar spraak, zoals Microsoft Word, webpagina’s of geüploade bestanden van apparaten met toepassingen of Google-extensies. Daardoor klinkt de door de computer gegenereerde spraakweergave als een natuurlijk persoon die een tekst hardop voorleest. Voor meer informatie over TTS, zie deze link: Wat is tekst-naar-spraak software is een nuttig hulpmiddel voor mensen met leesproblemen of dyslexie. Zo kunnen mensen beter volgen terwijl ze luisteren, en het is ook een goed idee als je een andere taal wilt leren met behulp van het lezen van ondertitels met audio.

Een kind met ADHD

Moeten mensen met ADHD tekst-naar-spraak tools gebruiken?

Tekst-naar-spraaksoftware kan personen met leermoeilijkheden helpen door het materiaal dat zij proberen te leren of te lezen hardop voor te lezen, zodat zij de informatie op een andere manier kunnen horen en verwerken. Text-to-Speech technologie zet tekst om in spraak. Het kan personen met Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) helpen bij het voorlezen en luisteren. Hulptechnologie is essentieel voor het creëren van gelijke kansen voor mensen met autisme, dyslexie of ADHD.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van een tekstlezer voor mensen met ADHD?

Platformen voor tekst-naar-spraak kunnen nuttig zijn voor mensen met ADHD, angst en andere afleidingsgerelateerde aandoeningen. Enkele voorbeelden zijn:

 • Gemakkelijk om de tekst te volgen: Externe hoorbare prikkels kunnen mensen met afleiding gemakkelijk afleiden omdat zij een korte aandachtsspanne hebben bij het lezen of schrijven in een rustige omgeving. Met het leermiddel dat teksten omzet in audio, is het mogelijk om tijdens het lezen naar elke geschreven inhoud te luisteren. Leerlingen kunnen zich lang concentreren dankzij tts-tool.
 • Het vergroten van het begrijpend lezen: Tegelijkertijd lezen&schrijven verbetert het begrip en verhoogt het behoud van het geleerde. Zij doen dit door gelijktijdig audio- en visuele informatie te verwerken. Luister- en kijkervaringen helpen de leerlingen beter en sneller te begrijpen. Tekstlezer-apps doen dit door een tekst voor te lezen en grafische voorstellingen van de tekst in beelden weer te geven.
 • Het verhogen van het algemene cultuurniveau: Luisterboeken zijn nuttige hulpmiddelen voor mensen met leesproblemen. Dankzij hulpmiddelen voor het voorlezen van audio hoeven we niet te wachten tot online platforms audioversies van boeken publiceren. Met tekst-naar-spraak tools kunt u ervoor zorgen dat alle geschreven teksten door de machine worden voorgelezen met een natuurlijk geluid. Dit neemt een aanzienlijk deel van de belemmeringen weg die mensen met een leeshandicap ondervinden bij het lezen van boeken en verhoogt hun niveau van algemene cultuur.
 • Optie om de leessnelheid te veranderen: Mensen die moeite hebben met lezen hebben unieke eisen. Het wijzigen van de spraaksnelheid maakt het eenvoudig om aan verschillende behoeften te voldoen. Langzaam luisteren is waardevol voor wie moeite heeft met begrijpen.
 • Maximaliseer de tijd effectief: Mensen met ADHD die hulp nodig hebben, hebben vaak meer tijd en moeite nodig om opdrachten te voltooien. Ze hebben minder tijd nodig om hun werk af te maken en te herzien. Mensen die gebruik maken van tts-platforms kunnen zich langer op een taak of huiswerk concentreren, begrijpen sneller en gebruiken hun tijd beter.

Zijn er TTS-tools beschikbaar op Apple- en Windows-toestellen?

Een grote verscheidenheid aan voice reader toepassingen zijn beschikbaar op apple en windows toestellen.

Screen Reader is een voorbeeld van een tekst-naar-spraak programma. Google’s Screen Reader is een Chrome-extensie. Deze extensie is compatibel met Google Chrome-browsers op elk besturingssysteem, inclusief Chromebooks, Windows en Mac OS. Voor meer informatie over het gebruik van het gebied van schermlezer op Google Docs en webpagina’s en het activeren van Screen Reader vanuit de werkbalk, bekijk dit artikel over Hoe tekst naar spraak op Google Docs.

Veelgestelde vragen over tekst-naar-spraak voor mensen met Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)?

Wat zijn de prijzen van Stemgeneratoren voor ADHD?

Wanneer nieuwe spraaktaal of snelheidsopties worden toegevoegd, veranderen de tekst-naar-spraak tools het prijsbeleid. U vindt de prijzen op hun website.

Is tts tools beschikbaar op iPad en iPhones?

Er zijn verschillende tekstlezerapplicaties beschikbaar in de app store voor ios- en Android-apparaten. U kunt deze apps ook gebruiken om boeken, artikelen, tijdschriften en meer te lezen in vele talen.

Wat zijn de voordelen van hulpmiddelen voor mensen met leermoeilijkheden?

Sommige mensen met ADHD hebben moeite om hun aandacht en focus vast te houden, anderen worstelen met impulscontrole, en weer anderen zijn hyperactief en hebben moeite hun stemmingen te reguleren. ADHD kan het moeilijk maken om te slagen op school, op het werk en in relaties. Zij kunnen op verschillende manieren profiteren van ondersteunende technologieën.

 • Bescherm hun geestelijke gezondheid: Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven hebben het moeilijk. Een betere toegang tot informatie vermindert een aantal van de moeilijkheden.
 • Ondersteuning van executieve functies: Het gebruik van verschillende technologieën ter ondersteuning van de executieve functies maakt het leven van mensen met ADHD gemakkelijker.

Wat kunnen verschillende technologieën gebruiken voor ADHD?

Hulpmiddelen voor spraak-naar-tekst: Algoritmen kunnen spraak transcriberen en schrijven met behulp van dicteer- en woordvoorspellingsautomatisering. In plaats van te typen of te schrijven, gebruik je spraakherkenning en geavanceerde spraaktechnologieën om in een microfoon te spreken. Deze technologie converteert tekst op basis van spatiëring en grammatica. Spraakherkenningstechnologie, die spraak omzet in tekst, kan nuttig zijn voor mensen die moeite hebben met hun schrijfvaardigheid. Kijk voor meer informatie over spraaktranscriptie op deze link: Wat is transcriptie?

Deel de post:

Geavanceerde A.I.

Begin nu met Speaktor!

Verwante artikelen

Speaktor

Hoe gebruik je tekst naar spraak op Discord?

Hoe zorg je ervoor dat Discord je berichten leest? In zijn eenvoudigste vorm kunt u het “/tts” commando gebruiken om tekst-naar-spraak te gebruiken. Laat na het typen van /tts een

Tekst omzetten naar spraak op Instagram
Speaktor

Hoe tekst omzetten naar spraak op Instagram?

Hoe tekst naar spraak toevoegen op Instagram Reels? Tekst-naar-spraak is een van de meest recente updates van Instagram. De voorleesfunctie van Instagram zet tekst om in audio. Bovendien ondersteunt het