Wat is ADHD?

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, het is een neuropsychologische stoornis die zowel kinderen als volwassenen treft. Het wordt gekenmerkt door symptomen als onoplettendheid, hyperactiviteit en impulsiviteit die het voor mensen moeilijk maken hun gedrag te reguleren, hun aandacht te richten en taken uit te voeren.

adhd pillen

Wat zijn de problemen van mensen met ADHD?

Mensen met ADHD hebben meestal leerstoornissen omdat ze moeite hebben met taken die volgehouden aandacht vereisen, zoals lezen, schrijven of huiswerk maken. Zij ondervinden ook problemen met organisatie, tijdbeheer en impulscontrole.

ADHD beïnvloedt leerlingen. Het heeft ook gevolgen voor iemands geestelijke gezondheid en zelfs voor het algehele welzijn, omdat hij worstelt om te slagen. Daarom hebben mensen met ADHD meestal toegankelijkheidsproblemen.

Bovendien veroorzaakt ADHD problemen met executief functioneren, lang stilzitten, luisteren naar aanwijzingen, en wachten op hun beurt. Mensen met ADHD worstelen met impulsiviteit en friemelen en hebben problemen met het werkgeheugen, die van invloed zijn op belangrijke levensactiviteiten.

Hoe wordt de diagnose ADHD gesteld?

De diagnose ADHD is geen eenmalige gebeurtenis, maar eerder een doorlopend proces waarbij de symptomen in de loop van de tijd voortdurend worden geëvalueerd en gecontroleerd. Bovendien wordt de diagnose ADHD meestal gesteld door een gekwalificeerde zorgverlener en bestaat de behandeling uit een combinatie van medicatie, gedragstherapie en andere interventies die zijn afgestemd op de behoeften van de individuele patiënt.

Wat zijn de ADHD symptomen?

De symptomen van ADHD vallen uiteen in drie categorieën: onoplettendheid, hyperactiviteit en impulsiviteit. Niet alle mensen met ADHD ervaren alle drie soorten symptomen, en de ernst en de presentatie van de symptomen verschillen van persoon tot persoon.

Aandachtstekortstoornis veroorzaakt cognitieve beperkingen en cognitieve stoornissen, die de besluitvormingsmechanismen van mensen beïnvloeden, vooral bij adolescenten.

Waarom zou u prioriteit geven aan digitale toegankelijkheid?

Digitale toegankelijkheid krijgt prioriteit omdat het inclusie, naleving, innovatie, betere gebruikerservaring en maatschappelijk verantwoord ondernemen bevordert. Door de richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent te volgen, is het mogelijk om cognitieve toegankelijkheid voor mensen met ADHD op webpagina’s en sociale mediaplatforms te ontwikkelen.

Het is gemakkelijk en handig om mensen met een handicap digitaal toegankelijk te maken door de technologische vooruitgang.

Wat is de toegankelijkheidsrichtlijn voor mensen met ADHD?

1. Maak uw website voorspelbaar

WCAG-richtlijn 3.2, “Voorspelbaar”, is een van de basisbeginselen van digitale toegankelijkheid. Het vereist dat ontwikkelaars “webpagina’s op voorspelbare wijze laten verschijnen en werken”.

Helaas houden veel websites zich niet aan deze richtlijn door eenvoudige fouten te maken. Bijvoorbeeld:

2. Schrijf duidelijke, specifieke instructies

WCAG 2.1 Success Criterion (SC) 3.3.2, “Labels of instructies”, vereist dat websites labels en/of instructies verstrekken wanneer de inhoud input van de gebruiker vereist. Zo moeten webformulieren duidelijke instructies en nauwkeurige labels hebben voor elk formulierveld.

Ondubbelzinnige instructies helpen alle gebruikers, maar zoals WCAG opmerkt, zijn labels en instructies vooral belangrijk voor mensen met cognitieve, taal- en leerproblemen.

Een paar snelle tips:

3. Richt uw website in

Vaak gestelde vragen