Toegankelijkheidsrichtlijn voor mensen met ADHD

Visuele schema's en routines

Wat is ADHD?

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, het is een neuropsychologische stoornis die zowel kinderen als volwassenen treft. Het wordt gekenmerkt door symptomen als onoplettendheid, hyperactiviteit en impulsiviteit die het voor mensen moeilijk maken hun gedrag te reguleren, hun aandacht te richten en taken uit te voeren.

Wat zijn de problemen van mensen met ADHD?

Mensen met ADHD hebben meestal leerstoornissen omdat ze moeite hebben met taken die volgehouden aandacht vereisen, zoals lezen, schrijven of huiswerk maken. Zij ondervinden ook problemen met organisatie, tijdbeheer en impulscontrole.

ADHD beïnvloedt leerlingen. Het heeft ook gevolgen voor iemands geestelijke gezondheid en zelfs voor het algehele welzijn, omdat hij worstelt om te slagen. Daarom hebben mensen met ADHD meestal toegankelijkheidsproblemen.

Bovendien veroorzaakt ADHD problemen met executief functioneren, lang stilzitten, luisteren naar aanwijzingen, en wachten op hun beurt. Mensen met ADHD worstelen met impulsiviteit en friemelen en hebben problemen met het werkgeheugen, die van invloed zijn op belangrijke levensactiviteiten.

Hoe wordt de diagnose ADHD gesteld?

De diagnose ADHD is geen eenmalige gebeurtenis, maar eerder een doorlopend proces waarbij de symptomen in de loop van de tijd voortdurend worden geëvalueerd en gecontroleerd. Bovendien wordt de diagnose ADHD meestal gesteld door een gekwalificeerde zorgverlener en bestaat de behandeling uit een combinatie van medicatie, gedragstherapie en andere interventies die zijn afgestemd op de behoeften van de individuele patiënt.

adhd pillen

Wat zijn de ADHD symptomen?

De symptomen van ADHD vallen uiteen in drie categorieën: onoplettendheid, hyperactiviteit en impulsiviteit. Niet alle mensen met ADHD ervaren alle drie soorten symptomen, en de ernst en de presentatie van de symptomen verschillen van persoon tot persoon.

Aandachtstekortstoornis veroorzaakt cognitieve beperkingen en cognitieve stoornissen, die de besluitvormingsmechanismen van mensen beïnvloeden, vooral bij adolescenten.

Waarom zou u prioriteit geven aan digitale toegankelijkheid?

Digitale toegankelijkheid krijgt prioriteit omdat het inclusie, naleving, innovatie, betere gebruikerservaring en maatschappelijk verantwoord ondernemen bevordert. Door de richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent te volgen, is het mogelijk om cognitieve toegankelijkheid voor mensen met ADHD op webpagina’s en sociale mediaplatforms te ontwikkelen.

 • Inclusie: Digitale toegankelijkheid zorgt ervoor dat mensen met een handicap niet worden uitgesloten van toegang tot online informatie, producten en diensten. Door digitale inhoud toegankelijk te maken voor mensen met een handicap creëren we een meer inclusieve digitale omgeving waar iedereen baat bij heeft.
 • Naleving: In veel landen zijn er wettelijke vereisten voor digitale toegankelijkheid. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld moeten de websites van bepaalde entiteiten toegankelijk zijn op grond van Section 508 van de Rehabilitation Act en de Americans with Disabilities Act (ADA). Door aan deze voorschriften te voldoen, vermijden organisaties juridische risico’s en zorgen ze ervoor dat ze mensen met een handicap niet discrimineren.
 • Innovatie: Digitale toegankelijkheid leidt tot innovatie en nieuwe zakelijke kansen. Door digitale inhoud te ontwerpen die toegankelijk is voor mensen met een handicap, boren organisaties een groot en vaak over het hoofd gezien marktsegment aan.

Het is gemakkelijk en handig om mensen met een handicap digitaal toegankelijk te maken door de technologische vooruitgang.

Wat is de toegankelijkheidsrichtlijn voor mensen met ADHD?

1. Maak uw website voorspelbaar

WCAG-richtlijn 3.2, “Voorspelbaar”, is een van de basisbeginselen van digitale toegankelijkheid. Het vereist dat ontwikkelaars “webpagina’s op voorspelbare wijze laten verschijnen en werken”.

Helaas houden veel websites zich niet aan deze richtlijn door eenvoudige fouten te maken. Bijvoorbeeld:

 • Een website lanceert een pop-up of melding wanneer een element aandacht krijgt.
 • Een webformulier wordt automatisch verzonden wanneer de gebruiker het laatste formulierveld invult, zonder de gebruiker daarvan op de hoogte te stellen.

2. Schrijf duidelijke, specifieke instructies

WCAG 2.1 Success Criterion (SC) 3.3.2, “Labels of instructies”, vereist dat websites labels en/of instructies verstrekken wanneer de inhoud input van de gebruiker vereist. Zo moeten webformulieren duidelijke instructies en nauwkeurige labels hebben voor elk formulierveld.

Ondubbelzinnige instructies helpen alle gebruikers, maar zoals WCAG opmerkt, zijn labels en instructies vooral belangrijk voor mensen met cognitieve, taal- en leerproblemen.

Een paar snelle tips:

 • Als een formulierveld gegevens in een bepaald formaat vereist (bijvoorbeeld een datumveld dat “dag/maand/jaar” vereist), geef dan voorbeelden.
 • Formulieren en andere interactieve elementen moeten ook nauwkeurige HTML- of ARIA-labels hebben, die de ervaring verbeteren voor mensen die hulptechnologieën gebruiken.

3. Richt uw website in

 • Vereenvoudig het ontwerp: Gebruik een helder en duidelijk ontwerp met een duidelijke lay-out, veel witruimte en goed leesbare lettertypen. Vermijd het gebruik van te veel kleuren of elementen die gebruikers afleiden of overweldigen en gebruik grotere tekstgroottes.
 • Gebruik duidelijke en beknopte taal: Gebruik duidelijke taal, korte paragrafen en opsommingstekens om informatie in kleinere, verteerbare brokken te verdelen. Vermijd het gebruik van ingewikkelde termen en jargon die gebruikers kunnen verwarren of ontmoedigen.
 • Gebruik duidelijke koppen: Gebruik duidelijke en beschrijvende koppen om de inhoud te structureren en het scannen en navigeren te vergemakkelijken. Koppen helpen gebruikers snel de informatie te vinden die ze nodig hebben en voorkomen dat ze zich overweldigd voelen door een lang blok tekst.
 • Zorg voor navigatiehulpmiddelen: Gebruik duidelijke navigatiemenu’s, broodkruimels en zoekfuncties om gebruikers te helpen snel en gemakkelijk de gewenste informatie te vinden. Een goed georganiseerd navigatiesysteem voorkomt dat gebruikers zich verloren of gefrustreerd voelen bij het navigeren op uw site.
 • Gebruik visuele hulpmiddelen: Gebruik visuele hulpmiddelen, zoals afbeeldingen, infografieën en video’s, om complexe informatie uit te leggen en de tekst te onderbreken. Visuele hulpmiddelen helpen gebruikers met ADHD informatie beter te begrijpen en te onthouden.

Vaak gestelde vragen

Deel de post:

Geavanceerde A.I.

Begin nu met Speaktor!

Verwante artikelen

Speaktor

Hoe gebruik je tekst naar spraak op Discord?

Hoe zorg je ervoor dat Discord je berichten leest? In zijn eenvoudigste vorm kunt u het “/tts” commando gebruiken om tekst-naar-spraak te gebruiken. Laat na het typen van /tts een

Tekst omzetten naar spraak op Instagram
Speaktor

Hoe tekst omzetten naar spraak op Instagram?

Hoe tekst naar spraak toevoegen op Instagram Reels? Tekst-naar-spraak is een van de meest recente updates van Instagram. De voorleesfunctie van Instagram zet tekst om in audio. Bovendien ondersteunt het