Hoe zorg je voor je ogen als je contactlenzen gebruikt?

Hier zijn enkele tips voor contactlensdragers:

Wat zijn de toegankelijkheidsrichtlijnen voor lezen met contactlenzen?

Het is belangrijk dat u uw ogen goed verzorgt wanneer u contactlenzen gebruikt, om uw hoornvlies niet te beschadigen en te voorkomen dat uw ogen hun functionaliteit verliezen.

Wat is toegankelijkheid?

Het doel van toegankelijkheid is te zorgen voor inclusieve en billijke toegang voor iedereen. Dit zijn de drie soorten toegankelijkheid:

Wat is digitale toegankelijkheid?

Wat zijn contactlenzen?

Hier zijn enkele feiten over contactlenzen:

Wat zijn de richtlijnen voor toegankelijkheid van webinhoud?

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) zijn een reeks internationale normen om digitale inhoud, zoals websites, apps en documenten, toegankelijker te maken voor mensen met een handicap.
WCAG helpt makers van inhoud bij de vraag of hun digitale inhoud toegankelijk is voor een zo breed mogelijk publiek, waaronder mensen met een handicap en visusproblemen.

Wat is een Accessibility Disclaimer?

Het is een toegankelijkheidsverklaring op uw website die uw gebruikersgemeenschap vertelt over uw inzet voor webtoegankelijkheid. Met die speciale boodschap verzekert u uw klanten dat u moeite doet om hen van dienst te zijn.