Jak zwiększyć dostępność cyfrową?

Speaktor 2024-02-09

Zebraliśmy kilka przydatnych porad dotyczących zwiększania dostępności cyfrowej. Kroki te są proste i można je obecnie łatwo wdrożyć. Wkrótce staną się one nawykiem podczas tworzenia treści na stronie internetowej.

Czym jest dostępność cyfrowa?

Dostępność cyfrowa to praktyka projektowania i rozwijania treści cyfrowych, aplikacji i narzędzi dla osób z niepełnosprawnością fizyczną i wzrokową, które mogą mieć do nich bezproblemowy dostęp.

Dostępność cyfrowa polega na stosowaniu technik projektowania i rozwoju, które uwzględniają osoby niepełnosprawne. Obejmuje to:

 • zapewnienie alternatyw tekstowych dla treści nietekstowych, takich jak obrazy i wideo
 • tworzenie napisów i transkrypcji do treści multimedialnych
 • zapewnienie zgodności treści z technologiami wspomagającymi.

Dlaczego priorytetowo traktować dostępność cyfrową?

Dostępność cyfrowa sprzyja integracji, innowacyjności, lepszym doświadczeniom użytkowników i społecznej odpowiedzialności biznesu. Udostępnienie treści cyfrowych dla wszystkich tworzy bardziej integracyjne i sprawiedliwe środowisko cyfrowe.

 • Włączenie: Dostępność cyfrowa zapewnia osobom niepełnosprawnym dostęp do informacji, produktów i usług online. Udostępniając treści cyfrowe osobom niepełnosprawnym, tworzymy bardziej integracyjne środowisko cyfrowe, które przynosi korzyści wszystkim.
 • Zgodność z przepisami: W wielu krajach istnieją wymogi prawne dotyczące dostępności cyfrowej. Na przykład w Stanach Zjednoczonych strony internetowe niektórych podmiotów powinny być dostępne zgodnie z sekcją 508 ustawy o rehabilitacji oraz ustawą o osobach niepełnosprawnych (ADA). Przestrzegając tych przepisów, organizacje unikają ryzyka prawnego i mają pewność, że nie dyskryminują osób niepełnosprawnych.
 • Innowacje: Cyfrowa dostępność prowadzi do innowacji i nowych możliwości biznesowych. Projektowanie dostępnych treści cyfrowych pozwala organizacjom dotrzeć do dużego i często pomijanego segmentu rynku.
 • Lepsze doświadczenia użytkowników: Dostępność cyfrowa przynosi korzyści wszystkim, nie tylko osobom niepełnosprawnym. Na przykład, zapewnienie napisów do filmów wideo przynosi korzyści osobom, które nie znają biegle języka filmu. Ponadto, projektowanie treści, które można nawigować za pomocą klawiatury, przynosi korzyści użytkownikom, którzy wolą nie używać myszy.
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu: Zapewniając dostępność cyfrową, organizacje pokazują, że cenią sobie różnorodność i integrację.

Co powoduje brak dostępności cyfrowej?

 • Wykluczenie osób niepełnosprawnych: Osoby niepełnosprawne mają problem z dostępem do informacji, usług i produktów, które są dostępne dla innych. Prowadzi to do wykluczenia społecznego, marginalizacji i dyskryminacji.
 • Odpowiedzialność prawna: W niektórych krajach dostępność cyfrowa jest wymagana przez prawo. Organizacje, które nie przestrzegają przepisów, mogą być narażone na odpowiedzialność prawną. Skutkuje to karami pieniężnymi, kosztami prawnymi i utratą reputacji.
 • Zmniejszona satysfakcja użytkownika: Użytkownicy stają się sfrustrowani, niezaangażowani i niezadowoleni z organizacji lub produktu. Skutkuje to zmniejszeniem lojalności użytkowników i przychodów.
 • Zmniejszony udział w rynku: Organizacje mogą stracić znaczny udział w rynku, który stanowią osoby niepełnosprawne. To zmniejsza przychody i ogranicza możliwości rozwoju.
 • Negatywny wpływ na optymalizację pod kątem wyszukiwarek (SEO): Problemy z dostępnością cyfrową negatywnie wpływają na optymalizację pod kątem wyszukiwarek, ponieważ wyszukiwarki nadają priorytet treściom, które są dostępne dla wszystkich użytkowników. Skutkuje to zmniejszeniem widoczności i ruchu na stronie.

Czym jest Digital Experience Analytics?

Digital Experience Analytics
(DXA) to dziedzina, która obejmuje gromadzenie, analizę i interpretację danych związanych z doświadczeniami użytkowników w kanałach cyfrowych, takich jak strony internetowe, aplikacje mobilne i media społecznościowe. DXA pozwala organizacjom uzyskać głębsze zrozumienie tego, jak użytkownicy wchodzą w interakcje z ich kanałami cyfrowymi i jak poprawiają ogólne doświadczenie cyfrowe.

Jak zwiększyć dostępność cyfrową?

Aby zwiększyć dostępność cyfrową, stosuje się kilka metod:

 • Korzystanie z wytycznych dotyczących dostępności,
 • Osadzenie kultury organizacyjnej dostępności,

Jak zwiększyć dostępność cyfrową?

Aby zwiększyć dostępność cyfrową, stosuje się kilka metod:

 • Korzystanie z wytycznych dotyczących dostępności,
 • Osadzenie kultury organizacyjnej dostępności,
 • Włączenie wizualizacji,
 • Dostarczenie tekstu alternatywnego,
 • Produkowanie kampanii multimodalnych,
 • Używanie jasnego i prostego języka,
 • Korzystanie z napisów i transkrypcji,
 • Dodawanie napisów do filmów,
 • Celebracja różnorodności,
 • Korzystanie z dostępności klawiatury,
 • Sprawdzanie kontrastu,
 • Badanie dostępności,
 • Stosując się do wytycznych określonych przez każdą z platform,
 • Zapewnienie wsparcia dla użytkowników,
 • Używanie Alt Text dla obrazów dla Screenreaders,
 • Testowanie kampanii cyfrowych.

Czym jest korzystanie z wytycznych dotyczących dostępności?

Korzystaj z ustalonych wytycznych dotyczących dostępności, takich jak Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), aby zapewnić, że Twoje treści cyfrowe są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Czym jest wbudowanie dostępności w kulturę organizacyjną?

Kiedy dostępność cyfrowa jest przyjęta w całej organizacji, nie jest tylko wpisana w politykę i procesy. Dostępność cyfrowa jest również integralną częścią praktyk zatrudniania, planowania ciągłości działania, zaopatrzenia, planowania projektów, komunikacji, układu biura, budowania zespołu, inicjatyw społecznych itp. Staje się ona organizacyjną zmianą od góry do dołu, a nie zadaniem czy funkcją dla pojedynczego działu.

Czym jest włączanie wizualizacji?

Wykorzystanie obrazów staje się coraz bardziej powszechne na platformach mediów społecznościowych. Wykorzystanie w kampanii wysokiej jakości, markowych obrazów zwiększa jej skuteczność, a także podnosi poziom znajomości marki. Informacje wizualne są przekazywane do mózgu przez 90% czasu, a obrazy są przetwarzane w mózgu 60 000 razy szybciej niż słowa. Dzięki temu możesz jasno i szybko komunikować się ze swoimi odbiorcami. Ponadto, grafika ma większe szanse na znaczenie emocjonalne, co pomaga w osiągnięciu trafności i zwiększa prawdopodobieństwo, że odbiorcy będą mieli autentyczne połączenie z przekazem, co prowadzi do osiągnięcia celów.

Co to jest dostarczanie tekstu alternatywnego?

Zapewnij tekst alternatywny dla obrazów, filmów i innych treści multimedialnych, aby osoby niedowidzące mogły je zrozumieć.

Ludzie mają różny stopień zdolności do interakcji z mediami cyfrowymi. Na przykład osoby niedowidzące mogą potrzebować czytnika ekranu lub lupy, a osoby niedosłyszące – opcji napisów. Te inkluzje są konieczne, aby ułatwić równe doświadczenie przeglądania, a bez nich może stworzyć barierę, która uniemożliwia użytkownikom z niepełnosprawnościami interakcję. W związku z tym nie należy zapominać o tym, jak ważna jest odpowiednia dostępność kampanii. Aby upewnić się, że Twoja kampania cyfrowa jest dostępna i włącza osoby niepełnosprawne, twórz treści w różnych formatach. Upewniając się, że elementy wizualne i dźwiękowe mają ustalone odpowiedniki, takie jak podpisy i transkrypcje, wszyscy użytkownicy konsumują Twoje treści i uczą się z nich w sposób, który działa dla nich.

Czym jest używanie jasnego i prostego języka?

Używaj jasnego i prostego języka, aby zapewnić, że Twoje treści są łatwe do zrozumienia dla osób z zaburzeniami poznawczymi i trudnościami w uczeniu się.

Co to jest używanie napisów i transkrypcji?

Używaj podpisów i transkrypcji do filmów i innych treści multimedialnych, aby uczynić je dostępnymi dla osób niesłyszących lub niedosłyszących.

Czym jest dodawanie napisów do filmów?

Większość marketerów jest w tym wieku dobrze przyzwyczajona do tworzenia doskonałych prezentacji wideo do wykorzystania na stronach internetowych i w mediach społecznościowych, a w ich produkcję wkłada się wielką staranność.

Czym jest świętowanie różnorodności?

Kampanie cyfrowe i reklamy często przedstawiają modelki idealne jak z obrazka, które są nierealne dla żadnej grupy odbiorców. Odsetek niepełnosprawnych modeli wykorzystywanych w kampaniach jest szczupły do zera. Kampania powinna być inkluzywna i pokazywać różne typy osób, aby osoby z niepełnosprawnością czuły się włączone i że marka dba o ich potrzeby i obecność.

Co to jest korzystanie z ułatwień dostępu do klawiatury?

Upewnij się, że Twoja strona internetowa i narzędzia cyfrowe są dostępne za pomocą klawiatury, ponieważ jest to powszechny sposób poruszania się po sieci przez osoby niepełnosprawne ruchowo.

Co to jest Checking Contrast?

Jednym z najszybszych sposobów na uczynienie kampanii dostępnymi i integracyjnymi jest użycie narzędzia takiego jak webaim.org, aby sprawdzić kontrast kolorów kampanii. Gdy kontrast jest niewystarczający, np. jasnoniebieski kolor tekstu na białym tle, utrudnia widoczność zarówno ludziom, jak i czytnikom ekranu.

Czym jest testowanie dostępności?

Korzystaj z narzędzi do automatycznego testowania i metod testowania ręcznego, aby sprawdzić dostępność swojej witryny i treści cyfrowych.

Accessibility for Text to Speech

Czym jest przestrzeganie wytycznych określonych przez każdą z platform?

Ważne jest, aby postępować zgodnie z wytycznymi określonymi dla platform, dla których tworzysz treści. Niektóre platformy mogą mieć funkcje dostępności, które ułatwiają tworzenie treści cyfrowych. Na przykład YouTube ma funkcję napisów zamkniętych do filmów i unikalną stronę dla osób niepełnosprawnych, która pozwala na szybszy czas reakcji. Istnieje wiele innych sposobów na ulepszenie kampanii cyfrowych, aby były dostępne i uwzględniały osoby niepełnosprawne.

Czym jest zapewnienie wsparcia dla użytkowników?

Zapewnij wsparcie dla osób niepełnosprawnych, takich jak osoby z dysleksją lub niedowidzące, aby zapewnić im dostęp do treści cyfrowych.

Czym jest używanie Alt Text dla obrazów dla osób czytających na ekranie?

Niezależnie od tego, czy publikujesz obrazy na stronie docelowej, czy w mediach społecznościowych w ramach kampanii cyfrowej, użyj alt text, aby opisać obraz, który zamieszczasz. Użytkownicy Internetu, którzy są niewidomi lub niedowidzący, mogą korzystać z czytnika ekranu, aby uzyskać dostęp do treści. Po wprowadzeniu tekstu alternatywnego dla obrazów, czytnik ekranu może w sposób słyszalny odczytać opis tekstowy używanego obrazu.

Platformy mediów społecznościowych Pinterest, Twitter i Instagram włączyły opcje dodawania tekstu alt podczas przesyłania obrazów na ich platformie. Strona internetowa będzie zazwyczaj miała opcję dodania tekstu alt w ramach systemu zarządzania treścią lub znaczniki są zakodowane ręcznie.

Czym jest testowanie kampanii cyfrowej?

Zawsze testuj swoją kampanię cyfrową z osobą neurodiverse. Tworząc tekst, pisz go z perspektywy osoby niewidomej lub niedowidzącej. W ten sposób unikniesz niepotrzebnego żargonu i trudnych do rozszyfrowania akronimów. To samo dotyczy treści wideo. Trudno jest zrozumieć, jeśli dźwięk jest słabej jakości lub brakuje napisów. Aby dokładnie przekazać swoją wiadomość, priorytetowo traktuj jakość dźwięku i napisy.

Korzystaj z narzędzi, takich jak symulatory ślepoty barw i oprogramowanie do zarządzania zgodnością, aby upewnić się, że Twoja firma jest zgodna ze standardami dostępności cyfrowej i obowiązującymi przepisami.

Najczęściej zadawane pytania

Udostępnij post

Zamiana tekstu na mowę

img

Speaktor

Konwertuj tekst na głos i czytaj na głos