Czym są wytyczne dotyczące dostępności dla wydawców

Lista kontrolna dostępności stron internetowych

Dowiedz się, jak stworzyć integracyjne doświadczenie czytelnicze, stosując się do tych wytycznych dotyczących dostępności w branży wydawniczej. Zwiększaj czytelnictwo i zaangażowanie, udostępniając swoje treści wszystkim zainteresowanym.

Jakie są kluczowe wytyczne dotyczące dostępności dla wydawców?

Aby stworzyć integracyjne doświadczenie czytelnicze, wydawcy muszą przestrzegać pewnych wytycznych dotyczących najlepszych praktyk dla wydawców. Wytyczne te obejmują:

Zapewnienie tekstu alternatywnego dla obrazów:

Tekst alternatywny lub alt text pomaga osobom z wadami wzroku zrozumieć treść obrazu. Dlatego wydawcy muszą zadbać o to, aby wszystkie obrazy miały odpowiedni tekst alt.

Stosowanie właściwej struktury nagłówków:

Nagłówki zapewniają strukturę treści i pomagają osobom z niepełnosprawnością poznawczą lepiej zrozumieć treść. Dlatego wydawcy muszą stosować odpowiednie struktury nagłówków, w tym znaczniki H1, H2 i H3, aby zapewnić jasną hierarchię.

Udostępnianie treści na klawiaturze:

Osoby niepełnosprawne ruchowo używają klawiatur do poruszania się po treściach cyfrowych. Wydawcy muszą więc zadbać o to, aby ich treści były dostępne za pomocą klawiatury, co oznacza, że użytkownicy mają dostęp do wszystkich treści i ułatwiają przepływ pracy.

Zapewnienie napisów zamkniętych i transkrypcji do filmów:

Zarówno napisy zamknięte, jak i transkrypcje pomagają osobom z wadami słuchu zrozumieć treść wideo. Wydawcy muszą więc zapewnić napisy zamknięte i transkrypcje dla wszystkich treści wideo.

Projektowanie dla kontrastu kolorów:

Osoby z wadami wzroku lub ślepotą barw mogą mieć trudności z rozróżnianiem niektórych kolorów. Wydawcy muszą więc zadbać o odpowiedni kontrast między tekstem a tłem, aby zapewnić czytelność.

Stosowanie linków opisowych:

Linki powinny być opatrzone tekstem opisowym, aby pomóc osobom z upośledzeniem wzroku lub zaburzeniami poznawczymi zrozumieć treść linku. Wydawcy powinni unikać stosowania zwrotów typu „kliknij tutaj” lub „przeczytaj więcej”, a zamiast tego używać tekstu opisowego typu „dowiedz się więcej o naszym dostępnym wydawnictwie”.

Zapewnienie właściwej struktury tabeli:

Stoły mogą stanowić wyzwanie dla osób z niepełnosprawnością wzrokową lub poznawczą. Wydawcy muszą zadbać o to, aby tabele miały odpowiednią strukturę, w tym wiersze i kolumny z nagłówkami, aby ułatwić zrozumienie danych.

Dostarczanie opisów dźwiękowych do filmów:

Opisy dźwiękowe pomagają osobom z niepełnosprawnością wzroku zrozumieć treść wizualną filmów. Wydawcy powinni zapewnić opisy dźwiękowe do wszystkich treści wideo.

Udostępnianie formularzy:

Formularze mogą stanowić wyzwanie dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub poznawczą. Wydawcy powinni zadbać o to, aby ich formularze były dostępne dla klawiatury oraz posiadały odpowiednie etykiety i instrukcje.

Zapewnienie alternatywnych formatów:

Niektóre osoby niepełnosprawne mogą mieć trudności z dostępem do treści w określonych formatach. Twórcy treści powinni zapewnić alternatywne formaty, takie jak zwykły tekst, HTML, CSS lub xml, aby zapewnić wszystkim osobom dostęp do treści.

Jakie są narzędzia i zasoby do zapewnienia dostępności?

Wytyczne stanowią gotowy punkt odniesienia dla wydawców obejmujący nietechniczne i techniczne aspekty publikowania inkluzywnego. Oto kilka narzędzi i zasobów, które wydawcy mogą wykorzystać do zapewnienia dostępności:

Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG):

WCAG 2.0 to zestaw wytycznych opracowanych przez World Wide Web Consortium (W3C), które mają pomóc wydawcom w zapewnieniu dostępności ich treści. Wytyczne zawierają konkretne zalecenia dotyczące zwiększenia dostępności treści internetowych dla osób niepełnosprawnych.

Accessibility Checker:

W sieci dostępnych jest kilka programów sprawdzających dostępność, które mogą pomóc wydawcom w ocenie dostępności ich treści. Niektóre popularne opcje to WAVE, Axe i Lighthouse. Narzędzia te mogą przeskanować stronę internetową lub dokument i przedstawić szczegółowe raporty dotyczące problemów z dostępnością.

Screen Readers:

Czytniki ekranu to technologie wspomagające, które mogą odczytywać tekst na głos osobom z niepełnosprawnością wzrokową. Popularne czytniki ekranu to JAWS, NVDA i VoiceOver. Wydawcy mogą wykorzystać te narzędzia do testowania dostępności swoich treści i upewnienia się, że mogą być one odczytywane przez czytniki ekranu.

Color Contrast Checkers:

Kontrast kolorów jest niezbędny dla osób z wadami wzroku w odbiorze treści. Istnieje kilka dostępnych narzędzi online, które mogą pomóc wydawcom w ocenie kontrastu kolorów ich treści. Niektóre popularne opcje to Contrast Checker i Color Safe.

Wytyczne dotyczące dostępności dla konkretnych platform:

Niektóre platformy, takie jak WordPress i Shopify, zapewniają konkretne wytyczne dotyczące dostępności dla wydawców. Niektórzy wydawcy EPUB 3 i Braille’a po prostu linkują do pliku nawigacyjnego, który służy jako tekstowy spis treści książki. Te wytyczne mogą pomóc wydawcom w zapewnieniu, że ich treści spełniają wymogi dostępności platformy.

Szkolenie z zakresu dostępności:

Wiele organizacji oferuje szkolenia z zakresu funkcji dostępności dla wydawców. Szkolenia mogą pomóc wydawcom w nauczeniu się, jak projektować i tworzyć dostępne treści, a także mogą dostarczyć wskazówek na temat spełniania przepisów dotyczących dostępności.

Tekst na mowę dla dostępności w publikacjach

Funkcja zamiany tekstu na mowę jest ważnym elementem dostępności dla osób z wadami wzroku lub trudnościami w czytaniu. Umożliwia im odczytanie treści tekstu na głos przy użyciu technologii mowy syntetycznej. Wydawcy mogą dodać do swoich treści funkcję text-to-speech, aby zapewnić osobom niepełnosprawnym dostępne formaty treści.

Dlaczego text-to-speech jest ważny dla wydawców w kontekście dostępności:

Zwiększa oglądalność:

Dodanie funkcji text-to-speech może zwiększyć liczbę odbiorców treści wydawcy, czyniąc je dostępnymi dla osób z wadami wzroku lub trudnościami w czytaniu.

Zgodność z wytycznymi dotyczącymi dostępności:

Wiele wytycznych dotyczących dostępności wymaga zapewnienia funkcji text-to-speech dla treści cyfrowych, co czyni ją niezbędną funkcją dla wydawców, którzy chcą zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi dostępności.

Poprawia użyteczność:

Funkcja zamiany tekstu na mowę może zwiększyć użyteczność treści cyfrowych dla wszystkich użytkowników, umożliwiając im słuchanie treści zamiast jej czytania. Może to być szczególnie korzystne dla osób, które preferują naukę ze słuchu.

Stanowi alternatywę dla treści wizualnych:

W przypadku treści zawierających treści wizualne, takie jak obrazy lub wykresy, funkcja zamiany tekstu na mowę może stanowić alternatywny sposób zrozumienia informacji przez osoby z upośledzeniem wzroku.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest dostępność?

Dostępność informacji odnosi się do projektowania treści cyfrowych, produktów i usług, które mogą być używane przez wszystkie osoby, w tym osoby niepełnosprawne. Jego celem jest usuwanie barier i zapewnienie równego dostępu do informacji i technologii osobom niepełnosprawnym, takim jak osoby z dysfunkcjami wzroku, słuchu, dysleksją czy zaburzeniami poznawczymi.

Dlaczego dostępność ma znaczenie dla wydawców?

Dostępność to nie tylko wymóg prawny, ale także moralny obowiązek zapewnienia każdemu dostępu do publikacji cyfrowych. Standardy dostępności przynoszą również istotne korzyści dla wydawców. Udostępniając swoje treści, wydawcy mogą zwiększyć liczbę czytelników i zaangażowanie, w tym osób niepełnosprawnych. Wydawcy mogą również poprawić swój ranking SEO i uniknąć problemów prawnych, stosując się do wytycznych dotyczących dostępności.

Udostępnij post:

Najnowocześniejsza sztuczna inteligencja.

Rozpocznij przygodę ze Speaktor już teraz!

Powiązane artykuły

Otwieranie funkcji zamiany tekstu na mowę w TikTok
Speaktor

Jak używać funkcji Text To Speech na TikTok?

Jedną z największych gwiazd TikTok jest jego funkcja głosowa text-to-speech. Zamiast po prostu nakładać tekst na wideo, możesz teraz odczytywać napisy na głos za pomocą kilku opcji. Funkcja zamiany tekstu

Speaktor

Jak używać funkcji Text to Speech w programie Discord?

Jak sprawić, by Discord czytał wiadomości? W najprostszej formie możesz użyć polecenia „/tts”, aby użyć funkcji text-to-speech. Po wpisaniu /tts zostaw spację i napisz wiadomość; bot głosowy wypowie wiadomość. Polecenie

Dostosowywanie ustawień zamiany tekstu na mowę w Dokumentach Google
Speaktor

Jak włączyć zamianę tekstu na mowę w Dokumentach Google?

Jak aktywować rozszerzenie zamiany tekstu na mowę Google „Czytnik ekranu”? Pierwszą rzeczą, którą należy wiedzieć, jest to, że tylko przeglądarka Google Chrome obsługuje rozszerzenie „Screen Reader” oferowane przez Google. Rozszerzenie

Konwersja tekstu na mowę na Instagramie
Speaktor

Jak przekonwertować tekst na mowę na Instagramie?

Jak dodać Text to Speech na Instagramie Reels? Zamiana tekstu na mowę to jedna z najnowszych aktualizacji Instagrama. Funkcja czytania tekstu na głos na Instagramie konwertuje tekst na dźwięk. Ponadto