Jak dbać o zdrowie oczu podczas używania soczewek kontaktowych?

Oto kilka wskazówek dla osób noszących soczewki kontaktowe:

Jakie są wytyczne dotyczące dostępności do czytania przy użyciu soczewek kontaktowych?

Ważne jest, aby zwrócić uwagę na pielęgnację oczu podczas używania soczewek kontaktowych, aby nie uszkodzić rogówki i zapobiec utracie funkcjonalności oczu.

Czym jest dostępność?

Celem dostępności jest zapewnienie integracyjnego i sprawiedliwego dostępu dla wszystkich. Oto trzy rodzaje dostępności:

Czym jest dostępność cyfrowa?

Co to są soczewki kontaktowe?

Oto kilka faktów na temat soczewek kontaktowych:

Czym są wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych?

Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG) to zestaw międzynarodowych standardów ułatwiających dostęp do treści cyfrowych, takich jak strony internetowe, aplikacje i dokumenty, osobom niepełnosprawnym.
WCAG pomaga twórcom treści w ustaleniu, czy ich treści cyfrowe są dostępne dla jak najszerszej grupy odbiorców, w tym osób niepełnosprawnych i mających problemy ze wzrokiem.

Co to jest zastrzeżenie dotyczące dostępności?

Jest to oświadczenie o dostępności na Twojej stronie internetowej, które mówi Twojej społeczności użytkowników o Twoim zaangażowaniu w dostępność stron internetowych. W ramach tej specjalnej wiadomości zapewniasz swoich klientów, że wkładasz wysiłek, aby im służyć.