Jakie są wytyczne dotyczące dostępności dla czytania z hemianopią?

Utrata wzroku spowodowana hemianopią powoduje utratę zdolności czytania, ponieważ oczy tracą funkcje wzrokowe. Aby zminimalizować zaniedbanie wzrokowe, istnieją pewne metody:

hemianopia

Co to jest Hemianopia?

Co to jest Homonimiczna Hemianopia?

Oto kilka faktów na temat Homonimicznej Hemianopii:

Co to jest Hemianopia heteronimiczna?

Jakie są objawy hemianopii?

Poniżej znajduje się lista objawów Hemianopii:

Jakie są przyczyny hemianopii?

Kora wzrokowa rezyduje w płacie potylicznym mózgu w pierwotnym obszarze korowym i wspomaga świadome przetwarzanie danych uzyskanych wzrokowo. Istnieje wiele przyczyn hemianopii, w tym między innymi:

Jak diagnozować pacjentów hemianopodobnych?

Istnieje wiele sposobów, aby ocenić pole widzenia danej osoby i określić, czy istnieją jakiekolwiek brakujące obszary widzenia. Do narzędzi diagnostycznych stosowanych w celu identyfikacji pacjentów z hemianopią należą:

Osoby, u których stwierdzono zaburzenia pola widzenia, które nie pochodzą z samych oczu (np. z takimi schorzeniami jak jaskra), powinny zostać ocenione przez neurologa w celu ustalenia, czy istnieją jakiekolwiek korelacje z urazami mózgu. Jeśli oczy pacjenta są zdrowe, ale brakuje im części pola widzenia, bardziej prawdopodobna jest neurologiczna przyczyna.

Jakie są sposoby leczenia hemianopii?

Istnieje kilka dostępnych opcji leczenia hemianopii w zależności od tego, jaki typ ma pacjent i jak ciężki jest stan.

Interwencje w przypadku hemianopii często koncentrują się na rehabilitacji ruchów oczu za pomocą terapii kompensacyjnej i odtwórczej.

Różni badacze, którzy zajmują się perymetrią, neurologią i psychiatrią, oraz autorzy badają tę dziedzinę, tacy jak Pambakian, Kerkhoff, Rowe, Peli, Zihl i Kennard obok badań i kwestionariuszy, które są prowadzone w badaniach klinicznych i rehabilitacji wzroku.

Laboratorium Trauzettel-Klosinski, Instytut Badań Okulistycznych jest liderem w leczeniu homonimicznego pola widzenia.

Czy hemianopia ulega poprawie?

Często, gdy guzy, udar lub inny rodzaj urazu mózgu powoduje utratę pola widzenia, to, co już zostało uszkodzone, nie może być naprawione i wizja nie może być odzyskana lub przywrócona. Jednak interwencje lecznicze zwykle zapobiegają nowym uszkodzeniom i nowej utracie wzroku. Leczenie zapobiegawcze pomaga również pacjentom przystosować się do posiadania słabego wzroku. Randomizowane, kontrolowane badania leczenia hemianopsji po udarze mózgu za pomocą treningu wyszukiwania wzrokowego w porównaniu z pryzmatem Fresnela w rzeczywistości wykluczyły mniej więcej połowę potencjalnych uczestników, ponieważ ich zaburzenia widzenia częściowo lub całkowicie ustąpiły samoistnie. Wystarczający spontaniczny powrót pola widzenia występuje rzadko.

Dlaczego pacjenci z hemianopią mają trudności z czytaniem?

Jaka jest różnica między widzeniem centralnym a obwodowym?

Centralne widzenie to to, co jesteś w stanie zobaczyć bezpośrednio przed sobą. Jeśli poruszasz oczami lub obracasz ciało, to cokolwiek patrzysz na wprost, znajduje się w twoim centralnym widzeniu. Twoje widzenie peryferyjne to to, co widzisz tuż poza swoim widzeniem centralnym w kącikach oczu.