Tekst na mowę dla osób z ADHD

Korzystanie z zamiany tekstu na mowę w celu poprawy koncentracji u osób z ADHD

Co to jest ADHD

ADHD jest szeroko rozpowszechnionym zaburzeniem neurologicznym. Objawy ADHD różnią się od osoby do osoby, w zależności od wieku i innych czynników. Osoby z ADHD często mają problemy ze skupieniem się na czytaniu lub uczeniu się materiału przez dłuższy czas. Niektóre osoby z ADHD mają objawy dysleksji, co sprawia, że czytanie i rozumienie informacji jest jeszcze większym wyzwaniem. Oprócz trudności w nauce może powodować lęki i depresję, wyzwalając efekty. Do objawów ADHD należą:

 • Zaburzenia uwagi
 • Nadaktywność
 • Brak koncentracji

Aby dowiedzieć się więcej o ADHD, sprawdź ten link: Psychiatria.org – Czym jest ADHD?

Jak ADHD wpływa na umiejętność czytania i pisania?

Czytanie i pisanie może stanowić wyzwanie dla osób z ADHD na wiele sposobów. Niektóre z nich to:

 • Pamięć
 • Koncentrując się
 • Przetwarzanie informacji
 • Planowanie czasu
 • Trudności w radzeniu sobie z rozproszeniem uwagi

Czym jest narzędzie do przetwarzania tekstu na mowę?

Platformy czytające tekst konwertują dowolną formę tekstu na głos, np. Microsoft word, strony internetowe czy pliki przesłane z urządzeń z aplikacjami lub rozszerzeniami Google. W efekcie wygenerowana przez komputer mowa brzmi jak głos osoby czytającej tekst na głos. Aby dowiedzieć się więcej o TTS, sprawdź ten link: What is Text to Speech Oprogramowanie Text-to-speech jest pomocnym narzędziem dla osób z zaburzeniami czytania lub dysleksją. To pozwala ludziom lepiej śledzić podczas słuchania, a także jest to świetny pomysł, jeśli chcesz nauczyć się innego języka za pomocą czytania napisów z dźwiękiem.

Dziecko z ADHD

Czy osoby z ADHD powinny używać narzędzi typu Text to Speech?

Oprogramowanie Text-to-speech może pomóc osobom z trudnościami w nauce, czytając na głos materiał, którego próbują się nauczyć lub przeczytać, dając im szansę na usłyszenie i przetworzenie informacji w inny sposób. Technologia Text-to-Speech przekształca tekst na mowę. Może pomóc osobom z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) czytać na głos i słuchać. Technologia wspomagająca ma kluczowe znaczenie w tworzeniu równych szans dla osób z autyzmem, dysleksją lub ADHD.

Jakie są korzyści z używania czytnika tekstu dla osób z ADHD?

Platformy przetwarzania tekstu na mowę mogą przynieść korzyści osobom z ADHD, lękiem i innymi schorzeniami związanymi z rozproszeniem uwagi. Przykładami są:

 • Łatwość śledzenia tekstu: Zewnętrzne bodźce dźwiękowe mogą łatwo rozpraszać osoby z rozproszeniem uwagi, ponieważ mają one krótki czas koncentracji uwagi podczas czytania lub pisania w cichym otoczeniu. Dzięki narzędziu do nauki, które konwertuje teksty na dźwięk, możliwe jest słuchanie dowolnych treści pisanych podczas czytania. Uczniowie mogą się długo koncentrować dzięki narzędziu tts.
 • Zwiększenie umiejętności czytania ze zrozumieniem: Read&write w tym samym czasie poprawia zrozumienie i zwiększa retencję tego, czego się uczy. Spełniają to poprzez jednoczesne przetwarzanie informacji dźwiękowych i wizualnych. Doświadczenia słuchowe i wizualne pomagają uczącym się rozumieć skuteczniej i szybciej. Aplikacje czytające tekst osiągają to poprzez czytanie na głos tekstu i wyświetlanie jego graficznej reprezentacji w postaci obrazów.
 • Podniesienie ogólnego poziomu kultury: Audiobooki są pomocnymi środkami dla osób z trudnościami w czytaniu. Dzięki narzędziom audio-readingowym nie trzeba czekać, aż platformy internetowe opublikują wersje audio książek. Narzędzia Text-to-speech pozwalają zapewnić, że wszystkie teksty pisane będą odczytywane przez maszynę na głos z naturalnym brzmieniem. Usuwa to znaczną część barier, jakie napotykają osoby z trudnościami w czytaniu książek i podnosi ich poziom kultury ogólnej.
 • Opcja zmiany prędkości czytania: Osoby, które zmagają się z czytaniem, mają wyjątkowe wymagania. Zmiana tempa głosu upraszcza zaspokojenie różnorodnych potrzeb. Powolne słuchanie to cenna cecha dla tych, którzy mają problemy ze zrozumieniem.
 • Efektywnie wykorzystuj czas: Osoby z ADHD, które potrzebują pomocy, często potrzebują więcej czasu i wysiłku, aby wykonać zadania. Mniej czasu zajmuje im uzupełnianie i poprawianie prac. Osoby korzystające z platform tts mogą dłużej skupić się na zadaniu lub pracy domowej, szybciej zrozumieć i lepiej wykorzystać swój czas.

Czy narzędzia TTS są dostępne na urządzeniach Apple i Windows?

Na urządzeniach apple i windows dostępnych jest wiele różnych aplikacji czytników głosowych.

Screen Reader jest jednym z przykładów narzędzia do przetwarzania tekstu na głos. Google Screen Reader to rozszerzenie do Chrome’a. To rozszerzenie jest kompatybilne z przeglądarkami Google Chrome działającymi na dowolnym systemie operacyjnym, w tym na Chromebookach, w systemie Windows i Mac OS. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu obszaru czytnika ekranu na Dokumentach Google i stronach internetowych oraz aktywować Screen Reader z paska narzędzi, sprawdź ten artykuł o Jak zmienić tekst na mowę w Google Docs.

Najczęściej zadawane pytania o Text to Speech dla osób z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)?

Jakie są ceny generatorów głosu na ADHD?

W miarę dodawania nowych języków głosowych lub opcji prędkości, narzędzia do przetwarzania tekstu na mowę zmieniają politykę cenową. Cennik można znaleźć na ich stronie internetowej.

Czy narzędzia tts są dostępne na iPadzie i iPhonie?

W sklepie z aplikacjami na urządzenia z systemem iOS i Android dostępne są różne aplikacje do odczytu tekstu. Możesz również użyć tych aplikacji do czytania książek, artykułów, czasopism i innych w wielu językach.

Jakie są korzyści z zastosowania narzędzi Assistive Technology dla osób z trudnościami w uczeniu się?

Niektóre osoby z ADHD mają problemy z utrzymaniem uwagi i skupienia, inne zmagają się z kontrolą impulsów, a jeszcze inne są nadpobudliwe i mają trudności z regulacją nastroju. ADHD może utrudniać osiągnięcie sukcesu w szkole, pracy i związkach. Mogą oni korzystać z technologii wspomagających na wiele sposobów.

 • Chroń ich zdrowie psychiczne: Ludzie, którzy zmagają się z czytaniem i pisaniem, mają trudny czas. Zwiększenie ich dostępu do informacji zmniejsza niektóre z trudności.
 • Wspomaganie funkcji wykonawczych: Wykorzystanie różnych technologii do wspierania funkcji wykonawczych ułatwia życie osobom cierpiącym na ADHD.

Co mogą wykorzystać różne technologie w przypadku ADHD?

Narzędzia do przetwarzania mowy na tekst: Algorytmy mogą transkrybować i zapisywać mowę z wykorzystaniem automatyzacji dyktowania i przewidywania słów. Zamiast pisać na maszynie lub pisać, używaj rozpoznawania mowy i zaawansowanych technologii mowy, mówiąc do mikrofonu. Technologia ta konwertuje tekst na podstawie odstępów i gramatyki. Technologia rozpoznawania głosu, która przekształca mowę na tekst, może być pomocna dla osób, które zmagają się z umiejętnościami pisania. Aby dowiedzieć się więcej o transkrypcji mowy, sprawdź ten link: Co to jest transkrypcja?

Udostępnij post:

Najnowocześniejsza sztuczna inteligencja.

Rozpocznij przygodę ze Speaktor już teraz!

Powiązane artykuły

Otwieranie funkcji zamiany tekstu na mowę w TikTok
Speaktor

Jak używać funkcji Text To Speech na TikTok?

Jedną z największych gwiazd TikTok jest jego funkcja głosowa text-to-speech. Zamiast po prostu nakładać tekst na wideo, możesz teraz odczytywać napisy na głos za pomocą kilku opcji. Funkcja zamiany tekstu

Speaktor

Jak używać funkcji Text to Speech w programie Discord?

Jak sprawić, by Discord czytał wiadomości? W najprostszej formie możesz użyć polecenia „/tts”, aby użyć funkcji text-to-speech. Po wpisaniu /tts zostaw spację i napisz wiadomość; bot głosowy wypowie wiadomość. Polecenie

Dostosowywanie ustawień zamiany tekstu na mowę w Dokumentach Google
Speaktor

Jak włączyć zamianę tekstu na mowę w Dokumentach Google?

Jak aktywować rozszerzenie zamiany tekstu na mowę Google „Czytnik ekranu”? Pierwszą rzeczą, którą należy wiedzieć, jest to, że tylko przeglądarka Google Chrome obsługuje rozszerzenie „Screen Reader” oferowane przez Google. Rozszerzenie

Konwersja tekstu na mowę na Instagramie
Speaktor

Jak przekonwertować tekst na mowę na Instagramie?

Jak dodać Text to Speech na Instagramie Reels? Zamiana tekstu na mowę to jedna z najnowszych aktualizacji Instagrama. Funkcja czytania tekstu na głos na Instagramie konwertuje tekst na dźwięk. Ponadto