A beszédszintetizátorok átalakítják a munkahelyi kultúrát. Egy beszédszintetizátor olvassa fel a szöveget. A szövegről beszédre történő átvitel során a számítógép hangosan felolvas egy szót. Az, hogy a gépek egyszerűen beszéljenek, és úgy hangozzanak, mint a különböző korú és nemű emberek. A digitális szolgáltatások és a hangfelismerés növekedésével egyre népszerűbbek a szövegről beszédre váltó motorok.

Mi az a beszédszintézis?

A beszédszintézis, más néven text-to-speech (TTS-rendszer) az emberi hang számítógépes szimulációja. A beszédszintetizátorok az írott szavakat beszélt nyelvvé alakítják.

Egy átlagos nap folyamán valószínűleg többféle szintetikus beszéddel találkozik. A beszédszintetizáló technológia, amelyet alkalmazások, intelligens hangszórók és vezeték nélküli fejhallgatók segítenek, megkönnyíti az életet azáltal, hogy javítja:

Mi a beszédszintézis története?

Hogyan működik a beszédszintézis?

A beszédszintézis három szakaszban működik: a szövegből szavakat, a szavakból fonémákat, a fonémákból pedig hangokat.

1. Szövegből szavakká

A beszédszintézis előfeldolgozással vagy normalizálással kezdődik, amely csökkenti a kétértelműséget azáltal, hogy kiválasztja a szöveg felolvasásának legjobb módját. Az előfeldolgozás magában foglalja a szöveg olvasását és tisztítását, hogy a számítógép pontosabban olvassa fel a szöveget. A számok, dátumok, időpontok, rövidítések, rövidítések és speciális karakterek fordítást igényelnek. A legvalószínűbb kiejtés meghatározásához statisztikai valószínűséget vagy neurális hálózatokat használnak.

A homográfok – a hasonló kiejtésű, de eltérő jelentésű szavak – előfeldolgozást igényelnek. A beszédszintetizátor nem érti meg azt sem, hogy “eladom az autót”, mert az “eladni” kiejthető “cellának” is. A helyesírás felismerésével (“van egy mobiltelefonom”) kitalálhatjuk, hogy az “eladom az autót” helyes. Beszédfelismerő megoldás az emberi hang szöveggé alakítására, akár összetett szókincs esetén is.

2. Szavakból fonémák

A szavak meghatározása után a beszédszintetizátor az ezeket a szavakat tartalmazó hangokat állítja elő. Minden számítógépnek szüksége van egy jelentős ábécés szólistára és az egyes szavak kiejtésére vonatkozó információkra. Szükségük lenne egy listára az egyes szavak hangjait alkotó fonémákról. A fonémák kulcsfontosságúak, mivel az angol ábécében csak 26 betű van, de több mint 40 fonéma.

Elméletileg, ha a számítógépnek van egy szótára a szavakról és a fonémákról, akkor csak annyit kell tennie, hogy elolvas egy szót, megnézi a szótárban, majd felolvassa a megfelelő fonémákat. A gyakorlatban azonban ez sokkal összetettebb, mint amilyennek látszik.

Az alternatív módszer az írott szavak grafémekre bontását és az ezeknek megfelelő fonémák egyszerű szabályok segítségével történő generálását jelenti.

3. Fonémák a hanghoz

A számítógép most a szöveget fonémák listájává alakította át. De hogyan találja meg azokat az alapvető fonémákat, amelyeket a számítógép hangosan felolvas, amikor különböző nyelveken a szöveget beszéddé alakítja? Ehhez háromféle megközelítés létezik.

Konkatenatív szintézis

A rögzített emberi hangokat használó beszédszintetizátorokat elő kell tölteni egy kis mennyiségű emberi hanggal, amelyet manipulálni lehet. Emellett a hangfelvételen rögzített emberi beszédre épül.

Mi az a formánsszintézis?

A formánsok a hang 3-5 kulcsfrekvenciája, amelyeket az emberi hangszálak a beszéd vagy az éneklés hangjának előállítása érdekében generálnak és kombinálnak. A formáns beszédszintetizátorok bármit képesek kimondani, beleértve a nem létező és idegen szavakat is, amelyekről soha nem hallottak. A szintetizált beszédkimenet előállításához additív szintézist és fizikai modellező szintézist használnak.

Mi az artikulációs szintézis?

Az artikulációs szintézis az emberi hangszálak bonyolult szerkezetének szimulálásával és az ott lejátszódó folyamatok artikulálásával teszi a számítógépeket beszédképessé. Összetett volta miatt ez az a módszer, amelyet eddig a legkevesebb kutató tanulmányozott.

Röviden, a hangszintetizáló szoftver/szövegről beszédre szintézis lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerre lássák az írott szöveget, hallják és hangosan felolvassák. A különböző szoftverek mind a számítógép által generált, mind az ember által felvett hangokat használják. A beszédszintézis egyre népszerűbbé válik, ahogy az ügyfelek bevonása és a szervezeti folyamatok racionalizálása iránti igény növekszik. Elősegíti a hosszú távú nyereségességet.