Viete si náhľad prečítať nahlas?

Otvorenie súboru PDF v programe Preview

Ako používať funkciu hlasného čítania v náhľade?

Náhľad poskytuje aj funkciu prevodu textu na reč, pomocou ktorej môže používateľ čítať obsah aplikácie nahlas. Aktivácia možnosti hlasného čítania náhľadu:

 • Otvorenie dokumentu s náhľadom
 • Kliknite na tlačidlo „Upraviť“ v ľavej hornej časti obrazovky počítača
 • Prejdite na položku „Reč“
 • Kliknite na tlačidlo „Začať hovoriť“

Môžete čítať nahlas celý obsah dokumentu alebo môžete nahlas čítať len vybraný text tak, že označíte časť, ktorú chcete počúvať, a potom aktivujete funkciu reči.

Prečo by ste mali zvážiť používanie možnosti Real Aloud v náhľade?

V Preview môžete otvoriť väčšinu dokumentov v Mac vrátane poznámok z prednášok, kníh vo formáte PDF alebo prezentácií.

Namiesto čítania celého písaného obsahu môžete aktivovať rozhranie API na prevod textu na reč a počúvať obsah nahlas pomocou funkcie diktovania.

Niekedy je ľahšie porozumieť hovorenému obsahu ako písanému.

Náhľad číta nahlas
Počúvajte

Aké sú ďalšie funkcie náhľadu diktovania?

Po použití hlasitého čítania náhľadu sa aktivuje predvolený systémový hlas. Hlasový komentár môžete prispôsobiť v systémových nastaveniach:

 • V počítači Mac vyberte ponuku Apple > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Prístupnosť v bočnom paneli. (Možno budete musieť prejsť nižšie.)
 • Kliknite na položku Hovorený obsah vpravo.
 • Kliknite na vyskakovacie menu „System Voice“ a potom vyberte hlas.
 • Ak chcete nastaviť rýchlosť, akou hlas hovorí, potiahnite jazdec „Speaking rate“.
 • Kliknutím na tlačidlo Prehrať vzorku otestujte hlas a rýchlosť hovorenia.

Čo je hlasné čítanie?

Hlasné čítanie je používanie softvéru na prevod textu na reč na počúvanie obsahu namiesto jeho čítania. Funkciu hlasného čítania môžete používať takmer v každej aplikácii a prehliadači, napríklad v PDF, Microsoft Word a Microsoft.

PowerPoint, Firefox, Safari alebo Google Chrome.

Čo je to náhľad?

Preview je prehliadač obrázkov a PDF dodávaný výrobcom operačného systému Apple MacOS.

Okrem zobrazovania a tlače digitálnych obrázkov a súborov Portable Document Format dokáže tieto typy médií aj upravovať.

Ako používať Preview v počítači Mac?

Po otvorení aplikácie Preview sa zobrazí:

 • Vybrať text
 • Pridať text
 • Nástroj na tvarovanie
 • Nástroj na výber oblasti
 • Nástroj na označovanie
 • Zdieľať

Vybrať text

Pomocou tohto nástroja môžete vybrať riadky textu na stránke, skopírovať ich a vložiť do inej aplikácie.

Pridať text

Pomocou tohto nástroja vytvoríte textové pole vo vnútri dokumentu. Presuňte kurzor na oblasť dokumentu, do ktorej chcete pridať textové pole. Kliknite na túto oblasť a začnite písať. Môžete si zvoliť zobrazenie písiem pre viac možností.

Tvarový nástroj

Pomocou tohto nástroja môžete do dokumentu PDF vložiť tvar.

Nástroj na výber oblasti

Tento nástroj použite na výber obrázka alebo inej netextovej časti dokumentu PDF.

Sign Tool

Pomocou tohto nástroja môžete do dokumentu PDF pridať svoj digitálny podpis. Pomocou fotoaparátu v počítači Mac môžete previesť svoj skutočný podpis na digitálny podpis.

Zdieľať funkciu

Máte tiež možnosť pridať obrázok alebo fotografiu a zdieľať súbory na kontá sociálnych sietí pomocou všetkých kont sociálnych sietí, ktoré ste nastavili v aplikácii Internetové kontá.

Aké sú ďalšie funkcie poskytované s náhľadom?

Pomocou funkcie Preview môžete vykonať nasledujúce kroky:

 • Úprava dokumentov PDF
 • Úprava obrázkov
 • Import a export

Úprava dokumentov PDF

Preview môže zašifrovať dokumenty PDF a obmedziť ich používanie; napríklad je možné uložiť zašifrovaný dokument PDF tak, aby sa na kopírovanie údajov z dokumentu alebo jeho tlač vyžadovalo heslo.

Zašifrované súbory PDF však nie je možné ďalej upravovať, preto by si pôvodný autor mal vždy ponechať nezašifrovanú verziu.

Vo verzii 7 je zavedené nové tlačidlo „upraviť“, pomocou ktorého možno obrázok upraviť. Tlačidlo „upraviť“ umožňuje okrem iného vkladať tvary a čiary a vykonávať orezávanie.

Úprava obrázkov

Náhľad ponúka základné nástroje a funkcie na úpravu obrázkov, ako je extrakcia tvaru, extrakcia farieb, orezanie a otočenie.

Import a export

Náhľad môže priamo pristupovať k obrázkovým skenerom podporovaným systémom macOS a importovať obrázky zo skenera. Môže tiež konvertovať medzi formátmi obrázkov a exportovať do formátov BMP, JP2, JPEG, PDF atď.

Pomocou tlačového nástroja systému macOS je tiež možné „tlačiť“ do súboru Postscript, súboru PDF-X alebo priamo uložiť súbor do aplikácie iPhoto ako naskenované fotografie.

Ako zobraziť fotografie a súbory PDF v programe Preview v počítači Mac

Preview je predvolená aplikácia na prezeranie obrázkov a súborov PDF v počítači Mac. Kedykoľvek teda dvakrát kliknete na niektorý z týchto súborov alebo ho spustíte, otvorí sa v náhľade.

Ak z nejakého dôvodu prevzala zodpovednosť za určitý typ súboru iná aplikácia a vy ho chcete vrátiť do Preview, zmenu vykonáte priamo vo Finderi:

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor, ktorý chcete otvoriť pomocou funkcie Preview
 • Prejdite na položku „Otvoriť pomocou…“
 • Kliknite na „Náhľad“

Môžem používať náhľad na iPhone alebo iPade?

Namiesto aplikácie Preview je pre používateľov systému iOS vyvinutá aplikácia Preview Mini. Aplikáciu si môžete stiahnuť z AppStore a začať ju používať.

Zdieľať príspevok:

Najmodernejšia A.I.

Začnite so Speaktorom teraz!

Súvisiace články

Prevod textu na reč na Instagrame
Speaktor

Ako previesť text na reč na Instagrame?

Ako pridať text do reči na navijakoch Instagram? Prevod textu na reč je jednou z najnovších aktualizácií Instagramu. Funkcia čítania textu nahlas v službe Instagram prevádza text na zvuk. Okrem