Jak korzystać z funkcji Read Aloud w programie Preview?

Preview zapewnia również funkcję text to speech z jego użytkownikiem, aby przeczytać zawartość na aplikacji na głos. Aby włączyć opcję czytania na głos na podglądzie:

Możesz czytać na głos całą treść w dokumencie lub tylko wybrany tekst, zaznaczając fragment, który chcesz odsłuchać, a następnie aktywując funkcję mowy.

Posłuchaj

Dlaczego powinieneś rozważyć użycie opcji Real Aloud w Preview?

Podgląd może otwierać większość dokumentów dostępnych na komputerze Mac, w tym notatki z wykładów, pliki PDF książek czy pokazy slajdów.

Zamiast czytać wszystkie treści pisane, można aktywować interfejs API text-to-speech i słuchać na głos treści za pomocą funkcji dyktowania.

Od czasu do czasu łatwiej jest zrozumieć treść mówioną niż pisaną.

Jakie są dalsze cechy podglądu dyktowania?

Po użyciu funkcji Preview read aloud zostanie włączony domyślny głos systemowy. Możesz dostosować podkład głosowy w preferencjach systemowych:

Co to jest Read Aloud?

Czytanie na głos to używanie oprogramowania do przetwarzania tekstu na mowę do słuchania treści zamiast jej czytania. Funkcji czytania na głos można używać w niemal każdej aplikacji i przeglądarce, np. w plikach PDF, Microsoft Word.

PowerPoint, Firefox, Safari lub Google Chrome.

Co to jest Preview?

Preview to dostarczana przez producenta przeglądarka obrazów i plików PDF systemu operacyjnego MacOS firmy Apple.

Oprócz przeglądania i drukowania obrazów cyfrowych i plików w formacie Portable Document Format, może również edytować te typy mediów.

Jak korzystać z Podglądu na Mac?

Po otwarciu programu Preview, zapewnia on:

Wybierz tekst

Możesz użyć tego narzędzia do zaznaczenia linii tekstu na stronie, skopiowania ich i wklejenia do innej aplikacji.

Dodaj tekst

Użyj tego narzędzia, aby utworzyć pole tekstowe wewnątrz dokumentu. Przesuń kursor do obszaru dokumentu, w którym chcesz dodać pole tekstowe. Kliknij na ten obszar i zacznij wpisywać. Możesz wybrać opcję pokazania czcionek, aby uzyskać więcej opcji.

Narzędzie Shape

Użyj tego narzędzia, aby wstawić kształt do dokumentu PDF.

Narzędzie wyboru obszaru

Użyj tego narzędzia, aby wybrać obraz lub inną nietekstową część dokumentu PDF.

Narzędzie do podpisu

Użyj tego narzędzia, aby dodać swój podpis cyfrowy do dokumentu PDF. Możesz użyć aparatu w komputerze Mac, aby przekonwertować swój rzeczywisty podpis na podpis cyfrowy.

Share Feature

Masz również możliwość dodania obrazu lub zdjęcia i udostępnienia plików na kontach społecznościowych za pomocą dowolnych kont sieci społecznościowych, które skonfigurowałeś w Kontach internetowych.

Jakie są dalsze funkcje udostępniane przez Preview?

Za pomocą programu Preview można wykonać następujące czynności:

Edycja dokumentów PDF

Program Preview może szyfrować dokumenty PDF i ograniczać ich użycie; na przykład możliwe jest zapisanie zaszyfrowanego pliku PDF w taki sposób, że do skopiowania danych z dokumentu lub jego wydrukowania wymagane jest podanie hasła.

Jednak zaszyfrowane pliki PDF nie mogą być dalej edytowane, więc oryginalny autor powinien zawsze zachować niezaszyfrowaną wersję.

W wersji 7 wprowadzono nowy „przycisk edycji”, gdzie można edytować zdjęcie. Przycisk „edytuj” umożliwia opcje wstawiania kształtów i linii oraz wykonywania kadrowania, między innymi.

Edycja obrazów

Preview oferuje niezbędne narzędzia do korekcji obrazu i funkcje, takie jak ekstrakcja kształtu, ekstrakcja koloru, przycinanie i obracanie.

Import i eksport

Preview może bezpośrednio uzyskać dostęp do skanerów obrazu obsługiwanych przez macOS i importować obrazy ze skanera. Może również konwertować między formatami obrazu i eksportować do BMP, JP2, JPEG, PDF itp.

Korzystając z mechanizmu drukowania systemu macOS, można również „wydrukować do” pliku Postscript, pliku PDF-X lub bezpośrednio zapisać plik w iPhoto jak zeskanowane zdjęcia.

Jak wyświetlać zdjęcia i pliki PDF w programie Podgląd na komputerze Mac

Podgląd to domyślna aplikacja do przeglądania obrazów i plików PDF na komputerze Mac. Tak więc za każdym razem, gdy dwukrotnie klikniesz lub uruchomisz jeden z tych plików, otworzy się on w Podglądzie.

Jeśli z jakiegoś powodu inna aplikacja przejęła odpowiedzialność za dany typ pliku, a Ty chcesz oddać go Preview, dokonujesz zmiany bezpośrednio w Finderze:

Czy mogę używać Preview na iPhone lub iPad?

Zamiast Preview, Preview Mini jest opracowany dla użytkowników systemu iOS. Aplikację można pobrać z AppStore i zacząć z niej korzystać.