Millised on ligipääsetavusjuhised Hemianopiaga lugemiseks?

Hemianoopia põhjustatud nägemiskadu toob kaasa lugemisvõime kaotuse, kuna silmad kaotavad oma nägemisfunktsiooni. Silmade visuaalse tähelepanuta jätmise vähendamiseks on mõned meetodid:

hemianopia

Mis on Hemianopia?

Mis on homonüümne hemianoopia?

Siin on mõned faktid homonüümse hemianoopia kohta:

Mis on heteronüümne hemianoopia?

Millised on hemianoopia sümptomid?

Siin on nimekiri Hemianopia sümptomitest:

Millised on Hemianopia põhjused?

Visuaalne ajukoor paikneb aju oktsipitaallohus primaarses kortikaalses piirkonnas ja aitab kaasa visuaalselt saadud andmete teadlikule töötlemisele. Hemianoopia põhjuseid on mitmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult:

Kuidas diagnoosida hemianoopilisi patsiente?

On mitmeid viise, kuidas hinnata inimese nägemisvälja ja teha kindlaks, kas nägemisvaldkonnas on puudujääke. Hemianoopiliste patsientide tuvastamiseks kasutatavad diagnostilised vahendid on järgmised:

Isikutel, kellel on nägemisvälja kahjustused, mis ei ole tingitud silmadest endist (näiteks glaukoomi puhul), peaks neuroloog hindama, et teha kindlaks, kas on seos ajukahjustustega. Kui patsiendi silmad on terved, kuid tal puudub osa vaateväljast, on tõenäolisem neuroloogiline põhjus.

Millised on Hemianopia ravimeetodid?

Hemianoopia ravivõimalusi on mitmeid, sõltuvalt sellest, mis tüüpi patsiendi puhul on tegemist ja kui raske on seisund.

Hemianoopia puhul keskendutakse sageli silmade liikumise taastamisele kompenseeriva ja taastava teraapia abil.

Erinevad teadlased, kes tegelevad perimeetria, neuroloogia ja psühhiaatriaga, ning autorid nagu Pambakian, Kerkhoff, Rowe, Peli, Zihl ja Kennard uurivad seda valdkonda kõrvuti uuringute ja küsimustikega, mis viiakse läbi kliinilistes uuringutes ja nägemise rehabilitatsioonis.

Trauzettel-Klosinski labor, Silmakliiniku uurimisinstituut on homonüümse nägemisvälja ravimisel juhtpositsioonil.

Kas Hemianopia muutub paremaks?

Kui kasvajad, insult või muud liiki ajukahjustused põhjustavad nägemisvälja kaotuse, ei saa juba kahjustatud nägemist enam parandada ja nägemist ei ole võimalik taastada või taastada. Raviga välditakse aga tavaliselt uusi kahjustusi ja uut nägemise kaotust. Ennetav ravi aitab ka patsientidel kohaneda halva nägemisega. Randomiseeritud kontrollitud uuringutes, mis käsitlesid insuldijärgse hemianopsia ravi visuaalse otsingu treeninguga võrreldes Fresneli prismadega, jäeti tegelikult umbes pooled potentsiaalsetest osalejatest välja, sest nende nägemishäired lahenesid osaliselt või täielikult iseenesest. Nägemisvälja piisavat spontaanset taastumist esineb harva.

Miks on hemianoopilistel patsientidel raskusi lugemisega?

Mis on erinevus kesk- ja perifeerse nägemise vahel?

Keskne nägemine on see, mida näete otse enda ees. Kui te liigutate oma silmi või pöörate oma keha, on see, mida te vaatate otse ette, teie keskse nägemise piirkonnas. Teie perifeerne nägemine on see, mida näete väljaspool oma keskse nägemise nurkades.