Kas yra ADA?

Amerikiečių su negalia įstatymas (ADA) yra Jungtinių Valstijų pilietinių teisių įstatymas. Juo draudžiama diskriminuoti neįgaliuosius plačiojoje visuomenėje. Pagal ADA diskriminacija draudžiama įvairiose srityse. Tai apima įdarbinimo, viešojo apgyvendinimo, transporto, telekomunikacijų ir vyriausybines paslaugas, kad būtų sudarytos lygios galimybės. Įstatymas reikalauja, kad pagrįstos priemonės leistų neįgaliesiems visapusiškai dalyvauti šiose srityse.

Ji bendradarbiauja su daugeliu kitų teisės aktų. Keletas pavyzdžių: Sąžiningo būsto pataisų įstatymas, Reabilitacijos įstatymas, Reguliavimo lankstumo įstatymas, ir Architektūrinių kliūčių įstatymas.

Kas yra ADA prieinamumas?

ADA prieinamumas susijęs su pastatų, įrenginių, produktų, paslaugų ir technologijų projektavimu. Taip užtikrinama, kad jais galėtų naudotis neįgalieji pagal Amerikos neįgaliųjų aktą (ADA).

ADA prieinamumas apima pastatų projektavimą, svetainių prieinamumą, transporto prieinamumą, komunikacijos prieinamumą ir kt.

Kas yra ADA standartai?

ADA standartus skelbia Teisingumo departamentas (DOJ) ir Transporto departamentas (DOT). Jos taikomos naujai statomiems ir perstatomiems objektams, kuriems taikoma ADA. Teisingumo ministerijos standartai taikomi visiems objektams, kuriems taikoma ADA, išskyrus viešojo transporto objektus, kuriems taikomi Transporto departamento standartai.

Departamentas priima naujus ADA standartus pagal ADA II ir III antraštines dalis kartu su ADA prieinamo dizaino standartais. Taip pat žr. Teisingumo Teismo interneto svetainėje www.ada.gov.

Daugelyje vietų taikomi pagal Amerikos neįgaliųjų aktą (ADA) nustatyti prieinamumo standartai. Tai apima viešąsias patalpas, komercines patalpas, valstijos ir vietos valdžios institucijas, kai jos statomos naujai, perstatomos ir papildomos. ADA standartai pagrįsti būtiniausiomis gairėmis, kurias nustatė Prieigos taryba.

Reikalavimai turi būti taikomi projektuojant, statant, papildant ir keičiant vietas, įrenginius, pastatus ir elementus tiek, kiek to reikalauja federalinių agentūrų pagal 1990 m. Amerikiečių su negalia įstatymą išleistos taisyklės.

Kas yra ADA prieinamumo gairės (ADAAG)?

Kas yra ADA atitiktis?

ADA atitikimas – tai sutrumpintas pavadinimas, reiškiantis Amerikos neįgaliųjų akto prieinamo dizaino standartus. Tai reiškia, kad visa elektroninė informacija ir technologijos turi būti prieinamos neįgaliesiems.

Tinklalapio turinys turi būti parengtas pagal ADA taisykles ir ADA reikalavimus.

Kaip įvykdyti skaitmeninio prieinamumo reikalavimus?

Kaip pasiekti ADA atitiktį WCAG 2.1 lygio AA gairėms?

Antraštės:

Visuose tiesioginės transliacijos vaizdo įrašuose pateikite antraštes. Naudodami programinę įrangą arba profesionalias paslaugas pridėkite antraštes prie tiesioginių vaizdo įrašų.

Garso aprašymai:

Garso aprašymus teikia viso iš anksto įrašyto turinio teikėjai. Taip pat galima šalia turinio pridėti nuorodą, nukreipiančią naudotojus į garso aprašymą.

Navigacijos parinktys:

Siūlykite naudotojams daugiau nei vieną puslapio paieškos svetainėje variantą, nebent tas puslapis yra proceso rezultatas arba žingsnis, pvz., kasos internetu užbaigimas. Šią užduotį padės atlikti HTML svetainės žemėlapis, svetainės paieška ir nuoseklus navigacijos meniu.

Antraštės ir etiketės:

Naudokite antraštes arba etiketes turinio temai ar tikslui apibūdinti. Siekite aprašomųjų ir paprastų etikečių ar antraščių. Taip pat reikėtų paženklinti visus svetainės elementus, pavyzdžiui, kainų lentelę ar kontaktų formą.

Identifikavimo nuoseklumas:

Tą pačią funkciją atliekantys svetainės elementai turėtų būti nuosekliai identifikuojami. Šiuos elementus paženklinkite ir pavadinkite, o tos pačios paskirties elementams naudokite vienodą alt tekstą.

Klaidų prevencija:

Visi puslapiai, kuriuose generuojami teisiniai įsipareigojimai ar finansinės operacijos, keičiami ar ištrinami naudotojo valdomi duomenys arba pateikiami naudotojo testo atsakymai, turi būti grįžtami, tikrinami, ar juose nėra klaidų, ir prieš pateikiant patvirtinami. Pavyzdžiui, sukurkite užsakymo patvirtinimo puslapį arba leiskite naudotojams atšaukti užsakymus per tam tikrą laikotarpį.

Dažnai užduodami klausimai

Kas nutiks, jei jūsų svetainė neatitinka ADA reikalavimų?

Jei jūsų svetainė neatitinka ADA reikalavimų, jums gresia didelis ieškinys. Net jei netyčia praleidote JAV teisingumo departamento rekomendacijas, vis tiek galite sumokėti tūkstančius dolerių už ieškinius, jei jūsų svetainė nebus prieinama visiems.