Nguyên tắc trợ năng dành cho nhà xuất bản là gì

Danh sách kiểm tra khả năng truy cập web

Tìm hiểu cách tạo trải nghiệm đọc toàn diện bằng cách tuân theo các nguyên tắc trợ năng này trong ngành xuất bản . Tăng lượng độc giả và mức độ tương tác bằng cách làm cho mọi người có thể truy cập nội dung của bạn.

Nguyên tắc tiếp cận chính dành cho nhà xuất bản là gì?

Để tạo trải nghiệm đọc toàn diện, nhà xuất bản phải tuân theo một số nguyên tắc thực hành tốt nhất dành cho nhà xuất bản. Những hướng dẫn này bao gồm:

Cung cấp văn bản thay thế cho hình ảnh:

Văn bản thay thế hoặc văn bản thay thế giúp những người khiếm thị hiểu được nội dung của hình ảnh. Do đó, nhà xuất bản phải đảm bảo rằng tất cả hình ảnh đều có văn bản thay thế phù hợp.

Sử dụng cấu trúc tiêu đề phù hợp:

Các tiêu đề cung cấp cấu trúc cho nội dung và giúp những người khuyết tật về nhận thức hiểu nội dung tốt hơn. Do đó, nhà xuất bản phải sử dụng cấu trúc tiêu đề phù hợp, bao gồm các thẻ H1, H2 và H3 để cung cấp một hệ thống phân cấp rõ ràng.

Làm cho bàn phím nội dung có thể truy cập được:

Những người khuyết tật di chuyển sử dụng bàn phím để điều hướng nội dung kỹ thuật số. Vì vậy, nhà xuất bản phải đảm bảo rằng nội dung của họ có thể truy cập được bằng bàn phím, điều đó có nghĩa là người dùng có thể truy cập tất cả nội dung và giúp quy trình làm việc dễ dàng hơn.

Cung cấp phụ đề chi tiết và bản ghi cho video:

Cả phụ đề chi tiết và bản chép lời đều giúp những người khiếm thính hiểu được nội dung video. Vì vậy, nhà xuất bản phải cung cấp phụ đề chi tiết và bản ghi cho tất cả nội dung video.

Thiết kế tương phản màu sắc:

Những người khiếm thị hoặc mù màu có thể gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa các màu nhất định. Vì vậy, các nhà xuất bản phải đảm bảo rằng có đủ độ tương phản giữa văn bản và nền để có thể đọc được.

Sử dụng các liên kết mô tả:

Liên kết phải có văn bản mô tả để giúp những người khiếm thị hoặc khuyết tật về nhận thức hiểu được nội dung của liên kết. Nhà xuất bản nên tránh sử dụng các cụm từ như “nhấp vào đây” hoặc “đọc thêm” và thay vào đó sử dụng văn bản mô tả như “tìm hiểu thêm về xuất bản có thể truy cập của chúng tôi”.

Đảm bảo cấu trúc bảng phù hợp:

Bàn có thể là thách thức đối với những người khuyết tật về thị giác hoặc nhận thức. Nhà xuất bản phải đảm bảo rằng các bảng có cấu trúc phù hợp, bao gồm các hàng và cột tiêu đề, để giúp hiểu dữ liệu dễ dàng hơn.

Cung cấp mô tả âm thanh cho video:

Mô tả âm thanh giúp những người khiếm thị hiểu được nội dung hình ảnh của video. Nhà xuất bản phải cung cấp mô tả âm thanh cho tất cả nội dung video.

Làm cho các biểu mẫu có thể truy cập được:

Các hình thức có thể là thách thức đối với những người khuyết tật về vận động hoặc nhận thức. Nhà xuất bản phải đảm bảo rằng biểu mẫu của họ có thể truy cập bằng bàn phím và có nhãn cũng như hướng dẫn thích hợp.

Cung cấp các định dạng thay thế:

Một số người khuyết tật có thể gặp khó khăn khi truy cập nội dung ở các định dạng cụ thể. Người tạo nội dung nên cung cấp các định dạng thay thế, chẳng hạn như văn bản thuần túy, HTML, CSS hoặc xml, để đảm bảo rằng tất cả các cá nhân đều có thể truy cập nội dung.

Các công cụ và tài nguyên để đảm bảo khả năng tiếp cận là gì?

Nguyên tắc cung cấp tài liệu tham khảo sẵn sàng cho các nhà xuất bản về các khía cạnh phi kỹ thuật và kỹ thuật của xuất bản toàn diện. Dưới đây là một số công cụ và tài nguyên mà nhà xuất bản có thể sử dụng để đảm bảo khả năng truy cập:

Nguyên tắc truy cập nội dung web (WCAG):

WCAG 2.0 là một bộ hướng dẫn do World Wide Web Consortium (W3C) phát triển để giúp các nhà xuất bản làm cho nội dung của họ có thể truy cập được. Các hướng dẫn cung cấp các đề xuất cụ thể để làm cho nội dung web dễ truy cập hơn đối với những người khuyết tật.

Trình kiểm tra khả năng truy cập :

Có một số công cụ kiểm tra khả năng truy cập trực tuyến có thể giúp nhà xuất bản đánh giá khả năng truy cập nội dung của họ. Một số tùy chọn phổ biến bao gồm WAVE, Axe và Ngọn hải đăng. Những công cụ này có thể quét một trang web hoặc tài liệu và cung cấp các báo cáo chi tiết về các vấn đề về khả năng truy cập.

Trình đọc màn hình:

Trình đọc màn hình là công nghệ hỗ trợ có thể đọc to văn bản cho những người khiếm thị. Các trình đọc màn hình phổ biến bao gồm JAWS, NVDA và VoiceOver. Nhà xuất bản có thể sử dụng các công cụ này để kiểm tra khả năng truy cập nội dung của họ và đảm bảo rằng trình đọc màn hình có thể đọc được nội dung đó.

Bộ kiểm tra độ tương phản màu:

Độ tương phản màu sắc là điều cần thiết cho những người khiếm thị để nhận biết nội dung. Có một số công cụ trực tuyến có thể giúp nhà xuất bản đánh giá độ tương phản màu của nội dung của họ. Một số tùy chọn phổ biến bao gồm Trình kiểm tra độ tương phản và An toàn màu.

Nguyên tắc trợ năng cho các nền tảng cụ thể:

Một số nền tảng, chẳng hạn như WordPress và Shopify, cung cấp nguyên tắc trợ năng cụ thể cho nhà xuất bản. Một số nhà xuất bản EPUB 3 và chữ nổi chỉ cần liên kết đến tệp điều hướng để dùng làm mục lục văn bản của cuốn sách. Những nguyên tắc này có thể giúp nhà xuất bản đảm bảo rằng nội dung của họ đáp ứng các yêu cầu về khả năng truy cập của nền tảng.

Đào tạo khả năng tiếp cận:

Nhiều tổ chức cung cấp đào tạo về các tính năng trợ năng cho nhà xuất bản. Đào tạo có thể giúp nhà xuất bản tìm hiểu cách thiết kế và phát triển nội dung có thể truy cập, đồng thời có thể cung cấp hướng dẫn về việc đáp ứng các quy định về khả năng truy cập.

Chuyển văn bản thành giọng nói để trợ năng trong xuất bản

Chuyển văn bản thành giọng nói là một tính năng trợ năng quan trọng dành cho những người khiếm thị hoặc khuyết tật đọc. Nó cho phép họ đọc to nội dung của một văn bản bằng công nghệ giọng nói tổng hợp. Các nhà xuất bản có thể thêm chức năng chuyển văn bản thành giọng nói vào nội dung của họ để đảm bảo rằng những người khuyết tật có định dạng nội dung có thể truy cập được.

Tại sao tính năng chuyển văn bản thành giọng nói lại quan trọng đối với nhà xuất bản xét về khả năng truy cập:

Tăng lượng khán giả:

Việc thêm chức năng chuyển văn bản thành giọng nói có thể tăng lượng khán giả cho nội dung của nhà xuất bản bằng cách giúp những người khiếm thị hoặc khuyết tật đọc có thể truy cập nội dung đó.

Tuân thủ các nguyên tắc tiếp cận:

Nhiều nguyên tắc trợ năng yêu cầu cung cấp chức năng chuyển văn bản thành giọng nói cho nội dung kỹ thuật số, làm cho chức năng này trở thành một tính năng thiết yếu cho các nhà xuất bản muốn đảm bảo tuân thủ các quy định về trợ năng.

Cải thiện khả năng sử dụng:

Chức năng chuyển văn bản thành giọng nói có thể cải thiện khả năng sử dụng nội dung kỹ thuật số cho tất cả người dùng bằng cách cho phép họ nghe nội dung thay vì đọc nội dung đó. Điều này có thể đặc biệt có lợi cho những người thích học bằng thính giác.

Cung cấp một giải pháp thay thế cho nội dung trực quan:

Đối với nội dung bao gồm nội dung trực quan, chẳng hạn như hình ảnh hoặc biểu đồ, chức năng chuyển văn bản thành giọng nói có thể cung cấp một phương tiện thay thế cho những người khiếm thị để hiểu thông tin.

Các câu hỏi thường gặp

Trợ năng là gì?

Thông tin có thể truy cập đề cập đến thiết kế nội dung kỹ thuật số, sản phẩm và dịch vụ có thể được sử dụng bởi tất cả các cá nhân, bao gồm cả những người khuyết tật. Nó nhằm mục đích loại bỏ các rào cản và cung cấp quyền truy cập bình đẳng vào thông tin và công nghệ cho người khuyết tật, chẳng hạn như khiếm thị, thính giác, chứng khó đọc hoặc suy giảm nhận thức.

Tại sao trợ năng lại quan trọng đối với nhà xuất bản?

Khả năng truy cập không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là nghĩa vụ đạo đức để đảm bảo mọi người đều có thể truy cập xuất bản kỹ thuật số. Các tiêu chuẩn trợ năng cũng có những lợi ích đáng kể cho nhà xuất bản. Bằng cách làm cho nội dung của họ có thể truy cập được, nhà xuất bản có thể tăng lượng độc giả và mức độ tương tác của họ, bao gồm cả những người khuyết tật. Các nhà xuất bản cũng có thể cải thiện xếp hạng SEO của họ và tránh các vấn đề pháp lý bằng cách tuân theo các nguyên tắc trợ năng.

Chia sẻ bài viết:

Nhà nước của nghệ thuật AI

Bắt đầu với Speaktor ngay bây giờ!

Những bài viết liên quan