Зошто да се слуша Куранот?

Слушањето на Светиот Куран ги дава истите позитивни ефекти. Тоа е затоа што звучните бранови од рецитирањето на Куранот се ритмички и помагаат да се ребалансираат мозочните клетки. Исто така, тука се и други причини за муслиманските молитви:

куранот

Што е рецитирање на Куранот?

Рецитирањето на Куранот се однесува на усно рецитирање или читање на Куранските стихови или поглавја. Рецитирањето на Куранот е форма на обожавање во исламот. Исто така, тоа е начин за муслиманите да се поврзат со Бог и да добијат благослови.

Како се прави рецитирање на Куранот?

Рецитирањето на Куранот често е на ритмички, мелодичен начин. Интонацијата и изговорот на зборовите се многу важни. Тоа е затоа што Куранот првично бил објавен на арапски, а се верува дека правилното рецитирање на неговите зборови е клучно за пренесување на нивното значење и значење.

Муслиманите се охрабруваат редовно да го рецитираат Куранот, а многу луѓе меморираат големи делови од него. Рецитирање на Куранот често се случува во џамиите, особено за време на месецот Рамазан. Сепак, можно е тоа да се направи дома или во други приватни поставки.

Дали е можно да се слуша Куран со вашиот телефон?

Алах вели дека муслиманите да читаат и слушаат Куран во нивните животи. Со новата говорна технологија, можно е да се слуша Куран додека се прават други работи како што е одење. За муслиманите е важно да се сеќаваат на Рахман Алах (дикр) во нивниот секојдневен живот.

Што е Сура?

Сура е поглавје од Куранот, која е света книга на исламот. Куранот е поделен на 114 сура, од кои секоја има неколку ајети, познати како аја. Секоја сура има уникатно име и тие се подредени по нивната должина, од најдолгата сура до најкратката. Некои примери на сура се сура ал-Бакара, сура ал-Џин и сура ал-Араф.

Што е фетва?

Фатва е исламско правно мислење или пресуда дадена од квалификуван верски научник или муфтија за одредено прашање или прашање. Терминот „фатва“ доаѓа од арапскиот збор „фата“, што значи „да се даде правна пресуда“.

Што е Дуа?

Дуа е арапски збор за молба или молитва. Во исламската традиција, дуата се однесува на чинот на барање помош, водство и благослов од Алах преку молитва или повикување.

Дуа може да биде на кој било јазик, но често е на арапски, кој е јазикот на книгата на Алах. Муслиманите веруваат дека Алах секогаш ги слуша нивните молитви и дека дуата е моќна алатка за барање Негова милост и прошка. Типично, дуата започнува со структурата на реченицата „Мај Алах…“, исто така во Куранот.

Што е хадис?

Хадисот се однесува на збирката изреки, постапки и традиции на пророкот Мухамед, кои се пренесуваат преку усни и писмени извештаи. Хадисот е вториот најважен извор на исламскиот закон и насоки по Куранот.

Како да го слушате Куранот?

Кои се најдобрите апликации за аудио книги за слушање Куран?

Еве неколку платформи за слушање Куран онлајн:

1. Истражувач на Куранот

Quran Explorer е онлајн платформа која обезбедува ресурси и алатки за проучување и учење на Куранот. Тоа им помага на муслиманите ширум светот полесно да го читаат и разберат Куранот.

Quran Explorer нуди различни функции, вклучувајќи дигитална верзија на Куранот со преводи на повеќе јазици, аудио рецитации од познати рецитатори на Куранот и функција за пребарување за наоѓање специфични стихови или теми во Куранот. Исто така, вклучува низа материјали за учење, како што се тафсир (интерпретации) на Куранот, збирки на хадиси и исламски написи и ресурси.

2. Assabile

Assabile е онлајн платформа која обезбедува ресурси и алатки за проучување и учење на Куранот. Тоа им помага на муслиманите ширум светот полесно да го читаат, слушаат и разбираат Куранот.

3. Барај вистина

SearchTruth е онлајн платформа која обезбедува ресурси и алатки за проучување и учење на Куранот и хадисот. Тоа им помага на муслиманите ширум светот поефикасно да го читаат, разберат и практикуваат исламот.

Најчесто поставувани прашања

Што е Куранот?

Куранот е света книга на исламот, која муслиманите ја сметаат за буквален збор на Алах како што му е објавено на Алаховиот пратеник, пророкот Мухамед (Мохамед) во период од 23 години. Содржи 114 поглавја или сура, кои се поделени на стихови или ајаи. Куранот е примарен извор на насоки и упатства за муслиманите. Опфаќа широк спектар на теми, вклучувајќи верувања, етика, морал, историја и право.
Светиот Куран е на класичен арапски јазик. Некои луѓе го сметаат за едно од најголемите литературни дела на арапски јазик. Луѓето исто така сметаат дека тоа е чудо на пророкот Мухамед, бидејќи тој бил неписмен и не можел сам да создаде такво дело од толку големо литературно и теолошко значење.
Муслиманите веруваат дека Ал Куран е последното откровение од Бога и дека содржи целосно и совршено водство за човештвото. Тоа е меморирано и рецитирано од муслиманите ширум светот. Нејзините учења имале длабоко влијание врз животите на милиони луѓе низ историјата.