Toegankelijkheidsrichtlijnen voor mensen met epilepsie

Audiovisuele waarschuwingen voor inhoud die aanvallen kan triggeren

Wat is epilepsie?

Epilepsie is een neurologische aandoening die aanvallen veroorzaakt. Deze aanvallen kunnen variëren van mild tot ernstig en kunnen stuiptrekkingen, bewustzijnsverlies en andere lichamelijke symptomen omvatten. Aanvallen worden veroorzaakt door verstoringen in de elektrische activiteit van de hersenen en kunnen verband houden met een hersenletsel of een familiale tendens. De oorzaak is echter vaak onbekend.

Wat veroorzaakt epilepsie?

Epilepsie kan op elke leeftijd optreden en kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder genetica, hersenbeschadiging en andere medische aandoeningen. Enkele daarvan zijn:

Genetica en familiegeschiedenis:

Epilepsie kan worden veroorzaakt door genetische mutaties of erfelijke eigenschappen die de elektrische activiteit van de hersenen beïnvloeden.

Hersenbeschadiging of letsel:

Elk trauma of letsel aan de hersenen, zoals een hoofdwond of beroerte, kan epilepsie veroorzaken.

Abnormale hersenontwikkeling:

Epilepsie kan optreden wanneer de hersenen zich niet goed ontwikkelen, wat leidt tot abnormale elektrische activiteit.

Infecties:

Infecties van de hersenen, zoals meningitis of encefalitis, kunnen epilepsie veroorzaken.

Prenataal letsel of hersenafwijkingen:

Epilepsie kan het gevolg zijn van letsel opgelopen tijdens de foetale ontwikkeling of misvormingen van de hersenen bij de geboorte.

Abnormale niveaus van hersenchemicaliën of elektrische activiteit:

Veranderingen in de niveaus van chemische stoffen in de hersenen of verstoringen van de elektrische activiteit in de hersenen kunnen leiden tot epilepsie.

Drugsmisbruik of ontwenning:

Het gebruik of de ontwenning van bepaalde stoffen, zoals alcohol of bijwerkingen van drugs, kunnen aanvallen en epilepsie veroorzaken.

Enkele veel voorkomende triggers voor lichtgevoelige aanvallen bij mensen met verschillende soorten epilepsie zijn knipperende lichten, patronen en bepaalde kleuren. Daarom is het essentieel om digitale inhoud toegankelijker te maken voor mensen met epilepsie.

toegankelijk webgebruik

Welke behandelingen zijn er voor epilepsie?

Er bestaat geen genezing voor epilepsie, maar er zijn behandelingen beschikbaar om de aandoening onder controle te houden. Deze behandelingen omvatten medicatie, chirurgie en veranderingen in levensstijl, zoals het vermijden van triggers en voldoende slaap. Het is belangrijk om samen met een zorgverlener de beste behandeling voor uw individuele behoeften te bepalen.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) voor mensen met epilepsie

Bij het ontwerpen van digitale inhoud is het belangrijk rekening te houden met de behoeften van alle gebruikers, ook die met epilepsie en mensen met een handicap op het gebied van digitale toegankelijkheid. Omdat deze aanvallen levensbedreigend kunnen zijn, kan het voorkomen dat mensen helemaal geen toegang hebben tot het internet.

Het World Wide Web Consortium (W33C) heeft in zijn Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) richtsnoeren voor ontwikkelaars om inhoud toegankelijker te maken. De Wet voor gehandicapten (ADA) heeft dit soort inhoud illegaal gemaakt. Hier volgen enkele richtlijnen om webinhoud toegankelijker te maken voor mensen met lichtgevoelige epilepsie:

Vermijd knipperende inhoud of stroboscopische effecten:

Flitsdrempels of stroboscopische effecten kunnen bij mensen met lichtgevoelige epilepsie bepaalde soorten aanvallen uitlokken. Vermijd hoge flitsfrequenties of stroboscopische effecten, of beperk ze tot drie flitsen en beperk de pixels.

Gebruik kleur zorgvuldig:

Bepaalde kleuren, met name rood en blauw, en een hoog contrast kunnen bij sommige mensen met epilepsie aanvallen uitlokken. Gebruik kleuren zorgvuldig, zoals verzadigd rood, en vermijd kleurencombinaties die ongemak kunnen veroorzaken of aanvallen kunnen uitlokken.

Vermijd snel veranderende inhoud:

Snel veranderende inhoud, zoals scrollende tekst of flikkerende afbeeldingen, kan voor mensen met epilepsie moeilijk te verwerken zijn en kan aanvallen uitlokken. Vermijd snel wisselende inhoud of beperk deze tot korte periodes.

Alternatieven bieden voor audiovisuele inhoud:

Voor sommige mensen met epilepsie kan audio- en visuele inhoud moeilijk te verwerken zijn. Animaties en GIF’s leiden af en kunnen aanvallen uitlokken bij mensen met foto-elektrische gevoeligheid. Zorg voor alternatieven, zoals bijschriften of transcripties.

Ontwerp met duidelijke, eenvoudige lay-outs:

Duidelijke, eenvoudige lay-outs kunnen mensen met epilepsie helpen om digitale inhoud gemakkelijker te verwerken. De Epilepsie Stichting stelt voor duidelijke, goed leesbare lettertypen te gebruiken en afleiding en rommel tot een minimum te beperken.

Waarschuwen voor mogelijk triggerende inhoud:

Als het nodig is om fotogevoelige inhoud op te nemen die mensen met epilepsie kan triggeren, geef dan een waarschuwing voordat de inhoud wordt weergegeven. Dit geeft de gebruiker de gelegenheid om weg te navigeren van de inhoud of de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.

Test inhoud op toegankelijkheid:

Voordat u inhoud publiceert, moet u deze testen op toegankelijkheid met hulpmiddelen zoals toegankelijkheidscheckers en door mensen met epilepsie te vragen de inhoud te beoordelen. Dit kan helpen om mogelijke problemen op te sporen en ervoor te zorgen dat de inhoud voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is.

Waarom zouden mensen met epilepsie tekst-naar-spraak moeten gebruiken?

Mensen met epilepsie kunnen moeite hebben met het verwerken van visuele of auditieve informatie, vooral tijdens aanvallen of in de periode na de aanval. In dergelijke gevallen kan het gebruik van tekst-naar-spraak software zoals Speaktor bijzonder nuttig zijn. Hier zijn enkele redenen waarom mensen met epilepsie baat kunnen hebben bij het gebruik van tekst-naar-spraak:

  1. Vermindert visuele prikkels: Tekst-naar-spraaksoftware kan het aantal visuele prikkels waaraan mensen met epilepsie worden blootgesteld verminderen, wat kan helpen aanvallen te voorkomen die door visuele prikkels worden uitgelokt.
  2. Verbetert het begrip: Sommige mensen met epilepsie hebben moeite met het verwerken van auditieve informatie. Tekst-naar-spraaksoftware kan tekst omzetten in gesproken woorden, wat het begrip kan verbeteren en de cognitieve belasting kan verminderen.
  3. Biedt een alternatief voor lezen: Lezen kan voor sommige mensen met epilepsie moeilijk of ongemakkelijk zijn. Tekst-naar-spraaksoftware biedt een alternatieve methode om toegang te krijgen tot geschreven informatie, die minder belastend en toegankelijker kan zijn.
  4. Maakt multitasking mogelijk: Door te luisteren naar gesproken woorden kunnen mensen met epilepsie multitasken en andere activiteiten ondernemen terwijl ze informatie opvragen, wat vooral nuttig kan zijn tijdens perioden van cognitieve of zintuiglijke overbelasting.
  5. Verbetert de toegankelijkheid: Tekst-naar-spraak software kan de toegankelijkheid verbeteren voor mensen met visuele beperkingen of andere handicaps die het lezen van geschreven tekst bemoeilijken.

Vaak gestelde vragen (FAQ’s)

Heeft epilepsie invloed op het lezen?

Sommige vormen van epilepsie kunnen het taalpatroon beïnvloeden, waardoor het moeilijker wordt om te lezen. Veel van de verschillende vormen van epilepsie, met name gegeneraliseerde epilepsie, beïnvloeden een groot aantal neurologische functies die betrekking hebben op taal, begrip en in sommige gevallen lezen.

Kan lezen een aanval veroorzaken?

Er is een vorm van epilepsie die leesepilepsie heet. Het begint meestal in de tienerjaren en wordt uitgelokt door lezen. In het begin veroorzaakt het myoclonische aanvallen, dat zijn korte schokken rond de mond en kaak. Als de persoon echter blijft lezen terwijl de myoclonische aanvallen optreden, is er een verhoogd risico op escalatie naar een tonisch-clonische aanval.

Deel de post:

Geavanceerde A.I.

Begin nu met Speaktor!

Verwante artikelen

Speaktor

Hoe gebruik je tekst naar spraak op Discord?

Hoe zorg je ervoor dat Discord je berichten leest? In zijn eenvoudigste vorm kunt u het “/tts” commando gebruiken om tekst-naar-spraak te gebruiken. Laat na het typen van /tts een

Tekst omzetten naar spraak op Instagram
Speaktor

Hoe tekst omzetten naar spraak op Instagram?

Hoe tekst naar spraak toevoegen op Instagram Reels? Tekst-naar-spraak is een van de meest recente updates van Instagram. De voorleesfunctie van Instagram zet tekst om in audio. Bovendien ondersteunt het