Jedno predplatné 2 riešenia

Zaregistrovali ste sa do Speaktor a konvertujete text na zvuk, ale čo ak potrebujete previesť zvuk na text? Nebojte sa, pretože svoje členstvo a minúty Speaktor môžete využiť na Transkriptor bez dodatočných nákladov.

Reč na text

speech to text

Transkriptor

Automaticky prepisujte svoje stretnutia, rozhovory, prednášky a iné konverzácie

Prevod textu na reč

text reader

Speaktor

Automaticky konvertujte text na hlas

Krok 1
Nahrajte hlas alebo vyberte súbor

Krok 2
Automaticky to prepíšte

Prevod reči na text v 4 krokoch

speech to text

Krok: 3
Upravte text

krok:
4 Exportujte svoj súbor

Krok 1
Nahrajte hlas alebo vyberte súbor

Krok 2
Automaticky to prepíšte

Krok: 3
Upravte text

krok:
4 Exportujte svoj súbor