Beartas Príobháideachais

Tá feidhm ag an mbeartas príobháideachta seo idir tusa, Úsáideoir an tSuímh Ghréasáin seo agus Speaktor Ltd., úinéir agus soláthraí an tSuímh Ghréasáin seo. Glacann Speaktor Ltd. príobháideacht do chuid faisnéise an-dáiríre. Baineann an polasaí príobháideachta seo lenár n-úsáid a bhaint as aon agus gach Sonraí a bhailímid nó a sholáthair tú maidir le húsáid an tSuímh Ghréasáin

Sainmhínithe agus léirmhíniú

Sa bheartas príobháideachta seo, úsáidtear na sainmhínithe seo a leanas:

 1. Sonraí – le chéile an fhaisnéis go léir a chuireann tú isteach chuig Speaktor Ltd. tríd an Láithreán Gréasáin. Ionchorpraíonn an sainmhíniú seo, nuair is infheidhme, na sainmhínithe dá bhforáiltear sna Dlíthe um Chosaint Sonraí;
 2. Fianáin – comhad beag téacs a chuireann an Suíomh Gréasáin seo ar do ríomhaire nuair a thugann tú cuairt ar chodanna áirithe den Láithreán Gréasáin agus/nó nuair a úsáideann tú gnéithe áirithe den Láithreán Gréasáin. Tá sonraí na bhfianán a úsáideann an Suíomh Gréasáin seo leagtha amach sa chlásal thíos ( Fianáin );
 3. Dlíthe Cosanta Sonraí  – aon dlí is infheidhme a bhaineann le próiseáil sonraí pearsanta, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do Threoir 96/46/CE (Treoir um Chosaint Sonraí) nó don GDPR, agus aon dlíthe náisiúnta cur chun feidhme, rialacháin agus reachtaíocht thánaisteach, chomh fada leis an GDPR. éifeachtach sa Bheilg;
 4. GDPR  – an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (AE) 2016/679;
 5. Speaktor Ltd., muid    linn 
 6. Dlí Fianáin an AE  – na Rialacháin Príobháideachta agus Cumarsáide Leictreonaí (Treoir CE) 2003 arna leasú ag na Rialacháin Príobháideachta agus Cumarsáide Leictreonaí (Treoir CE) (Leasú) 2011;
 7. Úsáideoir nó leat  – aon tríú páirtí a fhaigheann rochtain ar an Láithreán Gréasáin agus nach bhfuil ach an oiread (i) atá fostaithe ag Cainteoir Tta. agus ag gníomhú i gcúrsa a bhfostaíochta nó (ii) a bheith fostaithe mar shainchomhairleoir nó ag soláthar seirbhísí ar shlí eile do Speaktor Ltd. agus rochtain a fháil ar an Láithreán Gréasáin i dtaca le seirbhísí den sórt sin a sholáthar; agus
 8. Suíomh Gréasáin  – an suíomh Gréasáin atá in úsáid agat faoi láthair,  https://www. s peaktor.com/ , agus aon fho-fhearainn den suíomh seo mura n-eisiatar go sainráite iad ag a dtéarmaí agus a gcoinníollacha féin.

Sa bheartas príobháideachta seo, mura n-éilíonn an comhthéacs léirmhíniú difriúil:

 1. folaíonn an uimhir uatha an t-iolra agus vice versa;
 2. is tagairtí d’fhochlásail, clásail, sceidil nó aguisíní iad d’fhochlásail, clásail, sceidil nó aguisíní den bheartas príobháideachta seo;
 3. folaíonn tagairt do dhuine gnólachtaí, cuideachtaí, eintitis rialtais, iontaobhais agus comhpháirtíochtaí;
 4. tuigtear go gciallaíonn “lena n-áirítear” “lena n-áirítear gan teorainn”;
 5. folaíonn tagairt d’aon fhoráil reachtúil aon mhodhnú nó leasú uirthi;
 6. ní cuid den pholasaí príobháideachta seo iad na ceannteidil agus na fo-cheannteidil.
 

Scóip an pholasaí príobháideachais seo

Ní bhaineann an polasaí príobháideachta seo ach le gníomhartha Speaktor Ltd. agus Úsáideoirí maidir leis an Láithreán Gréasáin seo. Ní shíneann sé chuig aon suíomhanna Gréasáin ar féidir rochtain a fháil orthu ón Láithreán Gréasáin seo lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, naisc ar bith a d’fhéadfaimis a sholáthar do shuímh Ghréasáin na meán sóisialta.

Chun críocha na ndlíthe infheidhme um Chosaint Sonraí, is é Speaktor Ltd. an “rialtóir sonraí”. Ciallaíonn sé seo go gcinnfidh Speaktor Ltd. na cuspóirí chun do Shonraí a phróiseáil, agus an chaoi a ndéantar iad a phróiseáil.

Sonraí bailithe

Féadfaimid na Sonraí seo a leanas, lena n-áirítear Sonraí pearsanta, a bhailiú uait:

 1. ainm ;
 2. Teideal an phoist;
 3. gairm ;
 4. Eolas Teagmhála cosúil le seoltaí ríomhphoist agus uimhreacha teileafóin;
 5. faisnéis dhéimeagrafach amhail postchód, roghanna agus leasanna;
 6. Seoladh IP (a bhailítear go huathoibríoch);
 7. cineál agus leagan brabhsálaí gréasáin (a bhailítear go huathoibríoch);
 8. córas oibriúcháin (a bhailítear go huathoibríoch);
 9. seoladh fisiciúil;
 10. sonraí úsáide faoin gcaoi a n-úsáideann tú ár suíomh Gréasáin;
 11. taifead den chomhfhreagras atá agat linn;

i ngach cás, de réir an bheartais phríobháideachais seo.

Conas a bhailímid Sonraí

Bailímid Sonraí ar na bealaí seo a leanas:

 1. sonraí a thugann tú dúinn;
 2. faightear sonraí ó fhoinsí eile; agus
 3. bailítear sonraí go huathoibríoch.
 

Sonraí a thugann tú dúinn

Baileoidh Speaktor Ltd. do Shonraí ar roinnt bealaí, mar shampla:

 1. nuair a dhéanann tú teagmháil linn tríd an Láithreán Gréasáin, ar an teileafón, tríd an bpost, trí ríomhphost nó trí mhodh ar bith eile;
 2. nuair a chláraíonn tú linn agus nuair a bhunaíonn tú cuntas chun ár gcuid táirgí/seirbhísí a fháil;
 3. nuair a chomhlánaíonn tú suirbhéanna a úsáidimid chun críocha taighde (cé nach bhfuil tú faoi cheangal freagra a thabhairt orthu);
 4. nuair a úsáideann tú ár seirbhísí;

i ngach cás, de réir an bheartais phríobháideachais seo.

Sonraí a fhaightear ó thríú páirtithe

Gheobhaidh Speaktor Ltd. Sonraí fút ó na tríú páirtithe seo a leanas:

 1. Hotjar;
 2. Google Analytics;
 3. Crisp;
 4. Cineál;
 5. YouTube API*

*Aontaíonn úsáideoirí a roghnaíonn comhaid a uaslódáil trí úsáid a bhaint as comhtháthú uaslódála YouTube a bheith faoi cheangal ag Téarmaí Seirbhíse YouTube ( https://www.youtube.com/t/terms ), a bhaineann le Polasaí Príobháideachta Google ( http: //www.google.com/policies/privacy ).

Sonraí a bhailítear go huathoibríoch

A mhéid a dhéanann tú rochtain ar an Láithreán Gréasáin, baileoimid do Shonraí go huathoibríoch, mar shampla:

 1. bailímid go huathoibríoch roinnt faisnéise faoi do chuairt ar an Láithreán Gréasáin. Cabhraíonn an fhaisnéis seo linn feabhsúcháin a dhéanamh ar ábhar agus loingseoireacht an tSuímh Ghréasáin, agus folaíonn sé do sheoladh IP, an dáta, na hamanna agus an mhinicíocht a ndéanann tú rochtain ar an Láithreán Gréasáin agus an bealach a úsáideann tú agus a n-idirghníomhaíonn tú lena ábhar.
 2. Baileoimid do Shonraí go huathoibríoch trí fhianáin, i gcomhréir leis na socruithe fianán ar do bhrabhsálaí. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi fhianáin, agus faoin gcaoi a n-úsáidimid iad ar an Láithreán Gréasáin, féach an rannán thíos, dar teideal “Fianáin”.
 

Ár n-úsáid Sonraí

 1. D’fhéadfadh go mbeadh aon cheann nó gach ceann de na Sonraí thuas ag teastáil uainn ó am go chéile chun an tseirbhís agus an taithí is fearr is féidir a sholáthar duit agus tú ag úsáid ár Láithreán Gréasáin. Go sonrach, is féidir linn sonraí a úsáid ar na cúiseanna seo a leanas:
  1. coimeád taifead inmheánach;
  2. feabhas a chur ar ár gcuid táirgí/seirbhísí;
  3. ábhar margaíochta a d’fhéadfadh a bheith suimiúil duit a tharchur trí ríomhphost;
  4. teagmháil a dhéanamh chun críocha taighde margaidh ar féidir a dhéanamh trí ríomhphost, teileafón, facs nó post. Féadfar faisnéis den sórt sin a úsáid chun an Suíomh Gréasáin a shaincheapadh nó a nuashonrú;
 2. Féadfaimid do Shonraí a úsáid chun na críocha thuas má mheasaimid gur gá é sin a dhéanamh ar mhaithe lenár leasanna dlisteanacha. Mura bhfuil tú sásta leis seo, tá an ceart agat agóid a dhéanamh i gcúinsí áirithe (féach an chuid dar teideal “Do chearta” thíos).
 3. Chun margaíocht dhíreach a sheachadadh chugat trí ríomhphost, beidh do thoiliú ag teastáil uainn, cibé acu trí rogha an diúltaithe nó rogha an diúltaithe bog:
  1. Is cineál sonrach toilithe é toiliú bog an diúltaithe a bhíonn i bhfeidhm nuair a chuaigh tú i dteagmháil linn roimhe seo (mar shampla, déanann tú teagmháil linn le tuilleadh sonraí a iarraidh orainn faoi tháirge/seirbhís ar leith, agus táimid ag margaíocht táirgí/seirbhísí comhchosúla). Faoi thoiliú “bog rogha an diúltaithe”, glacfaimid le do thoiliú mar a thugtar mura diúltóidh tú.
  2. i gcás cineálacha eile ríomhmhargaíochta, ceanglaítear orainn do thoiliú sainráite a fháil; is é sin, ní mór duit beart dearfach agus dearfach a ghlacadh agus tú ag toiliú trí, mar shampla, tic a chur sa bhosca a sholáthróimid.
  3. mura bhfuil tú sásta lenár gcur chuige maidir le margaíocht, tá sé de cheart agat toiliú a tharraingt siar am ar bith. Le fáil amach conas do thoiliú a tharraingt siar, féach an chuid dar teideal “Do chearta” thíos.
 1. Nuair a chláraíonn tú linn agus nuair a bhunaíonn tú cuntas chun ár seirbhísí a fháil, is é an bunús dlí don phróiseáil seo ná feidhmiú conartha idir tú féin agus sinne agus/nó céimeanna a ghlacadh, ar iarratas uait, chun conradh den sórt sin a dhéanamh.
 

Cé leis a roinnimid Sonraí

 1. Féadfaimid do shonraí a roinnt leis na grúpaí daoine seo a leanas ar na cúiseanna seo a leanas:
  1. ár bhfostaithe, gníomhairí agus/nó comhairleoirí gairmiúla – Chun cur ar ár gcumas dul i mbun margaíochta dírí (amhail nuachtlitreacha nó ríomhphoist mhargaíochta do tháirgí agus seirbhísí a sholáthraímid a chreidimid a mbeidh spéis agat iontu);
  2. soláthraithe íocaíochta tríú páirtí a phróiseálann íocaíochtaí a dhéantar thar an Láithreán Gréasáin – chun cur ar chumas soláthraithe íocaíochta tríú páirtí íocaíochtaí agus aisíocaíochtaí úsáideoirí a phróiseáil;

i ngach cás, de réir an bheartais phríobháideachais seo.

Sonraí a Choimeád slán

 1. Úsáidfimid bearta teicniúla agus eagraíochtúla chun do Shonraí a chosaint, mar shampla:
  1. tá rochtain ar do chuntas á rialú ag pasfhocal agus ainm úsáideora atá uathúil duitse.
  2. stóráilimid do shonraí ar fhreastalaithe slána.
 2. Áirítear le bearta teicniúla agus eagraíochtúla bearta chun déileáil le haon sárú sonraí amhrasta. Má tá amhras ort faoi aon mhí-úsáid nó caillteanas nó rochtain neamhúdaraithe ar do Shonraí, cuir in iúl dúinn láithreach le do thoil trí theagmháil a dhéanamh linn tríd an seoladh ríomhphoist seo: tacaíocht@transkriptor.com
 3. Más mian leat faisnéis mhionsonraithe a fháil ó Bí Sábháilte Ar Líne maidir le conas do chuid faisnéise agus do ríomhairí agus gléasanna a chosaint ar chalaois, goid aitheantais, víris agus go leor fadhbanna eile ar líne, tabhair cuairt le do thoil  www.getsafeonline.org .
 

Coinneáil sonraí

 1. Mura n-éilítear nó má cheadaítear tréimhse choinneála níos faide de réir an dlí, ní choinneoimid do Shonraí ar ár gcórais ach ar feadh na tréimhse atá riachtanach chun na cuspóirí atá leagtha amach sa bheartas príobháideachta seo a chomhlíonadh nó go dtí go n-iarrann tú go scriosfar na Sonraí.
 2. Fiú má scriosaimid do Shonraí, d’fhéadfadh sé leanúint ar aghaidh ar na meáin chúltaca nó cartlainne chun críocha dlí, cánach nó rialála.
 

Do chearta

 1. Tá na cearta seo a leanas agat maidir le do Shonraí:
  1. Ceart rochtana – an ceart iarraidh (i) cóipeanna den fhaisnéis a choinnímid fút ag am ar bith, nó (ii) go ndéanaimid faisnéis den sórt sin a mhodhnú, a nuashonrú nó a scriosadh. Má sholáthraímid rochtain duit ar an bhfaisnéis atá againn fút, ní ghearrfaimid táille ort as seo, ach amháin má tá d’iarratas “gan bhunús follasach nó iomarcach”. Sa chás go bhfuil cead dlíthiúil againn é sin a dhéanamh, féadfaimid d’iarratas a dhiúltú. Má dhiúltaíonn muid d’iarratas, inseoimid duit na fáthanna.
  2. Ceart a cheartú  – an ceart chun do Shonraí a cheartú má tá siad míchruinn nó neamhiomlán.
  3. Ceart a scriosadh  – an ceart a iarraidh go scriosfaimid nó go mbainfimid do Shonraí dár gcórais.
  4. An ceart srian a chur lenár n-úsáid de do Shonraí  – an ceart chun “bac” a chur orainn ó do Shonraí a úsáid nó teorainn a chur leis an mbealach inar féidir linn é a úsáid.
  5. Ceart chun iniomparthacht sonraí  – an ceart a iarraidh go n-aistrímid, go gcóipeálfaimid nó go n-aistrímid do Shonraí.
  6. Ceart agóid a dhéanamh  – an ceart agóid a dhéanamh i gcoinne ár n-úsáide do shonraí lena n-áirítear nuair a úsáidimid iad ar mhaithe lenár leasanna dlisteanacha.
 2. Chun fiosrúcháin a dhéanamh, aon cheann de do chearta atá leagtha amach thuas a fheidhmiú, nó do thoiliú le próiseáil do Shonraí a tharraingt siar (i gcás gurb é an toiliú ár mbonn dlíthiúil chun do Shonraí a phróiseáil), déan teagmháil linn tríd an seoladh ríomhphoist seo:  support@transkrip tor.com
 3. Mura bhfuil tú sásta leis an mbealach a láimhseálann muid gearán a dhéanann tú maidir le do Shonraí, b’fhéidir go mbeifeá in ann do ghearán a chur faoi bhráid an údaráis ábhartha um chosaint sonraí. Maidir le hÉirinn, is é seo an Coimisiún um Chosaint Sonraí (DPC). Is féidir sonraí teagmhála an CCS a fháil ar a suíomh Gréasáin ag https://www.dataprotection.ie/ .
 4. Tá sé tábhachtach go bhfuil na Sonraí atá againn fút cruinn agus cothrom le dáta. Coinnigh ar an eolas sinn le do thoil má thagann athrú ar do Shonraí le linn na tréimhse a bhfuil sé á choinneáil againn.
 

Naisc chuig láithreáin ghréasáin eile

Féadfaidh an Suíomh Gréasáin seo, ó am go chéile, naisc a sholáthar chuig láithreáin ghréasáin eile. Níl aon smacht againn ar shuímh Ghréasáin dá leithéid agus nílimid freagrach as ábhar na suíomhanna gréasáin seo. Ní bhaineann an polasaí príobháideachta seo le húsáid a bhaint as láithreáin ghréasáin den sórt sin. Moltar duit an polasaí príobháideachta nó ráiteas suíomhanna gréasáin eile a léamh sula n-úsáideann tú iad.

Athruithe ar úinéireacht agus rialú gnó

 1. Féadfaidh Speaktor Ltd., ó am go chéile, ár ngnó a leathnú nó a laghdú agus d’fhéadfadh díol agus/nó aistriú smachta iomlán nó cuid de Speaktor Ltd. Aistreofar sonraí arna soláthar ag Úsáideoirí, nuair is ábhartha d’aon chuid dár ngnó a aistrítear amhlaidh, in éineacht leis an gcuid sin agus ceadófar don úinéir nua nó don pháirtí rialaithe nua, faoi théarmaí an bheartais phríobháideachais seo, na Sonraí a úsáid le haghaidh na críocha ar soláthraíodh dúinn ar dtús é.
 2. Féadfaimid Sonraí a nochtadh freisin do cheannaitheoir ionchasach ár ngnó nó aon chuid de.
 3. Sna cásanna thuas, déanfaimid bearta chun a chinntiú go gcosnófar do phríobháideachas.

 

Fianáin

 1. Féadfaidh an Suíomh Gréasáin seo fianáin áirithe a chur ar do ríomhaire agus rochtain a fháil orthu. Úsáideann Speaktor Ltd. Fianáin chun do thaithí ar úsáid a bhaint as an Láithreán Gréasáin a fheabhsú agus chun ár raon seirbhísí a fheabhsú. Tá na Fianáin seo roghnaithe go cúramach ag Speaktor Ltd. agus tá céimeanna glactha aige lena chinntiú go ndéantar do phríobháideachas a chosaint agus a urramú i gcónaí.
 2. Féadfaidh an Suíomh Gréasáin seo na fianáin seo a leanas a chur: Anseo thíos tá liosta de na fianáin a úsáidimid. Tá iarracht déanta againn a chinntiú go bhfuil sé seo iomlán agus cothrom le dáta, ach má cheapann tú gur chailleamar fianán nó má tá aon neamhréireacht ann, cuir in iúl dúinn le do thoil.
  1. Fianáin atá fíor-riachtanach – Is fianáin iad seo a theastaíonn chun ár suíomh Gréasáin a oibriú. Áirítear leo, mar shampla, fianáin a chuireann ar do chumas logáil isteach i limistéir shlána dár suíomh Gréasáin, cairt siopadóireachta a úsáid nó úsáid a bhaint as seirbhísí billeála r-phoist.
  2. Fianáin anailíse/feidhmíochta – Ligeann siad dúinn líon na gcuairteoirí a aithint agus a chomhaireamh agus féachaint conas a ghluaiseann cuairteoirí timpeall ár suíomh Gréasáin agus iad á úsáid. Cuidíonn sé seo linn feabhas a chur ar an gcaoi a n-oibríonn ár suíomh Gréasáin, mar shampla, trína chinntiú go bhfuil úsáideoirí ag teacht ar a bhfuil á lorg acu go héasca.
  3. Fianáin feidhmiúlachta – Úsáidtear iad seo chun tú a aithint nuair a fhilleann tú ar ár suíomh Gréasáin. Cuireann sé seo ar ár gcumas ár n-inneachar a phearsantú duit, beannú duit de réir ainm agus cuimhneamh ar do shainroghanna (mar shampla, do rogha teanga nó réigiúin).
 1. Is féidir leat liosta Fianán a úsáidimid a fháil sa Sceideal Fianán.
 2. Is féidir leat fianáin a chumasú nó a dhíchumasú i do bhrabhsálaí idirlín. De réir réamhshocraithe, glacann formhór na mbrabhsálaithe idirlín le fianáin ach is féidir é seo a athrú. Le haghaidh tuilleadh sonraí, féach le do thoil ar an roghchlár cabhrach i do bhrabhsálaí idirlín.
 3. Is féidir leat fianáin a scriosadh ag am ar bith; féadfaidh tú, áfach, aon fhaisnéis a chuireann ar do chumas rochtain a fháil ar an Láithreán Gréasáin a chailleadh níos tapúla agus níos éifeachtaí lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, socruithe pearsanaithe.
 4. Moltar duit a chinntiú go bhfuil do bhrabhsálaí idirlín cothrom le dáta agus go dtéann tú i gcomhairle leis an gcabhair agus leis an treoir a thugann forbróir do bhrabhsálaí idirlín mura bhfuil tú cinnte faoi do shocruithe príobháideachais a choigeartú.
 5. Le haghaidh tuilleadh faisnéise go ginearálta ar fhianáin, lena n-áirítear conas iad a dhíchumasú, féach le do thoil ar aboutcookies.org. Gheobhaidh tú sonraí freisin ar conas fianáin a scriosadh ó do ríomhaire.

 

Ginearálta

 1. Ní féidir leat aon cheann de do chearta faoin bpolasaí príobháideachais seo a aistriú chuig aon duine eile. Féadfaimid ár gcearta a aistriú faoin bpolasaí príobháideachais seo má chreidimid le réasún nach gcuirfear isteach ar do chearta.
 2. Má chinneann cúirt nó údarás inniúil ar bith go bhfuil aon fhoráil den bheartas príobháideachta seo (nó cuid d’aon fhoráil) neamhbhailí, mídhleathach nó neamh-infheidhmithe, measfar, a mhéid is gá, an fhoráil nó an pháirtsoláthar sin a bheith scriosta, agus an bhailíocht. agus ní dhéanfar aon difear d’in-fhorghníomhaitheacht fhorálacha eile an bheartais phríobháideachais seo.
 3. Mura gcomhaontófar a mhalairt, ní mheasfar aon mhoill, gníomh nó neamhghníomh ag páirtí ag feidhmiú aon chirt nó leigheasa a tharscaoileadh ar an gceart sin nó ar aon cheart nó leigheas eile.

 

Leanaí faoi bhun 16 bliana d’aois

 1. Níl an Suíomh Gréasáin dírithe ar leanaí faoi bhun 16 bliana d’aois. Ní bhailímid go feasach faisnéis phearsanta ó leanaí faoi 16 bliana d’aois. Má tá tú faoi 16, le do thoil ná bain úsáid as ár seirbhísí ná cuir aon eolas ar fáil dúinn tríd an Láithreán Gréasáin. Má fhaigheann muid amach go bhfuil faisnéis phearsanta bailithe nó faighte againn ó leanbh faoi 16 gan toiliú tuismitheora a fhíorú, scriosfaimid an fhaisnéis sin. Má chreideann tú go bhféadfadh go mbeadh aon eolas againn ó nó faoi leanbh faoi 16, déan teagmháil linn ag tacaíocht@transkriptor.com

 

Athruithe ar an bpolasaí príobháideachais seo

 1. Coimeádann Speaktor Ltd. an ceart an polasaí príobháideachta seo a athrú de réir mar a mheasaimid a bheith riachtanach ó am go ham nó mar a cheanglaítear faoin dlí. Déanfar aon athruithe a phostáil láithreach ar an Láithreán Gréasáin agus meastar gur ghlac tú le téarmaí an bheartais phríobháideachais ar do chéad úsáid as an Láithreán Gréasáin tar éis na n-athruithe.

Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le Speaktor Ltd. trí ríomhphost ag  tacaíocht@transkriptor.com