Политика за приватност

Оваа политика за приватност се применува помеѓу вас, Корисникот на оваа веб-локација и Speaktor Ltd., сопственикот и давателот на оваа веб-страница. Speaktor Ltd. ја сфаќа приватноста на вашите информации многу сериозно. Оваа политика за приватност се однесува на нашата употреба на сите и сите податоци собрани од нас или обезбедени од вас во врска со вашата употреба на веб-страницата

Дефиниции и толкување

Во оваа политика за приватност, се користат следните дефиниции:

 1. Податоци – збирно сите информации што ги доставувате до Speaktor Ltd. преку веб-страницата. Оваа дефиниција ги вклучува, онаму каде што е применливо, дефинициите дадени во Законите за заштита на податоците;
 2. Колачиња – мала текстуална датотека поставена на вашиот компјутер од оваа веб-локација кога посетувате одредени делови од веб-локацијата и/или кога користите одредени функции на веб-страницата. Деталите за колачињата што ги користи оваа веб-локација се наведени во клаузулата подолу ( Колачиња );
 3. Закони за заштита на податоци  – секој важечки закон во врска со обработката на личните податоци, вклучително, но не ограничувајќи се на Директивата 96/46/EC (Директива за заштита на податоците) или GDPR, и сите национални закони за имплементација, регулативи и секундарно законодавство, сè додека GDPR е ефикасен во Белгија;
 4. GDPR  – Општата регулатива за заштита на податоците (ЕУ) 2016/679;
 5. Speaktor Ltd., ние  или  нас 
 6. Закон за колачиња на ЕУ  – Регулативите за приватност и електронски комуникации (Директива на ЕЗ) 2003 година, изменети со Регулативите за приватност и електронски комуникации (Директива на ЕЗ) (Амандман) 2011 година;
 7. Корисник или ти  – која било трета страна која пристапува на веб-локацијата и не е (i) вработени во Speaktor Ltd. и дејствуваат во текот на нивното вработување или (ii) ангажиран како консултант или на друг начин обезбедува услуги на Speaktor Ltd. и пристап до веб-страницата во врска со обезбедувањето на таквите услуги; и
 8. Веб-страница  – веб-локацијата која моментално ја користите,  https://www. s peaktor.com/ , и сите поддомени на оваа страница, освен ако не се изрично исклучени со нивните правила и услови.

Во оваа политика за приватност, освен ако контекстот бара поинакво толкување:

 1. еднината ја вклучува множина и обратно;
 2. упатувањата на подклаузули, клаузули, распореди или додатоци се на подклаузули, клаузули, распореди или додатоци на оваа политика за приватност;
 3. упатувањето на лице вклучува фирми, компании, владини ентитети, трустови и партнерства;
 4. „вклучувајќи“ се подразбира дека значи „вклучувајќи без ограничување“;
 5. повикувањето на која било законска одредба вклучува каква било нејзина измена или измена;
 6. Насловите и поднасловите не се дел од оваа политика за приватност.
 

Опсег на оваа политика за приватност

Оваа политика за приватност се однесува само на активностите на Speaktor Ltd. и корисниците во однос на оваа веб-локација. Не се проширува на ниедна веб-локација до која може да се пристапи од оваа веб-локација, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, какви било врски што можеме да ги обезбедиме до веб-локациите на социјалните медиуми.

За целите на важечките Закони за заштита на податоци, Speaktor Ltd. е „контролор на податоци“. Ова значи дека Speaktor Ltd. ги одредува целите за кои и начинот на кој се обработуваат вашите податоци.

Собрани податоци

Можеме да ги собереме следниве податоци, кои вклучуваат лични податоци, од вас:

 1. име;
 2. работно место;
 3. професија;
 4. Информации за контакт, како што се е-пошта и телефонски броеви;
 5. демографски информации како што се поштенски код, преференции и интереси;
 6. IP адреса (автоматски се собира);
 7. тип и верзија на веб-прелистувач (автоматски собрани);
 8. оперативен систем (автоматски собран);
 9. физичка адреса ;
 10. податоци за користење за тоа како ја користите нашата веб-страница;
 11. евиденција за кореспонденција што ја имате со нас;

во секој случај, во согласност со оваа политика за приватност.

Како собираме податоци

Ние собираме податоци на следниве начини:

 1. податоците ни се дадени од вас;
 2. податоците се добиваат од други извори; и
 3. податоците се собираат автоматски.
 

Податоци кои ни се дадени од вас

Speaktor Ltd. ќе ги собира вашите податоци на повеќе начини, на пример:

 1. кога контактирате со нас преку веб-страницата, по телефон, пошта, е-пошта или преку кој било друг начин;
 2. кога ќе се регистрирате кај нас и ќе поставите сметка за да ги добивате нашите производи/услуги;
 3. кога пополнувате анкети што ги користиме за истражувачки цели (иако не сте обврзани да одговорите на нив);
 4. кога ги користите нашите услуги;

во секој случај, во согласност со оваа политика за приватност.

Податоци кои се добиени од трети лица

Speaktor Ltd. ќе добие податоци за вас од следниве трети страни:

 1. Хотјар;
 2. Google Analytics;
 3. Остри;
 4. Тип форма;
 5. YouTube API*

*Корисниците кои избираат да поставуваат датотеки користејќи ја интеграцијата за прикачување на YouTube, се согласуваат да бидат обврзани со Условите за користење на YouTube ( https://www.youtube.com/t/terms ), кои се поврзани со Политиката за приватност на Google ( http: //www.google.com/policies/privacy ).

Податоци кои се собираат автоматски

До степен до кој пристапувате до веб-локацијата, ние автоматски ќе ги собираме вашите податоци, на пример:

 1. ние автоматски собираме некои информации за вашата посета на веб-локацијата. Овие информации ни помагаат да направиме подобрувања на содржината и навигацијата на веб-локацијата, а ја вклучуваат и вашата IP адреса, датумот, времето и зачестеноста со која пристапувате до веб-локацијата и начинот на кој ја користите и комуницирате со нејзината содржина.
 2. ќе ги собираме вашите податоци автоматски преку колачиња, во согласност со поставките за колачиња на вашиот прелистувач. За повеќе информации за колачињата и како ги користиме на веб-локацијата, видете го делот подолу, насловен „Колачиња“.
 

Нашето користење на податоци

 1. Некој или сите од горенаведените податоци може да бидат потребни од време на време за да ви обезбедиме најдобра можна услуга и искуство при користење на нашата веб-страница. Поточно, податоците може да се користат од нас поради следниве причини:
  1. внатрешна евиденција;
  2. подобрување на нашите производи/услуги;
  3. пренос преку е-пошта на маркетиншки материјали што може да бидат од интерес за вас;
  4. контактирајте за целите на истражување на пазарот што може да се направи со помош на е-пошта, телефон, факс или пошта. Таквите информации може да се користат за прилагодување или ажурирање на веб-локацијата;
 2. Можеме да ги користиме вашите податоци за горенаведените цели доколку сметаме дека е неопходно да го сториме тоа за нашите легитимни интереси. Ако не сте задоволни со ова, имате право на приговор во одредени околности (видете го делот под наслов „Вашите права“ подолу).
 3. За испорака на директен маркетинг до вас преку е-пошта, ќе ни треба ваша согласност, без разлика дали станува збор за пријавување или за soft-opt-in:
  1. Мека согласност за одлучување е специфичен тип на согласност што се применува кога претходно сте се ангажирале со нас (на пример, не контактирате за да не побарате повеќе детали за одреден производ/услуга, а ние пласираме слични производи/услуги). Според согласноста за „меко пријавување“, ќе ја земеме вашата согласност како дадена освен ако не се откажете.
  2. за други видови на е-маркетинг, од нас се бара да ја добиеме вашата експлицитна согласност; односно, треба да преземете позитивно и потврдно дејство кога давате согласност со, на пример, штиклирање на полето за штиклирање што ќе го обезбедиме.
  3. ако не сте задоволни од нашиот пристап кон маркетингот, имате право да ја повлечете согласноста во секое време. За да дознаете како да ја повлечете вашата согласност, видете го делот под наслов „Вашите права“ подолу.
 1. Кога ќе се регистрирате кај нас и ќе поставите сметка за да ги добивате нашите услуги, правната основа за оваа обработка е извршување на договор помеѓу вас и нас и/или преземање чекори, на ваше барање, за склучување таков договор.
 

Со кого споделуваме податоци

 1. Можеме да ги споделиме вашите податоци со следните групи луѓе од следниве причини:
  1. нашите вработени, агенти и/или професионални советници – Да ни овозможат да се вклучиме во директен маркетинг (како што се билтени или маркетинг е-пошта за производи и услуги обезбедени од нас за кои веруваме дека ќе бидат од интерес за вас).;
  2. даватели на плаќања од трета страна кои обработуваат плаќања извршени преку веб-локацијата – за да им овозможат на трети лица даватели на плаќања да ги обработуваат плаќањата и рефундирањето на корисниците;

во секој случај, во согласност со оваа политика за приватност.

Одржување на податоците безбедни

 1. Ќе користиме технички и организациски мерки за да ги заштитиме вашите податоци, на пример:
  1. пристапот до вашата сметка е контролиран со лозинка и корисничко име што е единствено за вас.
  2. ги чуваме вашите податоци на безбедни сервери.
 2. Техничките и организациските мерки вклучуваат мерки за справување со секое сомнително прекршување на податоците. Ако се сомневате во каква било злоупотреба или загуба или неовластен пристап до вашите податоци, ве молиме известете нè веднаш со контактирање на нас преку оваа адреса на е-пошта: support@transkriptor.com
 3. Ако сакате детални информации од Get Safe Online за тоа како да ги заштитите вашите информации и вашите компјутери и уреди од измама, кражба на идентитет, вируси и многу други проблеми на интернет, ве молиме посетете  www.getsafeonline.org .
 

Задржување податоци

 1. Освен ако не е потребен или дозволен подолг период на задржување со закон, ние ќе ги чуваме вашите податоци на нашите системи само за периодот неопходен за исполнување на целите наведени во оваа политика за приватност или додека не побарате податоците да се избришат.
 2. Дури и ако ги избришеме вашите податоци, тие може да останат на резервните или архивските медиуми за правни, даночни или регулаторни цели.
 

Вашите права

 1. Ги имате следните права во однос на вашите податоци:
  1. Право на пристап – право на барање (i) копии од информациите што ги имаме за вас во секое време, или (ii) дека ги менуваме, ажурираме или бришеме таквите информации. Ако ви овозможиме пристап до информациите што ги имаме за вас, нема да ви наплатиме за тоа, освен ако вашето барање е „очигледно неосновано или прекумерно“. Онаму каде што ни е законски дозволено да го сториме тоа, може да го одбиеме вашето барање. Доколку го одбиеме вашето барање, ќе ви ги кажеме причините зошто.
  2. Право на корекција  – право да се поправат вашите податоци доколку се неточни или нецелосни.
  3. Право на бришење  – право да бараме да ги избришеме или отстраниме вашите податоци од нашите системи.
  4. Право да ја ограничиме нашата употреба на вашите податоци  – право да нè „блокира“ да ги користиме вашите податоци или да го ограничите начинот на кој можеме да ги користиме.
  5. Право на преносливост на податоци  – право да бараме да ги преместиме, копираме или пренесеме вашите податоци.
  6. Право на приговор  – право да се спротивставиме на нашата употреба на вашите податоци, вклучително и онаму каде што ги користиме за наши легитимни интереси.
 2. За да побарате, да искористите некое од вашите права наведени погоре или да ја повлечете вашата согласност за обработка на вашите податоци (каде што согласноста е наша правна основа за обработка на вашите податоци), ве молиме контактирајте не преку оваа адреса на е-пошта:  support@transkrip tor.com
 3. Ако не сте задоволни со начинот на кој ние постапуваме со жалбата што ја поднесувате во врска со вашите податоци, можеби ќе можете да ја упатите вашата жалба до релевантниот орган за заштита на податоците. За Ирска, ова е Комисијата за заштита на податоци (DPC). Деталите за контакт на DPC може да се најдат на нивната веб-страница на https://www.dataprotection.ie/ .
 4. Важно е податоците што ги имаме за вас да бидат точни и актуелни. Ве молиме информирајте не ако вашите податоци се променат во периодот за кој ги чуваме.
 

Линкови до други веб-локации

Оваа веб-локација може, од време на време, да обезбедува врски до други веб-локации. Ние немаме контрола врз таквите веб-локации и не сме одговорни за содржината на овие веб-страници. Оваа политика за приватност не се однесува на вашата употреба на такви веб-локации. Ви препорачуваме да ја прочитате политиката за приватност или изјавата на други веб-локации пред да ги користите.

Промени во сопственоста и контролата на бизнисот

 1. Speaktor Ltd. може, од време на време, да го прошири или намали нашиот бизнис и тоа може да вклучи продажба и/или пренос на контрола на целото или дел од Speaktor Ltd.. Податоците обезбедени од Корисниците, онаму каде што се релевантни за кој било дел од нашиот бизнис што е така пренесен, ќе бидат префрлени заедно со тој дел и на новиот сопственик или новоконтролираната страна ќе му биде дозволено, според условите на оваа политика за приватност, да ги користи податоците за целите за кои првично ни беше доставен.
 2. Ние, исто така, може да ги откриеме податоците на потенцијалниот купувач на нашиот бизнис или кој било дел од него.
 3. Во горенаведените случаи, ќе преземеме чекори со цел да обезбедиме заштита на вашата приватност.

 

Колачиња

 1. Оваа веб-локација може да постави и пристапи до одредени колачиња на вашиот компјутер. Speaktor Ltd. користи колачиња за да го подобри вашето искуство во користењето на веб-страницата и да го подобри нашиот опсег на услуги. Speaktor Ltd. внимателно ги избра овие колачиња и презеде чекори за да се осигура дека вашата приватност е заштитена и почитувана во секое време.
 2. Оваа веб-локација може да ги постави следните колачиња: Подолу е листа на колачиња што ги користиме. Се обидовме да се осигураме дека ова е целосно и ажурирано, но ако мислите дека сме пропуштиле колаче или дека има некакво несовпаѓање, ве молиме известете ни.
  1. Строго неопходни колачиња – Ова се колачиња кои се потребни за функционирање на нашата веб-локација. Тие вклучуваат, на пример, колачиња кои ви овозможуваат да се најавите во безбедни области на нашата веб-локација, да користите количка за купување или да користите услуги за електронска наплата.
  2. Аналитички / колачиња за изведба – Тие ни овозможуваат да го препознаеме и броиме бројот на посетители и да видиме како посетителите се движат низ нашата веб-страница кога ја користат. Ова ни помага да го подобриме начинот на кој работи нашата веб-локација, на пример, со тоа што ќе се осигураме дека корисниците лесно го наоѓаат она што го бараат.
  3. Колачиња за функционалност – Тие се користат за да ве препознаат кога ќе се вратите на нашата веб-страница. Ова ни овозможува да ја персонализираме нашата содржина за вас, да ве поздравуваме по име и да ги запомниме вашите преференции (на пример, вашиот избор на јазик или регион).
 1. Можете да најдете список на колачиња што ги користиме во Распоредот за колачиња.
 2. Можете да изберете да ги овозможите или оневозможите колачињата во вашиот интернет прелистувач. Стандардно, повеќето интернет прелистувачи прифаќаат колачиња, но тоа може да се промени. За повеќе детали, ве молиме консултирајте се со менито за помош во вашиот интернет прелистувач.
 3. Можете да изберете да ги избришете колачињата во секое време; сепак, може да ги изгубите сите информации што ви овозможуваат да пристапите на веб-локацијата побрзо и поефикасно, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, поставките за персонализација.
 4. Се препорачува да се осигурате дека вашиот интернет прелистувач е ажуриран и да се консултирате со помошта и упатствата дадени од развивачот на вашиот интернет прелистувач доколку не сте сигурни за прилагодување на вашите поставки за приватност.
 5. За повеќе информации генерално за колачињата, вклучително и како да ги оневозможите, погледнете на aboutcookies.org. Исто така, ќе најдете детали за тоа како да ги избришете колачињата од вашиот компјутер.

 

Општо

 1. Не смеете да префрлите ниту едно од вашите права според оваа политика за приватност на кое било друго лице. Можеме да ги пренесеме нашите права според оваа политика за приватност каде што разумно веруваме дека вашите права нема да бидат засегнати.
 2. Ако кој било суд или надлежен орган утврди дека која било одредба од оваа политика за приватност (или дел од која било одредба) е неважечка, незаконска или неприменлива, таа одредба или дел одредба, до степен што се бара, ќе се смета дека е избришана, а валидноста и спроведливоста на другите одредби од оваа политика за приватност нема да биде засегната.
 3. Освен ако не е поинаку договорено, никакво одложување, дејствие или пропуштање од страна на страната во остварувањето на кое било право или правен лек нема да се смета за откажување од тоа или кое било друго право или правен лек.

 

Деца на возраст под 16 години

 1. Веб-страницата не е наменета за деца под 16-годишна возраст. Ние свесно не собираме лични податоци од деца под 16 години. Ако сте под 16 години, немојте да ги користите нашите услуги или да ни давате какви било информации преку веб-страницата. Ако дознаеме дека сме собрале или примиле лични информации од дете под 16 години без потврда на родителска согласност, ќе ги избришеме тие информации. Ако мислите дека можеме да имаме информации од или за дете под 16 години, ве молиме контактирајте не на support@transkriptor.com

 

Промени во оваа политика за приватност

 1. Speaktor Ltd. го задржува правото да ја промени оваа политика за приватност како што сметаме дека е неопходно од време на време или како што може да се бара со закон. Сите промени ќе бидат веднаш објавени на веб-локацијата и се смета дека сте ги прифатиле условите од политиката за приватност при вашата прва употреба на веб-страницата по измените.

Можете да контактирате со Speaktor Ltd. преку е-пошта на  support@transkriptor.com