Hva er dysleksi?

Dysleksi er en læringsforstyrrelse preget av vansker med å lese og avkode ord, til tross for normal intelligens og tilstrekkelige utdanningsmuligheter. Det er en nevroutviklingstilstand som påvirker et individs evne til å behandle skriftspråk.

Dyslektikere har problemer med å gjenkjenne lydene av språk, og raskt gjenkjenne og navngi gjenstander, bokstaver og tall.

dysleksi

Er dysleksi og ADHD forbundet?

Dysleksi og Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) er forskjellige tilstander, men de kan oppstå samtidig hos noen individer. Studier har anslått at mellom 20 % og 50 % av personer med dysleksi også har ADHD.

Er dysleksi og dysgrafi forbundet?

Dysgrafi er en tilstand som påvirker en persons evne til å produsere skriftspråk leselig og flytende. Dysleksi og dysgrafi henger ofte sammen, da personer med dysleksi også opplever vanskeligheter med å ta notater og skrive ferdigheter.

Hvordan håndtere dysleksi?

Hva er lesehjelp?

Lesehjelp refererer til verktøy, teknologier eller tjenester som hjelper personer med lesevansker eller funksjonshemminger.

Mange leseprogrammer er ineffektive for dyslektiske elever, men programvarebaserte leseprogrammer har mange fordeler i forhold til tradisjonelle programmer.

Hvorfor bruker dyslektikere lesehjelp?

Dyslektiske personer bruker lesehjelp for å overvinne vanskene de opplever med å avkode og forstå skriftspråk. Deres leseferdigheter og leseforståelsesnivåer er annerledes enn andre mennesker, noe som i noen tilfeller forårsaker lærevansker.

Hva er de beste lesehjelpene for dyslektikere?

Noen lesehjelpsverktøy og strategier for personer med dysleksi inkluderer:

Hvordan bruke TTS for lesere som sliter?

Ved å bruke TTS-teknologi sammen med andre lesestrategier og -praksiser, forbedrer lesere som sliter sine leseferdigheter og får større selvstendighet og selvtillit.

  1. Velg riktig TTS-programvare: Se etter TTS-programvare som tilbyr høykvalitets, naturlig klingende stemmer, og som er tilpasset dine spesifikke behov.
  2. Tilpass innstillingene: Juster innstillingene, for eksempel talehastighet og volum, for å gjøre TTS-teknologien mer komfortabel og effektiv for leseren.
  3. Bruk TTS sammen med andre lesestrategier: TTS-teknologi bør brukes som ett av mange verktøy for å støtte lesing, ikke som en eneste løsning. Vurder å bruke TTS sammen med andre strategier, for eksempel en multisensorisk tilnærming og fonologisk bevissthetstrening.
  4. Bruk TTS i en rekke sammenhenger: Oppmuntre leseren til å bruke TTS-teknologi i en rekke sammenhenger, for eksempel når du leser digitalt innhold, bøker eller annet skriftlig materiale.
  5. Oppmuntre til uavhengig bruk: Oppmuntre leseren til å bruke TTS-teknologi uavhengig, slik at de utvikler ferdighetene de trenger for å få tilgang til skriftlig informasjon på egenhånd.
Hva er de beste dataprogrammene for dysleksi?

Speaker : Saktor, som bruker tekst-til-tale (TTS) teknologi, er gunstig for dyslektikere ved å gi en lydrepresentasjon av skrevet tekst. Dette gjør at de kan lytte til og forstå tekst som de kanskje ikke kan lese og forstå.


Les&skriv gull : Dette dataprogrammet hjelper dyslektiske elever og andre elever med lærevansker ved å lese elektronisk tekst fra tekstbehandlingsdokumenter, nettsider, PDF-dokumenter og e-bøker. Det bidrar også til å forbedre skrivingen med prediktiv stavemåte, ordprediksjon, synonymordbok, ordbok og ordvalgsfunksjoner.

KAZ Type : Den lærer enkeltpersoner hvordan man trykker på type. Det er flere utgaver tilgjengelig, inkludert junior, voksen og dysleksi. Dyslexia Edition retter seg spesielt mot de med denne vanskelige lærevansken og hjelper dem å lære å skrive.