Beste lesehjelp for personer med dysleksi

Dysleksivennlig ordbok eller programvare for ordprediksjon

Hva er dysleksi?

Dysleksi er en læringsforstyrrelse preget av vansker med å lese og avkode ord, til tross for normal intelligens og tilstrekkelige utdanningsmuligheter. Det er en nevroutviklingstilstand som påvirker et individs evne til å behandle skriftspråk.

Dyslektikere har problemer med å gjenkjenne lydene av språk, og raskt gjenkjenne og navngi gjenstander, bokstaver og tall.

Er dysleksi og ADHD forbundet?

Dysleksi og Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) er forskjellige tilstander, men de kan oppstå samtidig hos noen individer. Studier har anslått at mellom 20 % og 50 % av personer med dysleksi også har ADHD.

Er dysleksi og dysgrafi forbundet?

Dysgrafi er en tilstand som påvirker en persons evne til å produsere skriftspråk leselig og flytende. Dysleksi og dysgrafi henger ofte sammen, da personer med dysleksi også opplever vanskeligheter med å ta notater og skrive ferdigheter.

dysleksi

Hvordan håndtere dysleksi?

 • Ha en strukturert tilnærming eller dysleksiprogram som gir utstrakt praksis ved å bruke kontrollerte, dekodbare tekster. Dyslektiske elever trenger å lære nye lyder/fonogrammer og stavemønstre én om gangen. Orton-Gillingham-tilnærmingen er en av de mest brukte. Den deler lesing og staving ned i mindre ferdigheter, og bygger deretter videre på disse ferdighetene over tid. I tillegg er Wilson Reading Program basert på Orton-Gillingham-metoden for spesielt å hjelpe eldre studenter.
 • Bruk multisensoriske metoder for å eksplisitt lære bort nytt innhold. Finn måter å integrere flere sanser i enhver aktivitet, for eksempel fargekoding og fremheving, bruk av bevegelse, bruk av sanger og musikk, teksturert skriving og læringsspill.
 • Arbeid med fonemisk bevissthet. Sjekk Lindamood-Bell (LiPS)-programmet, som oppmuntrer til fonemisk bevissthet ved å hjelpe brukere å forstå hvordan munnbevegelser samsvarer med talte lyder.
 • Lær stavemønstre og stavelser. En av de mest brukte metodene er The Barton Reading & Spelling System.
 • Gi en sporingshjelp.
 • Bruk lydbøker for å lære leseforståelse når du bruker bøker over lesenivået.
 • Lær hvordan du visualiserer for dyslektiske elever.
 • Andre pålitelige ressurser for programmer som betjener dyslektikere er funnet gjennom Academic Language Therapy Association og International Dyslexia Association.

Hva er lesehjelp?

Lesehjelp refererer til verktøy, teknologier eller tjenester som hjelper personer med lesevansker eller funksjonshemminger.

Mange leseprogrammer er ineffektive for dyslektiske elever, men programvarebaserte leseprogrammer har mange fordeler i forhold til tradisjonelle programmer.

Hvorfor bruker dyslektikere lesehjelp?

Dyslektiske personer bruker lesehjelp for å overvinne vanskene de opplever med å avkode og forstå skriftspråk. Deres leseferdigheter og leseforståelsesnivåer er annerledes enn andre mennesker, noe som i noen tilfeller forårsaker lærevansker.

Hva er de beste lesehjelpene for dyslektikere?

Noen lesehjelpsverktøy og strategier for personer med dysleksi inkluderer:

 • Tekst-til-tale (TTS)-teknologi: TTS-programvare leser tekst høyt, noe som gjør det lettere for dyslektikere å forstå skriftlig materiale ved hjelp av høytlesingsfunksjonen.
 • Lydbøker: Lydbøker gir en alternativ måte å få tilgang til skriftlig materiale og er spesielt nyttig for personer med dysleksi som har problemer med å avkode tekst.
 • Hjelpeteknologi: Skjermlesere og tekst-til-tale-programvare er integrert i datamaskiner og andre enheter for å gi muntlig tilbakemelding og gjøre det enklere for personer med dysleksi å navigere i digitalt innhold.
 • Multisensorisk leseinstruksjon: Denne typen instruksjon innebærer å bruke en kombinasjon av visuelle, auditive og kinestetiske læringsmodaliteter for å hjelpe personer med dysleksi å lære å lese.
 • Fonologisk bevissthetstrening: Denne typen trening fokuserer på å hjelpe personer med dysleksi med å utvikle sterkere fonologiske prosesseringsferdigheter, noe som er spesielt nyttig ved dekoding av ord.
 • Strukturerte lese- og skriveprogrammer: Denne typen program fokuserer på å lære de grunnleggende ferdighetene til lesing, skriving og staving på en systematisk, eksplisitt og sekvensiell måte.

Hvordan bruke TTS for lesere som sliter?

Ved å bruke TTS-teknologi sammen med andre lesestrategier og -praksiser, forbedrer lesere som sliter sine leseferdigheter og får større selvstendighet og selvtillit.

 1. Velg riktig TTS-programvare: Se etter TTS-programvare som tilbyr høykvalitets, naturlig klingende stemmer, og som er tilpasset dine spesifikke behov.
 2. Tilpass innstillingene: Juster innstillingene, for eksempel talehastighet og volum, for å gjøre TTS-teknologien mer komfortabel og effektiv for leseren.
 3. Bruk TTS sammen med andre lesestrategier: TTS-teknologi bør brukes som ett av mange verktøy for å støtte lesing, ikke som en eneste løsning. Vurder å bruke TTS sammen med andre strategier, for eksempel en multisensorisk tilnærming og fonologisk bevissthetstrening.
 4. Bruk TTS i en rekke sammenhenger: Oppmuntre leseren til å bruke TTS-teknologi i en rekke sammenhenger, for eksempel når du leser digitalt innhold, bøker eller annet skriftlig materiale.
 5. Oppmuntre til uavhengig bruk: Oppmuntre leseren til å bruke TTS-teknologi uavhengig, slik at de utvikler ferdighetene de trenger for å få tilgang til skriftlig informasjon på egenhånd.
Hva er de beste dataprogrammene for dysleksi?

Speaker : Saktor, som bruker tekst-til-tale (TTS) teknologi, er gunstig for dyslektikere ved å gi en lydrepresentasjon av skrevet tekst. Dette gjør at de kan lytte til og forstå tekst som de kanskje ikke kan lese og forstå.


Les&skriv gull : Dette dataprogrammet hjelper dyslektiske elever og andre elever med lærevansker ved å lese elektronisk tekst fra tekstbehandlingsdokumenter, nettsider, PDF-dokumenter og e-bøker. Det bidrar også til å forbedre skrivingen med prediktiv stavemåte, ordprediksjon, synonymordbok, ordbok og ordvalgsfunksjoner.

KAZ Type : Den lærer enkeltpersoner hvordan man trykker på type. Det er flere utgaver tilgjengelig, inkludert junior, voksen og dysleksi. Dyslexia Edition retter seg spesielt mot de med denne vanskelige lærevansken og hjelper dem å lære å skrive.

Del innlegget:

State of the art AI

Kom i gang med Speaker nå!

relaterte artikler

Åpne tekst-til-tale-funksjonen på TikTok
Speaktor

Hvordan bruke tekst til tale på TikTok?

En av TikToks største stjerner er dens tekst-til-tale stemmefunksjon. I stedet for bare å legge over tekst i videoen din, kan du nå få undertekster lest opp av noen få

Speaktor

Hvordan bruke tekst til tale på Discord?

Hvordan få Discord til å lese meldingene dine? I sin enkleste form kan du bruke «/tts»-kommandoen for å bruke tekst-til-tale. Etter å ha skrevet /tts, legg igjen et mellomrom og

Tilpassing av tekst-til-tale-innstillinger i Google Dokumenter
Speaktor

Hvordan slå på tekst til tale med Google Dokumenter?

Hvordan aktiverer jeg Googles «Skjermleser» tekst-til-tale-utvidelse? Det første du må vite er at bare Google Chrome-nettleseren støtter Googles «Skjermleser»-utvidelse som tilbys av Google selv tekst-til-tale-funksjonalitet. Tekst-til-tale Google Screen Reader Chrome-utvidelsen

Konverter tekst til tale på Instagram
Speaktor

Hvordan konvertere tekst til tale på Instagram?

Hvordan legge til tekst i tale på Instagram-ruller? Tekst-til-tale er en av Instagrams siste oppdateringer. Les-tekst-høyt-funksjonen på Instagram konverterer tekst til lyd. I tillegg støtter den nå forskjellige mannlige og