Wat is dyslexie?

Dyslexie is een leerstoornis die wordt gekenmerkt door moeilijkheden bij het lezen en decoderen van woorden, ondanks een normale intelligentie en adequate onderwijsmogelijkheden. Het is een neurologische ontwikkelingsstoornis die iemands vermogen om geschreven taal te verwerken aantast.

Dyslectische mensen hebben moeite met het herkennen van de klanken van taal, en met het snel herkennen en benoemen van voorwerpen, letters en cijfers.

dyslexie

Zijn Dyslexie en ADHD met elkaar verbonden?

Dyslexie en Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) zijn verschillende aandoeningen, maar kunnen bij sommige mensen tegelijk voorkomen. In studies wordt geschat dat tussen 20% en 50% van de personen met dyslexie ook ADHD hebben.

Zijn dyslexie en dysgrafie met elkaar verbonden?

Dysgrafie is een aandoening die iemands vermogen aantast om geschreven taal leesbaar en vloeiend te produceren. Dyslexie en dysgrafie zijn vaak met elkaar verbonden, omdat mensen met dyslexie ook problemen hebben met notities maken en schrijven.

Hoe omgaan met Dyslexie?

Wat is leeshulp?

Leeshulp verwijst naar instrumenten, technologieën of diensten die personen met leesproblemen of handicaps helpen.

Veel leesprogramma’s zijn niet effectief voor dyslectische leerlingen, maar op software gebaseerde leesprogramma’s hebben veel voordelen ten opzichte van traditionele programma’s.

Waarom gebruiken dyslectische mensen leeshulp?

Dyslectische personen gebruiken leeshulp om hun problemen met het decoderen en begrijpen van geschreven taal te overwinnen. Hun leesvaardigheid en begrijpend lezen zijn anders dan bij andere mensen, wat in sommige gevallen leerstoornissen veroorzaakt.

Wat zijn de beste leeshulpjes voor dyslectici?

Enkele hulpmiddelen en strategieën voor personen met dyslexie zijn:

Hoe gebruik je TTS voor moeilijke lezers?

Door TTS-technologie te gebruiken in combinatie met andere leesstrategieën en -praktijken, verbeteren lezers met moeite hun leesvaardigheid en krijgen ze meer zelfstandigheid en vertrouwen.

  1. Kies de juiste TTS-software: Zoek naar TTS-software die hoogwaardige, natuurlijk klinkende stemmen biedt en die is aangepast aan uw specifieke behoeften.
  2. De instellingen aanpassen: Pas de instellingen aan, zoals de spreeksnelheid en het volume, om de TTS-technologie comfortabeler en effectiever te maken voor de lezer.
  3. Gebruik TTS in combinatie met andere leesstrategieën: TTS-technologie moet worden gebruikt als een van de vele hulpmiddelen ter ondersteuning van het lezen, niet als enige oplossing. Overweeg het gebruik van TTS naast andere strategieën, zoals een multisensorische aanpak en fonologische bewustzijnstraining.
  4. TTS gebruiken in verschillende contexten: De lezer aanmoedigen om TTS-technologie te gebruiken in verschillende contexten, zoals bij het lezen van digitale inhoud, boeken of ander geschreven materiaal.
  5. Zelfstandig gebruik aanmoedigen: Moedig de lezer aan om TTS-technologie zelfstandig te gebruiken, zodat hij de vaardigheden ontwikkelt die hij nodig heeft om zelfstandig toegang te krijgen tot geschreven informatie.
Wat zijn de beste computerprogramma’s voor dyslexie?

Speaktor: Speaktor, die gebruik maakt van tekst-naar-spraak (TTS) technologie, is nuttig voor dyslectische mensen door het verstrekken van een audio-weergave van geschreven tekst. Zo kunnen ze luisteren naar tekst die ze misschien niet kunnen lezen en begrijpen.


Read&Write Gold: Dit computerprogramma helpt dyslectische leerlingen en andere leerlingen met leerstoornissen bij het lezen van elektronische tekst uit tekstverwerkingsdocumenten, webpagina’s, PDF-documenten en e-boeken. Het helpt ook het schrijven te verbeteren met zijn voorspellende spelling, woordvoorspelling, thesaurus, woordenboek en woordkeuzetoepassingen.

KAZ Type: Het leert individuen hoe ze touch type. Er zijn verschillende edities beschikbaar, waaronder junior, volwassenen en dyslexie. De Dyslexie Editie richt zich specifiek op mensen met deze moeilijke leerstoornis en helpt hen te leren typen.