Bedste læsehjælp til personer med ordblindhed

Ordblindevenlig ordbog eller ordprædiktionssoftware

Hvad er ordblindhed?

Ordblindhed er en indlæringsforstyrrelse, der er kendetegnet ved vanskeligheder med at læse og afkode ord på trods af normal intelligens og tilstrækkelige uddannelsesmuligheder. Det er en neurologisk udviklingstilstand, der påvirker en persons evne til at behandle skriftsprog.

Ordblinde har svært ved at genkende sprogets lyde og ved hurtigt at genkende og navngive genstande, bogstaver og tal.

Er ordblindhed og ADHD forbundet?

Ordblindhed og ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) er to forskellige tilstande, men de kan forekomme samtidig hos nogle personer. Undersøgelser har anslået, at mellem 20 og 50 % af personer med ordblindhed også har ADHD.

Er dysleksi og dysgrafi forbundet?

Dysgrafi er en tilstand, der påvirker en persons evne til at producere skriftligt sprog læseligt og flydende. Ordblindhed og dysgrafi hænger ofte sammen, da personer med ordblindhed også har problemer med at tage notater og skrivefærdigheder.

ordblindhed

Hvordan håndterer man ordblindhed?

 • Har en struktureret tilgang eller et ordblindhedsprogram, der giver omfattende øvelse ved hjælp af kontrollerede afkodelige tekster. Ordblinde elever har brug for at lære nye lyde/fonogrammer og stavemønstre én ad gangen. Orton-Gillingham-metoden er en af de mest anvendte. Den opdeler læsning og stavning i mindre færdigheder og bygger derefter på disse færdigheder over tid. Derudover er Wilson Reading Program baseret på Orton-Gillingham-metoden for især at hjælpe ældre elever.
 • Brug multisensoriske metoder til eksplicit at undervise i nyt indhold. Find måder at integrere flere sanser i enhver aktivitet, f.eks. farvekodning og fremhævning, brug af bevægelse, brug af sange og musik, tekstureret skrivning og læringsspil.
 • Arbejde med fonemisk opmærksomhed. Tjek Lindamood-Bell-programmet (LiPS), som fremmer den fonemiske bevidsthed ved at hjælpe brugerne med at forstå, hvordan mundbevægelser svarer til talte lyde.
 • Undervis i stavemønstre og stavelser. En af de mest anvendte metoder er Barton Reading & Spelling System.
 • Tilvejebringe en sporingshjælp.
 • Brug lydbøger til at undervise i læseforståelse, når du bruger bøger, der ligger over deres læsestandard.
 • Undervis ordblinde elever i at visualisere.
 • Andre pålidelige ressourcer til programmer for ordblinde findes hos Academic Language Therapy Association og International Dyslexia Association.

Hvad er læsehjælp?

Læsehjælp henviser til værktøjer, teknologier eller tjenester, der hjælper personer med læsevanskeligheder eller -handicap.

Mange læseprogrammer er ineffektive for ordblinde elever, men softwarebaserede læseprogrammer har mange fordele i forhold til traditionelle programmer.

Hvorfor bruger ordblinde mennesker læsehjælp?

Ordblinde personer bruger læsehjælp til at hjælpe med at overvinde de vanskeligheder, de har med at afkode og forstå skriftsprog. Deres læsefærdigheder og læseforståelse er anderledes end andre menneskers, hvilket i nogle tilfælde medfører indlæringsvanskeligheder.

Hvad er de bedste læsehjælpemidler for ordblinde?

Nogle læsehjælpsværktøjer og -strategier for personer med ordblindhed omfatter:

 • Tekst-til-tale-teknologi (TTS): TTS-software læser tekst højt, hvilket gør det lettere for ordblinde at forstå skriftligt materiale ved hjælp af højtlæsningsfunktionen.
 • Lydbøger: Lydbøger er en alternativ måde at få adgang til skriftligt materiale på og er især nyttige for personer med ordblindhed, som har svært ved at afkode tekst.
 • Teknologi til hjælpemidler: Skærmlæsere og tekst-til-tale-software er integreret i computere og andre enheder for at give talt feedback og gøre det lettere for personer med ordblindhed at navigere i digitalt indhold.
 • Multisensorisk læseundervisning: Denne type undervisning indebærer, at man bruger en kombination af visuelle, auditive og kinæstetiske læringsmodaliteter til at hjælpe personer med dysleksi med at lære at læse.
 • Træning af fonologisk opmærksomhed: Denne type træning fokuserer på at hjælpe personer med ordblindhed med at udvikle stærkere fonologiske færdigheder, hvilket især er nyttigt i forbindelse med afkodning af ord.
 • Strukturerede programmer for læse- og skrivefærdigheder: Denne type program fokuserer på at undervise i de grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og stavning på en systematisk, eksplicit og sekventiel måde.

Hvordan kan man bruge TTS til læsesvage læsere?

Ved at bruge TTS-teknologi sammen med andre læsestrategier og -metoder forbedrer læsere med problemer deres læsefærdigheder og opnår større selvstændighed og selvtillid.

 1. Vælg den rigtige TTS-software: Søg efter TTS-software, der tilbyder naturligt klingende stemmer af høj kvalitet, og som er tilpasset til at opfylde dine specifikke behov.
 2. Tilpas indstillingerne: Juster indstillingerne, f.eks. talehastighed og lydstyrke, for at gøre TTS-teknologien mere behagelig og effektiv for læseren.
 3. Brug TTS i forbindelse med andre læsestrategier: TTS-teknologi bør bruges som et af mange værktøjer til at støtte læsning, ikke som en en enlig løsning. Overvej at bruge TTS sammen med andre strategier, f.eks. en multisensorisk tilgang og træning af fonologisk bevidsthed.
 4. Bruge TTS i en række forskellige sammenhænge: Opmuntre læseren til at bruge TTS-teknologi i forskellige sammenhænge, f.eks. når han/hun læser digitalt indhold, bøger eller andet skriftligt materiale.
 5. Opfordre til selvstændig brug: Opmuntre læseren til at bruge TTS-teknologien selvstændigt, så de udvikler de færdigheder, de har brug for til at få adgang til skriftlig information på egen hånd.
Hvad er de bedste computerprogrammer til ordblindhed?

Speaktor: Speaktor, der anvender tekst-til-tale-teknologi (TTS), er til gavn for ordblinde ved at give en lydrepræsentation af skriftlig tekst. Det giver dem mulighed for at lytte til og forstå tekster, som de måske ikke kan læse og forstå.


Læs og skriv guld: Dette computerprogram hjælper ordblinde elever og andre elever med indlæringsvanskeligheder ved at læse elektronisk tekst fra tekstbehandlingsdokumenter, websider, PDF-dokumenter og e-bøger. Den hjælper også med at forbedre skrivningen med dens funktioner til forudsigende stavning, ordforudsigelse, ordbog, ordbog og ordvalg.

KAZ Type: Det lærer enkeltpersoner, hvordan man skriver med touch type. Der findes flere forskellige udgaver, herunder junior, voksen og ordblindhed. Dysleksi-udgaven er specifikt rettet mod personer med denne vanskelige indlæringsvanskelighed og hjælper dem med at lære at skrive.

Del indlægget:

Den nyeste AI.

Kom i gang med Speaktor nu!

Relaterede artikler

Åbning af tekst-til-tale-funktionen på TikTok
Speaktor

Hvordan bruger man tekst til tale på TikTok?

En af TikToks største stjerner er dens tekst-til-tale-stemmefunktion. I stedet for blot at overlejre tekst i din video, kan du nu få undertekster læst højt med et par muligheder. Tekst-til-tale-funktionen

Speaktor

Hvordan bruger man tekst til tale på Discord?

Hvordan får jeg Discord til at læse dine beskeder? I sin enkleste form kan du bruge kommandoen “/tts” til at bruge tekst-til-tale. Når du har skrevet /tts, skal du efterlade

Tilpasning af tekst-til-tale-indstillinger i Google Docs
Speaktor

Hvordan slår man tekst til tale til i Google Docs?

Hvordan aktiverer man Googles “Screen Reader” tekst til tale-udvidelse? Den første ting at vide er, at kun Google Chrome-browseren understøtter Google “Screen Reader”-udvidelsen, som Google selv tilbyder tekst-til-tale-funktionalitet. Tekst-til-tale Google

Konverter tekst til tale på Instagram
Speaktor

Sådan konverteres tekst til tale på Instagram?

Hvordan tilføjer man tekst til tale på Instagram Reels? Tekst-til-tale er en af Instagrams seneste opdateringer. Højtlæsningsfunktionen på Instagram konverterer tekst til lyd. Derudover understøtter den nu forskellige mande- og