Najlepsza pomoc w czytaniu dla osób z dysleksją

Przyjazny dla dysleksji słownik lub oprogramowanie do przewidywania słów

Co to jest dysleksja?

Dysleksja to zaburzenie uczenia się charakteryzujące się trudnościami w czytaniu i dekodowaniu słów, pomimo normalnej inteligencji i odpowiednich możliwości edukacyjnych. Jest to schorzenie neurorozwojowe, które wpływa na zdolność jednostki do przetwarzania języka pisanego.

Dyslektycy mają problemy z rozpoznawaniem dźwięków języka oraz szybkim rozpoznawaniem i nazywaniem przedmiotów, liter i liczb.

Czy dysleksja i ADHD są ze sobą powiązane?

Dysleksja i zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) są odrębnymi schorzeniami, ale mogą współwystępować u niektórych osób. Badania szacują, że od 20% do 50% osób z dysleksją ma również ADHD.

Czy dysleksja i dysgrafia są ze sobą powiązane?

Dysgrafia to stan, który wpływa na zdolność jednostki do tworzenia języka pisanego w sposób czytelny i płynny. Dysleksja i dysgrafia są często powiązane, ponieważ osoby z dysleksją mają również trudności z tworzeniem notatek i umiejętnością pisania.

dysleksja

Jak sobie radzić z dysleksją?

 • Posiadać ustrukturyzowane podejście lub program dysleksji, który zapewnia rozległe ćwiczenia z wykorzystaniem kontrolowanych tekstów do dekodowania. Uczniowie dyslektyczni muszą uczyć się nowych dźwięków/fonogramów i wzorów pisowni po kolei. Podejście Ortona-Gillinghama jest jednym z najczęściej stosowanych. Rozbija czytanie i ortografię na mniejsze umiejętności, a następnie buduje je w czasie. Dodatkowo Wilson Reading Program oparty jest na metodzie Ortona-Gillinghama, aby szczególnie pomóc starszym uczniom.
 • Stosuj metody wielozmysłowe do wyraźnego nauczania nowych treści. Znajdź sposoby, aby zintegrować wiele zmysłów w każdym działaniu, takim jak kodowanie i podkreślanie kolorem, używanie ruchu, używanie piosenek i muzyki, pisanie z tekstem i gry edukacyjne.
 • Praca nad świadomością fonemową. Sprawdź program Lindamood-Bell (LiPS), który wspiera świadomość fonemową, pomagając użytkownikom zrozumieć, jak ruchy ust odpowiadają wypowiadanym dźwiękom.
 • Uczenie wzorów ortograficznych i sylab. Jedną z najczęściej stosowanych metod jest The Barton Reading & Spelling System.
 • Zapewnić pomoc w śledzeniu.
 • Wykorzystanie audiobooków do nauki czytania ze zrozumieniem w przypadku korzystania z książek powyżej ich poziomu czytelniczego.
 • Nauczać wizualizacji uczniów z dysleksją.
 • Inne wiarygodne źródła programów służących dyslektykom można znaleźć w Academic Language Therapy Association i International Dyslexia Association.

Co to jest pomoc w czytaniu?

Pomoc w czytaniu odnosi się do narzędzi, technologii lub usług, które pomagają osobom z trudnościami lub niepełnosprawnością w czytaniu.

Wiele programów do nauki czytania jest nieskutecznych w przypadku uczniów z dysleksją, ale programy do nauki czytania oparte na oprogramowaniu mają wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi programami.

Dlaczego osoby z dysleksją korzystają z pomocy w czytaniu?

Osoby z dysleksją korzystają z pomocy w czytaniu, aby przezwyciężyć trudności, jakich doświadczają przy dekodowaniu i rozumieniu języka pisanego. Ich umiejętności czytania i poziom rozumienia tekstu są inne niż u innych ludzi, co w niektórych przypadkach powoduje trudności w nauce.

Jakie są najlepsze pomoce do czytania dla osób z dysleksją?

Niektóre narzędzia i strategie wspomagające czytanie dla osób z dysleksją obejmują:

 • Technologia Text-to-Speech (TTS): Oprogramowanie TTS odczytuje tekst na głos, ułatwiając osobom z dysleksją zrozumienie materiałów pisemnych dzięki funkcji read-aloud.
 • Audiobooki: Audiobooki zapewniają alternatywny sposób dostępu do materiałów pisanych i są szczególnie pomocne dla osób z dysleksją, które mają problemy z dekodowaniem tekstu.
 • Technologia wspomagająca: Czytniki ekranu i oprogramowanie text-to-speech są zintegrowane z komputerami i innymi urządzeniami, aby zapewnić mówioną informację zwrotną i ułatwić osobom z dysleksją poruszanie się po treściach cyfrowych.
 • Wielozmysłowa nauka czytania: Ten rodzaj instrukcji polega na wykorzystaniu kombinacji wizualnych, słuchowych i kinestetycznych modalności uczenia się, aby pomóc osobom z dysleksją w nauce czytania.
 • Trening świadomości fonologicznej: Ten rodzaj szkolenia skupia się na pomaganiu osobom z dysleksją w rozwijaniu silniejszych umiejętności przetwarzania fonologicznego, co jest szczególnie pomocne w dekodowaniu słów.
 • Strukturalne programy nauki czytania i pisania: Ten typ programu skupia się na nauczaniu podstawowych umiejętności czytania, pisania i ortografii w sposób systematyczny, wyraźny i sekwencyjny.

Jak używać TTS dla czytelników mających problemy z czytaniem?

Dzięki zastosowaniu technologii TTS w połączeniu z innymi strategiami i praktykami czytania, osoby mające problemy z czytaniem poprawiają swoje umiejętności czytania oraz zyskują większą niezależność i pewność siebie.

 1. Wybierz odpowiednie oprogramowanie TTS: Szukaj oprogramowania TTS, które oferuje wysokiej jakości, naturalnie brzmiące głosy i które jest dostosowane do konkretnych potrzeb.
 2. Dostosuj ustawienia: Dostosuj ustawienia, takie jak tempo mówienia i głośność, aby technologia TTS była bardziej komfortowa i skuteczna dla czytelnika.
 3. Używaj TTS w połączeniu z innymi strategiami czytania: Technologia TTS powinna być stosowana jako jedno z wielu narzędzi wspomagających czytanie, a nie jako jedyne rozwiązanie. Rozważ zastosowanie TTS wraz z innymi strategiami, takimi jak podejście wielozmysłowe i trening świadomości fonologicznej.
 4. Używanie TTS w różnych kontekstach: Zachęć czytelnika do korzystania z technologii TTS w różnych kontekstach, np. podczas czytania treści cyfrowych, książek lub innych materiałów pisanych.
 5. Zachęcanie do samodzielnego korzystania: Zachęcaj czytelnika do samodzielnego korzystania z technologii TTS, dzięki czemu rozwinie on umiejętności potrzebne do samodzielnego dostępu do informacji pisanych.
Jakie są najlepsze programy komputerowe na dysleksję?

Speaktor: Speaktor, wykorzystujący technologię text-to-speech (TTS), jest korzystny dla osób z dysleksją, zapewniając dźwiękową reprezentację tekstu pisanego. Pozwala im to na słuchanie i rozumienie tekstu, którego mogą nie być w stanie przeczytać i zrozumieć.


Read&Write Gold: Ten program komputerowy wspomaga uczniów z dysleksją i innych uczniów z trudnościami w nauce poprzez odczytywanie tekstu elektronicznego z dokumentów edytora tekstu, stron internetowych, dokumentów PDF i książek elektronicznych. Pomaga również poprawić pisanie dzięki funkcji przewidywania pisowni, przewidywania słów, tezaurusa, słownika i wyboru słów.

KAZ Type: Uczy osoby fizyczne pisania na maszynie dotykowej. Dostępnych jest kilka wydań, w tym junior, adult i dysleksja. Dysleksja Edition jest specjalnie skierowana do osób z tym trudnym zaburzeniem uczenia się i pomaga im nauczyć się pisać na maszynie.

Udostępnij post:

Najnowocześniejsza sztuczna inteligencja.

Rozpocznij przygodę ze Speaktor już teraz!

Powiązane artykuły

Otwieranie funkcji zamiany tekstu na mowę w TikTok
Speaktor

Jak używać funkcji Text To Speech na TikTok?

Jedną z największych gwiazd TikTok jest jego funkcja głosowa text-to-speech. Zamiast po prostu nakładać tekst na wideo, możesz teraz odczytywać napisy na głos za pomocą kilku opcji. Funkcja zamiany tekstu

Speaktor

Jak używać funkcji Text to Speech w programie Discord?

Jak sprawić, by Discord czytał wiadomości? W najprostszej formie możesz użyć polecenia „/tts”, aby użyć funkcji text-to-speech. Po wpisaniu /tts zostaw spację i napisz wiadomość; bot głosowy wypowie wiadomość. Polecenie

Dostosowywanie ustawień zamiany tekstu na mowę w Dokumentach Google
Speaktor

Jak włączyć zamianę tekstu na mowę w Dokumentach Google?

Jak aktywować rozszerzenie zamiany tekstu na mowę Google „Czytnik ekranu”? Pierwszą rzeczą, którą należy wiedzieć, jest to, że tylko przeglądarka Google Chrome obsługuje rozszerzenie „Screen Reader” oferowane przez Google. Rozszerzenie

Konwersja tekstu na mowę na Instagramie
Speaktor

Jak przekonwertować tekst na mowę na Instagramie?

Jak dodać Text to Speech na Instagramie Reels? Zamiana tekstu na mowę to jedna z najnowszych aktualizacji Instagrama. Funkcja czytania tekstu na głos na Instagramie konwertuje tekst na dźwięk. Ponadto