นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับระหว่างคุณ ผู้ใช้เว็บไซต์นี้ และ Speaktor Ltd. ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ให้บริการเว็บไซต์นี้ Speaktor Ltd. ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณเป็นอย่างมาก นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับการใช้ข้อมูลใด ๆ และทั้งหมดที่รวบรวมโดยเราหรือที่คุณให้ไว้เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของคุณ

คำจำกัดความและการตีความ

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีการใช้คำจำกัดความต่อไปนี้:

 1. ข้อมูล – รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งให้กับ Speaktor Ltd. ผ่านทางเว็บไซต์ คำนิยามนี้รวมเอาคำนิยามที่ให้ไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูล (ถ้ามี)
 2. คุ้กกี้ – ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์นี้วางไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมบางส่วนของเว็บไซต์และ/หรือเมื่อคุณใช้คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์ รายละเอียดของคุกกี้ที่ใช้โดยเว็บไซต์นี้ระบุไว้ในข้อด้านล่าง ( คุกกี้ );
 3. กฎหมายคุ้มครองข้อมูล  – กฎหมายที่ใช้บังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Directive 96/46/EC (Data Protection Directive) หรือ GDPR และกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎหมายลำดับรองที่บังคับใช้ในระดับชาติ ตราบเท่าที่ GDPR มีผลบังคับใช้ในเบลเยียม
 4. จีดีพีอาร์  – ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (EU) 2016/679;
 5. บริษัท สปีกเกอร์เตอร์ จำกัด เรา  หรือ  เรา 
 6. กฎหมายคุกกี้ของสหภาพยุโรป  – ระเบียบความเป็นส่วนตัวและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระเบียบ EC) ปี 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระเบียบ EC) (แก้ไขเพิ่มเติม) ปี 2554
 7. ผู้ใช้ หรือ คุณ  – บุคคลที่สามที่เข้าถึงเว็บไซต์และไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่ง (i) ว่าจ้างโดย Speaktor Ltd. และดำเนินการในระหว่างการจ้างงานหรือ (ii) ทำงานเป็นที่ปรึกษาหรือให้บริการแก่ Speaktor Ltd. และการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าว; และ
 8. เว็บไซต์  – เว็บไซต์ที่ท่านใช้งานอยู่  https://www. s peaktor.com/ และโดเมนย่อยใดๆ ของไซต์นี้ เว้นแต่จะยกเว้นโดยชัดแจ้งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของไซต์นั้นๆ

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่ว่าบริบทต้องการการตีความอื่น:

 1. เอกพจน์รวมถึงพหูพจน์และในทางกลับกัน
 2. การอ้างอิงถึงอนุมาตราย่อย อนุประโยค กำหนดการ หรือภาคผนวก หมายถึงอนุมาตรา อนุประโยค กำหนดการ หรือภาคผนวกของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 3. การอ้างอิงถึงบุคคลรวมถึงบริษัท บริษัท หน่วยงานของรัฐ ทรัสต์ และห้างหุ้นส่วน
 4. “รวมถึง” เป็นที่เข้าใจว่าหมายถึง “รวมถึงโดยไม่จำกัด”;
 5. การอ้างอิงถึงบทบัญญัติทางกฎหมายใด ๆ รวมถึงการแก้ไขหรือแก้ไขเพิ่มเติม;
 6. หัวข้อและหัวข้อย่อยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 

ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับการกระทำของ Speaktor Ltd. และผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่รวมถึงเว็บไซต์ใดๆ ที่สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลิงก์ใดๆ ที่เราอาจให้ไปยังเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย

สำหรับวัตถุประสงค์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ Speaktor Ltd. เป็น “ผู้ควบคุมข้อมูล” ซึ่งหมายความว่า Speaktor Ltd. จะกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการที่ข้อมูลของคุณจะถูกประมวลผล

ข้อมูลที่รวบรวม

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ:

 1. ชื่อ;
 2. ชื่องาน;
 3. วิชาชีพ;
 4. ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์
 5. ข้อมูลประชากร เช่น รหัสไปรษณีย์ ความชอบและความสนใจ
 6. ที่อยู่ IP (รวบรวมโดยอัตโนมัติ);
 7. ประเภทและเวอร์ชันของเว็บเบราว์เซอร์ (รวบรวมโดยอัตโนมัติ);
 8. ระบบปฏิบัติการ (รวบรวมโดยอัตโนมัติ);
 9. ที่อยู่ทางกายภาพ ;
 10. ข้อมูลการใช้งานว่าคุณใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร
 11. บันทึกการติดต่อที่คุณมีกับเรา

ในแต่ละกรณีตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

วิธีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูล

เรารวบรวมข้อมูลด้วยวิธีต่อไปนี้:

 1. คุณให้ข้อมูลแก่เรา
 2. ได้รับข้อมูลจากแหล่งอื่น และ
 3. ข้อมูลจะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติ
 

ข้อมูลที่คุณมอบให้เรา

Speaktor Ltd. จะรวบรวมข้อมูลของคุณในหลายวิธี เช่น:

 1. เมื่อคุณติดต่อเราผ่านทางเว็บไซต์ ทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ อีเมล หรือด้วยวิธีอื่นใด
 2. เมื่อคุณลงทะเบียนกับเราและตั้งค่าบัญชีเพื่อรับสินค้า/บริการของเรา
 3. เมื่อคุณกรอกแบบสำรวจที่เราใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย (แม้ว่าคุณจะไม่จำเป็นต้องตอบก็ตาม)
 4. เมื่อคุณใช้บริการของเรา

ในแต่ละกรณีตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม

Speaktor Ltd. จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สามดังต่อไปนี้:

 1. ฮอทจาร์ ;
 2. Google Analytics;
 3. กรอบ;
 4. แบบพิมพ์;
 5. YouTube API*

*ผู้ใช้ที่เลือกอัปโหลดไฟล์โดยใช้การรวมการอัปโหลดของ YouTube ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการของ YouTube ( https://www.youtube.com/t/terms ) ซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ( http: //www.google.com/policies/privacy )

ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติ

ในขอบเขตที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์ เราจะรวบรวมข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น:

 1. เรารวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณโดยอัตโนมัติ ข้อมูลนี้ช่วยให้เราปรับปรุงเนื้อหาและการนำทางของเว็บไซต์ รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ วันที่ เวลา และความถี่ที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์ ตลอดจนวิธีที่คุณใช้และโต้ตอบกับเนื้อหาของเว็บไซต์
 2. เราจะรวบรวมข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติผ่านคุกกี้ ตามการตั้งค่าคุกกี้บนเบราว์เซอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และวิธีที่เราใช้บนเว็บไซต์ โปรดดูหัวข้อด้านล่างในหัวข้อ “คุกกี้”
 

การใช้ข้อมูลของเรา

 1. เราอาจต้องการข้อมูลใด ๆ หรือทั้งหมดข้างต้นเป็นครั้งคราวเพื่อให้คุณได้รับบริการและประสบการณ์ที่ดีที่สุดเมื่อใช้เว็บไซต์ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราอาจใช้ข้อมูลด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:
  1. การเก็บบันทึกภายใน
  2. การปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริการของเรา
  3. การส่งสื่อการตลาดทางอีเมลที่คุณอาจสนใจ;
  4. ติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยตลาดซึ่งอาจทำได้โดยใช้อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร หรือไปรษณีย์ ข้อมูลดังกล่าวอาจใช้เพื่อปรับแต่งหรือปรับปรุงเว็บไซต์
 2. เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น หากเราเห็นว่าจำเป็นต้องทำเช่นนั้นเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา หากคุณไม่พอใจกับสิ่งนี้ คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านในบางสถานการณ์ (ดูหัวข้อ “สิทธิ์ของคุณ” ด้านล่าง)
 3. สำหรับการส่งมอบการตลาดทางตรงถึงคุณทางอีเมล เราจะต้องได้รับความยินยอมจากคุณ ไม่ว่าจะผ่านการเลือกใช้หรือการเลือกใช้แบบซอฟต์:
  1. ความยินยอมแบบนุ่มนวลเป็นความยินยอมประเภทหนึ่งที่ใช้เมื่อคุณเคยร่วมงานกับเรามาก่อน (เช่น คุณติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการเฉพาะ และเรากำลังทำการตลาดผลิตภัณฑ์/บริการที่คล้ายคลึงกัน) ภายใต้การยินยอมแบบ “ไม่ยินยอม” เราจะรับความยินยอมของคุณตามที่ให้ไว้ เว้นแต่คุณจะเลือกไม่เข้าร่วม
  2. สำหรับ e-marketing ประเภทอื่นๆ เราต้องได้รับความยินยอมจากคุณอย่างชัดแจ้ง นั่นคือ คุณต้องดำเนินการในเชิงบวกและยืนยันเมื่อยินยอม เช่น ทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมายที่เราจะให้
  3. หากคุณไม่พอใจเกี่ยวกับแนวทางการตลาดของเรา คุณมีสิทธิ์ที่จะถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา หากต้องการดูวิธีถอนความยินยอมของคุณ โปรดดูหัวข้อ “สิทธิ์ของคุณ” ด้านล่าง
 1. เมื่อคุณลงทะเบียนกับเราและตั้งค่าบัญชีเพื่อรับบริการของเรา พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้คือการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างคุณกับเรา และ/หรือดำเนินการตามขั้นตอนตามคำขอของคุณ เพื่อทำสัญญาดังกล่าว
 

เราแบ่งปันข้อมูลกับใคร

 1. เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับกลุ่มบุคคลต่อไปนี้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:
  1. พนักงาน ตัวแทน และ/หรือที่ปรึกษามืออาชีพของเรา – เพื่อให้เราสามารถมีส่วนร่วมในการตลาดทางตรง (เช่น จดหมายข่าวหรืออีเมลทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่เราจัดหาให้ซึ่งเราเชื่อว่าคุณจะสนใจ)
  2. ผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สามที่ดำเนินการชำระเงินผ่านเว็บไซต์ – เพื่อให้ผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สามสามารถประมวลผลการชำระเงินและคืนเงินของผู้ใช้

ในแต่ละกรณีตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การรักษาข้อมูลให้ปลอดภัย

 1. เราจะใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น:
  1. การเข้าถึงบัญชีของคุณถูกควบคุมโดยรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ที่เป็นของคุณโดยเฉพาะ
  2. เราจัดเก็บข้อมูลของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย
 2. มาตรการทางเทคนิคและองค์กรรวมถึงมาตรการในการจัดการกับการละเมิดข้อมูลที่ต้องสงสัย หากคุณสงสัยว่ามีการใช้ข้อมูลในทางที่ผิดหรือสูญหายหรือเข้าถึงข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีโดยติดต่อเราผ่านทางที่อยู่อีเมลนี้: support@transkriptor.com
 3. หากคุณต้องการข้อมูลโดยละเอียดจาก Get Safe Online เกี่ยวกับวิธีปกป้องข้อมูลและคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคุณจากการฉ้อโกง การโจรกรรมข้อมูลประจำตัว ไวรัส และปัญหาออนไลน์อื่นๆ อีกมากมาย โปรดไปที่  www.getsafeonline.org
 

การเก็บรักษาข้อมูล

 1. เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้ในระบบของเราตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น เว้นแต่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้เป็นระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้น หรือจนกว่าคุณจะร้องขอให้ลบข้อมูล
 2. แม้ว่าเราจะลบข้อมูลของคุณ แต่ข้อมูลดังกล่าวอาจยังคงอยู่ในสื่อสำรองข้อมูลหรือเอกสารสำคัญเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ภาษี หรือข้อบังคับ
 

สิทธิ์ของคุณ

 1. คุณมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลของคุณ:
  1. สิทธิ์ในการเข้าถึง – สิทธิในการร้องขอ (i) สำเนาข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้ได้ตลอดเวลา หรือ (ii) ที่เราแก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อมูลดังกล่าว หากเราให้คุณเข้าถึงข้อมูลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ เราจะไม่เรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับสิ่งนี้ เว้นแต่คำขอของคุณจะ “ไม่มีมูลความจริงอย่างชัดแจ้งหรือเกินจริง” เมื่อเราได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ทำเช่นนั้น เราอาจปฏิเสธคำขอของคุณ หากเราปฏิเสธคำขอของคุณ เราจะแจ้งเหตุผลให้คุณทราบ
  2. สิทธิ์ในการแก้ไข  – สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลของคุณหากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
  3. สิทธิ์ในการลบ  – สิทธิ์ในการขอให้เราลบหรือลบข้อมูลของคุณออกจากระบบของเรา
  4. สิทธิ์ในการจำกัดการใช้ข้อมูลของคุณ  – สิทธิ์ในการ “บล็อก” ไม่ให้เราใช้งานข้อมูลของคุณหรือจำกัดวิธีที่เราสามารถใช้ข้อมูลนั้นได้
  5. สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล  – สิทธิ์ในการขอให้เราย้าย คัดลอก หรือถ่ายโอนข้อมูลของคุณ
  6. สิทธิในการคัดค้าน  – สิทธิ์ในการคัดค้านการใช้ข้อมูลของคุณรวมถึงตำแหน่งที่เราใช้ข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา
 2. หากต้องการสอบถาม ใช้สิทธิ์ใดๆ ของคุณที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลของคุณ (ซึ่งความยินยอมเป็นพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของคุณ) โปรดติดต่อเราผ่านทางที่อยู่อีเมลนี้:  support@transkrip tor.com
 3. หากคุณไม่พอใจกับวิธีการที่เราจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ คุณอาจส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ สำหรับไอร์แลนด์ นี่คือคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล (DPC) รายละเอียดการติดต่อของ DPC สามารถพบได้บนเว็บไซต์ของพวกเขาที่ https://www.dataprotection.ie/
 4. สิ่งสำคัญคือข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โปรดแจ้งให้เราทราบหากข้อมูลของคุณมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างระยะเวลาที่เราระงับไว้
 

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้อาจให้ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นครั้งคราว เราไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์ดังกล่าวได้และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่รวมถึงการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวของคุณ คุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือคำชี้แจงของเว็บไซต์อื่น ๆ ก่อนใช้งาน

การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของและการควบคุมธุรกิจ

 1. Speaktor Ltd. อาจขยายหรือลดขนาดธุรกิจของเราเป็นครั้งคราว และสิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการขายและ/หรือการโอนอำนาจควบคุมทั้งหมดหรือบางส่วนของ Speaktor Ltd. ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้จะเกี่ยวข้องกับส่วนหนึ่งส่วนใดของธุรกิจของเราที่ถ่ายโอน จะถูกโอนไปพร้อมกับส่วนนั้น และเจ้าของใหม่หรือฝ่ายที่มีอำนาจควบคุมใหม่จะได้รับอนุญาตภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้ใช้ข้อมูลเพื่อ จุดประสงค์ที่ส่งมาให้เราแต่แรก
 2. นอกจากนี้ เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ที่มีแนวโน้มจะซื้อธุรกิจของเราหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของธุรกิจ
 3. ในกรณีข้างต้น เราจะดำเนินการโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าความเป็นส่วนตัวของคุณได้รับการคุ้มครอง

 

คุ้กกี้

 1. เว็บไซต์นี้อาจวางและเข้าถึงคุกกี้บางอย่างบนคอมพิวเตอร์ของคุณ Speaktor Ltd. ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้เว็บไซต์และปรับปรุงบริการของเรา Speaktor Ltd. เลือกคุกกี้เหล่านี้อย่างระมัดระวังและได้ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าความเป็นส่วนตัวของคุณได้รับการคุ้มครองและเคารพตลอดเวลา
 2. เว็บไซต์นี้อาจวางคุกกี้ต่อไปนี้: ด้านล่างนี้คือรายการคุกกี้ที่เราใช้ เราได้พยายามทำให้แน่ใจว่าสิ่งนี้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน แต่ถ้าคุณคิดว่าเราพลาดคุกกี้หรือมีความคลาดเคลื่อน โปรดแจ้งให้เราทราบ
  1. คุกกี้ที่จำเป็นอย่างเคร่งครัด – เป็นคุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบพื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา ใช้ตะกร้าสินค้าหรือใช้บริการ e-billing
  2. คุกกี้วิเคราะห์/ประสิทธิภาพ – คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เยี่ยมชมและดูว่าผู้เยี่ยมชมเคลื่อนไหวไปมาในเว็บไซต์ของเราอย่างไรเมื่อพวกเขาใช้งาน สิ่งนี้ช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ของเรา เช่น ทำให้มั่นใจว่าผู้ใช้ค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
  3. คุกกี้การทำงาน – คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อจดจำคุณเมื่อคุณกลับมาที่เว็บไซต์ของเรา สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาของเราให้เหมาะกับคุณ ทักทายคุณด้วยชื่อ และจดจำการตั้งค่าของคุณ (เช่น ภาษาหรือภูมิภาคที่คุณเลือก)
 1. คุณสามารถดูรายการคุกกี้ที่เราใช้ในตารางคุกกี้
 2. คุณสามารถเลือกที่จะเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ ตามค่าเริ่มต้น อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้ แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่เมนูความช่วยเหลือในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ
 3. คุณสามารถเลือกที่จะลบคุกกี้เมื่อใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจสูญเสียข้อมูลใดๆ ที่ช่วยให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตั้งค่าส่วนบุคคล
 4. ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุด และคุณควรศึกษาความช่วยเหลือและคำแนะนำจากผู้พัฒนาอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ
 5. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ รวมถึงวิธีปิดการใช้งาน โปรดดูที่ aboutcookies.org คุณจะพบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการลบคุกกี้ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

 

ทั่วไป

 1. คุณไม่สามารถโอนสิทธิ์ใด ๆ ของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้กับบุคคลอื่น เราอาจโอนสิทธิ์ของเราภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยที่เราเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าสิทธิ์ของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ
 2. หากศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจพบว่าข้อกำหนดใด ๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (หรือส่วนหนึ่งของข้อกำหนดใด ๆ ) ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติหรือข้อกำหนดบางส่วนนั้นจะถือว่าถูกลบตามขอบเขตที่กำหนด และความถูกต้อง และการบังคับใช้ข้อกำหนดอื่นๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่ได้รับผลกระทบ
 3. เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่น ความล่าช้า การกระทำ หรือการละเว้นโดยคู่สัญญาฝ่ายใดในการใช้สิทธิ์หรือการเยียวยาใดๆ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์นั้นหรืออื่นใดของสิทธิ์หรือการเยียวยา

 

เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี

 1. เว็บไซต์ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี เราไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีโดยเจตนา หากคุณอายุต่ำกว่า 16 ปี โปรดอย่าใช้บริการของเราหรือให้ข้อมูลใด ๆ แก่เราผ่านทางเว็บไซต์ หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีโดยไม่มีการยืนยันความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะลบข้อมูลนั้น หากคุณเชื่อว่าเราอาจมีข้อมูลใดๆ จากหรือเกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี โปรดติดต่อเราที่ support@transkriptor.com

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 1. Speaktor Ltd. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามที่เราเห็นว่าจำเป็นเป็นครั้งคราวหรือตามที่กฎหมายกำหนด การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ทันที และถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้เว็บไซต์ครั้งแรกหลังจากการเปลี่ยนแปลง

คุณสามารถติดต่อ Speaker Ltd. ทางอีเมลได้ที่  support@transkriptor.com